Morgunblaðið - 10.05.1984, Blaðsíða 8

Morgunblaðið - 10.05.1984, Blaðsíða 8
8 >»Pt i/.i/ or «i:u.n'iTVMm airu [flKnnftOM MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 10. MAÍ 1984 SÍMAR 21150-21370 SOIUSTJ IARUS Þ VALDIMARS 10GM JOH Þ0ROARS0N HOt Til sölu og sýnls auk annarra eigna: Ný íbúð í vesturborgínni 2ja herb. suðuríbúö. Um 55 fm á 1. hæö á vinsælum staö á Gröndunum. íbúðin er fullgerð, teppalögö með haröviöarinnréttingu. Sameign veröur fullfrágengin. Verð aöeini kr. 1,3 millj., gegn góöri útborgun. Gódar 5—6 herb. hæðir í borginni með bílskúr eða bilskúrsrétti. Leitiö nánari uppl. Vandaö timburhús við Keilufell meö 150 fm íbúð á hæö og rishæð. Bílskúr 30 fm fylgir. Ræktuð lóð. Teikningá skrifstofunni. Á móti suöri og sól Timburhús / sérflokki um 135 fm auk bílskúrs um 40 fm. Ræktuð, glæsileg lóð um 3.600 fm. Húsiö er skammt utan við borgina á úrvals staö. Nánari uppl. aöains á skrifstofunni. Teikning og mynd á skrifstof- unni. Víð Karfavog eða í nágrenni Þurfum aö útvega traustum kaupanda sem hyggst flytja til borgarinnar gott einbýlishús. Húseign í borginni með tveim íbúðum óskast strax til kaups. Ýmia konar eignaskipti möguleg. Á nýrri söluskrá er fjöldi annarra eigna. Heimsendum söluskrá í pósti þeim sem þess óska. Nú eins og jafnan áður munum við leitst við að útvega traustum kaupendum réttu eignina. 3ja—4ra herb. íbúð óskast i lyftuhúsi viö Ljósheima eða Sólheima. Skiptamöguleiki á góöu raðhúsi í nágr. Til leigu eóa kaupa óakast gott vinnuhúsnæði um 150 fm. JEski- legir staðir Borgartún, Sigtún eða négr. Má vera á 2. eða 3. hæð. ALMENNA FASTEIGHASMAK LAUGAVEG118 SÍMAR 21150-21370 (m, r^fi FASTEIGNA FF fÆ MARKAÐURINN i.A..,.,w,l. A ..«_. I 1 í,-n 1171-W-l Oðinigotu 4 timsr 11W0—21700 Jon Guömundtt . l»ó E Lova logtr H»qn»r Tomatton hdl • í nánd v/miðborgina Einbýlishús í hjarta borgarinn- ar. Húsið er kj. og tvær hæöir samtals um 300 fm auk bílsk. Stórar stofur með arni. Suður- svalir. * Smáíbúðahverfi Einbýlishús sem er kjallari, hæö og ris, samt. um 170—180 fm. Nýtt eldhús. 40 fm bílskúr. Góö eign. Skipti á minni eign mögu- leg. • Viö Norðurbrún Glæsilegt parhús 250 fm með innb. bílskúr. Einstakl íbuð i kj. Mjög góð lóð. Frábært útsýni yfir sundin. * Hafnarfjöröur Glæsileg 140 fm nýleg efri sér- hæð í þríbýri. 4 svefnherb. Vandaöar innr. Verð 2,8 millj. • Engihjalli Falleg 3ja herb. 95 fm íbúð á 2. hæð. Laus fljótl. Akv. sala. Atvinnuhúsnæði Til sölu glæsilegt verksmiöjuhús sem veröur reist í skipulögöu iönaðarhverfi í Mosfellssveit (Teigahverfi) í sumar. Afh. fyrirhuguð í sept./okt. nk. Húsið verður um 1.000 fm að stærö með 5x200 fm einingum og selst í heilu lagi eöa hlutum. Húsið verður fullfrágengið aö utan, glerjaö og með útihurðum. Malbikuö bílastæöi. Húsiö verður ein- angrað. Einungis vantar hitalagnir og rafmagn, tengi- gjöld pó