Fréttablaðið - 09.12.2007, Blaðsíða 6

Fréttablaðið - 09.12.2007, Blaðsíða 6
6 9. desember 2007 SUNNUDAGUR Stofnfjárútboð SpKef Sparisjóðurinn í Keflavík býður nú út nýtt stofnfé að nafnverði kr. 1.586.813.319. Farið er með útboðið skv. reglum um almennt útboð verðbréfa, en stofnfjár- eigendur sem skráðir eru við upphaf útboðsins eiga forgangsrétt til áskriftar í samræmi við hlufallslega eign sína, sbr. lög um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 og samþykktir sjóðsins. Útboðstímabilið er 10.-17. desember 2007 og fellur áskrift í eindaga 31. desember 2007. Verð hverrar krónu nafnverðs í útboðinu er kr. 2,17419 og er heildarverðmæti útboðsins því kr. 3.450.033.650. Heildarnafnverð stofnfjár fyrir hækkunina er kr. 2.800.000.000 og verður eftir hækkunina kr. 4.386.813.319, að því gefnu að allt seljist. Umsjónaraðili útboðsins er Sparisjóðurinn í Keflavík og má nálgast lýsingu og önnur gögn sem tengjast útboðinu á heimasíðu Sparisjóðsins, www.spkef.is, og í afgreiðslum hans frá og með 10. desember 2007. Stjórn Sparisjóðsins í Keflavík Sparisjóðurinn í Keflavík | Tjarnargötu 12 | 230 Reykjanesbæ | Sími 421 6600 | spkef.is Opið til 22:00 fram að jólum © In t e r IKEA S y st ems B.V . 2 0 0 7 ISIG gjafapappír 3x0,7 m ýmsir litir 6 rúllur í pk. 495,- LÖGREGLUMÁL Móðir kvartaði til lögreglu eftir að dóttir hennar fann myndir á netinu sem hún lýsir sem viðbjóðslegum. Móðirin, sem er kennari, hafði beðið dóttur sína um að leita að jólamyndum á net- inu. Þegar slegin voru inn orðin Jesú og myndir á leitarvélinni Google birtust myndir af heima- síðu Lífsverndar, félags gegn fóst- ureyðingum. Myndirnar eru af limlestum fóstrum eftir fóstureyðingu. Fætur og hendur er bornar saman við stærð penings, myndir eru af afhöfðuðum barnslíkum eftir fóstureyðingu á seinni stigum meðgöngu og einnig eru þar mynd- rænar lýsingar á framkvæmd fóstureyðinga. Móðirin segist ganga út frá því að lögreglan geri eitthvað. Mál- staður Lífsverndar eigi rétt á sér, en að börn og unglingar geti farið inn á svona síður sé ekki í lagi. Magnús Ingi Sigmundsson, raf- virki, er ábyrgðarmaður síðunnar. Hann segist ekki hafa heyrt af kvörtunum vegna myndanna. ?Við erum með myndir af fóstr- um sem hefur verið eytt til þess að vekja fólk til umhugsunar um fóst- ureyðingar. Það sést á myndunum þau hafa fulla mannsmynd. Þær breyta hugmyndum fólks um fóstureyðingar,? segir Magnús. Á heimasíðunni hefur helstu rökum þeirra sem tala með fóstur- eyðingum verið svarað og einnig innihaldi bæklings um fóstureyð- ingar sem gefinn var út af kvenna- sviði Landspítalans. Óskar Þór Sigurðsson, lögreglufulltrúi sérrefsi l aga brotadeildar, segir að kvörtunin hafi verið send lögfræði- deild embættisins, en hann efist um að um lögbrot sé að ræða. - eb Móðir kvartaði til lögreglu undan myndum á heimasíðu Lífsverndar: Leitaði að Jesú og fann limlest fóstur FÓSTUR Á heimasíðu Lífsverndar segir að það er ekki einkamál kvenna að taka líf fósturs, heldur sé það mál alls samfélagsins. FÓLK Mannfjöldi á Íslandi verður kominn nálægt 438 þúsundum árið 2050 samkvæmt nýrri mann- fjöldaspá Hagstofu Íslands. Spáð er 0,8 prósenta árlegri fjölgun, heldur minni en á 20. öld. Við lok tímabilsins, árið 2050, munu íslenskir karlmenn geta vænst þess að ná 84,6 ára aldri að meðaltali, en íslenskar konur munu að jafnaði verða nokkrum árum eldri, 87,1 árs að meðal- tali. Í spá Hagstofunnar er gert ráð fyrir að barnsfæðingum fækki nokkuð, en fæðingartíðnin verði áfram há í evrópsku samhengi. Íslenskar konur eignast rétt tvö börn hver í dag, en meðaltalið fer niður í 1,85 prósent árið 2050. Talsverð breyting mun verða á aldurssamsetningu þjóðarinnar á næstu árum og áratugum. Í dag eru