Náttúrufræðingurinn

Árgangur

Náttúrufræðingurinn - 2009, Blaðsíða 28

Náttúrufræðingurinn - 2009, Blaðsíða 28
Náttúrufræðingurinn 28 Ása L. Aradóttir, Kristín Svavarsdóttir & Sigurður H. Magnússon 2006. 17. Landnám víðis og árangur víðisáninga. Bls. 59–72 í: Innlendar víði- tegundir: líffræði og notkunarmöguleikar í landgræðslu (ritstj. Kristín Svavarsdóttir). Landgræðsla ríkisins, Gunnarsholti. Járngerður Grétarsdóttir, Ása L. Aradóttir, Vandvik, V., Heegaard, E. & 18. Birks, H.J.B. 2004. Long-term effects of reclamation treatments on plant succession in Iceland. Restoration Ecology 12. 268–278. Brady, N.C. & Weil, R.R. 2008. The Nature and Properties of Soils. 14. útg. 19. Pearson-Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ. 965 bls. Hlynur Óskarsson, Ólafur Arnalds, Jón Guðmundsson & Grétar Guð-20. bergsson 2004. Organic carbon in Icelandic Andisols: geographical vari- ation and impact of erosion. Catena 56. 225–238. Guðrún Gísladóttir & Stocking, M. 2005. Land degradation control and 21. its global environmental benefits. Land Degradation & Development 16. 99–112. Millennium Ecosystem Assessment 2005. Ecosystems and Human 22. Well-being: Desertification Synthesis. World Resources Institute, Wash- ington, DC. 26 bls. Ása L. Aradóttir, Ólafur Arnalds & Archer, S. 1992. Hnignun gróðurs og 23. jarðvegs. Bls. 73–82 í: Græðum Ísland IV (ritstj. Andrés Arnalds). Land- græðsla ríkisins, Gunnarsholti. Milton, S.J., Dean, W.R.J. & Richardson, D.M. 2003. Economic incentives 24. for restoring natural capital in southern African rangelands. Frontiers in Ecology and the Environment 1. 247–254. Aronson, J., Milton, S.J. & Blignaut, J.N. 2007. Restoring Natural Capital: 25. Definitions and Rationale. Bls. 3–8 í: Restoring Natural Capital: Science, Business, and Practice (ritstj. Aronson, J., Milton, S.J. & Blignaut, J.N.). Island Press, Washington, DC. Martinez, M.L. & Lopez-Barrera, F. 2008. Special issue: Restoring and 26. designing ecosystems for a crowded planet. Ecoscience 15. 1–5. Society for Ecological Restoration Science & Policy Working Group 2004. 27. The SER International Primer on Ecological Restoration. Society for Eco- logical Restoration International, Tucson, Az. http://www.ser.org/con- tent/ecological_restoration_primer.asp (skoðað 12.12.07). Hobbs, R.J. & Norton, D.A. 1996. Towards a conceptual framework for 28. restoration ecology. Restoration Ecology 4. 93–110. Whisenant, S.G. 1999. Repairing damaged wildlands. Cambridge Uni-29. versity Press, Cambridge. 312 bls. Jón Guðmundsson 2006. Er vatn takmarkandi þáttur í landgræðslu? 30. Fræðaþing landbúnaðarins 3. 359–361. Ása L. Aradóttir 1991. Population biology and stand development of 31. birch (Betula pubescens Ehrh.) on disturbed sites in Iceland. Ph.D. Dissertation, Department of Range Science, Texas A&M University. 104 bls. Hólmfríður Sigurðardóttir 2004. Earthworm activity in a lupin patch in 32. Heidmörk, Southern Iceland. Bls. 191–194 í: Wild and Cultivated Lupins from the Tropics to the Poles. Proceedings of the 10th International Lupin Conference, Laugarvatn, Iceland, 19–24 June 2002. (ritstj. Santen, E.v. & Hill, G.D.). International Lupin Association, Canterbury, New Zealand. Edda Sigurdís Oddsdóttir 2002. Áhrif skógræktar og landgræðslu á 33. jarðvegslíf. M.S.