greidd. Arkitektar: Ormar Þór Guömunds- son og Örnólfur Hall. Teikn. og nánari uppl. á skrifst. ) 26277 Allir þurfa híbýli 26277 • Guörúnargata Glæsileg sérhæo um 130 fm í þribýlishúsi Nánast allt endurn. í íbúðinni. Sérstakl. falleg eign. Verð 2,8—2,9 millj. • Vallargeröi 4ra herb. 100 fm neðri sérh. í tvíbýlishúsi. Bílskúr. Verö 1,8 millj. • Austurberg Falleg 3ja—4ra herb. íbúð á 2 hæðum, 2x60 fm. Sérlóð. Verð 1700 þús. * Kópavogur Glæsileg efri sérhæö í tví- býlishúsi. Stórar stofur meö arni. 4 svefnherb., góður upphitaöur bílskúr. Mikið útsýni. Ákv. sala. • Stelkshólar Falleg 2ja herb. 60 fm íbúö á 2. hæð í 3ja hæöa blokk. Verð 1350 þús. Brynjar Fransson, simi: 46802. Gisli Ólafsson. sími 20178. HÍBÝU & SKIP Garðastraati 38. Sími 26277. Jón Ólafsson, hrl. Skúli raisson, hrl. MM.IIOI! Faeteignaeala — Bankaatratti Sími 29455 — 4 línur Stærri eignir Reynigrund Gott raöhús úr timbri. Stór stofa. Góöar suðursvalir. Góð eign á góðum staö. Ákv. sala Verö 2,6 millj. Skaftahiíö Góð 125 fm hæð » 30 fm bilskúr. 2 góöar stofur, 2 barnaherb, + gott hjónaherb. Ákv. sala. Verð 2,7 mill). Ártúnsholt Vorum að fá til sölu tvœr ibúöir i tjórbýli. íbúðlrnar afh. fokh. meö járni á þaki. Hvor ibúð er 140 fm + 31 fm bílskúr. ðnnur ibúðin er meö 30 fm risi. Möguleiki á aö taka góöa 2ja herb. íbúð uppí. Afh. 1. égúst. Raufarsel Nytt raöhús á tveimur hæöum, ca 212 fm og 60 fm ókláraö ris. innbyggöur bilskúr, eldhús og stofur niöri, 3 herb. og baö uppi Möguleg skipti á 4ra herb. ibúð. Flúðasel Gott raðhús ca. 240 fm ásamt bilskýli, húsiö er á þrem hæöum. niöri er litil sér ibúö á 2. hæö. eldhús og stofur og uppi 4 góð herb. Ákveöin sala. Nesvegur Seltj.nesi Lítiö gamalt einbýli á tveimur hæðum, illa fariö, stendur á lóð þar sem byggja má ein- byli. Verö 1200 þús. Nesvegur Sérhæð á 1. hæð i timburhúsi ca. 100 fm. 3 góð svefnherb., viðarkl. baðherb. Bílskúrsr. Ákv. sala. 50% útb. Verð 2 millj. Torfufell Endaraðhús ca. 140 fm á elnni hæð. 4 svefnherb., sjónvarpshol og húsbóndaherb. Góð teppi og parket á gólfum. Bilskur Verö 2950 þús. Baldursgata Ca 95 fm einbýli úr steini á 2 hæðum. Nýlega i endurn Niðri eru tvær stofur og eldh. með' þvottah. innaf. Uppi eru tvö herb. og gott flísal. bað. Lítíll garður fylgir. Verð 1900 þús. Dunhagi Ca 160 fm góð sérhæð ásamt 30 fm innb. bílskúr og stóru og góöu herb. i kjallara meö aðgangi aö snyrtingu. Hæöin er 2 góðar stofur og í svefnálmu 4 herb. og baö. Tvenn- ar svalir. Allt sér. Ákv. sala. Mögul. að taka 4ra herb. meö bílskúr, i vesturbæ, uppí. Ásgarður Ca. 140 fm raöhús. kjallari og tvær hæöir Eldhús og stofa á 1. hæö. 3 svefnherb. og baö uppi Verð 2,1 —2.3 millj. Fossvogur Ca. 230 fm vandað raðhús ásamt bil- skúr. Byggt á 3 pöllum + stór og góöur kjallari. Veglegar stofur, tallegur garöur, kjallararými sem nota má sem tðm- stundasal. Ákv. sala. Verö 4,3—4,5 