elstu þjóðfélagsþegnarnir úr fámennum árgöngum kreppu- áranna. Eftir 2030, þegar fjöl- mennir árgangar eftirstríðs- áranna komast á eftirlaunaaldur, mun hlutfall aldraðra hækka. Árið 2050 verða 7,5 prósent íbúa 80 ára eða eldri, í saman- burði við 3,1 prósent í byrjun árs 2007. Fimmtungur íbúa verður 65 ára eða eldri, samanborið við 11,5 prósent í byrjun árs. - bj Hlutfall eldra fólks mun tvöfaldast á 40 árum samkvæmt spá Hagstofu Íslands: Verðum 438 þúsund árið 2050 MANNFJÖLDI Í spá Hagstofunnar er gert ráð fyrir að barnsfæðingum fækki, en fæðingartíðnin verði áfram há miðað við Evrópulönd. FRÉTTABLAÐIÐ/VÖLUNDUR VIÐSKIPTI Gengi hlutabréfa í Decode hefur hækkað hressilega að undanförnu eftir að hafa náð metlægðum fyrir tæpum mánuði. Gengi bréfanna í Decode var 4,12 dollarar á hlut þegar Nasdaq- kauphöllinni í New York var lokað á föstudag. Hinn 13. nóvember var lokagengið hins vegar aðeins 2,96 dollarar sem var það lægsta í fjögur ár. Hækkunin sem nú er orðin síðan þá er 39 prósent. Gengi hlutabréfanna tók að hækka eftir að Íslensk erfða- greining kynnti sölu á erfðafræði- upplýsingum fyrir einstaklinga um miðjan nóvember. - gar Decode í uppsveiflu: Gengið hækkar um 39 prósent ENGLAND BBC greinir frá því að eiginkona Johns Darwin sem álit- inn var látinn eftir að hafa drukknað í smábátaslysi árið 2002 hafi viðurkennt að hann hafi búið á heimili fjölskyldunnar í þrjú ár eftir að hafa verið úrskurðaður látinn. Anne Darwin segir John hafa dvalið í fylgsni á bak við fataskáp í svefnherbergi þeirra hjóna og þegar gesti bar að garði vatt hann sér inn í sérútbúna felustaðinn. Hjónin áttu samliggjandi hús og var fylgsnið útbúið í minna hús- inu sem ekki var búið í. ?Hann bjó með mér í húsinu í þrjú ár og lifðum við sem hjón,? segir frú Darwin en bætir við að í fyrstu hafi hún ekki vitað að eiginmaður sinn væri á lífi. ?Hann hafði lengi talað um að sviðsetja dauða sinn til að sleppa frá skuldum en ég vissi ekki að um sviðsetn- ingu væri að ræða fyrr en ellefu mánuð- um eftir að hann hvarf,? útskýrir Anne Darwin og segir að eiginmaður- inn hafi hótað að segja hana með- seka ef hún gerði yfirvöldum kunnugt um að hann væri á lífi. Synir þeirra hjóna, Anthony og Mark, höfðu ekki hugmynd um svikin og vilja nú sem minnst af foreldrum sínum vita. ?Þeir kvöldust vegna þessa og það var vissulega erfitt að halda blekk- ingunni áfram. Mig dauðlangaði að segja þeim hið sanna en ég var of djúpt sokkin,? segir Anne Dar- win. Frú Darwin hefur áður sagt að hún hafi leyst út líftrygging- una í góðri trú en nú hefur hún breytt frásögn sinni og sagt fréttamönnum að hún hefði vitað að eiginmaður sinn væri á lífi áður en tryggingargreiðslan var innt af hendi. Lögreglan hefur John Darwin nú í haldi til yfirheyrslu og bíður þess að frú Darwin snúi aftur til Englands svo hægt sé að yfir- heyra hana. Anne Darwin seldi hús fjölskyldunnar í Seaton Carew og flutti til Panama fyrir sex vikum síðar. Talið er að hún dveljist nú á Miami í Flórída en búist er við að hún snúi aftur til Englands um helgina. - hs Faldi sig í leyniklefa Týndi ræðarinn bjó með eiginkonu sinni á Englandi í þrjú ár eftir hvarfið. Hann faldi sig á bak við fataskáp inni í svefnherbergi á heimili sínu. Hann var stórskuldugur og hafði lengi talað um að sviðsetja eigin dauða. FELUSTAÐUR DARWINS Húsið á milli gámsins og sendiferðabílsins er talið hafa verið í eigu þeirra Darwin-hjóna en þar faldi John Darwin sig í fimm ár. Nordicphotos/AFP JOHN DARWIN Ertu fylgjandi aðgerðum ríkis- ins í þágu öryrkja og aldraðra? Já 81% Nei 19 % SPURNING DAGSINS Í DAG: Telur þú að mansal viðgangist á Íslandi? Segðu þína skoðun á visir.is KJÖRKASSINN
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.