Morgunblaðið - 10.05.1984, Blaðsíða 4

Morgunblaðið - 10.05.1984, Blaðsíða 4
# MORGUNBbAÐIÐ,' FIMMTOÐAGUR 10: MAÍ 1984 Peninga- markaðurinn GENGIS- SKRÁNING SKRANING NR. 88 - 9. MAÍ 1984 Ein. Kl. 09.15 ll)«ll»r ISLpund I Kan. dollar I Don.sk kr. I Norsk kr. 1 Sa-n.sk kr. I Fi. mark 1 Fr. franki 1 Belg. franki I St. franki 1 Iloll. gvlliní 1 V-k. mark I ít. líra 1 Austurr. sch. 1 Port. escudo 1 Sp. peseti 1 Jap. yen 1 Irskt pund SDB. (Sérst dráttarr. 30.4.) Kr. Kr. Kaup SaU 29,700 29,780 41,172 41,283 22,941 23,002 2,9328 2,9407 3,7942 3,8044 3,6594 3,6693 5,0847 5,0984 3,48% 3,4990 0,5273 04288 12,9967 13,0317 9,5223 9,5479 10,6998 10,7286 0,01733 0,01738 1,5235 13276 0,2128 0,2134 0,1914 0,1919 0,12968 0,13003 32,933 33,022 30,8652 30,9483 Toll- gengi 29,540 41,297 23,053 2,9700 3,8246 3,7018 5,1294 3,5483 0,5346 13,1787 9,6646 10,8869 0,01759 1,5486 0,2152 0,1938 0,13055 33380 VeXtÍn (ársvextir) Frá og með 21. janúar 1984 INNLÁNSVEXTIR: 1. Sparisjóosbækur.............................. 15,0% 2. Sparisjóosreikningar, 3 mán.1)........ 17,0% 3. Sparisjóðsreikningar, 12. mán.1)... 19,0% 4. Verðtryggoir 3 mán. reíkningar......... 0,0% 5. Verðtryggðir 6 mán. reikningar....... 13% 6. Ávísana- og hlaupareikningar........... 5,0% 7. Innlendir gjaldeyrisreikningar: a. innstæður i dollurum.................... 7,0% b. innstæður i sterlingspundum....... 7,0% c. innstæður í v-þýzkum mörkum... 4,0% d. innstæður i dönskum krónum.... 7,0% 1) Vextir færöir tvisvar á ári. ÚTLÁNSVEXTIR: HAMARKSVEXTIR (Verðbótaþáttur í sviga) 1. Víxlar, forvextir.................. (12,0%) 18,5% 2. Hlaupareikningar ............. (12,0%) 18,0% 3. Afurðalán, endurseljanleg (12,0%) 18,0% 4.Skuldabréf ....................... (12,0%) 21,0% 5. Vísitölubundin skuldabréf: a. Lánstimi minnst VA ár 2,5% b. Lánstími minnst 2% ár 3,5% c. Lánstími minnst 5 ár 4,0% 6. Vanskilavextir á mán........................2,5% Lífeyrissjóðslán: Lífeynssjódur starfsmanna ríkisins: Lánsupphæö er nú 260—300 þúsund krónur og er lánið vísitölubundiö með lánskjaravísitölu, en ársvextir eru 2%. Lánstími er allt aö 25 ár, en getur veriö skemmri, óski lántakandi þess, og eins ef eign sú, sem veð er í er lítilfjðrleg, þá getur sjóðurinn stytt lánstímann. Lífeyrissjóður verzlunarmanna: Lánsupphæö er nú eftir 3ja ára aðild að lífeyrissjóönum 120.000 krónur, en fyrir hvern ársfjóröung umfram 3 ár bætast við lánið 10.000 krónur, unz sjóosfélagi hefur náö 5 ára aðild aö sjóðnum. Á tímabilinu frá 5 til 10 ára sjóösaðild bætast við höfuðstól leyfilegrar láns- upphæðar 5.000 krónur á hverjum árs- fjóröungi, en eftir 10 ára sjóðsaöild er lánsupphæöin oröin 300.000 krónur. Eftir 10 ára aðild bætast við 2.500 krón- ur fyrir hvern ársfjóröung sem líður. Því er í raun ekkert hámarkslán í sjóðnum. Höfuðstóll lánsins er tryggður með byggingavísitölu, en lánsupphæðín ber 2% ársvexti. Lánstíminn er 10 til 32 ár að vali lántakanda. Lanskjaravísitala fyrir maímánuö 1984 er 879 stig, er var fyrir aprilmánuö 865 stig. Er þá miðað viö vísitöluna 100 í júní 1982. Hækkun milli mánaðanna er 1,62%. Byggingavísitala fyrir april til júni 1984 er 158 stig og er þá miðað við 100 í jani^ar 1983. Handhatatkuldabréf i fasteigna- viöskiptum. Algengustu