Morgunblaðið - 09.06.1985, Blaðsíða 16

Morgunblaðið - 09.06.1985, Blaðsíða 16
16 MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 9. JÚNl 1985 r S.62-1200 62-1201 Skipholti 5 Opiö frá 1—3 2ja herb. íbúöir Asparfell. 2ja h«rb. góð ib. á 4. hæö. Verð 1500 þús. Gaukshólar. Ca. 65 fm góö íb. á 4. hæö. Mikió og glæsii. útsýni. Verö 1600 þús. Háaleitisbraut. 2ja herb. mjög rúmg. samþ. kj. ib. Mikiö endurnýjuö. Hamraborg. Ágæt samþykkt einstakl ib. á 1. hæö i blokk. Qóö sam- eign. Bílgeymsla. Verö 1300 þús. Hraunbær - einstakl.íb. Samþykkt einstakl.íb. ca. 30 fm á 1. hæö. Verö 950-1000 þús. Hraunbær. Góð 2ja herb íb. á 1. hæö. Herb. i kj. fylglr. Verö 1550 þús. Rekagrandi. 2ja herb. ný vönd- uö fulkjerö íb. á 3. hæö I blokk. Parket á gólfum. Suöursv. Snorrabraut. 2ja herb. ei tm ib. á efstu hsBö i fimm ib. steinhúsl. Ný teppi. Nýtt gler. Góö ib. Verö 1550 þús 3ja herb. íbúðir Álfhólsvegur. ca. ss im a>. á 2. hæö í fjórb.húsi. Þvottaherb. i íb. Bílskúr meö kj. Fallegt útsýni. Verö 2,3 miRj. Blikahólar. 3ja herb. 90 fm ib. á 2. hæö. Fagurt útsýnl. Verð 1900 þús. Boðagrandi. 3ja herb. nýleg fullg. ib. á 3. hæö I blokk. Mlkiö útsýni. Bilgeymsla. Góö fullb. sameign. Eskihlíð. 3ja herb. ca. 90 fm ib. á 4. hæö auk herb. i rlsi. Verö 1900 þús. Eyjabakkí. Glæsileg 86 fm enda- íb. á 1. hæö. Þvottaherb. i ib. Föndur- herb. i kj. Hraunbær. ca. 96 tm á 2. hæö iblokk.Góöib. Nýteppi. Verö 1900 þús. Kjarrhólmi. Mjög falleg íb á 1. hæö. Þvottaherb. í íb. Rúmg. stofa. Út- sýni. Stórar suöursv. Verö 1900 þús. Skipti á 4ra herb. ib. á nágrennl æskil. Kleppsvegur. 3ja-4ra herb. rúmgóö íb. á 2. hæö i btokk. Suöursvalir. Góö ib. Verö 2 miHj. Krummahólar. Falleg3jaherb. ib. á 5. hæö i blokk Suöuríb. Bílgeymsla. V. 1850 þús. Laufvangur. ee fm ib. á 3. hæo. Þvottaherb. innaf eldh. Vönduö íb. á eftirsóttum staö. Suöursv. VerÖ 2 millj. Móabarö. 3ja herb. ca. 80 tm ósamþykkt kj.ib. i þrib.húsi. Verö 140Q þús. Reynimelur. 3ja herb ca. 90 fm ib. á 1. hæö i þribýlish. íb. sem er miklð endurnýjuð er tvær samllggjandi stofur. eitt herb., eldhús og bað. Uthlíö. 3ja herb. ib. á jarðhæö i tjórb.húsi. Sérhltl og -Inng. Vorö 1750 þús. Vesturberg. eo tm a 3. næo i lytluhúsi Þvottaherb. á hæöinni. Verö 1800 þús. 4ra — 5 herb. Alfheimar. 4ra-5 herb. f 10 fm íb. á 2. hæö í blokk ib. og sameign í góöú astandi. Þægil. staöur Skipti á 3ja herb. ib. eöa stórri 2ja æskileg. Verö 2.4 millj. Alfaskeið. 