Morgunblaðið - 07.03.1985, Blaðsíða 32

Morgunblaðið - 07.03.1985, Blaðsíða 32
32 MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 7. MARZ 1985 33. þing Norðurlandaráðs í Reykjavík Sverrir Hermannsson: Samvinna í iðnaði til mikils gagns Á ÖLLUM Norðurlöndunum er stefnt að því að efla rannsókna- og þróunar- starfsemi. Þetta skiptir miklu máli fyrir vöxt þjóðfélagsins og aukna atvinnu í framtíðinni. Iönaðurinn á Norðurlöndum getur haft verulegt gagn af því bæði í efnahagslegu og tæknilegu tilliti, að komið verði á nánari samvinnu milli Norðurlanda á sviði rannsókna og þróunar og hefði Norðurlandaráð áður lagt áherzlu á nánari samvinnu á þessu sviði. Hefði á þess vegum verið samþykkt áætlun um höfuðatriði slfkrar samvinnu. Þetta kom fram í ræðu, sem Sverrir Hermannsson iðnaðarráð- herra flutti á þingi Norðurlanda- ráðs í gær í umræðu um þá tillögu ráðherranefndar Norðurlandaráðs að láta fram fara könnun á löggjöf Norðurlanda með það fyrir augum að efla sameiginleg verkefni á sviði iðnaðar. 1 greinargerð með tillögu Norð- urlandaráðs kemur fram, að í tengslum við þá viðleitni að efla svonefndan heimamarkað á Norð- urlöndum, verði gerðar ýmsar Menningar- og lagamál rædd í dag Á DAGSKRÁ þings Norðurlanda- ráðs í dag eru menningar- og laga- mál. Fundur hefst klukkan 9 og mun þá Eiður Guðnason, formaður menningarmálanefndar ráðsins, gera grein fyrir þeim málum sem nefndin hefur unnið að. Sjón- varpsmál verða áberandi í umræð- unum um menningarmál. Klukkan 15 er áformað að um- ræður hefjist ujn lagamál. ráðstafanir. I þessu skyni var samþykkt m.a. að láta fara fram könnun á löggjöf Norðurlanda á sviði gjaldeyrismála. Jafnframt skyldi gerð könnun á skattarétt- arlegum atriðum og hlutafélaga- löggjöf Norðurlanda. Sverrir Hermannsson sagði, að Norræni iðnþróunarsjóðurinn hefði reynzt mjög mikilvægur í þeirri viðleitni að efla norræna samvinnu á sviði iðnaðar. Ráð- herranefndin með atbeina Norð- urlandaráðs hefði látið gera sér- staka samstarfsáætlun til eflingar og þróunar gagnavinnslutækni á því sviði. Ætti Norræni iðnþróun- arsjóðurinn að stjórna þessari áætlun og leggja fram fé til rann- sókna og þróunar á sviði gagna- vinnslutækni á Norðurlöndum. Morgunblaðið/Ó.K.Mag. Pappírsflóð er mikið á Norðurlandaráðsþingi. Allar ræður og tillögur eru fjölritaðar í mörgum eintökum og auk þess er dreift fjölmörgum bókum og bæklingum. Þessi fullkomna Ijósritunarvél frá Rank Zerox var fengin hingað til lands sérstaklega vegna þingsins og gengur hún linnulaust allan daginn. Gunnar Nilsson, formaður efnahagsmálanefndarinnar: Stefnt að raunhæfu átaki í atvinnumálum ÞAÐ ERU einkum þrjú svið, sem efnahagsmálanefnd Norðurlandaráðs hefur beint athygli sinni aö. Það eru efnahags- og atvinnumál, Norðurlönd sem heimamarkaður, og tækni og framtíðin. Þetta kom fram í ræðu Gunnars Nilsson, formanns efnahagsmálanefndar Norðurlandaráðs, er hann gerði grein fyrir áliti nefndarinnar á þingi Norðurlandaráðs í gær. Gunnar Nilsson sagði, að öll þessi þrjú svið snertu hvert annað og þau snertu einnig tillögur ráð- herranefndarinnar um efnahags- þróun og fulla atvinnu. Hin já- kvæðu atriði í efnahagslífi Norður- landanna hefðu þegar verið rakin í almennu umræðunum á þingi Norðurlandaráðs nú. Það væri staðreynd, að hin hraða aukning atvinnuleysis á Norðurlöndum hefði verið stöðvuð. En nefndin teldi samt sem áður ekki að ástandið væri orðið viðun- andi af þeim sökum og jákvæðar hagsveiflur í heiminum hefðu ekki orðið nægilega miklar til þess að draga úr atvinnuleysinu. Horfur