-ritgerð við líffræðiskor Háskóla Íslands. 50 bls. Ása L. Aradóttir, Kristín Svavarsdóttir, Þorbergur Hjalti Jónsson & Grétar 34. Guðbergsson 2000. Carbon accumulation in vegetation and soils by rec- lamation of degraded areas. Icelandic Agricultural Sciences 13. 99–113. Ása L. Aradóttir, Berglind Orradóttir, Ólafur Arnalds & Kristín Svavars-35. dóttir 2008. Ecological succession after reclamation treatments on an eroded area in Iceland. Bls. 1–4 í: Towards a sustainable future for Euro- pean ecosystems – Providing restoration guidelines for Natura 2000 habitats and species. Proceedings, 6th European Conference on Ecologi- cal Restoration, Ghent, Belgium, 8-12/09/2008. INBO & Society for Ecological Restoration International (útgáfa á geisladiski). Berglind Orradóttir & Ólafur Arnalds 2007. Ísig – áhrif landgræðslu og 36. árstíma. Fræðaþing landbúnaðarins 4. 513–515. Ólafur Arnalds, Grétar Guðbergsson & Jón Guðmundsson 2000. Carbon 37. sequestration and reclamation of severely degraded soils in Iceland. Icelandic Agricultural Sciences 13. 87–97. Þórunn Pétursdóttir 2007. Vistfræðilegt og sjónrænt mat á skammtíma-38. árangri landgræðslu. M.S.-ritgerð við umhverfisdeild, Landbúnaðar- háskóla Íslands. 52 bls. Ása L. Aradóttir & Guðmundur Halldórsson 2004. Uppbygging vistkerfa 39. á röskuðum svæðum. Fræðaþing landbúnaðarins 1. 86–93. Borgþór Magnússon, Sigurður H. Magnússon & Bjarni D. Sigurðsson 40. 2003. Áhrif alaskalúpínu á gróðurfar. Náttúrufræðingurinn 71. 98–111. Forbes, B.C. & McKendrick, J. 2002. Polar tundra. Bls. 355–375 í: Hand-41. book of Ecological Restoration. Volume 2. Restoration in Practice (ritstj. Perrow, M.R. & Davy, A.J.). Cambridge University Press, Cambridge. Densmore, R.V. 1992. Succession on an Alaskan tundra disturbance 42. with and without assisted revegetation with grass. Arctic and Alpine Research 24. 238–243. Pickart, A.J., Miller, L.M. & Duebendorfer, T.E. 1998. Yellow bush lupine 43. invasion in northern California coastal dunes. I. Ecological impacts and manual restoration techniques. Restoration Ecology 6. 59–68. Williamson, J. & Harrison, S. 2002. Biotic and abiotic limits to the spread 44. of exotic revegetation species. Ecological Applications 12. 40–51. Hobbs, R.J., Arico, S., Aronson, J., Baron, J.S., Bridgewater, P., Cramer, 45. V.A., Epstein, P.R., Ewel, J.J., Klink, C.A., Lugo, A.E., Norton, D., Ojima, D., Richardson, D.M., Sanderson, E.W., Valladares, F., Vila, M., Zamora, R. & Zobel, M. 2006. Novel ecosystems: theoretical and management aspects of the new ecological world order. Global Ecology and Biogeog- raphy 15. 1–7. Lög um náttúruvernd nr. 44/1999.46. Sigurður H. Magnússon & Kristín Svavarsdóttir 2007. Áhrif beitarfrið-47. unar á framvindu gróðurs og jarðvegs á lítt grónu landi. Fjölrit Náttúru- fræðistofnunar 49. 67 bls. Hobbs, R.J. & Harris, J.A. 2001. Restoration ecology: repairing the Earth’s 48. ecosystems in the new millennium. Restoration Ecology 9. 239–246. Elliott, R. 1982. Faking nature. Inquiry 25. Bls. 81–93. Endurprentuð í: 49. Environmental Restoration. Ethics, Theory and Practice (ritstj. Trhoop, W.). Humanity Books, New York. Bls. 71–82. Aronson, J., Clewell, A.F., Blignaut, J.N. & Milton, S.J. 2006. Ecological 50. restoration: a new frontier for nature conservation and economics. Journal for Nature Conservation 14. 