Morgunblaðið - 09.06.1985, Blaðsíða 12

Morgunblaðið - 09.06.1985, Blaðsíða 12
12 MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 9. JÚNl 1985 rin!smlvGi7u ' u FASTEIGNASALA LAUGAVEGI 24, 2, HÆÐ. 62-17-17 Opið í dag 1-4 Stærri eignir tóð — Seltjarnarne8Í Ca. 340 fm einbýlishúsalóð á góðum I >taö á Settjarnarnesi. Álfhólsv. Kóp. - einbýli Ca. 170 rm tallegt einb. asamt 50 fm bílsk. alleg ióö. Qott útsýni. Verö 4,4 millj. Sarðabær — einbýli Ca. 170 fm <allegt einbýli ásamt tvöf. bílsk. Verö 4.9 millj. | Vaðlasel — ainb./tvíb. Ca. 240 fm glæsil. nús ásamt 42 fm >»lsk. Á jarðh. er samp. 2ja herb. íb. | '>annig aö núsiö nýtist iafnt sem nénbýli eöa ívibýli. Parhús í uaugarásnum Ca. 270 fm glæsil. oarhus m. innb. oíisk. ielst tMb. jndir tróv. Nánari uppl. aöeins eittar á skrifst., ekki í stma. £inb. — Víðigrund Kóp. Ga. '30 fm fallegt elnb ásamt ólnnr. kj. Góð 'itaósetning. 'Mosf. — einbýli Ca. 220 fm fallegt hús á tveimur hseöum neö innb. bllsk Eignin er ekkl íullbúln. Verö 3600 þús. Kögursel — einbýli Ca. 220 fm einb. á tveimur haaöum meö risi. Vandaöar innr. Fullbúiö hús. Varö 4500 þús. Hafnarfjöröur — einbýli Ca 260 fm hús sem er hæö og kj. meö innb. bilsk. Selst á byggingarstigi Raðhús — Jöklasel Ca. 145 fm lallegt raöhús ásamt 25 fm bdsk. Verö 3,5-3,6 mlllj. Raðhús—Mosfellssv. Ca. 80 fm fallegt hús á einnl haað v/Grundartanga. Endaraðh. - Seltj. Ca. 140 fm fallega innr. hús viö Nesbala. Húsinu fylgir ca. 50 fm nýt- an-legt ris, bMskúr fylgir Veró 4,6-4,7millj. Háaleiti Ca. 170 fm. Vandaö tengihús meö innb. bilsk. 3 svefnherb. Góöur suöurgaröur. Engjasel — raðhús Ca. 210 fm endaraöh. meö bilageymslu. Kögursel — parhús Ca. 153 fm hús á tveimur hœöum. Bilsk,- plata. Verö 3,3 millj. Barónsstígur Haoö og kj. sem er samt. ca. 120 fm í mikiö nndtirnýjuóu og tallegu húsi. Selst saman eöa sitt i hvoru lagi 4ra—5 herb. íbúöir Lindarbraut Seltj. Ca. 100 fm falleg íb. í þríb.húsi. Ný aldhúsinnr, nýttgler Bílsk. Verö 2,8 millj Ugluhólar Ca. 110 fml egri olokk j ib. á 3. nœö i ný- Herjólfsgata — Hf. Ca. 117 fm falleg sérh. Bilsk. getur iylgt. Vesturberg Ca. 100 fm snotur ib. á 2. hæö. Verö 1950 Þús. Brávallagata Ca. 100 fm falleg mikiö endurn. ib. á 3. hæö. Verö 1950 þús. Kjarrhólmi — Kóp. Ca. 110 fm lalleg b. á 3. næö Pvottaherb. innan ib. Suöursvalir meö plexlgleri. Verö 2100 þús. Jörfabakki Ca. 110 fm ralleg ib. á 1. hæö. Suöursvalir. pvottaherb. og búr innaf etdh. Aukaherb. i kj. Verö 2,1 millj. 