væru þó á batnandi ástandi að vissu marki á þessu ári. En allar spár væru óvissu háðar og hag- þróunin í heiminum gæfi vart til- efni til mikillar bjartsýni. Enn hefðu ekki verið gerðar neinar ráðstafanir í Evrópu í því skyni að auka og dreifa áhrifunum af hag- vextinum þar eða til þess að koma í veg fyrir, að atvinnuleysi ykist þar á ný. Með efnahagsáætlun Norður- landaráðs hefðu Norðurlönd nú sameinast um nýjan og betri grundvöll fyrir samvinnu í at- vinnumálum og nauðsynleg áform varðandi endurnýjun og áfram- haldandi þróun í iðnaði. Auk Gunnars Nilssonar tóku margir til máls í umræðunum í gær um álit nefndarinnar. Varð mönnum einkum tíðrætt um nauð- syn frjálsari fjármagnsflutninga milli Norðurlanda og voru skoðanir ræðumanna mjög skiptar um það efni. Um frumburðarrétt- inn og baunadiskinn — eftir Jón Baldvin Hannibalsson formann Alþýðuflokksins HÉR fer á eftir grein sú, sem Jón Baldvin Hannibalsson, formaður Alþýöuflokksins, ritaði, og birt er í DV í dag. Greininni var dreift til er- lendra blaöamanna í gær og kaflar úr henni hafa birzt í fjölmiðlum á Noröurlöndum og vakið mikla athygli. I»ví þykir Morgunblaðinu ástæða til að birta greinina í heild: Þegar ég var barn, talaði ég eins og barn, hugsaði eins og barn og ályktaði eins ogbarn. En þegar ég var orðinn fulltíða maður, lagði ég niður barnaskapinn. (Páll postuli i fyrra Korintubréfi.) Norðurlönd eru kjarnorku- vopnalaust svæði, ekki satt? Jú, reyndar. Er nokkur stjórnmála- hreyfing eða stjórnmálamaður uppi á Norðurlöndum, sem vill breyta því? Nei, reyndar ekki — svo vitað sé. Hvers vegna þá að stofna félag til stuðnings kröfunni um óbreytt ástand? Það er spurn- ingin. Félög eru venjulega stofnuð til að breyta einhverju — nema átthagafélög. En þótt Norðurlönd séu kjarna- vopnalaus og ætli að vera það áfram, meðan þau fá nokkru um ráðið, þ.e. á friðartímum, er ekki þar með sagt, að öryggi Norður- landabúa sé ekki ógnað með kjarnavopnum. Satt bezt að segja eru Norðurlönd umkringd af eld- flaugum með kjarnaoddum, sem m.a. er miðað á skotmörk á Norð- urlöndum. Hvaðan stafar þessi ógn? Það er alveg á hreinu. Útrýmingarhótun- in gagnvart Norðurlandabúum stafar frá hinum volduga ná- granna þeirra í austri — Sovét- ríkjunum. Meðfram endilöngum vestur- landamærum Sovétríkjanna, frá Kolaskaga í norðri til Svartahafs i suðri, eru hundruð SS-20 eld- flauga, hver um sig með þrjá kjarnaodda, og öllum er þeim beint á skotmörk í V-Evrópu — þar á meðal skotmörk á Norður- löndum. Þessum eldflaugum var komið fyrir þegjandi og hljóðalaust á ár- unum frá 1977 — til dagsins í dag. Einmitt á sama tíma og „slökun- arstefnan" stóð í blóma lífsins og ræður stjórnmálamannanna end- urómuðu af tali um „friðsamlega sambúð". Allt um það. Þarna standa þær í röðum SS-20 eldflaugarnar, hinar einu sem beint er á skotmörk á Norðurlöndum. Að sögn Svía er Eystrasaltið morandi í sovézkum kafbátum, sem flytja kjarnorku- vopn og ber stundum upp á sker undir bólvirkjum hins konunglega sænska flota. Einhver slæðingur af sama tagi virðist leynast í hin- um djúpu og lygnu norsku fjörð- um. Þá vitum við hvaðan ógnin staf- ar. Óneitanlega er frekar óþægi- legt að hafa þetta yfir höfði sér. Og þá er spurningin: hvað geta Norðurlandabúar gert, til þess að bægja þessari útrýmingarhótun frá? Getum við það með því að segja upphátt, það sem allir vita (þar á meðal Rússar) að á Norðurlöndum eru engin kjarnavopn? Svarið er nei. Sovétmenn taka ekki niður sín morðtól neitt frekar fyrir því. Getum við keypt okkur frið, með því að semja