Morgunblaðið - 22.02.1985, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 22.02.1985, Blaðsíða 11
MORGUNBLAÐIÐ, FÖSTUDAGUR 22. FEBRÚAR 1985 11 Fasteignasalan Hátún Nóatúni 17, s: 21870, 20998 Abyrgd - reynsla - öryggi Krummahólar Ca. 72 fm 2]a herb. ib. á 6. hæö Bilskýli. Laus nú þegar. Verö 1650 þús. Rekagrandi 2ja herb. ca. 60 fm ib. Verð 1750 þús. Hólmgarður 75 fm 3ja herb. íb. á 1. hæö. Sameign i sérfl. Sameiginl. gufubað. Verð 2 millj. Mosgerði 3ja herb. ca. 90 fm kj.ib. meö sérinng. Æsufell Ca. 96 fm 3ja-4ra herb. ib. á 7. hæö. Laus nú þegar. Verö 1900 þús. Blöndubakki 4ra herb. ca. 110 fm íb. á 2. hæð. Verö 2,1-2,2 millj. Dvergabakki 4ra herb. ca. 110 fm ib. á 3. hæö með ib.herb. i kj. Óvenju falleg ib. og sameign. Verö 2,2 millj. Dalsel Ca. 117 fm 4ra-5 herb. ib. á 1. hæö meö ibúöarherb. í kj. Bilskýli. Verö 2,5 millj. Dalatangi - Mos. Mjög fallegt ca. 150 fm raöhús á 2 hæöum meö bilsk. Athyglisverö eign. Verö 2,9-3 millj. Vesturberg 136 fm raöhús á einni hæö. 28 fm bilskúr. Verö 3,4-3,5 millj. Kambasel Raöhús á tveimur hæöum ca. 205 fm með bilskúr. Verð 4 millj. Kögursel Vorum aö fá i sölu eitt af þessum skemmtil. einb.- húsum sem er á tveimur hæöum auk baöst.riss. Verð 5 millj. Kirkjulundur - Gb. Einb.hús ca. 240 fm á tveimur hæðum meö bílskúr. Glæsil. útsýni. Verö 4,2 millj. Iðnaðarhúsnæði Lyngás - Garðab. Ca. 418 fm. Mesta loft- hæð 4,3 m. Tvennar inn- keyrsludyr. Auövelt að skipta húsinu i tvær jafn- stórar einingar. Vel frágengið hús. aHilmar VakUmantot), ». 637225. Hlöðnr Siguröaaon, t. 13044. Olatvr R. Gunnartaon, vidtk.fr. V^terkurog kJ hagkvæmur auglýsingamióill! PlGT0imhIat>it> 26600 allir þurfa þak yfír höfudid Einbýlishús Hringbraut Hf. 2 X 75 fm ein- býlishús ásamt háu risi. Þetta er eitt af þessum gömlu góöu ein- býlishúsum. Möguleiki á aö breyta þaki hússins og gera þar skemmtileg herb. Bilskúr. Fal- legur trjágaröur. V. 4,2 millj. Eskiholt Gbæ. Ca. 360 fm á tveim hæöum. Sérstaklega vel og skemmtil. innr. hús. Gróður- hús og bílsk. V. 7 millj. Reynilundur Gbæ. Ca. 140 fm einnar hæöar einbýlishús og ca. 45 fm bilsk. 4 svefnherb. Arinn i stofu. Góö frág. lóö. V. 4,6 millj. Raöhús Brekkubær. Ca. 200 fm á tveim hæðum. Endaraöh. Sérstakl. smekkl. sérsmiöaöar innrétt- ingar. Bilskúr. V. 4,5 millj. Smyrlahraun. Ca. 166 fm + bil- skúr. Tvær hæðir. 4 svefnherb. Suöursvalir. V. 3,6 millj. Unufell. Ca. 137 fm á einni hæö. 4 svefnherb. Góöar innr. Falleg ræktuö lóö. Bilskúrs- sökklar. V. 3,2 millj. 