3ja herb. íbúðir Reykás - tilb. u. trév. Ca. 110 fm 3Ja herb. ib. A gööum staö. Engjasel - 3ja-4ra Ca. 110 fm falleg íb. á 3. hæö. Parket á götfum. Vönduö otgn. Híla- geymsla. Verö 2,1 millj. Endaraöhús — Mos. Ca. 100 fm raöh. m. 30 fm bílsk. Furuklœtt baöherb. Saunabað. Verð 2.3 mWj. llnufell — raöhús Ca. 140 fm faNegt endahus Bilsk sökklar 70 fm rls yftr. Verö 3,2 millj. Flúdasel — Akv. sala Ca. 120 tm falleg íb. á 2. hæö. Bilageymsla. Suöursv. Verö 2,4 millj. Alftahólar — m. bílsk. Ca. 120 fm faHeg íb. á 4. næö r lytlublokk lilsk. fyfglr. Verö 2,4 millj. Engihjalli — Kóp. Ca. 115 fm gullfalleg ib. á 7 hæö. Lundarbrekka — Kóp. Ca. 100 fm sérlega vönduð ib. á jaröhæö. Verö 1950 þús. Hólmgarður — sérhæó Ca. 90 fm ágæt ib. á efri hæö. Ný eldhus- :nnr. Sérinng Sérhiti. Alfaskeiö — Hf. Ca. 96 fm ágæt ib. meö bllsk. Varö 1900- 1950 þús. Maríubakki Ca. 80 fm fafleg íb. á 2. bæö. Búr og þvottah. innaf eldh Markholt — Mos. Ca. 90 fm ágæt ib. i eldra húsi. Verö 1300- 1350 þús. Þverholt Ca. 90 fm góö ib. á 1. hæö I þribýti. Verö 1800-1850 þús. Mávahlíö Ca. 84 tm glæsileg risib. Gööur garöur. Verö 1.8 mlllj. Lyngmóar — Gbæ. Ca. 90 fm falleg fb. á 2. hæö i Iftllll blokk. Bilskúr tylglr Laus fljötl. Skipasund - 2 íbúóir Ca. 70 fm ágæt ib. Bein sala. Laus strax. Leirubakki Ca. 90 fm góö Ib. á 2. hæö. Þvottaherb. Inn- al eldh. Aukaherb i kj. Verö 1950 þúa. Hverfisgata Ca. 80 fm ágæt ib. Verö 1700 þús. Brattakinn Hf. Ca 80 fm faHeg rishæö. Ákv. sala. Veró 1600 þús. Þórsgata Ca. 65 fm falleg ib. á 1. hæö I tvlbýll Baldursgata Ca. 80 tm ib. á 2. hæö. Verö 1.5 millj. 2ja herb. íbúðir Hagamelur - iaus Ca. 50 fm góö lb. á 1. hæö í nýlegrl biokk. Vestursv. Verö 1.6 millj. Útb. 1 mlllj. Borgarholtsbr. Kóp. Ca 70 tm glæsll. íb. á 1. hæö (laröhæö) f nýfegu fjórb. Þvottah. og búr innaf eidhusi Geymsla í íb. Leirutangi - Mos. Ca. 90 fm talleg 3Ja herb. ib. á jaröhæö i tjórb Verönd frá stofu. Verö 1700 þús. Efstasund Ca. 55 fm björt og falleg ib. á 3. hæó. Veró 1300-1350 bús. Orrahólar Ca. 60 fm hugguleg Kj.ib. Verö 1350 þús. Gaukshólar Ca. 65 fm guHfalleg ib. á 4. næö í lyftuhúsi. Stórkostlegt útsýni yfir borgina. Lindargata — laus Ca. 50 fm