Fréttablaðið - 30.09.2005, Blaðsíða 51

Fréttablaðið - 30.09.2005, Blaðsíða 51
20 fm herbergi til leigu í Kópavogi. Að- eins fyrir reglusama einstaklinga. Að- gangur að eldhúsi, baði og þvottavél. S. 868 9484 Stúdíóíbúð Rúmgóð stúdíóíbúð miðsvæðis í Kópav. til leigu frá 1. okt. Kjallari, sérinn- gangur. Eldhús, herb., baðherb. og stofa. Rafm. og hiti innifalið. Reglusemi áskilin. Uppl. í síma 864 5920. 3ja herbergja íbúð óskast á svæði 105 eða 101. S. 849 0194. Húsasmíðameistari óskar eftir íbúð á höfuðb.svæðinu, helst með bílskúr. S. 899 4958. Óska eftir 3-4 herb. íbúð með eða án bílskúrs til leigu. Uppl. í síma 899 2135. Mosfellsbær. Vantar 3-4 herb. íbúð á leigu sem fyrst. Reglusemi og skilvísum greiðslum heitið. Uppl. í síma 898 7309 Elín. Eftir kl. 16.00. Ungur maður með 2 börn óskar eftir 3ja herbergja íbúð helst í Hlíðunum eða í nágrenni. Reglusemi og skilvísum greiðslum heitið. Uppl. í s. 698 6491. Framleiðum ýmsar stærðir heilsárs- húsa. Bjóðum einnig byggingarefnis- pakka viljir þú reisa sjálfur. Nú er rétti tíminn til að panta. S. 517 4200 & www.husoghonnun.is Til sölu nokkrar góðar sumarbústaða- lóðir á góðum stað í Grímsnesi. S. 661 1121. Búslóðageymsla Olivers geymir búslóð- ir á brettum. Starfað í 18 ár. S. 567 4046 & 892 2074. Sækjum og sendum búslóðirnar. Tökum í geymslu tjaldvagna og fellihýsi. Óupphitað húsnæði rétt við Stokkseyri. S. 847 3443 & 848 3172. Bílskúr til leigu að Hjarðarhaga 44-50 vesturbæ. Hiti og rafmagn. S. 696 9520. Gistiheimili Halldóru Hvidovre/Köben Ódýr og góð gisting. www.gistiheimil- id.dk 0045 24609552 Are you looking for a job? Call us. Phone 517 4530 intjob@in- tjob.is Frábær-aukavinna Okkur vantar hressa, jákvæða og þjón- ustulunda starfsmenn til þjónustustarfa í sal á veitingastaði okkar í Skipholti . Kvöld og helgarvinna, eða dagvinna, sveigjanlegur vinnutími við allra hæfi. Góð laun í boði fyrir gott fólk. Uppl. gef- ur Skipholt Haukur í s.552 2211 eða 660 1143. Laghenta einstaklinga vantar til starfa á hraðþjónustu Max1, Bíldshöfða Reykja- vík. Áhugasamir leiti upplýsinga fyrir 4 október í síma 515 7093 milli kl. 16-17 virka daga. Hagkaup Smáralind Óskar eftir að ráða afgreiðslufólk til starfa í dömu- og undirfatadeildum, um er að ræða heilsdags- og hlutastörf með fjölbreyttan vinnutíma eftir störf- um. Umsóknum skal skilað í verslun Hagkaupa í Smáralind, en einnig er hægt að sækja um í gegnum www.hag- kaup.is. Nánari upplýsingar veitir Anna, aðstoðarverslunarstjóri í síma 530 1000. Óskum eftir verkamönnum í smíða- vinnu. Góð laun í boði og mikil vinna framunda. Uppl. í síma 896 1305 & 894 6115. Viltu vinna með skemmti- legu fólki? Kringlukránna vantar fólk til þjónustu- starfa. Um er að ræða fullt starf og hlutastarf. Lágmarksaldur er 18 ár. Um- sóknir á staðnum og á www.kringlukra- in.is Pizzabakari og aðstoðar- kokk Okkur vantar hressan, duglegan og já- kvæðan starfsmann í eldhús. Lágmar- skaldur 18 ára. Umsóknir á staðnum og á www.kringlukrain.is Bæjardekk Mosfellsbæ Óskar eftir hressu og öflugu starfsfólki. Upplýsingar hjá Davíð í síma 566 8188 eða