Morgunblaðið - 09.06.1985, Blaðsíða 17

Morgunblaðið - 09.06.1985, Blaðsíða 17
MQRGUNBLAÐID, SUNNUDAGUR 9. JÚNl 1985 17 Í3RUND1 29766 Í3RUND1 FASTEIGNASALAN HAFNARSTRÆTI 11 Opiö í dag frá kl. 13-18 HAFNARSTRÆTI 11 VILJIR ÞU KAUPA — VILJIR ÞU SELJA ! ÍBÚDIR - LÖND - BÝLI - LÓÐIR - ATVINNUREKSTUR - ATVINNUHÚSNÆDI - SUMARBÚSTADI. . . 2ja herb. íbúðir ASBRAUT Mikiö endurnýjuö íbúö á 2. hœö 50 fm. Verö 1350 þús. ASPARFELL Góö ib. á 5. hœö. 65 «m. Verö 1500 þús. ASPARFELL Falleg íb. I lyftubl. 70 «m. Verö 1550 þús. ENGIHJALLI Rúmgóö ib. á 2. hæö Verö 1550 þús. EFSTASUND Agætis íb. í góöu hverfi. Allt endurn. Gott gler. 65 fm. Verö 1450 þús. GARÐAVEGUR - HF. Mikiö endurn. risíb. 50 fm. Verö 1100 þús. HRAUNBÆR Snyrtileg ib. á 2. hæö. 65 fm. Verö 1550 þús. HRAUNBÆR lb. á jaröhæö. 40 «m. Verö 1250 þús. GRETTISGATA . Góö mikiö endurn ib 95 «m. Verö 1850þús. HRAFNHÓLAR Góö lb. I lyftubl. Góöar innr. Góö kjör. 78 fm. Verö 1725 þús. HRINGBRAUT Góö íb. i góöu húsi. 90 fm. Verö 1680 þús. HRAUNBÆR Einstakl. rúmg. og falleg ib. i góöu húsl. 96 (m. Verð 1900 þús. HRÍSMÓAR — GB. Vel staösett ib. á 1. hæö. Afhent tllb. u. trév. Utb. 950 þús. 113 Im. Verö 2000 þús. KÁRSNESBRAUT Góö ib. a 1. haBö. Ákv. sala. Laus strax. 80 •m. Verö 1800 þús. KLEPPSVEGUR KJARRVEGUR Tvær góöar ib. ó 6. og 8. hæó. Verö Ný íb. ó faliegum staö. 107 fm. Verö 1600-1650 þús. 2600 þús. LEIRUBAKKI Einstakl. falleg ib. i góöu húsi. 70 fm. Verö 1650 þús. MIKLABRAUT Rúmgóö íb. meö nýrrt eldhúsinnr. Ca. 70 fm. Verö 1450 þús. NEÐSTALEITI Einstakl. góö íb. ó jaröhæö Bflskýti. 70 fm. Verð 2200 þús. NYLENDUGATA Agætib.á l.hæö. 50(m. Verö 1350 þús. REKAGRANDI Rúmgóö íb. Mjög góö sameign. Leik- tæki i garöl. 65 fm. Verð 1800 þús. KRUMMAHÓLAR Þrjár faHegar Ib. Bllsk Verö 1700-1950 þús. KVISTHAGI Rlsib. m. úts. yfir hafiö 75(m. Verö 1650 þús. LAUGAVEGUR Góö sérhæö meö óinnr. risi. Góöar innr. 120 fm. Verö 1850 þús. MELABRAUT Góö íb. á etri hæö. 110 fm. Verö 1900 þús. NJÁLSGATA Góö íb. á 2 hæö i steinh. 85 tm. Verö: tllboö. NJÁLSGATA Risíb. i steinh. 70 fm. 50% útb. Verö 1200 þús. REYKÁS 110 «m ib. Afh. tllb. u. tréverk. Sameign. frág. Utb. 760 þús. Verö 2000 þús. SIGTÚN 80 Im ib. á góöum staö. Verö 1700 þús. SKULAGATA Falleg ib. endurn. 55 fm. Verö 1200 þus. SLÉTTAHRAUN Rúmgóö íb. ó 3. hæö. Þvottahús ó hæöinni. Suöursvalir. 65 fm. Verö 1625 þús. STÓRAGERÐI Rúmgóö íb. ó góöum staö. 90 fm. Verö 2000 þús. SNORRABRAUT Haganleg ib. ó 1. hæö. Laus strax. 50 fm. Verö 1300 þús. SUÐURBRAUT — HF. Rúmgóö ib. ó 1. hæö. Góöur bílsk. 65 fm. Verö 1650 þús. 3ja herb. íbúðir ALFASKEIÐ íbúö á 2. hæö. Þvottah. ó hæöinni. 