4ra-5 herb. 117 fm einstaklega góö Ib. á 2. hæð I blokk. Bilsk. Varö 2,4 mlllj. Blöndubakki. 4ra herb. 115 fm ib. á 3. hœö. Slórt herb. I kj. fytglr. Þvotlaherb. I fb. Laus f júnl. Breiðvangur. 5-6 nerb 136 fm endaib á 2. hæö I bfokk. 4 svefnherb., þvottah. i Ib. 28 fm bilsk. Veró 2.7 mlllj. Laus fljótl. Digranesvegur. 4ra-5 herb 150 fm íb. á efstu hæö í nýju fjórbýlish. Noröurmýri. 5 herb. íb. m næö og ris. A hæöinni eru saml. stofur, eldhús og baöherb. í risi eru 3 svefnherb. og snyrting. Qóö eign á rófegum staö. Verö 2.5 miflj. Miklabraut. Ca. 125 fm ib. a 2. hæö. ib. er tvær saml. stofur, tvö svefn- herb., efdhús og baó. ib. kj. fytglr eétt herb. Bilskúr. ib. er i góöu ástandi. Verö í«ii!in' GARÐUR LaufvanguTiwZTéiTeBö^ i blokk. Þvottaherb. og búr Innaf eldhusi Góó íb. Verö 2.2 millj. Safamýri. 4ra-5 herb. ca. 120 fm endaíb á 3. hæö i blokk Mjög góö ib. á eftirsóttum staö. Bílskúr. Útsýni. Einka- sala. Vallarbraut. 4raherb. 110fmíb á neöri hæö i þribýlish. ib. er stofa, 3 herb. og efdhús og baöherb. Þvottaherb. í íbúóinnf. Sórhiti og inng. Ný eldhús- innr., nýtt parket. Bílskúrsplata. Verö 2,7 millj. Uthlíð. 4ra herb. 110 (m kj.ib. í fjórb.húsi. Sérhlti og -inng. Nýtt verksm.gl. Verð 2 miilj. Asbraut. 5 herb. ca. 125 fm enda- íb. á 1. hæö í bfokk. Þvottaherb. og búr innaf efdhúsi. Tvennar svaiir. Bilsk.rótt- ur. Verö 2.3 miltj. Blönduhlíö. 5-6 herb. 162 fm íb. á 2. hæö í fjórb.húsi. Nýtt eldhús, nýtegt á baöi. Bílskúr. Tvennar svalir. Mögul. aö taka 3ja herb. t.d. í Fossvogl uppí. Raðhús Asgaröur. Endaraöhús sem er tvær hæöir og hálfur kj. Samtals um 120 fm. Gott hús. Verö 2,4 mlllj. Brekkubyggð Gb. Raöh é tvelm hæöum, skemmtll. 4ra herb. íb. Nylegt raöh. á viöráóanlegu veröi. Bugðulækur. uo fm a>. é tveim hæóum. 4 svefnherb. Góöur bilsk. Vön- duó eign é góóum staö. Kópavogur. A tveim hæöum auk kj. undir háifu húsinu. ib. er 4-5 herb. ca. 125 fm. Bilskúr. Nyttfallegt húsagóóum stað. Til greina koma sklpti é ca. 130 fm hæö i Hlióum eða nágr. Verö 3,5 milij. Arnartangi. m söiu ettt at jæss- um vtnsælu raöhúsum é elnni hæö (Vlö- lagasjóöshús) í Mos. Seist gjarnan í skiptum fyrir 2ja herb. fb. t.d. < Breiö- holti. Verö 2,2 mHlj. Hraunbær. Ca. 140 fm hús á einni hæö. 4 svefnherb. Hús í góöu ástandi. Bílskúr fylgir. Mögul. skipti á minni íb. Verö 3,6 miltj. Seltjarnarnes. Faliegt svo tH fullgert endaraöhús. Innb. bílskúr. Veró 4,3 rniHj. Kambasel. Raöhús á tveimur hæöum. Innb. bílsk. Samt. 169 fm. Gott fullb. endahús. Stórar svalir. Verö 4,2 míflj. Unufell. Raöhús á einni hæö 130 fm. Gott hús. Frágengin lóö. Tll grelna koma skipti á minni eign Einbýlishús Arland. 