samþykkt ib. á jaröhæö. Verö 1,1-1,2 mlllj. Grettisgata — 2ja-3ja Ca. 70 fm gullfalleg mikiö endurn rislb. Veró 1,5 millj. Samtún Ca. 55 mikiö endurn kj.lb. Sérinng. Sér- hfti. Verö 1350 þús. Fjöldi annarra eigna á skrá Guömundur rómatson solustj., hetmatími 20941. Vióar ðöðvaraton viöakiptafr. — lögg. faat., hetmaaími 29818. | SEREICjN 2 90 77 Opiö 1-4 Einbýlishús og raðhús ÁLFHÓLSVEGUR: v 4.4 minj BARRHOLT MOS.: v. 4.6 miiij. BERGSTAÐAST.: v. 6 mwj. BREKKUTANGI: v 3.3 minj. BRÚNASTEKKUR: v. 5.8 miiij FLJÓTASEL: v 4,5 minj FRAKKASTÍGUR: v. 2.9 minj GARÐAFLÖT: v. 5 minj. SRANASKJÓL. v. 6.5 minj HÁ ALEITISBR AUT: v. 4.6 miii) HEIOARAS: v. 4,7 minj. JÓRUSEL. V. 4,9 mlllj. KÁRSNESBRAUT: v. 2.6 minj <ALDASEL. v. 4.3 minj. MIÐB/ER: v. 3,9-4.3 mMj. LAUGARÁSV.: v. 4,2 m«i|. LANGAGERÐI: v. 4.9 minj. LINDARBRAUT: v 4.3 miiij LOGAFOLD: v. 4,2 mnij. LOGAFOLD: v. 3.4 mnij. NÖNNUGATA: v 1.8 m«ij. RAUÐÁS: v. 3.2 mwj. SELJABRAUT: v. 3.7 mmj. SKÓLA VÖRÐUST. v. 7-7.5 m«| VESTURBRÚN: v. 4.2 mrnj. VOGASEL. v. a mmj. Sérhæöir ÁSGARÐUR: v. 2.4 mmj. GRÆNATÚN: v. 3.4 miii| HRAUNBRAUT KÁRSNESBR.: v. 3.5 miuj. HAFNARF v. 3.1 mwj ÓÐINSGATA: v 1850 þús. UNNARBRAUT: v. 2.7 mm|. 4ra, herb. íbúðir ÁSVALLAGATA: v. 2.1 mW|. DIGRANESVEGUR: v. 2.3 mm|. ENGIHJALLI: v 2.1 mmj. ESKIHLÍÐ: v 2.2 mMj. HOLTSGATA: v. 2,5 minj KLEPPSVEGUR: v. 2 mMj. MIÐSTRÆTI: v. 2,1 m«j. NÖNNUGATA: v . 3,2 mMj. SKÓLAVÖROUST.: v. 2.8 min| SKAFTAHLÍD: v. 2.4 mW). SUÐURHÓLAR: v. 2.2 mlllj. ÆSUFELL: v. 2.2 minj. 3ja herb. íbúöir BRAGAGATA: v. 2.2 miiif. EYJABAKKI: v. 2 mwj. FLYÐRUGRANDI: v 2 mMj. FURUGRUND: v 1.9 mmj. HJALLABRAUT: v 2 mmj. HRINGBRAUT: v 1.5 mwj. HÆÐARGARDUR: v. 2 minj KVISTHAGI: v. 1.6 minj LAUFÁSVEGUR: v. 1.8 mwj. MÁVAHLÍÐ: v 1.5 mMj. ÓÐINSGATA: v. 1850 þús. ÓDINSGATA: v. 1.5 mwj. SKÓGARÁS: v. 1.7 mmj. SLÉTTAHRAUN: v 2 mwj. SPÓAHÓLAR: v. 2 minj SUÐURVANGUR: v. 2 mW|. ÖLDUGATA: v. 1.9 minj. 2ja herb. ASPARFELL. v. 1,7 miiij. BRAGAGATA: V. 1,5 mlllj. HVERFISGATA: v. 1,5 minj REKAGRANDI: v. 1.8 minj. RÁNARGATA: v. 900 þúa SLÉTTAHRAUN: v. 1,6 miuj Lóðir ÁLFTANES: 1000 im. LYNGÁS: 4800 fm Atvinnuhúsnæöi BALDURSGATA: 75 fm. V. 1,7 m. Skoöum og verömetum efgnir samdægurs. Skoðum og veró- metum eignir sam- dægurs. SEREKiN BALOunSCOTU 12 VIOAR FRlORiKSSON soi.