90 fm. Verö 1850 þús. ÁLFHÓLSVEGUR Góö 90 fm íb. ó 2. haBÖ í fjórbýli. Laus fljót- lega. Ðílskúr. Verö: tilboö. BÁRUGATA 3ja herb. ib. i steinhúsi. 90 fm. Verö 1575 þús. BERGST AÐ ASTRÆTI Falleg 3ja herb. 65 fm íb. ó 2. hæö. Verö 1600 þús. DRAFNARSTÍGUR Endum. íb. i góöu steinh. 80 fm. Verö 1850 þús. ENGIHJALLI — KÓP. Tvær vandaöar ibúöir i lyftuhusi. Góöar innr. 85 fm. Verö 1800-1850 þús. ENGJASEL Góöar innr. Fullb. bílskýli. Verö 2100 þús. FÍFUHVAMMSVEGUR KÓP. Efrl sérhæö í tvibýll. 90 (m. Suöursvalir. Gott útsýni. 40 fm bílskúr. Verö 2200 þús. FURUGRUND Góö ib. 90 «m. Suðursvalir. Mlklö útsýni Bil- skýli. Verö 2150 þús. FURUGRUND Falleg ib. i góöu hverfi. Góöar innr. 87 fm. Verö 1950 þús. FLUÐASEL Glæsíleg endaib. i góöu húsi. Þvotta- herb. innaf eldh. 120 fm. Verö 2400 þús. HRÍSATEIGUR 4ra herb. risib. + bítek. Verö: tílboö. KJARRHÓLMI Falleg Ib. Gott útsvnl. 100 fm. Verö 2000 þús. KÓNGSBAKKI Vönduö Ib. á 2. h. 105 fm. Verö 2050 þús. KLEPPSVEGUR Einstakl. góö endaíb. i 3ja haaöa ný- legri blokk innst viö Kleppsveg. Ib. er ó 2. hæö m. útsýni yfir Sundin. Þv.herb. innaf eidhusi. Verö 2500 þús. KLEPPSVEGUR Agæt lb., þvottaherb. Innan Ib. Laus fljótl. 90 fm. Verö 1850 þús. KRUMMAHÓLAR Faleg ib. Suöursv. 110 fm. Verö 1900 þús. MARÍUBAKKI Góö ib. i góöu húsi. Aukaherb. i kj. 110 fm. Verö 2300 þús. SAFAMÝRI Falleg ib. ó góöum staö. Mikiö endurn. 117 fm. Verö 2600 þús. SELJABRAUT Einstaklega vönduö ibúö i góöri blokk. Bíl- skýii. 120 fm. Verö 2350 þús SELJAVEGUR Falleg íb. i góöu húsi. Gott verö. 100 fm. Verö 1650 þús. SOGAVEGUR Efri hæö í tvibýli meö útsýni yfir sundin. 110 fm. Verö 2150 þús. UNNARBRAUT - SELTJ. Góö 4ra herb. jaröhæö, ekkert niöurgr. Ca. 100 fm. 35 fm bflskúr. Verö 2800 þús. VESTURGATA Góö ib. ó tveimur hæöum i nyuppgeröu húsi viö miðbæinn. Nónarí uppl. ó skrifst. VESTURGATA Þrjár ib. á 2., 3. og 4. hæö. Verö frá 1400-2100 þús. VOGAHVERFf Rúmgóö 117 fm íb. ó 1. hæö. Tvennar svalir. Verö 2100 þús. Stærri eignir ALFTAMYRI Agæt ib. á góöum staö. 120 fm. Verö 2450 þús. ÁSVALLAGATA lb. á 2. hæö í fjórb. 115 (m. Verö 2200 þús. VESTURBERG Góö ib. á 2. hæö. 80 fm. Verö: tllboð 4ra herb. ibúðir ÁSTÚN - KÓP. Ný ibúö ó 1. hæö. Gott skópaplóss. 100 fm. Verö 2450 þús. BLÖNDUBAKKI Góöib. Aukaherb. i k j. 100 fm. Verö 2300 þús. EFSTIHJALLI - KÓP. Falleg íb. Þvottaaöst. i íb. 110 fm. Verö 2400 þús. ENGJASEL Rúmgóö íb. meö góöum innr. Fullb. bílskýli. Laus ftjótl. 117 fm. Verö 2300 bús. ENGIHJALLI — KÓP. Fjórar ógætar ibúöir. Þvottah. ó hæö. 117 fm. Verö 1950-2100 þús. BLÖNDUHLÍÐ Falleg Ibúð meö bllskúr. Nýjar innr. 162 fm. Verð 3500 þús. BOGAHLÍÐ FaNeg ib. ó góöum staö. 115 fm. Verö 2350 þús. BREIÐVANGUR - HF. Lúxusibúö, sauna i sameign. Bilsk. 