ársvextir eru nú 18-20%. Höföar til .fólksíöllum starfsgreinum! Dagskrá útvarps kl. 22.35: Fjallað um landbúnaðarmálin í beinu sambandi milli landshluta A dagskri útvarpsins í kvöld er þálturinn ,,l beinu sarnbandi milli landshluta" í umsjón Helga Pét- urssonar og Kára Jónassonar fréttamanna. „í þættinum í kvöld, sem er sá síðasti að sinni, verður fjallað um landbúnaðarmál og gefst hlustendum tækifæri til að beina spurningum til þeirra sem koma fram í þættinum," sagði Kári Jónasson í stuttu spjalli um efni þáttarins. „Það verður útvarpað frá þremur stöðum samtímis, Reykjavík, Akureyri og frá Birt- ingaholti í Hrunamannahreppi í Árnessýslu." Þátttakendur í þættinum í kvöld verða Ingi Tryggvason, formaður Stéttarsambands bænda, Magnús Sigurðsson, bóndi í Birtingaholti, Jóhannes Landbúnaðarmálin verða í brennidepli í þætti Helga Péturssonar og Kira Jónassonar í kvöld. Geir Sigurgeirsson, bóndi á öng- ulstöðum, og Kjartan Jóhanns- son, alþingismaður. Kári sagði að fjallað yrði um landbúnaðarmálin í ljósi þeirra umræðna sem átt hafa sér stað að undanförnu og hlustendum gæfist jafnframt kostur á að láta álit sitt í ljós á þessum mál- um og bera fram spurningar í síma 91-22260 meðan á útsend- ingu stendur. Dag.skrá úlvarps kl. 20.30: Fimmtudagskvöld á fimmtudagskvöldi Útvarpsleikritið Fimmtudags- kvöld, eftir Andrés Indriðason, verður flutt í kvöld kl. 20.30. Leik- ritið fjallar um samband fraskilins föður og sonar hans og lýsir því hvernig börn sjá oft og einatt í gegnura blekkingavef fullorðna fólksins. Leikstjóri er Karl Ágúst Úlfsson og leikendur eru Páll Hjálmtýsson, Þórhallur L. Sig- urðsson og Edda Heiðrún Backman. Skúli Helgason og Snorri Skúlason, umsjónarmenn Rokkrásarinnar, hin- ir vígalegustu að sjá. Rás 2 kl. 16: Vinsælda- listi aldar- innar Á rás 2 verður þátturinn Rokk- rásin í umsjá þeirra Snorra Skúla- sonar og Skúla Helgasonar. „í þætt- inuni í dag kynnum við vinsældalista aldarinnar," sagði Skúli Helgason, annar umsjónarmaður þáttarins. „Við gengumst fyrir könnum meðal blustenda og annarra á föstudag og mánudag og þá völdu þeir þrjú bestu dægurlög þessarar aldar. Við teljum síðan saman þau atkvæði sem hvert lag hefur fengið og spilum síðan þau sem flest atkvæði hljóta." „Það má taka það fram, að Rad- io Luxemburg gerði svipaða könn- un fyrir skömmu og tóku þátt í henni um 200 manns, en þeir sem tóku þátt í könnun okkar eru um fjögur hundruð. Og þátttakend- urnir voru á aldrinum 9—55 ára. Þá getur verið að við fáum Þorgeir Ástvaldsson til að koma fram í þættinum og skýra frá sínu vali og á hverju hann byggir það, en hann var einn þeirra sem tóku þátt í könnuninni." Útvarp Reykjavík FllvVMTUDlVGUR 10. maí MORGUNNtNN__________________ 7.00 Veðurfregnir. Fréttir. Bæn. Á virkum degi. 7.25 Leikfimi. 8.00 Fréttir. 8.15 Veðurfregnir. Morgunorð: — Magnús Guð- jónsson talar. 9.00 Fréttir. 9.05 Morgunstund barnanna: „Vökunætur" eftir Eyjólf Guð- mundsson Klemenz Jónsson les (2). 9.20 Leikfimi. Tilkynningar. Tónleikar. 9.45 Þingfréttir. 10.00 Fréttir. 10.10 Veðurfregnir. Forystugr. dagbl. (útdr.). Tón- leikar. 11.00 „Égman þá tíð" Lög frá liðnum árum. Umsjón: Hermann Ragnar Stefánsson. 