íM, EiNARS SlGURJONSSON •, 4KAUPÞING HF 0 68 69 88 ÞEKKING OG ORYGGI I FVRIRRUMI Víðimelur Glæsileg sérhæð Vorum að fá í sölu eina glæsilegustu sérhæö í vestur- borginni. Óvenju stórar og skemmtilegar stofur (arinn). Möguleiki á séríbúö í kjallara. Bílskúr fylgir. jIl Hkaupþinghf I verslunarinna Sölummnn: Slfuróur Oa|fejartaaon ha. <21321 Mmllur Pmll Jonnon hi. 4S093 Elvmr GuAjonnon iriAikfr. ki. S487Í 82744 »2744 Opið kl. 1-3 1-2ja nerbergja €ngjasel. Góö ib. á 4. hæð. Laus 1/7. Bílsk. V. 1750 þús. Hamraborg. Góö íb. á 1. hæö. Bílskýli. V. 1,7 millj. rlraunbær Lítil en samþykkt einstakl.íþ. á jaröhæö. V. 900 þús. lörlabakki. Góö íb. á 2. hæö. Bein sala. V. 1,5 millj. Kapfaskjölsvegur. Herb. ásamt snyrtingu á 2. hæö. Snotur lítil eign. V. 750 þús. Meistaravellir. Sérl. falleg 2Ja herb. íb. á 4. h. Laus strax. Rauöáa. 2ja herb. ib. á jaröh. tilb.u.trév.Afh.ídag. V. 1300 þ. Seljaland. Einstaklingsíb. á jaröhæö. V. 750 þús. Veeturbær. 2 einstakl.ib. tilb. undirtrév. V. 1000 og 1200 þús. 3ja herbergja Garóabær. 3ja-4ra herb. nýjar ibúöir á tveim hæöum. Afh. tilb. u. trév. í júlí. V. 2155 þús. Grundartangi. 90 fm 3ja herb. raóhús. Vandaöur frág. Laust fljótl. V. 2,1-2,2 millj. Hjallabraut. 3ja herb. rúmgóö tb. Frábært útsýni. Stórar suö- ursv. V. 2 millj. Nesvegur. 3ja herb. jaröhæö í þríbýli, nýtt gler. V. 1475 þús. Vesturberg. 3ja herb. rúmg. íb. á efstu hæö. Sameign nýstands. Öldugata. 3ja herb. nýstandsett íb. á 3. hæö (efstu) í 6 íbúöa húsi í vesturbæ. V. 1900 þús. 4ra herbergja Álftamýri. 4ra-5 herb. ib. á efstu h. Nýr bílsk. V. 2,9 millj. Ásbraut. Rúmgóö 4ra herb. endaíb. (vestur) á 3. hæö. Nýleg- ur bílskúr. V. 2350 þús. Asparfell. 133 fm endaib. á tveimurhæöum. Bílsk. V. 2,9 m. Blöndubakki. Góö ib. á 3. hæö + aukaherb. í kj. V. 2,2 millj. Slikahölar. Góö >b. á 5. hæö ásamt oilsk. Stórkostlegt útsýni yfir borgina. Skipti æskileg á minni íb. Eskihlfð. 4ra herb. ib. á efstu hæð. Nýtt gler. V. 2,2 millj. Hjaröarhagi. Rúmgóö kj.ib. Sérhiti. Sérinng. V. 2 millj. Kárastigur. 4ra herb. ib. á 3. hæö. Þarfn. stands. V. 1800 bús. Kleppsvegur. Rúmg. ib. á 1. hæö. V. 1900 pús. Nýlendugata. Rúmg. íb. á 1. hæð i vönduöu eldra steinh. Ný- legar innr. Suöursv. V. 1900 þús. Seljabraut. Vönduó 4ra-5 herb. ib. á 2 hæöum. Fullfrágengiö bilskýli. V. 2350 þús. Seljaland. Stór 4ra herb. ib. ásamt bílsk. Einstaklingsíb. i kj. fylgir meö. V. 3,7 millj. Sérhæöir Eskihllö. 