5—6 herb. íbúðir Dúfnahólar. Ca. 130 fm á 3. hæö i lyftublokk. Góöar innr. 26 fm bílskúr. V. 2,6 millj. Æsufell. Ca. 140 fm penthouse. Þrennarsvalir+gróöurhús. Innb. bilskúr. V. 3,5 millj. Kelduhvammur Ca. 125 fm miöhæö i þríbýlishúsi. Frábærar innr. Góö tæki. Bílskúr. Mjög gott útsýni. V. 3,1 millj. 4ra herb. Fellsmúlí. Ca. 112 fm á 4. hæö. Frábært útsýni. Bilskúrsréttur. V. 2,3 millj. Kóngsbakki. Ca. 110 fm á 1. hæö. V. 1850 þús. Mariubakki. Ca. 110 fm á 1. hæð. 3 svefnherb. á sérgangi + eitt i kjallara. V. 2,2 millj. 3ja herb. Engihjalli. Ca. 98 fm á 2. hæö i lítilli blokk. Góöar innr. V. 1900 þ. Furugrund. Ca. 85 fm á 2. hæö i 2ja hæöa blokk. 2 svefnherb. + eittgottogstórtikj.V. 1950 þús. Hraunbær. Ca. 90 fm á 3. hæö i 3ja hæöa blokk. Frábært út- sýni. V. 1850 þús. 2ja herb. Krummahólar. Ca. 50 fm ibúö á4. hæö i lyftublokk. Góöar innr. Stór geymsla á hæöinni. Bil- geymsla. V. 1.500 þús. Mávahlíó. Ca. 80 fm 2ja-3ja herb. risíb. í fjórbýli. V. 1.350 þús. Ránargata. Ca. 55 fm nýlega standsett ibúö á 2. hæö i þrib - húsi. Falleg íbúö. V. 1.450 þús. Fasteignaþjónustan Autturtfrmti 17, t. 28800 Þorsteinn Steingrímsson lögg. fasteignasali 81066 1 Leitib ekki langt yfir skammt Skoöum og verdmetum eignir aamdægura. HRAUNBÆR — 3JA HERB. 85 fm góð íb. á 1. hæó. Vandaöar innr. Ákv. sata Verö 1750 þús. SUNDLAUGAVEGUR 85 fm rúmgóó 3ia herb. ib. i þribýiishúsi. Ákv. sala. VerO 1700 þús. STÓRAGERÐI - BÍLSK.R. 117 tm talleg 4ra herb. endalb. Rúmgóóar stofur. Aukaherb. I kj. VerO 2.400þúa. HRAUNBÆR - LAUS STRAX 117 tm talteg 4ra herb. Ib. 4 3. haaó. Rúmg. svefnherb. og stota meO'suOursv. Gott útsýni. Sauna I sameign. Laus strax. Skiptl mögul VerO 2.150 þús. VESTURBÆR - TÆKIFÆRI Hðfum tu sölu táeinar ibúöir á besta stað i vesturbænum. ibúöimar athendast til- búnar undir tróverk og málningu á haustl komandi. VerO og greiósluk/ör viO attra hœft. Teikn. og allar nánari uppl. é skrifst ÁSGARDUR — RADHÚS 130 fm gott hús, mikiö endurnýjuö, þ.á m. rafmagn, eidhus, baöherb., Dan- foss. Kjallari undir öttu húsinu. Akv. sala. Verö 2.500-2.700 þús. LAUGAVEGUR — SPORTVÖRUVERSL. — Höfum tttsökigóöasportvöruverstun Wó Laugaveg. Getur veriö til afh. ftjótl. Góöur leigusamningur Attar nánari uppl. á skrifst. Húsafett FASTEIGNASALA Langholtsvegi 115 I Bæjarleiöahúsinu I simi-01066 Aöafsteinn Pétursson BergurGuönason hdi 16688 Grafarvogur - parhús Rúmlega 230 fm vel byggt timburhús. Verð 3,5 millj. Selás - einbýli Mjög fallegt ca. 180 fm á einni hæð. 40 