Náttúrufræðingurinn

Árgangur

Náttúrufræðingurinn - 2013, Blaðsíða 59

Náttúrufræðingurinn - 2013, Blaðsíða 59
59 Tímarit Hins íslenska náttúrufræðifélags Þakkir Rannsóknin var styrkt af Náttúru verndarsjóði Pálma Jónssonar stofn anda Hagkaups og af Landsvirkjun. Björgunarsveit Árborgar sá um flutn ing út í Viðey. Elín Guðmunds dóttir, Gunnar Sigfús Jónsson, Borg þór Magnússon og Kristbjörn Egils son aðstoðuðu við vettvangsvinnu. Jófríður Leifsdóttir aðstoðaði við efnagreiningar. Anette Th. Meier teikn aði kort og nokkrar myndanna. Landeigendur og ýmsir aðrir veittu gagnlegar upplýsingar um meðferð lands o.fl. Borgþór Magnússon og Ásta Björk Jónsdóttir lásu yfir hand rit og Richard Maung yfir enskar þýðingar. Öllum eru færðar bestu þakkir fyrir. Heimildir 1. Steindór Steindórsson 1964. Gróður á Íslandi. Almenna bókafélagið. 186 bls. 2. Snorri Sigurðsson 1990. Birki á Íslandi. Bls. 105–113 í: Skógræktarbókin (ritstj. Haukur Ragnarsson). Prentsmiðjan Oddi, Reykjavík. 3. Eyþór Einarsson 1979. Grímstorfa. Ásrit Skógræktarfélags Íslands 1979. 9–12. 4. Hörður Kristinsson 1979. Gróður í beitarfriðuðum hólmum á Auðkúlu- heiði og í Svartárbungum. Týli 9. 33–46. 5. Halldór Þorgeirsson 1982. Gróðurathuganir við Vestara Friðmundarvatn: samanburður á beittum gróðri og friðuðum. Fjórða árs verkefni við líffræðiskor Háskóla Íslands, Reykjavík. 103 bls. 6. Ingibjörg Svala Jónsdóttir 1984. Áhrif beitar á gróður Auðkúluheiðar. Náttúrufræðingurinn 53. 19–40. 7. Borgþór Magnússon 2003. Birkið við Fiská – vísbending um vistkerfi sem var? Skógræktarritið 2003. 3–9. 8. Sigþrúður Jónsdóttir 1989. Beitaratferli og plöntuval sauðfjár og hrossa. Ráðunautafundur 1989. 133–140. 9. Borgþór Magnússon & Sigurður H. Magnússon 1992. Rannsóknir á gróðri og plöntuvali sauðfjár í beitartilraun á Auðkúluheiði. Fjölrit Rala 159. 106. 10. Anna G. Þórhallsdóttir & Ingvi Þorsteinsson 1993. Behavior and plant selection. Búvísindi 7. 59–77. 11. Sigurður H. Magnússon 1994. Pland colonization of eroded areas in Iceland. Doktorsritgerð við vistfræðideild Háskólands í Lundi, Svíðþjóð. 98 bls. 12. Sigurður H. Magnússon, Kristbjörn Egilsson & Eyþór Einarsson 1998. Gróðurbreytingar við Lagarfljót 1976–1994. Náttúrufræðistofnun Íslands, Reykjavík. 58. 13. Sigurður H. Magnússon 2008. Áhrif beitar á lítt grónu landi og áhrif beitarstýringar. Fræðaþing landbúnaðarins 2008. 150–157. 14. Sigmundur Einarsson, Ólafur A. Jónsson & Áki Ó. Thoroddsen 2003. Virkjun Þjórsár við Núp allt að 150 MW og breyting við Búrfellslínu. Mat á umhverfisáhrifum. Matskýrsla unnin af Almennu verkfræðistofunni. Landsvirkjun, Reykjavík. 191 bls. 15. Anna Sigríður Valdimarsdóttir 2010. Gróður í Viðey í Þjórsá. B.S.-ritgerð við umhverfisdeild Landbúnaðarháskóla Íslands. 34 bls. 16. Haukur Jóhannesson & Kristján Sæmundsson 1998. Jarðfræðikort af Íslandi. 1:500 000. Berggrunnur. Náttúrufræðistofnun Íslands, Reykjavík. 2. útgáfa. 17. Árni Hjartarson 1994. Environmental changes in Iceland following the great Þjórsá Lava Eruption 7800 14C years BP. Bls. 147–155 í: Environ- mental Changes in Iceland (ritstj. Stötter & Wilhelm). München. 18. Veðurstofa Íslands 2010. Veðurfar einstakra stöðva. Meðaltalstöflur. Gögn frá veðurstöð á Hæli. Veðurstofa Íslands, Reykjavík. http://vedur. is/vedur/vedurfar/medaltalstoflur/. Sótt í apríl 2010. 19. Jón Ólafsson 1973. Kindum náð úr hólma í Þjórsá. Morgunblaðið 20. janúar. Bls. 2. 20. Kristbjörn Egilsson, Guðmundur A. Guðmundsson, Guðmundur Guðjónsson, Guðríður Gyða Eyjólfsdóttir & Starri Heiðmarsson 2002. Gróður og fuglar á áhrifasvæði fyrirhugaðrar virkjunar í Þjórsá við Núp. Náttúrufræðistofnun Íslands, Reykjavík. 61 bls. 21. Brynjúlfur Jónsson 1870. Um þriðjúngamót í Rangárþingi og Árnesþingi. Tímarit Jóns Péturssonar 1. janúar. bls. 92–114. 22. Goldsmith, F.B. & Harrison, C.H. 1976. Description and analysis of veg- etation. Bls. 85–155 í: Methods in Plant Ecology (ritstj. Chapman). Black- well Sci. Publ., Oxford. 