Morgunblaðið - 10.08.1982, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 10.08.1982, Blaðsíða 10
10 MORGUNBLADID, ÞRIDJUDAGUR 10. ÁGÚST 1982 ARNARNES EINBÝLISHÚS 150 fallegt einbýlishús á einum besta staö á Arnar- nesi. Húsiö er ekki alveg fullbúið. Verö 1,9 millj. EiGriíJ UfTIBODID LAUGAVEGI 87 - 2. HÆÐ 16688 & 13837 _w.i A-.. Xiánaval° 29277 Hraunbær — 3ja herb. Mjög góð og vönduð íbúð á 3. hæö. Suöur svalir. Ákveðið í sölu. Verð 900 bús. Einbýlishús Mosfellssveit 150 fm einbýli ásamt stórum bílskúr á stórri rækt- aöri lóö við Akurholt. Ekki alveg fullbúiö hús. Verð 1,6 millj. Raöhús í Seljahverfi 2x100 fm raöhús meö innbyggðum bílskúr viö Hagasel. Á neðri hæð er stór stofa meö arni, skáli, eldhús, gesta-wc, forstofa auk bílskúrs. Uppi sjón- varpsherb., 3 stór svefnherb., stórt baöherb. og þvottahús. Húsið er ekki fullbúiö, en vel íbúðar- hæft. Verð 1,6 millj. Möguleiki á að taka 3ja herb. íbúð upp í viöskiptin. ^Eignaval^ 29277 Allir þurfa híbýli 26277 26277 • Einbýli — Selás Á besta stað, einbýli á 2 hæöum. Efri hæð, tilbúin undir tréverk. Neðri hæö tilbúin. Húsið frágengið að utan. i húsinu gætu veriö 2 íbúöir. Tvöfaldur bílskúr. Stór lóö. Athugiö möguleg skipli á góðu raðhúsi í Reykjavík eöa Garðabœ. • 5 herb. Vesturbær Góð endaíbúö í skólahverfi. 3—4 svefnherb., stofa, stórt eldhús, bað, gesta wc, góð sameign. Fæst í skiptum fyrir 2ja—3ja herb. íbúð á jaröhæö eða í góöu lyftuhúsi, í austurbænum. • Sérhæð — Haf narfjöröur 4ra herb. íbúð á 1. hæð í tvíbýlishúsi, tvær stofur, skáli, 2 svefn- herb., eldhús og bað. Bílskúrsréttur. Ákv. sala. íbúðin er laus. Hagstætt verð. * Raðhús— Unufell Raðhús á einni hæð. 4 svefn- herb., tvær stofur, skáli, eldhús, bað, sér þvottaherb. Ræktuð lóð. Skipti möguleg á 4ra—5 herb. íbúð í Breiöholti. * Vesturbær — 4ra herb. Á 1. hæð, 3 svefnherb., stofa, eldhús og bað. Góður staöur. Ákveðinn sala. * Raðhús — Otrateigur Snyrtíleg eign á tveim hæðum. 4 svefnherb. og bað á annarri hæð. Tvær stofur, eldhús og snyrting. Á fyrstu hæð auka möguleiki á 2ja herb. íbúð í kjallara. Bílskúr. Ákveðin sala. • Tvíbýlíshús, Mos. í húsinu verða tvær 5 herb. íbúðir. Húsiö selst fokhelt. Teikn. til sýnis á skrifstofunni. * Hólahverfi — parhús Vorum að fá til sölumeðferðar ca. 175 fm parhús i byggingu. Innbyggður bílskúr. Húsið skil- ast fokhelt, pússað að utan með gleri í gluggum. Fallegar teikn. Til sýnis á skrifstofunni. Höfum kaupanda að 3ja til 4ra herb. íbúð í háhýsi í Reykjavík. Solu.tj Hjörlsifur Hnngsaon, aimi 45625 HIBYLI & SKIP Garðastrasti 38. Sími 26277. Gisli Ólafsson. Jón Ólafason lögmsður. 