Morgunblaðið - 25.07.1984, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 25.07.1984, Blaðsíða 10
10 MORGUNBLAÐIÐ, MIÐVIKUDAGUR 25. JÚLÍ 1984 85009 85988 Höfum fjölda eigna á söluskrá í mörgum tilfellum er um aö ræða eignaskipti, viö bendum sérstaklega á aö útb. er í mörgum tilfellum 60%. KjoreígnYf Ármúla 21. 85009 — 85988 Dan V.S. Wiium lögfrwöingur Ólafur Guðmundsaon sölum. rHÍsVAN«íjÍP FASTEIGNASALA LAUGAVEGI24, 2. HÆÐ SÍMI 21919 — 22940 EÍnbýlíShÚS ---- SeljahVerfÍ, ca. 360 lm glæsilegt einbylishus. EÍnbýlÍSh. — Sævangur Hf., ca. 220 fm elnbýll meö bilskúr. EínbýlÍShÚS — GaröaflÖt, ca. 145 fm fallegt einbylishus. Verö 3.300 þús. Skiptl á ibúö mðguleg. Akv. sala. EÍnbýlÍShÚS — Haf narf., ca. 150 fm timburhús. Bilskúr. Verö 2.5 millj. RaöhÚS — Asgaröí, ca. 150 fm raðhús á Iveimur hæoum * kjallarl. RaðhÚS — Seljahverfí, ca. 212 fm raðhús. Verö 3—3,2 millj. ParhÚS — KÓpaVOgSbraUt, ca. 126 fm | 2 hæöum. Verö 2,5 millj. Sérhæd og ris — Víöimel, ca. i50fmibúöaefrih»ðog i rlsi. Eign sem býður upp á mikla möguleika. Skiptl á mlnnl eign möguleg. Sérhæð — NjÖrVaSUnd, ca. 117 fm efrl serhæo. Verð 2.300 þús. Sérhæð — Básendl, ca. 136 fm falleg neörl serhæo i þribýli. Sérhæð — HafnarfÍrðÍ, ca. 110 lm falleg efrl sérhæo í tvfbýllshúsl. IbÚðarhæö — FjÖlnÍSVegí, ca. 150fmíbúoaefrlhæoog hluti af risi. Stór ræktaöur garður. Suöursvallr. Sérhlti. Stórkostlegt útsýni. Sklpti á minni eign mðguleg. Ekkert áhvílandi. Akveðln sala IbÚðarhæð — SkÍpholtí, ca. 140 lm íbúö a 1. hæö í þríbýlishúsi. RÍShæð — Barmahlíð, ca. 115 fm glæsileg rlshæð í þríbýtlshúsl. HÓIahverfÍ — PenthOUSe, ca. 170 tm glæsiíbúö á tvelmur haaðum. SeljahVerfi — PenthOUSe, ca. 180 fm falleg íbúö é tveim hœöum. Einbýlishús og lóðir — Vogum Vatnsleysuströnd. 4ra herb. íbúöir Bogahlíö, ca. 115 fm íbuo á 1. haeð í blokk. Vestursvallr. Verð 2.100 þús. Kríuhðlar, ca. 110 fm göö ibúð meö bilskúr. Suövestursvalir. AsbraUt, ca. 110 fm b)ört og falleg íbúö með bílskúr. Frábœrt útsýnl. FlÚðaSel, ca. 110 fm falieg ibúð é 3. hsð. Bilageymsla. Verö 2050 þús. NorðUrmýrÍ, ca. 117 fm endaíbúð á 2. hæö i blokk. Suðursvallr. FlfUSel, ca 110 fm endaib. á 3. haeð f biokk. Stórar suöuisv. Verö 1950 þús. NÖkkVaVOgUr, ca. 105 tm k|allarafbúo í þrýbýlishúsi. Serlnng. Sergarður. Alfaskeiö Hf., ca. 100 fm ibúö f blokk. Bílskúrssökklar. Verö 1850 þús. KársnesbraUt KÓpaVOgÍ, ca 96 fm ibúð í stelnhúsl. Verö 1700 þús. Irabakki, ca. 115 fm fbúö á 2. hæö auk herb. í kjallara. Tvennar svallr. Engíhjallí, ca. 110 fm falleg fbúö f lyftublokk. Tvennar svalir. Verö 1.850 þús 3ja herb. íbúöir KríuhÓlar, ca. 87 fm falleg íbúð