177 fm einb.hus é rólegum stað. Verð 6,3 mlllj. Fossvogur. Einb.húsáeinnl hæö ca. 160 fm auk 30 fm bifskúrs. Góöar stofur meö'ami. Góöur garöur. Verð 5,7 m«Hj. Selás. Stórglæsilegt eínb.hús é tveimur hæðum m. tvöföldum bilskúr samtals ca. 340 fm. Fullgert vandaö hús. Útsým. Sklptl mögul. Glæsilegt einbýlishús í Fossvogi. Tll sðtu einb.hús á tveim hæöum. 180 fm aö grunnfl. Hæöin er: Stofur, skáli, eldh., 3 svefnherb.. baöherb . forstofur, gestasnyrtlng og bílsk. Nlöri eru: 2 stór svefnherb.. sjón- varpsstofa. tómstundaherb., þvotta- herb. og góöar geymslur Elnstaklega fallegur garöur. Mjög vel byggt hús. Þetta er hús vandléta kaupandans. Verð 7.5 millj. Hjailavegur. Einb.hús. hæö og ris ca 130 fm auk 28 fm bilskúrs. Gotl stelnhús. Míktö endurnýjaö. Trjégaröur. Verö 3,8 mHlj. Hvannholmi. Embylish a tveim- ur hæöum. Ca. 150 fm. Svo til tullgert hús. Hagstæð greiöslukjör. Jórusel. Einb.h., hæö og ris. Óinnr. kj. Næstum fulfgert hús. Bilsk. Kambsvegur. Elnb.hús, gott | steinhús sem er tvær hæöir og kj. m. mnb. bilskúr. 5-6 svefnherb. Fallegar Innr. Mosfellssveit. Gott einb.hús é fallegum staö. Húslö er 178 fm auk ca. 40 fm rýmis i kj. Bllskúr. Fallegur garöur. útsýni. Skipfi koma til greina. Vallartröð. Einb.hús, hæö og ris 140 fm aö grunnfletl. Fallegur garöur meö gróöurhúsi. Bilskúr. Skipti é 3ja herb. ib. i Kópavogi æskileg. Verö 4,2 millj. Álftanes. Einbýtish. á einnl hæö. Ca. 140 fm auk 40 fm bilsk. Fallogt út- sýni. Til greina koma skiptl é minni efgn Verö 3,5 mHlj. A Sumarbústaöur. ca. 45 «m sumar bústaöur á fögrum staö i nágrenni Rvíkur. Verö 900 þús. Kiri Fartndal Guöbrandsson Lovfaa Kriatjánsdóttir Björn Jónsson hdl. p [tffgmdM ? Gódcm daginn! reglulega af ölRim fjöldanum! $Hdr0iuiMítfotfo ---- \ Laugavegur Ca. 350 fm jarðhæð í nýju húsi með verslanir, skrifstofu eða aöra þjónustu. Húsnæöið er mjög vel staðsett fyrir allri aökomu og afh. tilb. undir tréverk að innan og með allri sameign fullfrágenginni og fullbúiö aö utan. Traustur byggingaraöili. Teikningar og nánari uppl. á skrifstofunni. Iðnaðarhúsnæði Ca. 540 fm gott húsnæöi í Vogunum sem er 300 fm jarð- hæð og 120 fm jaröhæö með ca. 130 fm porti. Einnig er 120 fm á 2. hæö. Getur selst í einu lagi eöa hlutum. Upplýsingar á skrifstofunni. Húsafell FASTEIGNASALA Langhotlsvegi 115 Aóalsleinn PétUTSSOn I Bœterialiahiisinu) smv 8 10 66 Bergur Guönason hdl m KAUPÞING HF O 68 69 88 föstud. 