23. Sigurður H. Magnússon, Borgþór Magnússon, Erling Ólafsson, Guðmundur Guðjónsson, Guðmundur A. Guðmundsson, Hörður Kristinsson, Kristbjörn Egilsson, Kristinn H. Skarphéðinsson, Starri Heiðmarsson & Jón Gunnar Ottósson 2009. Vistgerðir á miðhálendi Íslands. Flokkun, lýsing og verndargildi. NÍ-09008. Náttúrufræðistofnun Íslands, Reykjavík. 175 bls. 24. Arnór Snorrasson & Stefán Freyr Einarsson 2002. Landsúttekt á skóg- ræktar skilyrðum. Áfangaskýrsla 1997–2002 fyrir Suðurland og Suðvesturland. Bls. 1–68 í: Rit Mógilsár (ritstj. Hreinn Óskarsson). Rannsóknar stöð Skógræktar, Mosfellsbær. 25. Hörður Kristinsson 2010. Íslenska plöntuhandbókin: blómplöntur og byrkningar. Mál og menning, Reykjavík. 364 bls. 26. Haukur Ragnarsson 1990. Skógmælingar. Bls. 189–193 í: Skógræktarbókin (ritstj. Haukur Ragnarsson). Prentsmiðjan Oddi, Reykjavík. 27. Lárus Heiðarsson 2006. Umhirða ungskógar. Bls. 203–209 í: Skógarbók Grænni skóga (ritstj. Guðmundur Halldórsson). Landbúnaðarháskóli Íslands. 28. Rowell, D.L. 1994. Soil Sience: Methods and Applications. Longman, Essex. 350. 29. Hill, M.O. 1979. TWINSPAN - A FORTRAN program for arranging mul- tivariate date in an ordered two-way table by classification of the indi- viduals and attributes. Cornell University, Ithaca, New York. 48 bls. 30. SAS Institute 2006. JMP, útgáfa 6.03. Cary, NC: SAS Institute Inc. 31. ter Braak, C.J.F. & Smilauer, P. 1998. CANOCA Reference Manual and User´s Guide to Canoco for Windows: Software for Canonical Community Ordination (version 4). Microcomputer Power, Ithaca, New York. 352 bls. 32. ter Braak, C.J.F. 1987. CANOCO – A FORTRAN program for canonical community ordination by correspondence analysis, principal compo- nent analysis and redundancy analysis. TNO Institute of Applied Com- puter Science, Wageningen. 95 bls. 33. Hörður Kristinsson 2003. Gróður ofan Laxárstíflu í Laxárdal. Könnun vegna fyrirhugaðrar stífluhækkunar. NÍ-03014. Náttúrufræðistofnun Íslands, Akureyri. 14 bls. Summary Vegetation of Videy, an isolated island in the River Thjorsa Videy is an isolated island in the River Thjorsa. The deepness of the river around Videy and its strong current has prevented access of humans and hindered the use of the island for grazing domestic animals. Vegetation in Videy has not been examined be- fore; however, Videy is known for its rich birch woodland. The aim of this study was to exam- ine the vegetation on the island and compare it to vegetation on the adja- cent river banks. The main emphasis was on answer- ing the following questions: What types of vegetation can be found on the island? What is the cover and composition of vegetation in different vegetation types on the island and on the adjacend river banks? Are there any species on the island that are rare country-wide? Vegetation was measured in 13 plots from the 21st of July to the 19th of August 2009: four in Videy, three on the northbank and six on the south- bank of the river. Four main vegetation types were identified on the island: birch wood- land, grassland, riparian veget at ion and heathland. Vegetati on cover and composition on Videy is consider ably different to the adjacent riverbanks. This is consist ent with what has been found regarding the difference in veget ation between grazed and none- grazed areas. There were 73 species found in Videy, including two that are rare country-wide, Orthilia secunda (L.) House and Elymus alopex B. Salomon. On the 24th of August 2011 the Icelandic Ministry for the Environ- ment declared the Videy island as protected for scientific and educati- onal purposes.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108

x

Náttúrufræðingurinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Náttúrufræðingurinn
https://timarit.is/publication/337

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.