i lyftublokk. Verö 1650 þús. GrettÍSgata, snotur efrl hæð í tlmburhúsl. Verö 1200 þús. VeStUrbOrgín, ca. 60 fm ágæt risíbúo. Sérhltl, nýtt ratmagn. ný|ar lagnir. Alftamýrí, ,ca. 85 fm íbúö á 4. hæö (efstu) i blokk. Suðursvalir. Verö 1700 þús SeljahVerf Í, ca. 105 lm á 2. hæo i blokk Bílageymsla. Verð 1800 þús. KrUmmahÓiar, ca. 107 fm íbúo f lyftublokk. Bflageymsla. Verö 1700 þús. K jarrhólmi KÓp., ca. 90 fm góð fbúð é efstu hæð. Verö 1600 þús. Brekkubyggö Garöabæ, ca. 60 tm íbuð, aiit ser. verö isoo þús. Hamraborg, ca. 90 fm ibúo é 4. hæö f lyftublokk. Bflskýll. Verð 1750 þús. FramneSVegUr, ca. 70 fm falleg ibúö a 2. hæð. Verö 1400 þús. ÆSUfell, ca. 95 fm falleg íbúö f lyftublokk. Suðursvallr. Verð 1700 þús. LaugaVegUr, ca. 80 fm fbuð é 3. hæö í stelnhúsl. Verð 1400 þús. HrÍngbraUt, ca. 80 fm falleg íbúö i f|órbýll. Akveöln sala. Verö 1500 þús. Hraunbær, ca. 90 fm góö fev á 2. hæö f blokk. Suöursvallr. Verö 1750 þús. Otrateigur, ca. SO fm gullfalleg kjallaraíbúð i tvibýtlshúsi. Verö 1650 þús. KáraStígur, ca. 70 fm falleg ibúö á 1. hæö i þrfbýllshúsi. Verö 1500 þús. SelVOgSgata Hf., ca. 70 fm falleg íbúö á 1. hæö f þribýlishúsl. Verð 1500 þús. 2ja herb. íbúöir AlftahÓlar, ca. 65 fm falleg íbúð á 4. hæö f lyttublokk. Verö 1300—1350 þús. Asparfell, ca. 65 tm falleg íbúð á 7. hæð. Verð 1350 þús. HverfÍSgata, ca. 50 fm rlsíbúö f fjórbýlishusi. Nýtt þak. Verö 950 þús. HoltSgata, ca. 55 fm falleg íbúð á jarðhaeð. Verö 1150 þús. Laugavegur, ca. 50 tm kjallaraibúð með bílskúr. Verö 1150 þús. Leifsgata, ca 50 fm falleg k|allaraibúð i stelnhúsl. Verö 1150 þús. Laugavegur, ca. 35 fm elnstakllngsíbúd 1 kjallars Verð 500 þúa. FlÚöasel, ca. 50 fm falleg osamþ. kjallaraíbúö i blokk. Verö tllboð. LangholtSVAgur, ca. 55 tm ósamþvkkt k|allaraibúö i þribýll. l!IIHIilii![IHIiiJ FASTEIGNAMIDLUN FASTEIGNAMIÐLUN Skodum og verdmetum eignir samdægurs Einbýli og raöhús Guomundur Tómasson •öluttj. heimaslmi 20941. Vioar Boovarsson vioskiptatr. — logg fast., heimasfmi 29818. MOSFELLSSVEIT. 140 fm einbyli ásamt 45 fm bfl- skúr á góöum staö Verð 3,8 millj. i MIÐBORGINNI. 100 fm einb. (timburh.) sem er kj. og hæö. Húslð er allt endurnýjaö. Geymsluris yfir. V. 2,2 mlllj. GILJALAND FOSSVOGI 220 fm pallaraöhús ásamt bílskúr. Vönduö eign. V. 4,4 millj. NÚPABAKKI. 216 fm endaraöh. Innb. bílsk. V. 4 millj. MOSFELLSSVEIT. 190 fm einbýlishús (timburhús) ásamt bílskúr. Lóö ca. 3.300 fm eignarlóö skógivax- in. Husiö stendur á mjög fallegum stað. Sundlaug. V. tilboö. HULDULAND. 200 fm pallaraðhús + 20 fm bílskúr. 4 svefnherb., arin. V. 4,3 millj. ESKIHOLT. 