11.30 Kristófer Kolumbus Jón R. Hjálmarsson flytur fyrsta erindi sitt af þremur. Tónleikar 12.00 Dagskrá. Tónleikar. Til- kynningar. 12.20 Fréttir. 12.45 Veðurfregnir. Tilkynningar. Tónleikar. SÍDDEGID______________________ 14.00 Ferðaminningar Sveinbjarn- ar Egilssonar; seinni hluti. Þorsteinn Hannesson les (21). 14.30 Á frívaktinni Margrét Guðmundsdóttir kynn- ir óskalög sjómanna. 15.30 Tilkynningar. Tónleikar. 16.00 Fréttir. Dagskri. 16.15 Veð- urfregnir. 16.20 Síðdegistónleikar Ray Still, Itzhak Perlman, Pinchas Zukerman og Lynn Harrell leika Óbókvartett í Es- dúr op. 8 eftir Carl Stamitz/Fé- lagar í Vínaroktettinum leika Kvintett í G-dúr op. 77 eftir Ant- onín Dvorak. 17.10 Síðdegisvakan 18.00 Af stað með Tryggva Jakobssyni. 18.10 Tónleikar. Tilkynningar. 18.45 Veðurfregnir. Dagskrá kvöldsins. 19.00 Kvöldfréttir. Tilkynningar. Daglegt mál. Mörður Árnason talar. KVÖLDID_______________________ 19.50 Við stokkinn Stjórnendur: Margrét Ólafs- dóttir og Jórunn Sigurðardóttir. 20.00 Sagan: Flambardssetrið II. hluti „Flugið heillar" eftir K.M. Peyton Silja Aðalsteinsdóttir les þýð- ingu sína (2). 20.30 Leikrit: „Fimmtudags- kvöld" eftir Andrés Indriðason. Leikstjóri: Karl Ágúst Úlfsson. Leikendur: Páll Hjilmtýsson, Þórhallur I.. Sigurðsson og Edda Heiðrún Backman. 21.15 Samleikur í útvarpssal Freyr Sigurjónsson leikur á flautu, Hlíf Sigurjónsdóttir i fiðlu, Anna Guðný Guðmunds- dóttir og David Tutt i píanó. a. Sónata eftir Carl Maria Wid- or. b. Fimm melódíur op. 35 eftir Sergej Prokofjeff. 21.45 „Flóin", smásaga eftir Jörn Riel Hilmar J. Hauksson les þýð- ingu sína og Matthíasar Kri.sli ansen. 22.15 Veðurfregnir. Fréttir. Dagskri morgundagsins. Orð kvöldsins. 22.35 í beinu sambandi milli landshluta Helgi Pétursson og Kíri Jón- asson stjórna umræðuþætti í beinni útsendingu frá tveim stöðum i landinu. 23.45 Fréttir. Dagskrirlok. FÖSTUDAGUR 11. maí 19.35 Umbverfis jiiroina i ittatíu dógum Þýskur brúðumyndaflokkur gerður eftir alkunnri sögu Jules Verne. 19.45 Fréttaigrip i tákiunáli. 20.00 Fréttir og veður. 20.30 Auglýsingar og dagskri. 20.45 Á diifinni Umsjónarmaður Karl Sigtryggs- son. Kynnir Birna Hrólfsdóttir. 20.55 Skonrokk Umsjónarmaður Edda Andrés- dóttir. 21.25 Af eriendum vettvangi Þrjir stuttar, breskar frétta- myndir um stjórnmilaþróun í Frakklandi, Portúgal og Jórd- aníu. 22.15 Nevsorof greifi Sovésk gamanmynd fri 1983 sem styðst við sögu eftir Alexei Tolstoj (1882—1945). Leikstjóri Alexander Pankratof-Tsjorní. Aðalhlutverk: Lév Borísof, Pjotr Shjerbakof og Vladímír Samojl- of. í októberbyltingunni í Péturs- borg kemst skrifstofumaður einn óvænt yfir talsvert fé og tekur sér greifanafn. Með lög- reglu keisarans á hælunum flýr „greifinn" land og kemur undir sig fótunum í Tyrklandi með vafasömum viðskiptum. Þýðandi Hallveig Thorlacius. 23.40 Fréttir í dagskrirlok. FIMMTUDAGUR 10. maí 10.00—12.00 Morgunþíttur Stjórnendur: Páll Þorsteinsson, Ásgeir Tómasson og Jón Ólafs- son 14.00—16.00 Eftir tvö Stjórnendur: Jón Axel Ólafsson og Pétur Steinn Guðmundsson 16.00—17.00 Rokkrasin Stjórnendur: Snorri Skúlason og Skúli Heigason 17.00—18.00 Lög frí 7. íratugn- um Stjórnendur: Bogi Ágústsson og Guðmundur Ingi Kristjinsson.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.