130 fm sérhæö ásamt sérib. í risi. Selst saman eöa sitt í hvoru lagi. Bílskúr. Hraunbraut. 5 herb. iaröhæö i jsríb. Sérinng. Sérhíti. V. 2,3 m. LAUFAS SÍÐUMÚLA17 jgf Magnus Axelssor Melabraut Seltj. 150 efri sér- hæö + bílsk. Allt sér. áýbýlavegur Ný 4ra-5 herb. hæö. Tilb. u. trév. V. 2,5 m. Safamýri. Mjög rúmgóö efri sérhæö. Allt sér. Laus strax. V. 4,7 millj. Stangarholt. Hæö ásamt iveim- ur herb. i risi í tvíb.húsi. Vel staö- sett. V. 3 millj. björtárgata. 115 ím hæö ásamt bílsk. Tilb. aö utan, fokh. aö innan. V. 2,5 millj. Raðhús Brekkusel. Sérlega vandaö hús meö séríb. í kj. V. 4,9 millj. Fljötaeel. Raöh. á 3 haBöum. Mögul. á tveim íb. V. 4,5 millj. Flúöaeel. Vandaö 230 fm raö- hús, kj.+tvær hæöir. V. 4,4 millj. Logaland. 240 fm vandaö raöhúe á tveimur hæöum. Innb. bflsk. Logalold. 234 fm vandaö par- hús (tlmbur). V. 3,4 millj. Kjarrmóar. Sérlega glæsilegt endaraöhús. V. 4 millj. Suöurhlíöar. 215 fm fokh. enda- raöh. Kj. og tvær hæöir auk bílsk. Afh. strax. V. 3,8 millj. Sæbólsbraut. ! smíöum. Raö- hús á þremur hæöum. 250 fm. Innb. bílsk. Til afh. strax. í fok- heldu ástandi. V. 2,6 millj. Einbýli Birkigrund. 300 fm einbýli. Innb. bílskúr. Laust strax. Teikn. á skrifst. Dalsbyggö Gb. Fallegt og vand- aö ca. 240 fm einbýli. V. 5,7 millj. Jörusel. Nýtt einbýli. Kj„ hæö og ris. Bilsk. V. 4,9 millj. Kjarrvegur. Vandaö parhús á tveimur hæöum. Fullfrág. aö innan. V. 6,5 millj. Kvistaland. Mjög vandaó einbýli á tveimur hæöum. 40 fm innbyggöur bílsk. Grunnfl. hússinser 180 fm. Kögursel. Sérlega fallegt 200 fm einb.hús. Bilsk.plata. V. 4750 þús. Lindarsel. 200 fm sérb + 42 fm bílsk. Mögul. á (veim ib. V. 4,7m. Nágr. Landepitala. 200 fm par- hús + bílsk. V. 4,6 millj. í smíðum Suöurgata 7. Höfum til sölu 2ja, 3ja og 4ra herb. íbúöir i smiöum. Framkvæmdir öegar hafnar. Teikn. á skrifst. Vesturbær 2ja og 3ja herb. ibúðir í nýbyggingu viö Fram- nesveg. Þjöreárgata Skerjafiröi. 117 fm sérhæöir ásamt bílsk. Tll afh. strax. Bíldshöfói. Skritstotuhúsnæói í nýju húsi. Hagstætt verö og greiöslukjör Teikn. á skrifst. Miöbær Garöabæjar. j þjón- ustukjarna í miöbænum höfum viö til sölu 2ja, 3ja og 4ra nerb. ibúöir Til afh. fljótlega. LAUFÁS SÍÐUMÚLA 17 Magnús Axelsson
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.