260 fm einbýlishús á 2. hæðum. Tilb. undir tróverk. Bílskur 54 fm. Frábært útsýni. V. 4,6 millj. AUSTURBÆR KÓP. 155 fm einb., hæö og kj. + bílsk. Falleg eign. Stór lóö, ræktuö. REYNIGRUND KÓP. 130 fm raöh. á 2 hæöum. Bílsk. réttur. V. 2,8—2,9 millj. ÁSGARDUR. 120 fm raöhús á tveimur hæöum + kjallari undir öllu. V. 2,4 millj. BYGGDARHOLT MOS. 120 fm endaraöhús, kj. og hæö. Akv. sala. V. 2,1—2,2 millj. KARFAVOGUR. 220 fm kjallari og hæö. Sér 3ja herb. íb. i kj. Bílsk.réttur. V. 4,5 millj. ÖLOUGATA HAFN. Einb. sem er k|., hæö og ris, ca. 180 fm. í húsinu eru 2 íb. V. 2,6—2,7 millj. SEUABRAUT. 210 fm raöh. + bílskýli. V. 3.4 millj. HÁLSASEL. 180 fm raöhús á tveim hæöum + bílskúr. Stórar suöursv. V. 3,6—3,7 millj. GARÐABÆR. 185 fm einbýlishús ásamt 50 fm bílskúr viö Garöaflöt. Vönduð eign. V. 5,5 millj. ÁLFTANES. 150 fm fallegt einb.hús ásamt 45 fm bílsk. Fráb. útsýni. Akv. sala. V. 3,9 millj. Útb. 50%. LÆKJARÁS GARÐABÆ. 270 fm. einb. hæö og ris + bílskúr. Selst fokhelt. V. 2,6 millj. Skipti mögul. ÁSBÚÐ. 200 fm endaraöhús á tveim hæöum ásamt 40 fm bílskúr. V. 4 millj. GARÐABÆR. 340 fm glæsilegt einb. + 60 fm bílsk. Glæsil. útsýni. Falleg eign. V. 6,8 millj. KLEIFARSEL. 250 fm fallegt raöhús, innb. bílsk. Suöursv. V. 3,9—4 millj. ÁSGARÐUR. 130 fm raðhús á tveim hæöum ásamt bílskúr. Suöursv. Ræktuö lóö. V. 2,7 millj. HVANNHÓLMI. 220 fm einb. á tvelm hæöum ásamt bílskúr. Góöar svalir. Ræktuö lóö. V. 4,9—5 millj. ENGJASEL. 220 fm endaraöhús. 3 hæðir + bílskyli. 5—6 herb. íbúöir FISKAKVÍSL. 130 fm hæö og ris. Bílskur. ibúöln er rúml. tilb. undir tréverk. SELVOGSGRUNN. 130 fm efri sérh., 40 fm suöursv., frábært útsýnl. V. 2,8—2,9 mlllj. SÖRLASKJÓL. 115 fm risib. í þrib. Suöursv. Fráb. útsýni. V. 2,6 millj. SKIPHOLT. 130 fm + bílsk. Falleg hæð. V. 3 millj. ÖLDUTÚN. 150 fm efri sérhæö + bflskúr. 4 svefn- herb. V. 2,8—2,9 mlllj. HAFNARFJÖRÐUR. 140 fm falleg efri sérhæð. Suö- ursvalir. Ákv. sala. V. 2,8 millj. 4ra—5 herb. íbúöir ENGIHJALLI. 110 fm á 1. hæö. Verö 1950 þús. STELKSHÓLAR. 110 fm jaröhæö, endafbúö. Laus. V. 1,9 millj. BREKKUUEKUR. 100 fm á 2. hæö. Austursv. V. 2,3 millj. HÁALEITISBRAUT. 120 fm á 4. hæö + 30 fm bílskúr. Falleg íb. V. 2,7—2,8 millj. KJARRHOLMI. 100 fm á 3. hæð. Þvottahús í íbúö- inni. Gott útsýni. V. 1850—1900 þús. BARMAHLÍD. 110 fm sérh. i þrib. Bílsk.réttur. V. 2,3—2,4 millj. SÆVIDARSUND. 100 fm 1. hæö í fjórb. Suöursv. Sérhiti. V. 2,2 millj. VESTURBÆR KÓP. 100 fm á jaröh. Allt sér. V. 1850 þús. SEUABRAUT. 110 fm íb., hæö og ris + bílskýli. V. 1950 þús.—2 millj. DUNHAGI. 110 fm á 3. hæð. Suöursv. V. 1950 þús. ÁSBRAUT. 