9-17 og sunnud. 13-16. Sýnishorn Einbýlishús og parhús Árland: Ca. 177 fm einb. á einni hæö meö innb. bílsk. Stofa, borðst., hol, 3 svefnherb., forstofuherb., eldh,. þvottaherb., búr, baöherb. og gestasnyrting. Verö 6300 þús. Laugarásvegur: Gamalt einb. ca. 130 fm (900 fm lóö) á einum besta stað viö götuna. Verö 4300 þús. Grundartangi Mos.: Ca. 80 fm 3ja herb. raöhús á einni hæö. Hugguleg eign. Verö 2200 þús. Breiövangur Hf.: Ca. 140 fm 5-6 herb. raöhús auk 40 fm bílskúrs. Góö eign í ákv. sölu. Verö 4500 þús. Kjarrmóar: Nýlegt ca. 95 fm raöhús m/bflskúrsr. Verö 2600 þús. Sunnubraut: Glæsil. einbýlish. á einni hæö meö bflsk. Húsiö er ca. 230 fm. 4 svefnherb., stórar stofur og skjólgóö verönd. Verö ca. 6500 þús. Fífumýri Gb.: Ca. 300 fm einbýli á þremur hæöum með tvöf. bflsk. Eignin er ekki tullb. en íbúöarhæf. Skiþti mögul. Verö 4500 þús. Brekkubyggð Gb.: 3ja herb. einbýlish. ásamt bflsk. Samt. 112 fm. Smekkleg eign. Verö 3100 þús. Yrsufell: Raöh. samt. 227 fm á einni hæö auk kj. Húsiö er nýklætt aó utan og vel staös. í götunni. Selst meö eöa án bflsk. Verö 3500 þús. Dalsbyggó Gb.: Nýlegt 2ja hasöa einb.hús. Samtals 230 fm meö innb. bílskúr. Verö ca. 5500 þús. Óskað er eftir makaskiptum á litlu raöhúsi eöa einbýli. Helgaland Mos.: 250 fm parhús á 2 hæöum meö innb. bílsk. Góö gr.kjör. Verö: Titboö. HríshoH Gb.: Rúml. 300 fm mjög gott einb.hús. á tveimur hæöum m. bílsk. Laust strax. Verö 6500 þús. Álftanes: 136 fm gott einbýlish. m. tvöf. bilsk. Stór ræktuö lóö. Verö 3500 þús. Þingás: 171 fm einb.hús með 48 fm tvöf. bilsk. Afh. fokhelt i ágúst. Teikn. hjá Kaupþingi. Verö 2700 þús. Hlaöbrekka: 217 fm gott einb.hús á tveimur hæöum m. innbyggöum stórum bílsk. Verö 4200 þús. Dalsel: 240 fm raöhús á tveimur hæöum auk sérib. í kj. Bílskýli. Verö 3800 þús. 4ra herb. Víóimelur: Ca. 230 fm mjög glæsil. og óvenjul. sórh. Stórar stofur, auk Ittillar ca. 50 fm íb. í kj. og bílsk. Verö 7100 þús. Safamýri: Ca. 170 tm vönduö og stór sérh. ásamt bílsk. Verö 4500-4700 þús. Drápuhlíð: 8 herb. sérh. á tveimur hæöum. Samtals 160 fm. Verö 3300 þús. Álftamýri: Ca. 100 fm íb. á 4. hæö meö bflsk. Verö 2900 þús. Barónsstígur: Ca. 73 fm íb. á 3. hæö. Verö 1600 þús. Leifsgata: Ca. 100 fm 3ja-4ra herb. íb. á 3. hæö meö aukaherb. i risi. Verö 2000 