mill/. Unufell Gott ca. 130 fm fullb. endaraðh. ásamt bílsfc. Þvottah. innaf eldh. Stórt flísal. oað- herb. Góö staösetn. Fallegur garður. Ákv. sala. Skipti á litlu einbýli möguleg Langholtsvegur Ca. 125 fm sérhæð og ris i tvíbýli ásamt bilskúr. Hægt aö nota sem tvær ibúölr. Nýtt gler, góð lóö. Verð 3 millj og 250 þús. Kópavogur Ca. 180 fm gott einbýll á 2 hæðum ásamt bílskúr með kjallara. I húsinu eru tvær sjálfstæðar íbúöir með sérlnng. Akv. sala. Verö 3,5—3,6 millj. eða skipti á minna ein- byli eða raöhúsi í Kópavogi. Seltjarnarnes Ca. 200 fm fallegt fullbúiö raöhús ásamt bilskur. Góöar Innr. Glæsilegt útsýni og fal- legur garöur. Verö 4 millj. Moguleikl á að taka minni eign uppi. Heiðarás Ca. 330 fm einbýli asamt bílskúr. Selst tilb undir tréverk. Verð 3.8 millj. eða sklpti á raöhúsi eða sérhæö i Kópavogi. Vesturbær Einbýlishús úr timbri, kjallari, hæö og ris. Grunnfl. ca. 90 fm. Vandað hús sem stendur á stórri lóö. Miklir möguleikar. Akv. sala. Teikn. á skrifst. Miðborgin Ca 136 fm hæö og ris í steinhúsi. Niðri: 3 stofur og eldhús. Uppi: 2 svefnherb.. sjón- varpsherb. og bað. Endurnýjuð góð íbúö. Verð 2.250 þús. Álftanes Ca. 145 fm gott einbýll á einnl hæð ásamt 32 fm bilskúr. i svefnálmu: 4 herb. og bað. Auk þess forstofuherb. og snyrting. Stórt eldhús með búri og þvottahús innaf. Akv. sala. Verö 3 millj eða skipti á einbýli i miöbæ Hafnarfjaröar. Engjasel Ca. 210 fm endaraöhús á 3 hæðum. Neöst er forstofa og 3 herb. A miðhæö eru stofur, eldhús og 1 herb. Efst eru 2 herb. og stórt baðherb. Fallegar innréttingar. Akv. sala. 4ra—5 herb. /búðir Kambasel Rúmgóð ný ca. 114 frn íbúð á 1. hæö, skilast fullbuin. Verö 2.2 millj. Hraunbær 4ra herb. íbúö á 3. hæð ca. 100 fm. Góð teppi og parket. Suðursvalir. Verð 1650 þús. '¦¦¦¦¦¦•¦¦¦»¦¦¦¦J Lundarbrekka 110 fm góð ibúð á 3. hæð með fallegum innr. Mjog gott eldhús og baö. Geymsla inni i íbúðinni. Þvottahús á hæðinni. Fæst i skiptum fyrir lítiö raðhús helst i Garöabæ. Flúöasel Ca. 110 fm íbúö á 1. hæö. Eldhús með búri og þvottahúsi innal. Aukaherb. i kj. Góöar innr. Verð 1950 þús. Skipti möguleg á ein- býli i Mosfellssvelt. Austurberg Ca. 110 fm íbúö á 4. hæð ásamt bílskúr. Suðursv. Ný teppi á stofu. Verð 1950 þús. Flúöasel Ca 115 fm ibúö á 3. hæð með bílskýli. Góö- ar stofur, 4 svefnherb.. og bað á sérgangi. Góð íbúð. Verð 2,1 millj. Hraunbær Ca 135 fm góð 5—6 herb. ibúö á 3. hæö. Þvottahús i íbúðinni. Góðar innréttingar. Akv. sala. Verö 2,2 millj. Austurberg Ca. 100 fm ibúö á 2. hæð. Ný teppi, mjög snyrtileg íbúð. Verð 1750 þús. Stóragerði Ca. 110 fm. 4ra herb. íbúö, á 4. hæö. Akv. saia. Verð 1.950—2 millj. Skaftahlíð Ca. 115 fm íbuö a 3. hæö í blokk. Góöar innréttingar. Möguleg skipti á raohúsi eöa einbýlí á byggingarstigi Álfaskeiö Hf. Ca. 135 fm íbúö á jarðhæð. Þvottahús innaf eldhúsi, vlöarklæöningar í stofu. Bílskúrs- plata. Verð 