fm bílskúr. Ártúnsholt - penthouse 150 fm á tveimur hæöum. Nánast tilb. Verö 3,1 millj. Sólvallagata - 2ja herb. 60 fm vönduö íb. á 1. hæð í nýl. húsi. Vönduö sameign. Verö: til- boö. Lóð - Álftanesi Ca. 1.000 fm. Öll gjöld greidd. Sjávarlóö. Verö 500-600 þús. Vantar góða 3ja herb. ib. i Heimum, Vogum eða Háaleitishverfi fyrir fjársterkan kaupanda. Mikil út- borgun. LAUGAVEGUR 17 2.H/E0 16688 — 13837 Haukur Bjarnason, hdl. Jakob R. Guómundston HB. 46395 SIMAR 21150-21370 Vorum aö fá í sölu meöai annars: S0LUSTJ LARUS Þ VALOIMARS L'OGM J0H Þ0RÐARS0N H0L I lyftuhúsi við Ljósheima Stór og góó 3ja herb. íbúö, 90,2 fm, á 5. hæö. Skuldlaus. Mikiö útsýni. Á vinsælum stað í vesturbænum i Kópavogi, hlaöiö steinhus, hæö um 90 fm meö 4ra herb. ibúö, rishæö um 63 fm ófullgerö. Nýtt tvöfalt verksmiöjugler. Húsiö er vel meöfariö og stendur á ræktaöri lóö. Teikning á skrifstofunni. í háhýsi með bílskúr Þurfum aö útvega fjársterkum kaupanda rúmgóöa 3ja herb. ib. eöa 4ra herb. Ibúö af meöalstærö i háhýsi. Góöur bllskúr þarf aö fylgja. Óvenjugóöar greiöslur. Einbýlishús óskast í Mosfellssveit i Holta- eöa Tangahverfi, má vera i byggingu. Hlíðar — nágrenni Góö sérhæö meö bilskúr óskast fyrir fjársterkan kaupanda. Ennfremur góö 3ja-4ra herb. ibúð helst meö bilskúr. Af marggefnu tilefni: Aövörun til viöskiptamanna okkar: Seljió ekki ef utborgun er litil og/eða mikiö skipt, nema samtfmis séu fest kaup á ööru húsnæöi. Á yfirstandandi veróbólgutimum er þetta sjálfsögó regla. Ný söluskrá alla daga. Ný söluskrá heimsend. AIMENNA FASTEIGNASAIAN LAUGAVEG118 SÍMAR 21150-21370 Álfhólsvegur - 2ja 60 fm góð ibúð á jarðhæö. Sér inng. Sér hiti. Verð 1450 þús. Vesturberg - 2ja 65 fm mjög góö íbúö á 4. haaö. Glæsilegt útsýni. Verö 1500 þús. Orrahólar - 2ja 60 fm björt kj. íbúö. Getur losnaö fljótlega. Verð 1400 þús. Efstasund - 2ja 60 fm góð ibúö á 1. hæö. Verð 1450 þús. Langholtsvegur - 2ja 75 fm jaróhæö i tvíbýtishúsi. Meðalholt - 2ja 64 fm ibúð á 2. hæö. íbúðin er öli standsett. Skaftahlíð - 2ja 55 fm björt ibúö í kjallara. Allt sér. Verð 1400 þúe. Gullteigur - 2ja 50 fm standsett kjallaraibúö. Sam- þykkt. Sér inng. Verð 1250 þús. Austurbrún - 2ja 55 fm íbúö á 8. hæö. Verö 1400 þús. Smáíbúðahverfi 55 fm Ibúö á 8. hæö Verð 1400 þús. Smáíbúðahverfi 3ja herb. parhús. Falleg og stór lóð. Verð 1800 þús. Grænahlíö - 3ja 95 fm ibúö i sérflokki á jaröhæö. Allt sér Verð 2,0 millj. Lynghagi - 3ja 90 fm björt íbúö á jaröhæö. Sér inng. Verð 1950 þús. Flyörugrandi - 3ja Glæsileg ibúö á 2. hæö. Suöursvalir Verð 2,1 millj. Neshagi - 3ja 75 fm góð kjallaraíbuö. Verð 1650-1700 þús. Mosfellssveit - 4ra 90 fm ibúö i járnklæddu timburhúsi. Verð 1,5 millj. Grandahverfi Góö 4ra-5 herb. ibúö á tveimur hæóum ásamt bilskyli. Glæsilegt útsýni. Verö 3,1 millj. Fellsmúli - 5 hb. 130 fm vönduö ibúð á 4. hæö Gott útsýni. Verð 2,5-2,6 millj. Háaleitisbraut - 4ra 100 fm endaibúö á 2. hæö. Verð 2-2,1 miNj. Sigtún - hæö 130 fm góö neöri hæö. Tvöf. nýtt gler. Nystandsett baöh. Nýtt þak. Verö 3 millj. Ártúnsholt - sérh. Vorum aö fá i sölu 120 fm efri sérhæö viö Silungakvisl, ásamt bilskúr og 50 fm kj. Afh. tilb. u. trév. og máln. í april n.k. Teikn. á skrifst. Breiðás - sérhæð 140 fm glæsileg efri sérhæð i tvibýlis- húsi. Nýf. bilskúr. Álfaskeið - 4ra 117 (m góö ibúö á 1. hæö. 25. tm bilskúr Verö 22 millj. Seljahverfi - 4ra 110 fm góð ibúö. Akveöin sala. Verð 2-2,1 millj. Bugðulækur - 5 hb. 115 Im ibúö á 3. hæö. Verö 22 millj. Hlíðar - 6 hb. 140 fm vönduö kjallaraibuö. Gööar innr. Verð 2-2,1 millj. Þríbýlishús í Vogahverfi 240 fm gott þribylishus sem er kjallari, hæö og ris. Tvöf. bilskur og verkstæöispláss. Stór og fallegur garöur Keilufell - einbýli Höfum til sölu viölagasjööshús Laust 1.4 nk Verð 3,3 millj. Árbær - einbýli 160 fm vandaö einlyft einbylishus á góóum staö. Göö ræktuö löö. Stór bílskúr. Akveöin sala. Dyngjuvegur - einb. 240 fm einbýlishús á góðum staö. Tvöf. nýl. gler. Nýl. eldhúsinnr. Vesturberg - endaraðh. 135 fm vandaö raöhús á einni hæö. Bilskúr Verö 3,5 millj. Ákv. ula. Hringbraut - parhús Gott 130 fm hús, 2 hæöir og kjallari, auk 30 fm bilskurs. 4 svefnherb. Stór trjágaröur i suöur. Verð 3-3,2 millj. EicnflmiÐLunin ÞINGHOLTSSTRÆTI 3 SlMI 27711| Sölustjóri: Sverrir Kristinsson. Þorleifur Guómundsson, sölum.l Unnsteinn Beck hrl., sími 12320.| Þórólfur Halldórsson. lögfr. -Húóeh eiqnin ^lóbivörduLitirj [Cj^J Einstaklingsíbúðir - 2ja herb. íbúðír Gullteigur. 45 fm emstakl ib á 1. hæö. Nýstandsett. Verö 1050 þús. Fossvogur. 40 «m einstakl ib á jaröhæö. Verð ca. 950 þús. Langholtsvegur. 45 tm i k|. Verö 950-1000 þús. Njálsgata. 2ja herb. ib. I kj. Verö 900-950 þús. Hverfisgata. 50 im ib. a 1. hæo i timburhúsi. Verö 1100 þús. A sama staö 80 fm vinnuhúsn. Verö 850 þús. Hverfisgata. 2ja herb. íb. á jaröh. 56 fm. Verö 1080 þús. Utb. ca. 400 þús. Irabakki. 2ja herb. ib. á 3. hæö. 62 fm. Verö 1600 þús. Lokastígur. 55 fm ib. á 2. hæö. Verö ca. 1250 þús. Asparfell. 