110 fm 1. hæö vesturendi + bílskúrsplata. Suðursv. V. 1950 þús. ENGIHJALLI. 110 fm á 8. hæð. Tvennar svalir. Fal- legt útsyni. Laus strax. V. 1,9—2 mlllj. ASPARFELL. 120 fm á 3. h. + bílsk. 2 sv. V. 2,2 millj. KRÍUHÓLAR. 127 fm á 6. hæö. Suövestursv. Frábært útsýni. V. 1.950 þús.—2 mlllj. ENGJASEL 110 fm á 1. h. + bílskyli. Endaib. V. 2 m. ENGIHJALLI. 110 fm 2 hæö. Tvennar sv. V. 1,9 millj. KRfUHÓLAR. 110 fm á 3. hæö f 3ja hæöa blokk. Suövestursvalir. V. 1850—1900 þús. HRAUNBÆR. 110 fm 1. hæð. Suöursv. V. 1,9 millj. MÁVAHLÍD. 116 fm f risi. Ný teppi. V. 1850 þús. ÁSBRAUT. 110 fm endaíb. S.-sv. V. 1800—1900 þús. Útb. aöeins 950 þús. á árinu KÓNGSBAKKI. 110 fm á 3. hæö. Suöursv V. 1,9 m. ÁLFASKEIO. 100 fm endaíb. Bílsk.r. S.-sv. V. 1850 þ. HVERRSGATA. 70 fm i þríb. og rls. V. 1250-1300 þ. TEMPLARASUNDI 3 (EFRI HÆÐ) IGeqnt Donikirk|imni) SÍMI 25722 (4 línur) Magnús Hilmarsson solumaour Oskat Mikaelsson. lo(|c)iltur fastetgnjrsaH OPIÐ KL 9-6 VIRKA DAGA RAUÐARÁRSTÍGUR. 90 fm á 3. hæö. Hæö og ris í blokk. V. 1550—1600 þús. SPÓAHÓLAR. 100 fm 2. hæö. Vestursvalir. Þvotta- hús innaf eldh V. 1800—1850 þús. FÍFUSEL. 110 fm falleg íbúö á 2. hæð. Suö-austursv. V. 1950—2000 þús. LOKASTÍGUR. 110 fm glæsileg rishæð f þríbýli. ÖM nýstands. Ákv. sala. V. 1850 þús. VESTURBERG. 110 fm falleg jaröhæö. Sérlóö. Falleg íbúö. V. 1750—1800 þús. LAUGAVEGUR. 100 fm falleg endurnýjuö fbúö á 3. hæö, aukaherb. í kj. V. 1600—1650 þús. BLIKAHÓLAR. 110 fm falleg íbúö á 2. hæö i lyftuhúsi. Vestursv. Akv. sala. V. 1850—1900 þús. LINDARGATA. 116 fm falleg íbúö á 2. hæö. Öll ný- standsett. Laus strax. V. 1,9—2 millj. SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR. 115 fm fb. á 2. h. V. 2 millj. VESTURBERG. 110 fm íbúö á 2. hæö. Vestursvalir. Sjónvarpshol. Laus strax. V. 1,8 millj. KAMBASEL. 115 fm f tvfbýli. Nýleg eign. Fallegt út- sýni. V. 2,2 millj. 3ja herb. íbúöir ÁLFASKEID. 92 fm á 3. hæð ásamt bílskúr. Suöur- svalir. Verö 1,8 millj. BARMAHLÍÐ. 70 fm í kj. Laus. V. 1400—1450 þús. HRAUNBÆR. 90 fm 1. hæö. Vestursv. V. 1650 þús. ASPARFELL. 97 fm á 4. hæö. Glæsil. íb. Vestursv. V. 1700—1750 þús. SPÓAHÓLAR. 85 fm 2. hæö endafb. + bílskúr. Suö- ursv. Glæsileg fbúö. V. 1850—1900 þús. AUSTURBERG. 90 fm á 4. h. + bflsk. S-sv. V. 1650 þús. HRAUNBÆR. 90 fm 1. hæö. Suöursv. V. 1750 þús. KLEPPSVEGUR. 75 fm á 2. hæö. Þvottah. í íb. Sér- hiti. Nýtt gler V. 1550 þús. HRÍSATEIGUR. 80 fm á 1. hæö í þríb. Bílsk.réttur. V. 1550—1600 þús. FLÚÐASEL. 90 fm á jaröh. + bílskýli. V. 1500 þús. LYNGMÓAR. 90 fm á 2. hæö í 6 ibúöa húsi + bílskúr. Stórar suðursv. Ákv. sala. V. 1900 þús. HRAFNHÓLAR. 85 fm á 7. h. + bílsk. Aust.sv. V. 1800 þús. HRINGBRAUT. 