210 fm. Verö 4000 þús. BREIÐVANGUR - HF. Mjög rumg. ibúö. Þvottah I Ib. Bilsk. 136 fm. Verö 2750 þús. DRÁPUHLÍÐ Ljómandi góö sórhæö og ris. 5 svefnherb. Ca. 150 fm. Verö 3300 þús. GRENIGRUND - KÓP. Sérh. ó 1. hæö í þríb. Góöur bílsk. 120 fm. Verö 2600 þús. HJALLABREKKA Glæsil. sérhæö meö góöum bílsk. Eigninni fylgir einstakl.ib. Hæöin 140 fm. Verö 3600 þús. FOSSVOGUR 3ja-4ra herb. íb. ó 2. haaö i góöri blokk. 90 fm. Verö 2400 þús. HRAUNBÆR Vönduö íb. meö góöu útsýni. 117 fm. Verö 2200 þús. ÖLDUSLÓÐ Góö íb. i góöu húsi. Verksm.gl. 125 fm. Verö 2650 þús. SELJAHVERFI Nýtt glassilegt einbýlishús ó fullbúinni lóö. Mögul ó tveimur íb. 400 fm. Verö 8 mlllj. MIÐBÆRINN Sérhæö í hjarta borgarlnnar. 160 fm. Verö 3000 þús. Gætl hentaö fyrlr at- vinnurekstur. Raöhús ÁLFHÓLSVEGUR - KÓP. Þril. raöhús. 230 fm. Verö: tilboö. ARNARTANGI - MOS. Þrjú góö raöh. 100 fm. Verö 2200-2500 þús. BREKKUTANGI - MOS. Þril. + bilsk. 302 fm. Verö 3700 þús. FLÚÐASEL Ðróövandaö hús ó þremur haaöum. 240 fm. Verö 4150 þús. GRENIMELUR Þril. þarh. 335 fm. Verö 6700 þús. KAMBASEL Parhús meö 5 svefnherb. 160 fm. Bflsk. Verö 4000 þús. KJARRMÓAR - GB. Eign í sérfl. Bilsk. 150 «m. Verö 4000 þús. KLEIFARSEL Tvíl. raöhús. 210 «m. Verö 4300 þús. KÖGURSEL Parhús + bilsk. 180 «m. Verö 3200 þús. LÁTRASTRÖND Hús á þremur hæöum auk bilsk. 227 fm. Verö 4900 þús. LOGAFOLD Gullfallegt parhús aö utan sem Innan. 140 fm. Verö 3600 þús. MARBAKKABRAUT Tvil. parh. 140 Im. Bilsk.r Verö 2600 þús. HAFNARFJÖRÐUR - NORÐURBÆR Övenju vandaö hús meö 4 svefnherb. + bílsk. 190 fm. Verö 4300 þús. OTRATEIGUR Þril. + bilsk 225 fm. Verö 3800 þús. RÉTT ARHOLTS VEGUR Mjög snyrtil. raöhús viö Róttarholtsveg. 135 fm. 4 svefnherb., sjónvarpsherb., stofa, allt sem nýtt. Verö 2750 þús. SKEIÐARVOGUR Nánari uppl. á skrifst. TUNGUVEGUR Tvi. endaraöh Bilsk r 120 fm.Verö 2500 þús. VESTURBÆR Sérbýfi i sambyggingu. Húsiö er ó tveimur hæöum. Ca. 100 fm. Góöur garöur. Verö: tilboö. YRSUFELL Gott raöhús 140 fm + bílsk Verö 3300 þús. Skipti koma til greina. HOFTEIGUR Vðnduö ib. á mlöhæö i gööu þrib.húsi. Nýr bílsk Laus fljótl 120 fm. Verö 3100 þús. KÓPAVOGUR Nýuppgerö neöri haaö i tvib. Bilskúr. 127 fm. Verö 3000 þús. LEIFSGATA Hæö og rls. Bílsk 138 fm. Verö 2800 |}ús. NJÁLSGATA Hæö og ris mikið endurn. 80 fm. Verö 1800 þús. SÓLHEIMAR lb. ó 2. haaö í þribýti. 3 rúmgóö svefnherb Stórt eidhus. 156 fm. Verö 3200 þús. SÓLVALLAGATA Mjög rúmgóö 6 herb. íb. á 3. hæö. Verö 3100-3200 þús. Eínbýlishús AKRASEL Tvílyft hús auk bilsk. 230 fm. Verö 5600 þús. DALSBYGGÐ Einstakl. vandaö einb.hús. Góö kj. í boöi. 235 fm. Tvöf. 45 fm bílskur. Verö 6600 þús. EYKTARÁS Tvflyft hús. Ðilskúr. 