við Sovét- menn? Friðarskilmálarnir eru þekktir fyrirfram: Við yrðum að gerast sovézkt áhrifasvæði, með sama hætti og Austur-Evrópa. Viljum við það? Óg þótt við vildum það, værum við þá þar með búnir að bjarga okkar eigin skinni, þótt aðrir (meginlandsbúar í V-Evrópu) fær- ust í vítislogum ragnaraka, ef til kjarnorkustyrjaldar kæmi? Svarið er aftur nei. Fimbulvetur slíkrar kjarnorkustyrjaldar mundi draga alla jarðarbúa til dauða, m.a.s. í innstu afkimum hins afríska frumskógar, sprengja félli á afríska jörð. Hvað geta þá Norðurlandabúar gert, til að bægja frá sér hinni sovézku ógn? Þeir eru í dálítið ólíkri aðstöðu. Finnar eru í sömu aðstöðu og Afg- anir, að vera hlutlaust smáríki á landamærum Gúlagsins. En Finn- ar hafa sýnt það í sögunni, að þeir eru yfirburðamenn að andlegu og líkamlegu atgervi. Við treystum þeim til að halda eins vel á spilun- um og unnt er — í erfiðri stöðu. Sænska hlutleysið er dálítið sér- stakt. Svíar verja lOndu hverri krónu til vígbúnaðar. Þeir halda uppi öflugum her til að fæla Rússa frá öllum freistingum. Þeir eru með því í hópi mestu vopnasala veraldar; selja grimmt í löndum þriðja heimsins, þar sem þessar 150 styrjaldir hafa verið háðar frá stríðslokum. Auðvitað eru Svíar ekkert hlutlausir í átökum Gúl- agsins og lýðræðisríkjanna. En það borgar sig fyrir þá að hafa þetta svona. Hvað með Noreg, Danmörku og ísland? Þessi lönd eru gersamlega varnarlaus ein og sér. Þau hafa lært það af dýrkeyptri reynslu (öll voru þau hernumin í seinni heims- styrjöld) að þau geta aðeins tryggt öryggi sitt í varnarbandalagi með lýðræðisríkjum. En V-Evrópuríkin eru engin stórveldi heldur. Gúlagið hefur al- gera yfirburði yfir V-Evrópu, bæði í mannafla og venjulegum vopna- búnaði. Þess vegna hafa V-Evr- ópuríkin, að eigin frumkvæði, tek- ið upp varnarsamstarf við Banda- ríkin. Aðildin að þessu öryggis- bandalagi leggur öllum banda- lagsþjóðum ákveðnar skyldur á herðar. Ef einstaka þjóðir vilja taka sig út úr og kaupa sér frið við Rússa á kostnað frelsis og mann- réttinda lýðræðisþjóðanna, þá ber þeim einfaldlega skylda til að segja sig úr NATO. Vilji lýðræðisþjóðirnar hins vegar sameiginlega bægja frá höfði sér hinni sovézku kjarnorku- ógn, hlýtur það að gerast í gagn- kvæmum samningum, um að fjar- Jón Baldvin Hannibalsson lægja kjarnaeldflaugarnar beggja vegna víglínunnar; um stöðvun á framleiðslu og tilraunum með k- vopn, um afvopnun og samdrátt herja béggja aðila. Önnur leið er ekki fær nema á kostnað frelsis og mannréttinda. Um það snýst þessi deila. íslenzkir jafnaðarmenn hafa ekki skipt um skoðun í þessu máli. Aðildin að Atlantshafsbandalag- inu er hornsteinn okkar öryggis- stefnu. Ef við viljum semja um kjarnavopnalaus svæði, þá gerum við það í samvinnu við bandalags- þjóðir okkar. Tilgangurinn væri auðvitað sá, að eldflaugarnar, sem nú er beint að skotmörkum í V-Evrópu, yrðu fjarlægðar, ógninni yrði bægt frá okkur. Það heitir kaup kaups. Einhliða yfir- lýsingar eru til þess eins fallnar að slá vopnin úr höndum okkar, áður en setzt er að samningaborði, og eyðileggja samningsstöðu lýð- ræðisríkjanna. Þetta var afstaða Benedikts Gröndals sem utanríkisráðherra íslendinga 1979. Þetta var afstaða allra ríkisstjórna sósíaldemókrata í Evrópu 1979. Okkar afstaða er óbreytt. Svo er að sjá, sem sumir vina okkar á Norðurlöndum hafi eitthvað ruglazt í ríminu upp á síðkastið. Vonandi hressist Eyjólf- ur. Við víkjum okkur ekki undan hinni sovézku ógn með því að þykjast ekki sjá hana.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.