Fréttablaðið - 09.12.2007, Blaðsíða 52

Fréttablaðið - 09.12.2007, Blaðsíða 52
ATVINNA 9. desember 2007 SUNNUDAGUR26 14 KÓPAVOGSBÆR LAUS STÖRF Í LEIKSKÓLUM KÓPAVOGS: Leikskólakennarar!ar! Kynnið ykkur nýjar samþykktirynnið ykkur nýjar samþykktir Kópavogsbæjar í tengslum við bókanir íogsbæjar í tengslum við bókanir í kjarasamningum Félags leikskólakennaraasamningum Félags leikskólak a og Launanefndar sveitarfélagaog Launanefndar sv . Arnarsmári: 564 5380 ? Leikskólakennarar ? Aðstoð í eldhús 75% v/veikinda Álfatún: 564 6266 ? Deildarstjóri ? afleysing í ½ ár ? Leikskólastjóri ? afleysing ? Leikskólakennarar Baugur, NÝR LEIKSKÓLINÝR LEIKSKÓLI: 570 4350 ? Leikskólakennarar Dalur: 554 5740 ? Leikskólakennari/leiðbeinandi ? Matráður frá 1. febrúar 2008 Efstihjalli: 554 6150 ? Leikskólakennarar ? Aðstoð í eldhús 75% Fagrabrekka: 554 2560 ? Leikskólakennari Fífusalir: 570 4200 ? Deildarstjóri ? Leikskólakennarar Grænatún: 554 6580 ? Leikskólakennari ? Starfsmaður vegna stuðnings 80-100% Kópahvoll: 554 0120 ? Leikskólakennari 100% Kópasteinn: 564 1565 ? Leikskólak/leiðbeinandi, hlutastarf kemur til greina Marbakki: 564 1112 ? Leikskólakennarar Núpur: 554 7020 ? Leikskólakennarar Rjúpnahæð: 570 4240 ? Leikskólakennarar Smárahvammur: 564 4300 ? Sérkennsla ? Leikskólasérk./ leikskólakennari/þroskaþjálfi eða áhugasamur leiðbeinandi Urðarhóll ? Heilsuleikskóli: 554 7789 ? Leikskólakennarar ? Aðstoð í eldhús Nánari upplýsingar á: www.kopavogur.is og www.job.is Velferðasvið Laus er til umsóknar staða sálfræðings á Þjónustu- miðstöð Breiðholts. Þjónustumiðstöð Breiðholts er þekkingarstöð í fjölskylduráð- gjöf með sérstaka áherslur á fjölskyldur barna með hegðun- ar- og tilfi nningalega erfi ðleika. Hlutverk þekkingarstöðvar er að vera frumkvöðull á sínu sviði, bæði í þróun, nýbreytni og vinnulagi. Helstu verkefni: ? Sálfræðilegar athuganir og greiningar á börnum og unglingum. ? Ráðgjöf við foreldra, starfsfólk leik- og grunnskóla og aðra samstarfsaðila. ? Þverfaglegt starf á Þjónustumiðstöð Breiðholts. ? Þátttaka í þverfaglegu samstarfi og efl ingu félagsauðs í Breiðholti. Menntunar- og hæfniskröfur: ? Löggilding til að starfa sem sálfræðingur. ? Þekking á þroska og þroskafrávikum barna. ? Reynsla af sálfræðilegri greiningu og ráðgjöf vegna barna er æskileg. ? Leikni í mannlegum samskiptum. ? Skipulagshæfi leikar og frumkvæði í starfi . ? Sjálfstæði í vinnubrögðum. ? Áhugi á þróun sálfræðiþjónustu og þverfaglegs starfs innan þjónustumiðstöðvarinnar. Þjónustumiðstöð Breiðholts býður upp á: ? Fjölskylduvænan vinnustað. ? Tækifæri til að taka þátt í og hafa áhrif á þróun þjónustu- miðstöðvar. ? Þverfaglega samvinnu með metnaðarfullu starfsfólki. ? Góðan starfsanda og sveigjanlegan vinnutíma. ? Heildstætt verkefni sem styður við jákvæða hegðun nemenda í leik- og grunnskólum (PBS). ? Handleiðslu. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Stéttarfélags sálfræðinga á Íslandi. Nánari upplýsingar veitir Hákon Sigursteinsson, deildarstjóri í síma 411 1300, netfang: hakon.sigursteinsson@reykjavik.is Umsóknum skal skila á skrifstofu Þjónustumiðstöðvar Breið- holts, Álfabakka 12, 109 Reykjavík eða á ofangreint netfang fyrir 23. desember nk. Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í. Sálfræðingur Liðsmaður Við leitum að áhugasömum starfsmanni til að aðstoða fólk með fötlun sem býr í sjálfstæðri búsetu í mið- borginni. Um er að ræða dag-, kvöldvaktir. Starfshlutfall er samkomulagsatriði. Helstu verkefni: ? Aðstoða íbúa við athafnir daglegs lífs. ? Auka færni og efl a sjálfstæði íbúa. ? Félagslegur stuðningur við íbúa. Hæfniskröfur: ? Félagsliðamenntun og/eða reynsla af umönnun æskileg. ? Umsækjendur þurfa að búa yfi r hæfni í mannlegum samskiptum og geta starfað sjálfstætt. Við bjóðum upp á: ? Fjölbreytni í starfi . ? Fræðslu og handleiðslu. ? Öruggt starfsumhverfi . Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar. Nánari upplýsingar veitir Guðbjörg L. Pétursdóttir í síma 561 3141. Umsóknum skal skilað á netfangið gudbjorg.l.petursdottir@reykjavik.is Umsóknarfrestur er til 21. desember nk. FRAMKVÆMDASTJÓRI Fyrirtæki í fjölþættri fjárfestingarstarfsemi óskar eftir að ráða góðan og reyndan framkvæmdastjóra.Mikilvægt er að viðkomandi geti hafi ð störf fl jótlega. Fyrirtækið sérhæfi r sig í rekstri smærri fyritækja og fyrirtækjasamsteypna. Fyrirtækið stundar fasteignafjárfestingar og á meðal annars gistiheimili, byggingarlóðir, jörð og margt fl eira og mun hefja fl jótlega hótel rekstur auk annarra stærri verkefna. Áætlanir fyrirtækisins eru að stækka og dafna hratt og vel í fjölbreyttum rekstri árið 2008. Við ráðningu í starfi ð er sérstaklega horft til reynslu umsækjanda og eru góð laun og hlunnindi í boði fyrir réttan aðila. Umsókn með ítarlegri ferilskrá sendist á fjarfesting@internet.is >> Starfssvið: ? Daglegur rekstur. ? Fjármálastjórnun. ? Áætlanagerð. ? Stefnumótun. ? Samskipti við innlend og erlenda aðila. ? Önnur tilfallandi verkefni. >> Menntunar-og hæfniskröfur: ? Háskólamenntun í viðskiptafræði eða sambærileg menntun. ? Reynsla af sambærilegu starfi . ? Þekking á Hlutabréfamarkaði. ? Reynsla af fjármögnun verkefna.(mjög mikilvægt) ? Góð bókhaldsþekking. ? Góð tölvu og tungumálakunnátta. ? Drifkraftur og framúrskarandi samskiptahæfni.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.