320 fm. Verö 5800 þús. FÍFUMÝRI íb.hæf nýbygging ó þremur hæöum. Góöir mögul. ó tveimur ib. 280 fm auk 50 fm innb. bílsk. Verö 4500 þús. FLÓKAGATA - HF. Þril. hús. 198 fm. Bílsk Verö 4300 þús. FROSTASKJÓL Einstakt hús (góöur arkltektúr). Ca. 230 fm. Verð 5500 þús. FRAKKASTÍGUR Jarnvariö timburhús meö suöurverönd. Skipti á íb. á sömu slóðum koma til greina. - 160 fm. Verö 2700 þús. FRAKKASTÍGUR Þril. hús. 160 fm. Bilsk. Verö 3200 þús. GRANASKJÓL Glæsil. hús. Bílskúr. 340 fm. Verö 6500 þús. HEIÐARÁS Glæsil. hús. Bílskúr. 340 fm. Verð 7000 þús. HOLTSBÚÐ - GB. Vandaó hús. Bilskúr. 360 tm. Verö 6500 þús. KJARRVEGUR Tvflyft hús ó einstakl. góöum staö. Bílskúr. 240 fm. Verö 6500 þús. KRÍUNES Tvil. hús. Tvöf. bilsk. 320 «m. Verö 5200 þús. LINDARGATA Tvær hæöir + kj. 120 fm. Verö 2300 t>ús. MARKARFLÖT - GB. Glæsil. hús. Bilskur 290 fm. Verö 7500 þús. RAUÐAGERÐI Þrilyft hús. Bílskur 90 fm. Verö 2400 þús. SMÁRAFLÓT - GB. Einlyft hús á homlóö. 200 fm. Verö 3900 þús. SMÁRAHVAMMUR - HF. Þrilyfl hús. Bílsk.r. 230 «m. Verö 3500 þús. SOGAVEGUR Kj., hæö og rís. 210 fm. Bílsk Verö 4500 þús. STUÐLASEL Tvilyft hús. Tvöf. bilskúr. Verö 6700 þús. SUNNUFLÖT - GB. Tvflyft hús. Ðflskúr. 210 fm. Verö 5500 þús. VALLARTRÖÐ - KÓP. Einl. hús. Góöur garöur. 170 fm. Verö 4200 þús. VATNSENDABLETTUR Fallegt hús ó einni hæö. 40 fm bflskúr. Yndis- legt umhverfi. 157 fm. Verö: tilboö. VORSABÆR Einlyft hús. 160 fm. Verö 5000 þús. I byggingu FISKAKVISL Tvil. raöh., fokh. Bílskurspl. 200 fm auk kj. Skipti möguleg. Verö 2600 þús. FROSTASKJÓL Tvfl. eénb. auk kj. Afh. fokh. m. jórni ó þaki og gleri. 331 fm. Verö 3500 þús. HRYGGJARSEL Fokheit raöh. Tvær hæöir auk kj. Tvöf. bílsk. 257 fm. Verö 2800 þús. HRÍSMÓAR - GB. 3ja herb. ib. á 1. hæö í lyftubl. Tllb. u. trév. 100 fm. Verö 2000 þús. LAXAKVÍSL 5 herb. íb. á 2. og efstu hæö. Afh. m. gleri í gl. og jámi á þaki. ib. er rúml. fokh. Bílsk,- plata. Verö 2200 þús. LOGAFOLD Fallegt endaraöh. ó tveimur hæöum. Bilskúr. 245 fm. Verö 2650 þús. LOGAFOLD Nónari uppl. ó skrifst. NESBALI EM. einb. 210 fm. Verö 3500 þús RAUÐÁS Fjögur þril. raöh. 267 fm. Skipti mögul. Verö 2300 þús. REYKÁS 110 fm ib. Afh. tilb. u. trév. Sameign frág. Utb. 760 þús. Verö 2000 þús. VESTURBÆR Efri hæö og ris meö 3 svefnherb. Tvöf. bilsk. Fokh. aö innan. 115 fm. Verö 2400 þús. Fyrirtæki TVÆR KJÖRBUÐIR Nónari uppl. ó skrifst. MYNDBANDALEIGA Nánari uppl. á skrifstofu. SPORTVÖRUVERSLUN Nánari uppl. á skrifstofu. SÖLUTURN Nánari uppl. á skrifstotu. HAFÐU SAMBAND VIÐ SÖLUMENN OKKAR STRAX ÓLAFUR GEIRSSON, VIDSK.FR. - ÞORSTEINN BRODDASON HS. 18559 - ÞÓR RÖGNVALDSSON HS. 29396 HRANNAR HARALDSSON HS. 39322 - SVEINBJÖRN HILMARSSON HS. 685273
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.