27750 \n i /fabteiönílV wúsim InoiHutiaii ta • Jíiín I IngóHsatraati 18 s. 27150 I | Við Eyjabakka I Góö 3ja herb. íbúð á 3. hæð | | (efstu). Suöur svalir, víðsýnt S ¦ útsýni. ¦ Við Tjarnarstíg ¦ Góð 3ja herb. kjallaraíbúð. ! ¦ Sér inngangur Við Tjarnarból I ¦ Úrvals 5 herb. endaíbúð. ! ! Tvennar svalir, akveðin sala ! J Við Skaftahlíö I" Til sölu góð 5 herb. íbúö á 3. I hæð (efstu), ca. 122 fm i! I skemmtilegu sambýlishúsi við I | Skaftahlíö. Vinsæll staður. I 4ra herb. með bílskúr í | I Norðurbæ Hafnarfiröi I Rúmgóö og falleg íbúð við | I Breiðvang. Akv. sala. I Parhús m/bílskúr I í smíðum á góðum stað i| | Vesturborginni. Hægt aö taka | | fullbúna íbuð upp í hluta | ¦ kaupverös. Teikn. og nánari i ¦ uppl. á sknfstofu. (ekki i ¦ 1 síma). I Cinkúlí.hna m/kílalri'iv ' I Einbýlishús m/bílskúr og fallegum garöi I ¦ uy imicyuui ydiui ! á rólegum staö í Árbæ til sölu. 5 ! Ákv. sala. Teikn. og uppl. á 5 I skrifstofu (ekki í síma). I Vönduð sér hæð I 4ra—5 herb. é eftirsóttum I | stað með sér inngangi og sér | | hita. Hentar vel fámennri fjöl- | | skyldu. Tvennar svalir. | ¦ Akveðin sala. Laus sam- ¦ ! komuiag. ' I Efri sérhæð j m/bílskúr ¦ 4ra herb. á eftirsóttum staö í S ¦ Austurborginni. Sér inngang- I ¦ ur, sér hiti. Stórar suður 1 | svalir. Innbyggður bílskúr. | | Laus Njótlega. Akveðm sala. | j Einbýlishús * | Nýlegt einingarhús, timbur ca. | ¦ 122 fm við Norðurtún og ein-1 ¦ býlishús ca. 110 fm á einni ¦ I hæð í Vogum, Vatnsleysu-! _ strönd. I í gamla Vesturbænum ! ! gamalt báruklætt timburhús á ! I steinkjallara ca. 150 fm. ¦ Vantar í Breiðholti I góða 3ja—4ra herb. ibúð í I I lyftuhúsi, helst með bílskúr. I | Fjársterkur kaupandi. I Benedikt Halldorsson tolustj | } HJalti Sleinþ«r»on hdl. y í.ústif Þor Tryggvason hdl _ B J8 __ H M i.nsiv. \ SIMIW KK: 22480 _¦_¦_¦__ HE SH viö 2ja herb. um 45 fm jarðhæð Hraunbæ, laus strax. 2ja herb. 65 fm 4. hæð við Miðvang í Hafnarfirði. Vönduð eign. Suð- ursvalir. 3ja herb. um 85 fm íbúö á 8. hæð við Hamraborg í Kópavogi. Sér smíðaðar vandaðar innrétt- ingar. Suöursvalir. Bein sala eða skipti á 5 herb. íbúö í blokk eða hæð eða sérhæð, einnig kemur raðhús til greina. 3ja herb. um 100 fm 1. hæð viö Hraunbæ. Tvennar svalir. 3ja herb. um 95 fm endaíbúö á 2. hæö við Engihjalla i Kópavogi. Suð- ursvalir. Vandaðar innréttingar. 3ja—4ra herb. um 100 fm neðri hæð í tvíbýl- ishúsi við Hlíðarveg í Kópavogi. Allt sér nema hiti. 4ra herb. um 114 fm 2. hæð í tvíbýlishúsi við Álfaskeið í Hafnarfirði. Bílskúrsréttur. Allt sór. Geymsluris yfir allri íbúöinni. Stór og falleg ræktuö lóð. Suð- ursvalir. 4—5 herb. um 110 fm 2. hæð við Leiru- bakka, suövestursvalir, vand- aðar innréttingar, sér þvottahús i íbúðinni. 