Fréttablaðið - 09.12.2007, Blaðsíða 54

Fréttablaðið - 09.12.2007, Blaðsíða 54
ATVINNA 9. desember 2007 SUNNUDAGUR 2816 Leikskólasvið Laus er staða aðstoðarleikskólastjóra í leikskólanum Múlaborg, Ármúla 8a. Múlaborg er fjögurra deilda leikskóli þar sem dvelja 78 börn samtímis. Leikskólinn sérhæfi r sig í sameiginlegu uppeldi fatlaðra og ófatlaðra barna. Hlutverk starfsfólks er að mæta þörfum allra barna út frá styrk og getu hvers og eins. Í starfi nu felst sam- vinna með hinum ýmsum fag- og teymishópum. Helstu verkefni: Aðstoðarleikskólastjóri er aðstoðarmaður leikskólastjóra og staðgengill og vinnur ásamt leikskólastjóra að daglegri stjórnun leikskólans og skipulagningu uppeldisstarfsins. Menntunar- og færnikröfur: ? Leikskólakennaramenntun, framhaldsmenntun æskileg ? Reynsla og hæfni í stjórnun ? Áhugi á þverfaglegu samstarfi og færni í samskiptum ? Góð tölvukunnátta ? Skipulagshæfi leikar, frumkvæði, áhugi og metnaður Upplýsingar veita Rebekka Jónsdóttir, leikskólastjóri í síma 568-5157/693-9823 og Auður Jónsdóttir, mannauðsráðgjafi í síma 411-7000. Umsóknarfrestur er til 4. jan. 2008. Umsóknum fylgi yfi rlit yfi r nám og störf og sendist til Leik- skólasviðs Reykjavíkurborgar, Fríkirkjuvegi 1, 101 Reykjavík eða starfsumsoknir.leikskolar@leikskolar.is. Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í. Aðstoðarleikskólastjóri í Múlaborg Laun eru skv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og Félags leikskólakennara. Nánari upplýsingar um laus störf á Leik- skólasviði er að fi nna á www.leikskolar.is www.isam.is 2007 FY RIR M YN DA R FY RIRT Æ KI Íslensk Ameríska leggur áherslu á framsækna fyrirtækjamenningu og að skapa liðsheild sem hefur einstaka blöndu af hæfni, þekkingu og ná hámarks árangri. Gæði, hagkvæmni og stöðugar framfarir eru hafðar að leiðarljósi með áherslu á fagmennsku á öllum sviðum. Ánægt starfsfólk er okkar metnaður! Íslensk Amerísk B t Tunguháls 11 t 110 Reykjavík t T Ó N J    t www J T B N Js GRAFÍSKUR HÖNNUÐUÐUR GRAFÍSKUR HÖNNUÐUR Íslensk Amerísk B M F J U B S Ff U J S grafísk V N I Ú O O V § J U J M B § U Bka þá Ó Ú ø V H V T U Brfi mark B § T E F J M E Br  ) F M T U V ver L F G O J f F M B T U Ó grafískr W J § H F S § B V H Mý T J O H B P H k Z O O J O H Br F G O Js, m Z O E W J O O T Mu, v Ú § S V N U J M G B M M B O E J I Ú O O V O Brverkefnum fyr J S ¢ B V G Zr Jr U ?k J P H vörumerk F S V Ó F J H V ¶ 4AM. Menn U V O B S P H I ? G O J Tkröfur -Menn U V O P H reynsla af auglý -Þekk J O H È I F M T U V I Ú O O V O Brf Prr J U V N s.s P I P U P T I Pp, I M M V T Ura U P S P H InD F T Jgn. -R F Z O T M B B G ) 5 . - P H F M B T I I Ú O O V O L P T U Vr. -Nákv ? N O J Tk J Q V M B H T I ? G O J P H K Èkv ? U U W J § I Prf. Umsóknarfrestur er til 15.desember næstkomandi. Nánar J V Q Q Mý T J O H B S V N T U Brfið v F J U B ) F Mg J + Ø I B O O F T T P O N Brk B § T T U K Ør J P H ) F M H B T U Brf T N B O O B T U K Ør J Ó T Ó N B   Á I V H B T B N J S T F O E J J O O V N T Økn í U Ú M W V Q Ø T U J È T U Brf T N B O O B T U K Øra, I F M H B ! J T B N Js F § B N F § Q Ø T U J N Fr L U ?Grafískur hönnuður? È  ¶ TAm - T V O H V I È M T J   Reykjavík. Sagafilm hf óskar eftir að ráða jákvæðan og hörkuduglegan starfsmann í fjölbreytt starf í fjármáladeild félagsins. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Upplýsingar um starfið veitir fjármálastjóri félagsins, Guðný í síma 515-4600 eða í gegnum netfangið gudny@sagafilm.is Umsóknir ásamt ferilskrá sendist til Sagafilm, Laugavegi 176, 105 Reykjavík. 6 D J D I L O P H U V W Á U V W D V M ¼ O I V W Á é D I U D P O H L é V O X I \ U L U W Á N L O D Q G V L Q V ¼ V Y L é L V M Î Q Y D U S V ? Ù ¼ W W D J H U é D U KÓPAVOGSBÆR Félagsþjónusta Kópavogs Forstöðumaður þjónustuíbúðakjarna fyrir geðfatlaða ? Félagsþjónustan í Kópavogi óskar eftir að ráða starfsmann með menntun á sviði heilbrigðis- og/eða félagsvísinda í allt að 100% stöðu, til að veita forstöðu þjónustuíbúðakjarna fyrir einstaklinga með geðfötlun. Íbúðakjarninn samanstendur af 7 tveggja herbergja íbúðum og einni íbúð, sem kall- ast þjónustukjarni. Í þjónustukjarna hafa starfsmenn vinnuaðstöðu og íbúar aðstöðu til samveru og afnota eftir því sem hent- ar hverjum og einum. Markmið úrræðisins er að hvetja íbúa til sjálfshjálpar og virkrar þátttöku í daglegu lífi. Megin viðfangsefni forstöðumanns eru að: ? Annast daglega umsjón og rekstur íbúðakjarnans ? Hvetja og styðja íbúa til aukinnar færni og virkni í samfélaginu ? Stuðla að samskiptum við aðstandendur og veita þeim ráðgjöf og stuðning ? Hafa náið samstarf við þá aðila sem tengjast starfseminni ? Endurskoða og þróa starfsemina ? Annast starfsmannamál Leitað er eftir hugmyndaríkum og kraft- miklum einstaklingi með góða færni í mannlegum samskiptum. Reynsla af vinnu með einstaklingum með geðfötlun er æskileg. Umsóknareyðublöð má nálgast í afgreiðslu Félagsþjónustunnar, Fannborg 4, Kópavogi eða á heimasíðu Kópavogs www.kopavogur.is. Umsóknarfrestur er til og með 20. desember n.k. Laun taka mið af kjarasamningi viðkomandi stétt- arfélags. Nánari upplýsingar um starfið gefur Guðlaug Ósk Gísladóttir, yfirmaður þjónustudeildar fatlaðra í síma 570-1400. English speaking polish workers wanted For various construction work. Must have experience from iron industrial. Please contact Helgi at 860 76 02 , A U S E R T I L U M S Ë K N A R S T A È A A È S T O È A R S K Ë L A S T J Ë R A V E G N A F ¾ È N E M E N D U R Å ¥ S K Ë L A N U M E R G Ë È U R S T A R F S A N D I O G Î Ú U G T S T A R F S L I È ! È A L ¹ H E R S
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.