135–139. Katz, E. 2000. Another look at restoration: technology and artificial 51. nature. Bls. 37–48 í: Restoring Nature. Perspectives from the Social Sci- ences and Humanities (ritstj. Globster, P.H. & Hull, R.B.). Island Press, Washington D.C. Light, A. 2000. Ecological restoration and the culture of nature: a prag-52. matic perspective. Bls. 49–70 í: Restoring Nature. Perspectives from the Social Sciences and Humanities (ritstj. Globster, P.H. & Hull, R.B.). Island Press, Washington D.C. Auður Ottesen 1997. Nýgræðingar í flórunni. Innfluttar plöntur – saga, 53. áhrif, framtíð. Ráðstefna Félags garðyrkjumanna 21. og 22. febrúar 1997. Félag garðyrkjumanna, Reykjavík. Shafroth, P.B., Cleverly, J.R., Dudley, T.L., Taylor, J.P., Van Riper, C., 54. Weeks, E.P. & Stuart, J.N. 2005. Control of Tamarix in the Western United States: implications for water salvage, wildlife use, and riparian restora- tion. Environmental Management 35. 231–246. Hull, R.B. & Robertson, D.P. 2000. Which nature? Bls. 299–307 í: Restoring 55. Nature. Perspectives from the Social Sciences and Humanities (ritstj. Globster, P.H. & Hull, R.B.). Island Press, Washington D.C. Þorvarður Árnason 2004. Umhverfisvitund Íslendinga. Landabréfið 56. 20–21. 3–24. Pfadenhauer, J. 2001. Some remarks on the socio-cultural background of 57. restoration ecology. Restoration Ecology 9. 220–229. Swart, J.A.A., Windt, H.J. van der & Keulartz, J. 2001. Valuation of nature 58. in conservation and restoration. Restoration Ecology 9. 230–238. Gkaraveli, A., Good, J.E.G. & Williams, J.H. 2004. Determining priority 59. areas for native woodland expansion and restoration in Snowdonia National Park, Wales. Biological Conservation 115. 395–402. CBD 1992. Convention on Biological Diversity, Rio de Janeiro, Argentina. 60. http://www.cbd.int/convention/convention.shtml (skoðað 12.12.07). Arnþór Garðarsson, Borgþór Magnússon, Einar Ó. Þorleifsson, Hlynur 61. Óskarsson, Jóhann Óli Hilmarsson, Níels Árni Lund, Sigurður Þráinsson & Trausti Baldursson 2006. Endurheimt votlendis 1996–2006. Land- búnaðarráðuneytið. 27 bls. Ólafur Arnalds 2007. Umhverfisstyrkir. Nýjar leiðir í stuðningi við 62. dreifbýli og landbúnað. Fræðaþing landbúnaðarins 4. 597–601. Young, T.P., Petersen, D.A. & Clary, J.J. 2005. The ecology of restoration: 63. historical links, emerging issues and unexplored realms. Ecology Letters 8. 662–673. Um höfundinn Ása L. Aradóttir (f. 1959) lauk B.Sc.-prófi í líffræði frá Háskóla Íslands 1981, M.Sc.-prófi í líffræði frá Montana State University 1984 og Ph.D.-prófi í vistfræði og stjórnun úthaga (Rangeland Ecology and Management) frá Texas A&M University í Bandaríkjunum 1991. Ása var sérfræðingur á Rannsóknastöð Skógræktar ríkisins á Mógilsá 1990–1998, sviðsstjóri rannsóknasviðs Land- græðslu ríkisins 1998–2006 og hefur verið prófessor við Landbúnaðarháskóla Íslands frá 2006. Póst- og netfang höfundar Ása L. Aradóttir Landbúnaðarháskóla Íslands Hvanneyri 311 Borgarnesi asa@lbhi.is
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84

x

Náttúrufræðingurinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Náttúrufræðingurinn
https://timarit.is/publication/337

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.