2—2,1 millj. Orrahólar Mjog göö ca. 110 fm íbúö á 3. hæð ásamt góöum innb. bilsk. Fallegar innr. Þvottah. innaf eldh. Afh. 15. /úlí. Verð 2,1 millj. Leifsgata Ca. 100 f.n 10 ára gömul góð ibúö á 3. hæð i f/órbýli. Arinstofa. Þvottahús i /búðinni. Nýtt gler. Sérhiti. Ófullgerður 30 fm geymsluskúr fylgir. Verö 2 millj. Engihjalli Ca. 110 fm góð íbúð á 1. hæð. Góðar innr. Þvottahús á hæöinni Verð 1850—1900 þús. Fífusel Ca. 110 fm íbúð á 1. hæö. Þvottah. innaf eldh. Aukaherb. i kj. Verö 1800—1850 þús. Austurberg Ca 100 fm íbúö á 2. hæö. Hjonaherb. og bað á sérgangi. Stórar suöursvalir. Verð 1700—1750 þús. Kóngsbakki Ca. 105— 110 fm góð íb. á 2. hæð. Þvottah. innaf eldh. Stórar svalir. Verð 1850 þús. Hrafnhólar Ca 100 fm ibúð á 6. hæð i lyftubl. Rúmgott eldhús, gott baðherb. Verð 1700 þús. Eskihlíð Ca. 120 fm íbúö á 4. hæð. 2 stórar stofur og 2 rúmgóð herb Gott aukaherb. í risi. Nýtt gler. Danfoss-hiti. Verð 1700 þús Þingholtsbraut Ca. 80—85 fm ib. á efri hæö í tvíb. Sérinng. Geymsluloft yfir. Verð 1450—1500 þús. Krummahólar Ca. 127 fm mjög góð íbúö á 6 hæð. 3 herb. og bað í svefnálmu. Stór stofa, viöarklæön. og góöar innréttingar. Þvottahús á hæðinni. Verð2—2,1 millj. Lundarbrekka Góð 117 fm íbúð á 3. hæð + eitt herb. í kj. Verð 2 millj. Akv. sala Engjasel M/og góð ca. 95 fm ibúð á 2. hæð. Gott parket á gólli. Danfoss. Bílskýli. Verð 1800 þús. Miðborgin Ca. 70 fm íbúð á 2. hæð i steinhúsi. Getur losnað strax. Verö 1300 þús. Granaskjól Ca. 80 fm íbúð i k/allara meö sórinng. Ný teppi, snyrtil. ibúö. Verö 1400 þús. Bollagata Ca. 90 fm íbúð i kjallara. Sérinng. Góður og rólegur staður. Verð 1400 þús. Ugluhólar Ca. 83 fm góð ibúð á 2. hæð. Nýleg teppi, laus 1. /uli Verð 1600 þús. Hrafnhólar Ca. 80—85 fm íbúð á 3. hæð asamt bilskúr. Mögulegt að kaupa án bílskúrs. Akv. sala. Laus strax. Verð 1700—1750 þús. Grundargeröi Ca. 70—80 fm ósamþ. íbúð í kjallara. Nýleg eldhúsinnrétting. Verð 1 — 1,1 millj. Kársnesbraut Ca. 70 fm ibúð á jaröhæð. Stofa, 2 herb., eldhús og bað. Akv. sala. Hamraborg Ca. 80 fm ibúð á 7. hæð. Dökkar viðarinnr. Þvottahús á hæðinni. Utsýni. Verð 1550 þús. Langholtsvegur Ca. 75 fm ibúð í kjallara. Litið nlðurgrafin. Tvær stórar stofur. Gott eldhús. Sérinng. Verð 1400 þús. Austurberg Ca. 85 fm íbúð á 1. hæð. jarðhæð Gott eldh. Flísalagt bað. Geymsla og þvottah á hæðinni. Verð 1500 þús. Hverfisgata Ca. 90 fm íbúð í steinhúsi. Góð teppl Gott skápapláss. Verð 1200 þús. Asparfell Ca. 100 fm íb. á 4. hæð ásamt bilsk. Fata- herb. innaf hjónaherb. Ákv. sala. Afh. 15. maí. Flúöasel Ca. 90 tm íb. á jaröh. með bilskýli. Mögul. að fjölga herb. Verð 1450—1500 þús. Engihjalli Glæsileg 80 fm íbúð á 2 hæð. Gðöar innr. Losnar 1. sept. Verð 1700 þús. Ingólfsstræti Voíum að fá m/ög skemmtilega nýuppgerða hæð 75—80 fm. Húsið er allt nýendurnýjað. Verð 1300 þús. I sama húsl