6—7 herb. 147 fm penthaus íbúð á 6 og 7 hæð við Krummahóla. Vandaö- ar innréttingar. Tvennar svalir. Bílskúrsréttur. Falleg eign. Höfum kaupendur að 2ja, 3ja, 4ra og 5 herb. íbúð- um, raöhúsum og einbýlishus- um í Hafnarfirði og Garöabæ. Höfum kaupendur að 2ja, 3ja, 4ra og 5 herb. íbúö- um, raöhúsum og einbýlishús- um í Háaleitis- og Fossvogs- hverfi í Reykjavík. Höfum kaupendur að 2ja, 3ja, 4ra og 5 herb. íbúð- um í Árbæ og Breiðholtshverfi. Einnig vantar Okkur á söluskrá allar geröir ibúða. Sér hæðir, raöhús og einbýlishús á Stór-Reykjavík- ursvæðinu. Skoðum og verömetum samdægurs ef óskað er. .IURI.IIIÍ AUSTURSTRÆTI 10 A 5 HÆÐ Sími 24850 og 21970. Helgi V. Jónsson hrl. Kvöldsími sölumanns: 23143. Fljótasel — endaraðhús Vorum að fá í sölu glæsilegt endaraðhús við Fljótasel með tveimur íbúðum. Húsið skiptist þannig á jaröhæð er 3ja til 4ra herb. íbúð, getur haft sér inng. Á miðhæð eru stórar saml. stofur með arni, stórt eldhús og bað, þvottahús og búr innaf eldhúsi. Á efri hæð eru þrjú svefnherb. og bað. Allar innróttingar eru sérhannaðar. Stór og góður bílskúr. Fallegur garður. Eign i algjörum sérflokki. fTH FASTEIGNA LjjJ höllin FASTEIGNAVIÐSKIPTI MIÐBÆR-HÁALEITISBRAUT58-60 SÍMAR-35300 & 35301 ^11540 Einbýlishús í Garðabæ 200 fm einlyft einbýlishús við Smáraflöt, falleg ræktuð lóð. Verð 200 millj. Einbýlishús við Melabraut Nýlegt vandað 150 fm einbýl- ishús ásamt 45 fm bilskúr. Ræktuð lóð. Verð 2,5 millj. Raðhús í Seljahverfi 200 fm vandaö endaraðhús við Seljabraut. Frágengin lóð, út- sýni yfir sundin, fullbúið bílskýli. Verð tilboð. í Hvömmunum Hf. 210 fm fokhelt raðhús til afh. strax. Teikningar á skrifstof- unni. Fast verð. Sérhæð við Unnarbraut 6 herb. 165 fm góö efri sérhæð 30 fm bílskúr. Verð tilboð. Hæðí Austurborginni 4—5 herb. 142 fm vönduð efri hæð viö Háteigsveg. Verð 1650 þús. Við Tjarnarból 5 herb. 126 fm vönduð íbúð á 2. hæð. 4 svefnherb., þvottaað- staöa í ibúöinni. Verö 1450 þús. Við Kóngsbakka 4ra herb. 105 fm góð íbúð á 2. hæð. Þvottaherb., og búr innaf eldhúsi, laus fljótlega. Verð 1,1 millj. Viö Ljósheima 4ra herb. 100 fm góð íbúð á 7. hæð. Þvottaherb. í íbúöinni. Verð 950—1 millj. Við Engihjalla 4ra herb. 100 fm falleg íbúö á 1. hæð. Vandaðar innréttingar, suöursvalir, parket, laus fljót- lega. Verð 1050 þús. Viö Háaleitisbraut m/bílskúr 3ja herb. 85 fm góð íbúð á 3. hæð. Laus fljótlega. Verð 1150 þús. Við Hraunbæ 3ja herb. 100 fm vönduö íbúð á 1. hæð. Tvennar svalir. Verð 1050 þús. í Kópavogi 3ja herb. 85 fm góð íbúð á 2. hæð í fjórbýlishúsi. Bílskúrsrétt- ur. Laus fljótlega. Verð 980 þús. Við Ljósheima 3ja herb. 90 fm góð íbúð á 3. hæö. Laus 1. sept. Verð 880 þús. Við Lindargötu 3ja herb. 90 fm íbúð á 3. hæð. Verð 750 þús. Við Laugaveg 3ja herb. 90 fm snotur íbúð á 2. hæð í steinhúsi. laus strax. Verð 750 þús. Við Asparfell 2ja herb. 65 fm falleg íbúð á 3. hæð. Góðar innréttingar. Laus strax. Verð 700 þús. Við Miklubraut 2ja herb. 65 fm snotur kjallara- ibúð. Verð 630 þús. Við Hraunbæ 40 fm íbúð á jarðhæð. Laus strax. Verð 550 þúa. Höfum kaupendur að 2ja og 3ja herb. íbúðum á stór-Reykjavíkur- svæðinu. ^_» FASTEIGNA LLíl MARKAÐURINN f ~~* I Oömsgótu 4 Simar 11540-21700 | | Jón Guðmundsson. Leó E Löve lögtr *manarnertf oKKar

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.