á staðnum. Mann vanan byggingavinnu vantar til starfa við húsaviðgerðir. Góð laun. S. 616 1569. Manneskja vön símasölu óskast. Hluta- starf. Uppl. í s. 864 3580. Mikil vinna Vantar verkamenn í jarðvinnufram- kvæmdir. Mikil vinna framundan. Uppl. í síma 695 2399 & 695 0556. Ræstingaþjónustan sf óskar eftir starfs- fólki til ræstingastarfa á höfuðborgar- svæðinu í 50-100% störf á daginn. Nánari upplýsingar eru veittar í síma 587 3111, virka daga milli kl. 9 og 12. Sjómenn!! Vana háseta vantar á bát með beitning- arvél. Uppl. í s. 852 2086 & 861 7655. Hlutastarf í verslun. Óskum eftir starfsfólki í hlutastarf í tískuvöruverslun í kringlunni. 18 ára og eldri. Umsækjendur sendið tölvupóst á sjsk@simnet.is Bakaríið Hraunbergi 4 óskar eftir að ráða starfskraft í ræstingar. Vinnutími ca 3 tímar á bilinu 13-18. Nánari uppl. í s. 897 8101 & 863 8009. Kaffibrennslan óskar eftir fólki með reynslu í sal. Vinsamlegast hafið sam- band við Freyr 561 3600 & 899 2414. Næturvinna Vantar starfskraft í 60% næturstarf á sv. 101. Unnið er frá 23-06 aðra hverja viku. Uppl. í símum 899 0228 & 899 3772 á skrifstofutíma, ekki yngri en 25 ára. Starfsfólk óskast í kvöld, nætur og helg- arræstingar. Upplýsingar í síma 892 8454 eða bontaekni@simnet.is Gítarkennarar. Tónvinnsluskóli Þorvald- ar Bjarna auglýsir eftir gítarkennara f. haustönn 2005 og vorönn 2006. Upp- lýsingar í síma 534 9090 & 698 9093 og info@reykjavikmp.com Café Borg, Hamraborg 10 Óskar eftir fólki í aukavinnu. Þarf að vera með góða þjónustulund. Umsókn- areyðublöð á staðnum. Uppl. í síma 822 0950. Laghentur maður óskast Viljum ráða laghentan mann í ýmiss til- fallandi störf. Bílpróf skilyrði. Vélvík ehf, Höfðabakka 1, Rvk. Sími 587 9960. Byggingarfyrirtæki óskar eftir að ráða sem fyrst 1-2 húsasmiði eða starfs- menn vana byggingarvinnu. Nemi kem- ur til greina. Möguleiki er að fá íbúð leigða hjá fyrirtækinu. Uppl. í s. 893 9777. Starfsmaður óskast nú þegar í hjól- barðadeild Bræðranna Ormsson, Lág- múla 9. Uppl. í síma 530 2846 og 899 2844 Óskum eftir að ráða aðstoðarfólk í eld- hús. Unnið er á vöktum. Uppl. í síma 553 6737, Guðjón. Sendlastarf! Óska eftir starfsmanni við útkeyrslu og lagerstörf. Upplýsingar í s. 530 2700 á skrifstofutíma. Ístak. Starfskraftur óskast til afgreiðslu í bak- aríi. Vinnutími annan daginn 7-13 og hinn daginn frá 13-18 og önnur hver helgi. Upplýsingar s. 863 3567 & 554 3560. Stýrimann vantar! Stýrimann vantar á 130 tonna dragnót- arbát sem gerður er út frá Suðvestur- horninu. Uppl. í s. 847 2836 & 863 9357. Háseta vantar Háseta vantar á línubátinn Sigurvon. Uppl. í síma 863 9357. Au-pair 2 20 ára þýskum stelpum vantar vinnu sem au-pair frá jan-júní í R.vík. Ina & Ria. weiseina@web.de. Ericsson R310 tapaðist 16. sept. í Skip- holti að Hlemmi. Uppl. í s. 897 0044. Félagsvist Kiwanisklúbburinn Geysir heldur spila- kvöld öll fimmtudagskvöld kl. 20.30 í Kiwanishúsinu við Köldukvísl í Mosfells- bæ, Nefndin. Ertu einmanna? Til hvers, margir með svipuð áhugamál og skoðanir eru núna innskráðir á einkamal.is og bíða eftir að kynnast þér. Einkamal.is