skemmtil. kjall- ari nýuppgerður. Ósamþykktur. Verð 1100 þús. Skipasund Góð íbúð i kjallara í þribýli ca. 90 fm ásamt mjög góðum 30 fm bílskúr i steinhúsi. Sér- inng. Bilskúrinn er nýuppgeröur með hita og rafm. Góð eign. Verö 1750—1800 þús. Blöndubakki Góð 115 fm íbúö + herb. i k|. með park- et á stofu. Blokkln en nýstandsétt að utan. Verð 1950 þús. Akv. sala. Engihjalli Góð 117 fm ibúð á 6. hæð með góðum innr. Þvottahús á hæöinni. Akv. sala. Verö 1850—1900 þús. 3ja herb. íbúöir 2ja herb. íbúðir Æsufell Góð 3ja—4ra herb. íbúð á 6. hæð í lyftu- blokk, búr innaf eldhúsi, frábært útsýni í suður og norður, húsvörður. Góð sameign. Verð 1650—1700 þús. Orrahólar Mjög góð ca. 90 tm íbúö á 4. hæö í lyftu- blokk, göðar innréttingar, bað og svefnherb. á sér gangi, sér hiti og rafmagn, ný eldhús- innrétting. Góð lóð tylgir. Verð 1450 þús. Asparfell Stóö 3ja herb. íbúö á 4. hæð í lyftublokk. ca 100 fm. Bílskúr fylgir. Verð 1850 þús. Bragagata íbúð á Jarðhæð í steinhúsi ca. 70 fm. Tvær samliggjandi stofur og eitt herb. Verð 1350 þús. Baldursgata Mjög falleg rlsibúö nylega byggö ofan á BlíkahÓlar eldra hús, arinn i stofu, góð teppi og parket á gólfum Suðursvalir. Verð 1600 þús. Grettisgata Nýlega uppgerö íbúö á 1. hæö i steinhúsi. ca. 75 fm. Ný eldhúsinnrétting, ný tæki á baði. Danfoss. Verð 1450 þús. Krummahólar Dalsel Stór 2ja herb. íbúð á 3. hæö ca. 75 fm og bilskýli fylgir. Verð 1500—1550 þús. Frakkastígur 2ja herb. íbúö á 1 hæð. Akv. sala. Verð 1 millj. Víöimelur Ca. 40 fm ris ósamþykkt. Laus strax. Verð 900 þús. Góðir greiðsluskilmálar. Skerjafjörður Ca. 60 fm risíbúð, 2 herb. og stofa, furu- klætt baðherb. Verð 1350 þús. Asparfell Ca. 50 fm íbúð á 5. hæð i lyftublokk, losnar um miðjan maí. Verð 1250 þús. Orrahólar Ca. 651m íbúð á 4. hæð í lyftublokk. Þvotta- hús á hæðinni, björt og falleg ibúð. Verö 1350 þús. Grenimelur Ca. 65 fm góð íbúö á jarðhæð með sér inngangi. Ekkert niðurgrafin, ákveðin sala. Vesturberg Ca. 65 fm góð íbúð á 4. hæð. Uppgerð að hluta með góðum Innréttingum. Akveðin sala. Gaukshólar Ca. 65 fm ibúð á 1. hæð. Góðar innróttingar, þvottahús á hæðinni. Verð 1300 þús. Vesturberg Ca 80 fm íbúð á jarðhæð, laus 1. júni Akveðin sala. Verð 1550 þús. Rofabær 2ja herb. íb. á 1. hæð, ca. 79 tm brúttó, rúmg. ib. Þvottahús og geymsla á hæðinni. Verð 1400—1450 þús. Ölduslóð Hf. Ca. 70—75 fm 2|a—3)a herb. ibúð á neðri hæð í tvíbýli. Endurn. að hluta. Rúmg. lagleg ibúð. Góö lóð. Verð 1400 þús. Smyrilshólar Ca. 56 fm íbúö á 1. hæö i lítilll blokk. Góð stota. Danfoss-hlti. Verð 1250 þús. Ca. 60—65 fm ibúð á 3. hæð í lyttublokk. Góð sameign. Vídeó. Verð 1350 þús. Ca. 80 fm ibúö á 4. hæö i lyftublokk. Góðar innréttlngar, þvottahús á hæöinni. Verö 1550 þús. Friörik Stefánsson, viðskiptafræðingur iEgir Breiðfjörð sölustjóri

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.