75 fm ib. i gööu ásig- komulagi. Ágætt útsýni. Mögul. á ööru svefnherb. Verö 1500 þús. Grettisgata. Stór 2ja herb ib. á 1. hæö. Verö 1400 þús. Bústaðahverfi. Glæsileg 70 fm ib. meö sérinng. íb. er öll endurn. Verö 1500 þús. Vesturbær - Hf. góö it. i parhúsi á róiegum staö. Ca. 2 X 65 fm. Veró 1500-1600 þús. 3ja herb. íbúðír Álfhólsvegur. 3ja herb. ib. á 1. hæö i fjölbýli. Verö 1650-1700 þús. Efstasund. 100 fm stórgl. jarö- hæö m/sérinng. og allt teppalagt. Maka- skipti æskileg á nýl. Hraunbær. 96 tm 3ja herb. ib. Verö 1800 þús. Grettisgata. 80 fm 3ja herb. ib. á 2. hæö. Verö 1550-1600 þús. Utb. aöeins 500 þús. Laugavegur. 3ja herb. ib a 2. hæö. Óinnr. ris meö góöum stigagangi unnt aó hafa tvær ib. 4ra herb. íbúðir Langholtsvegur. 4raherb. ib. á 1. hæö meö aukaherb. i kj. Allt endurn. Makaskipti æskileg á minni eign. Verö 2.2 millj. Blöndubakki. U2tmi2 hæö. Þvottaherb. á hæöinni. Verö ca. 2,1 millj. Kríuhólar. 104 fm ib. á 3. hæö. Verö 1900 þús. Krummahólar. 4ra-5 herb. íb. meö suðursv 112 fm. Verö 1900 þús. Breiðvangur - Hf. 4ra-s herb ib. á 1 hæð. 123 tm. Verö 2,4 millj. Nýbýlavegur. 113fm4raherb íb. tilb. u. trév. Verö 2 millj. Kjarrhólmi. nstm ib. á4. hæö. Parket á allri íb. Búr innaf eldhusi og þvottaherb. Mikiö útsýni. Verö 2 mlllj. Æsufell. Stórgóö ib. á jaróhæö meö fjórum svefnherb. Bilskúrsréttur. Veró 2,1 millj. Makaskipti æskileg á jaró- hæö i Kleppsholti. Furugrund. 4ra-5 herb. ib. i serklassa á 1. hæö. Gott herb. og geymsla i kj. tylgja. Verö ca. 2,7 millj. Skipasund. 100 fm ib. á 1. hæö i tvib. timburhúsi. Mögul. á ib. i kj. 40 fm bilskur. Verö 2,2 millj. Engihjalli. 4ra herb. ib. á 6. hæö. 3 svetnherb. Mikiö áhv. Góö útb. Verö ca. 2 millj. Breiðvangur - Hf. 4ra-s herb ib. á 4. hæð. Verö 2 millj. Skólavörðustígur. 4ra herb ib. 120 tm. Verð 2,1 millj. Fossvogur. 4ra herb. ib. 100 fm. Verö 2,4 millj. Sérhæöir Stapasel. 120 tm glæsileg sér- hæö á jaröh. i góöu astandi. Serinng. Veró 2,5 millj. Stigahlíð. 180 fm glæsileg ser- hæö í tvib. meö bilskúr. Verö 4 mfllj. Markarflöt. 120 fm jaróhæö. 3 svefnherb. Sérinng. Sérhiti Þvottaherb. i ib. Laus strax. Veró 2.5 millj. Gunnarssund - Hf. notm ib. á 1. hæö. Veró 1800 þús. Breiðvangur - Hf. stór glæsileg neöri serhæö 150 fm ♦ 85 fm i kj. Bilskúr. Veró 4-4,2 millj. Makaskipti á góöri íb. i blokk. Einbýli - raðhús FrOStaskjÓI. 200 t raöhús á bygg.stigi. Veró 3,3 millj. FASTEIGNASALA Skólavöröustig 18 2. h. Pétur Gunnlaugsson lögfr m 028511
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.