fyrir fólk eins og þig. Einkamál Tilkynningar Lýðræðisflokkurinn Nýtt afl boðar til funda nefnda um málefnastarf flokksins. Fundarstaður félagsheimilið að Hamraborg 7, Kópavogi. Upphafs- fundir: Atvinnumál og siðvæðing stjórnmálastarfs. Formaður Jón Magnússon jm@nu.is Velferðar- og umhverfismál. Formaður Guð- mundur Borgþórsson gudmb@thi.is mánudaginn 3. október kl. 17.15. Fjármál hins opinbera. Formaður Höskuldur Höskuldsson husky@lyra.is mið- vikudaginn 5. október kl. 17.15. Sendið formönnunum tölvu- póst og látið þá vita skoðanir ykkar og áhuga á að starfa. Stjórnin. Fundir Tapað - Fundið Vantar þig starfsfólk? IntJob útvegar erlend starfsfólk Sjáum um allar skráningar til yfir- valda og ferðatilhögum. Leggjum áherslu á fagmennsku. IntJob sími 517 4530 i intjob@intjob.is Atvinna óskast Hellu-og varmalagnir ehf. óska eftir verkamönnum í hellu- lagnir og jarðvinnu.Góð laun í boði. Þarf að geta hafið störf sem fyrst. Upplýsingar í síma 892 1882 eða 893 2550. Loftorka Reykjavík Óskar eftir verkamönnum til jarð- vinnuframkvæmda. Heimkeyrsla og matur í hádeginu. Upplýsingar í síma 565 0877. Starfsmaður óskast Bakarí í Hafnarfirði óskar eftir að ráða starfsmann í afgreiðslu sem fyrst. Uppl. í síma 555 0480. bakari@hn.is Bæjarbakarí í Hafnarfirði. Hvar ert þú að vinna í haust ? Okkur vantar gott fólk í störf með skóla/vinnu. Ef þú ert dug- leg/duglegur og hefur áhuga á mjög góðum tekjumöguleikum, skemmtilegri vinnu og vinnuum- hverfi þá ert þú sá sem við erum að leita að. Áhugasamir sendi póst með helstu upplýsingum um sig á hordur@ipf.is Rafvirkjar - Aðstoðar- menn Raf-x ehf. vantar rafvirkja og að- stoðarmenn í vinnu strax. Vegna góðrar verkefnastöðu er mikil vinna framundan. Upplýsingar gefur Þórður í síma 897 6530. Hjá Dóra Erum að leita að röskum og snyrtilegum starfsmanni til af- greiðslu á heitum mat, undirbún- ingu, frágangi og öðrum eldhús- störfum. Frekari uppl. á staðnum eða í síma 567 5318 & 692 0359. Furðufiskar ehf sem reka meðal annars Kokkana veisluþjónustu, fiskborðin í Hag- kaupum og Osta og sælkeraborð- ið í Hagkaupum kringlunni. Leitar eftir aukafólki í Osta- og Sælkera- borðið í Hagkaupum Kringlunni. Vinnutími er frá 15-19 virka daga 9-18 á laugardögum og 13-17 á sunnudögum. Tilvalið fyrir skóla- fólk Áhugasamir sendið tölvupóst á kokkarnir@kokkarnir.is eða hringið í síma 511 4466 milli kl. 9 og 17. Furðufiskar ehf. Fiskislóð 81a, 101 Reykjavík. Hrafnista Reykjavík - Vaktmaður Við leitum að vaktmanni á besta aldri í kvöld-, helgar- og nætur- vinnu Ýmis hlunnindi í boði. Sjá www.hrafnista.is Uppl. veitir starfsmannaþjón- ustan s. 585 9529. Ítalía - veitingahús Veitingahúsið Ítalía leitar eftir þjónum í sal, fullt starf. Um er að ræða framtíðarstarf, ekki yngri en 18 ára. Nánari upplýsingar eru einungis veittar á staðnum milli kl. 12 og 17 næstu daga. Veitingahúsið Ítalía Laugavegi 11 Leikskólinn Ösp, Iðufelli 16, 111 Rvk. Leikskólinn Ösp óskar eftir deild- arstjóra, leikskólakennara og leið- beinendum sem fyrst. Upplýsingar gefur leikskóla- stjóri í síma 557 6989 Svanhildur. Næturvinna - Subway Ártúnshöfða Vantar fólk á næturvaktir, 100% starf. Leitum að jákvæðu og lífs- glöðu fólki með mikla þjónustu- lund. Hægt er að sækja um á subway.is. Góð laun í boði. Furðufiskar ehf sem reka meðal annars Kokkana veisluþjónustu, fiskborðin í Hag- kaupum og Osta og sælkeraborð- ið í Hagkaupum kringlunni. Leitar eftir manneskju í Osta- og Sæl- keraborðið í Hagkaupum Kringl- unni. Nauðsynlegt er að umsækj- endur hafi mikinn áhuga á mat og matargerð Áhugasamir sendið tölvupóst á kokkarnir@kokkarnir.is eða hringið í síma 511 4466 milli kl 9 og 17. Furðufiskar ehf Fiski- slóð 81a 101 Reykjavík Öflugur starfsmaður Flotlagnir ehf. óska eftir að ráða öflugan starfsmann til framtíða- starfa. Starfið felst í gólfslípunum og flotun gólfa. Reynsla æskileg. Upplýsingar í símum 862 1600 og 896 9604. Píparar óskast ! Duglegir menn óskast í framtíðar- störf hjá Handlaginn. Mikil vinna og góð laun fyrir rétta fólkið. Uppl. í síma 511 1707 eða sendið umsóknir á handlag- inn@handlaginn.is Múrari óskast (vanur flísalögnum)!! Duglegir menn óskast í framtíðar- störf hjá Handlaginn. Mikil vinna og góð laun fyrir rétta fólkið. Uppl. í síma 511 1707 eða sendið umsóknir á handlag- inn@handlaginn.is Smiðir óskast ! Duglegir menn óskast í framtíðar- störf hjá Handlaginn. Mikil vinna og góð laun fyrir rétta fólkið. Uppl. í síma 511 1707 eða sendið umsóknir á handlag- inn@handlaginn.is Pítan Skipholti Óskar eftir starfsfólki í fullt starf í vaktavinnu. Góð laun í boð fyrir rétt fólk. Framtíðarstarf. Einnig vantar á kvöld og helgarvaktir. Umsóknareyðublöð á staðnum og einnig á www.pitan.is Devitos pizza Óskar eftir starfsfólki í afgreiðslu á dagvaktir og kvöldvaktir. Uppl. í s. 692 4327. Bakaríið hjá Jóa Fel Bakaríið Jóa Fel Kleppsvegi og Smáralind óskar eftir starfsfólki í afgreiðslu í fullt starf. Tvískiptar vaktir. Uppl. á fást hjá Lindu í síma 863 7579 eða á staðnum. Bakaríið Hjá Jóa Fel, Klepps- vegi 152 og Smáralind. Starfsfólk óskast. Kjúklingastaðurinn Suðurveri ósk- ar eftir starfsfólki í vaktavinnu og hlutastörf. Ekki yngri en 18 ára. Uppl. í s. 897 4796 & 553 8890. Ýmis störf í boði í fullu starfi í vaktavinnu á Amer- ican Style. Viltu vinna í góðum hópi af skemmtilegu fólki? Hentar best fólki 18-40 ára, en allir umsækjendur velkomnir! Upplýsingar veitir starfs- mannastjóri (Herwig) í síma 568 6836, einnig umsóknir á americanstyle.is og á stöðunum. Vantar þig góða vinnu? Viltu vinna með skemmtilegu fólki á Aktu Taktu? Geturðu unnið fullt starf í vaktavinnu? Ertu dug- leg/ur og mætir á réttum tíma í vinnu? Þá ert þú á réttum stað hjá okkur. Borgum góð laun fyrir líflegt og skemmtilegt starf. Hent- ar best fólki 18-40 ára en allir umsækjendur velkomnir! Aktu Taktu er á fjórum stöðum á höfuðborgasvæðinu. Umsóknir á aktutaktu.is og á stöðunum. Upplýsingar veitir starfsmannastjóri (Herwig) í síma 568 6836. Atvinna í boði Gisting Bílskúr Geymsluhúsnæði Sumarbústaðir Húsnæði óskast 13 SMÁAUGLÝSINGAR FÖSTUDAGUR 30. september 2005 ATVINNA SJÓNVARPSDAGSKRÁ VIKUNNAR »
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.