85 fm á 4 hæö. Ákv. sala. V. 1500 þ. NJÁLSGATA. 85 fm á 2. hæö. Suöursv. V. 1550 þús. HVERFISGATA. 90 fm 4. hæö. Suöursv. V. 1550 þús. ESKIHLÍÐ. 90 fm endaíbúö + rúmg. herb. í risi. Suö- ursv. Nýir gluggapóstar og gler. V. 2 millj. ASPARFELL. 90 fm á 5. h. í lyftuh. S-sv. V. 1650 þ. MIÐTÚN. 65 fm í kjallara. Sérinng. Sérhiti. V. 1150—1200 þús. FELLSMÚU. 75 fm 4. hæö. Suöursv. V. 1600 þús. ÁLFTAMÝRI. 85 fm 4. h. Suöursv. V. 1700 þús. FLÚÐASEL. 100 fm falleg þakíbúö á 2 hæöum. Suð- ursvalir. Akv. sala. V. 1800 þús. HRAUNBÆR. 75 fm falleg íbúö á 3. hæð. Vestursval- ir. Laus fljótl. V. 1600 þús. LAUGARNESVEGUR. 90 fm fbúö f risi. Sérhiti. Sér- inng. Ekki súö. Akv. sala. V. 1650—1700 þús. 2ja herb. íbúdir ÖLDUTÚN HAFN. 70 fm á Jaröhæö. Verö 1450 þús. AUSTURBRÚN. 50 fm á 2. haeð. V. 1300 þús. DALSEL. 50 fm I jaröh. Björt íb. V. 1250 þÚS. FLÚÐASEL. 50 fm í kj. falleg íb. V. 1050 þús. EYJABAKKI. 70 fm 3. hæð. Suöaustursv. Falleg fb. V. 1500 þús. DALSEL. 70 fm á 3. hæð + bilskýli. Suöaustursv. V. 1550 þús. GRETTISGATA. 70 fm á 3. hæö. V. 1400 þús. FURUGRUND. 50 fm 3. hæö. Glæsil. innr. V. 1350- 1400 þús. BARÓNSSTÍGUR. 60 *m á 1. hæð. Falleg íbúð. V. 1300—1350 þús. DALSEL. 70 fm 4. hæð + bílskyli V. 1550 þús. SKEIDARVOGUR. 70 fm í kj. (tvfbýli). Sérlnng. Sér- hiti. V. 1400—1450 þús. KLAPPARSTÍGUR 65 fm í þríb. 2. hæð. V. 1150 þús. LAUGAVEGUR 40 fm falfeg einstakl.íb. V. 600 þús. FLÚÐASEL. 90 fm ibúö á jaröhæö. Fullbúið bilsk. og vinnuherb. fylgir. V. 1,5 millj. ASPARFELL. 50 fm á 4. hæö í lyftuh. + bílsk. Suö- vestursv. V. 1450—1500 þús. SKIPASUND. 70 fm kj. f tvíbýli. Nýir gluggar og gler. V. 1400—1450 þús. VESTURBERG. 65 fm 4. h. Suö-vestursv. V. 1300 þús. KRÍUHÓLAR. 50 fm 4. h. Suö-austursv. V. 1250 þús. HRINGBRAUT. 65 fm 2. hæö. V. 1250 þús. KRUMMAHÓLAR. 60 fm 3. hæð. V. 1300—1350 þús. LAUGAVEGUR. 70 fm 2. hæö. V. 1200 þús. HJALLAVEGUR. 50 fm Jaröhæö. V. 1250 þús. LANGHOLTSVEGUR. 50 fm i kj. V. 900 þús. MÁNAGATA. 35 fm einstakl.íb. V. 600—650 þús. FÍFUSEL. 35 fm einstakl.íb. í blokk. V. 850 þús. SJÁVARGATA — ÁLFTAN. Uppf. sökklar f. timburh. eöa steinh. Frábær útsýnisst. V. 800—850 þús. TIL SÖLU LÓÐIR Á ÁLFTANESI. FOKHELD RADHÚS i SELÁSHVERFI OG VlDAR. Fjöldi oigna é landsbyggoinni é söluakrá. Úrval sumarbústaöa og sumarbústaAalóða (nagranni Rvk. TIL SÖLU innréttlngaverkstæöi (trésmíöaverkst.) í Kópavogi. TEMPLARASUiMDI 3 (EFRI HÆO) (Geqnt Dómkirk)unrnl SÍMI 25722 (4 línur) Macjnús Hilmarsson, solumaour Oskar Mikaelsson, loqgiltnr fasteignasali OPIO KL 9 6 VIRKA DAGA
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.