þús. Dalsel: Ca. 110 fm 4ra-5 herb. íb. á 1. hæö. 3 svh. Þvottah. innaf eldh. Sturtukl. á baöi. Bílskýli. Verö 2300 þús. Leifsgata: 4ra herb. ca. 110 fm íb. á 2. hæö ásamt bflskúr. Nýtt gler. Laus strax. Verö 2300 þús. Hraunbær Tvær 117 fm 4ra herb. íb. á 1. og 2. hæö ásamt aukaherb. í kj. Verð 2100 og 2300 þús. Ásvegur: 120 fm efri sérh. í nýlegu tvíbýlish. Bflsk.- réttur. Laus strax. Verö 3100 þús. Kjarrhólmi: Ca. 90 fm íb. á 3. hæö. Verö 2100 þús. Kriuhólar: Ca. 125 fm 4ra-5 herb. íb. á 5. hæö ásamt bílsk. Góð eign í ákv. sölu. Verö 2400 þús. Hlíöarvegur: Ca. 146 fm falleg efri sérh. Bílsk.réttur. Verö ca. 3300-3500 þús. Engihjalli: Ca. 120 tm 4ra herb. íb. á 7. hæö. Suöur- og vestursv. Frábært úts. Vönduö eign. Verö 2300 þús. Álfheimar Rúmg. 4ra herb. íb. á 1. hæö. Verö 2200 þús. Austurberg: 4ra herb. íb. á 4. hæö meö suöursv. 20 fm bflsk. Verö 2400 þús. Ásgaröur: 116 fm, 5 herb., á 2. hæö ásamt bílsk. Góö greiöslukjör. Veró ca. 2800 þús. Skipasund: 96 fm 4ra herb. ib. á 1. hæö. Sérinng. Bilsk. Verö 2000 þús. Sigtún: 112 fm 4ra herb. rúmg. íb í kj. í góöu standi. Nýtt gler. Endurn. þak. Verö 1950 þús. Breiövangur: 7 herb. sérhæö i 3ja hæöa fjölbýli 170 fm ásamt 40 fm bflskúr. Tvennar svalir. Sauna og Ijós í sameign. Stórgl. eign. Verö 3900 þús. úr söluskrá: Háaleítisbraut: 127 fm 3ja-4ra herb. mjög vönd. ib. á 4. hæö. Bilskúr. Verö 2900 þús. Eyjabakkí: 91 fm ib. á 2. hæö. Laus strax. Verö 2100 þús. Kópavogsbraut: Ca. 136 fm 5 herb. íb. í þríb.húsi. Bílsk. Verð 2800 þús. Mjósund Hf.: Ca. 100 fm 4ra herb. íb. í tvíbýli. Mjög góö eign meö sérl. rúmg. barnaherb. Góöur garöur. Verð 2000 þús. 3ja herb. Hlégerói: Stór 3ja herb. neöri sérhæö í góöu tvíb.- húsi ásamt rúmg. bílskúr. Sérinng. Verö 2600 þús. Hrafnhólar: Ca. 84 fm íb. á 3. hæö meö bflsk. Verö 1900 þús. Helgubraut: Ca. 80 fm á 1. hæö í tvíb. Verö 1800 þús. Lindargata: Ca. 50 fm 3ja herb. risíb. Mikiö endurn. og meö góöu úts. Sérinng. Verö 1200 þús. Fífuhvammsvegur: Ca. 90 fm sérhæö í tvíb.húsi ásamt bílskúr. Akv. sala. Verö 2250 þús. Furugrund: 90 fm góö endaíb. á 3. hæö. Verö 2100 þús. Langholtsvegur: Ca. 75 fm ágæt íb. í kj. meö góöum sér garöi. Nýleg teþpi. Verð 1700 þús. Mariubakki: Rúml. 80 fm 3ja herb. íb. á 1. hæð (ekki jaröh.). Þvottah. og búr innaf eldh. Gler endurn. Laus strax. Verö 1800 þús. Hörgártún Gb.: Ca. 90 fm 3ja-4ra herb. íb. í parh. Eldri eign í góöu standi. Verö 1700 þús. Miöleiti: Ca. 100 fm 3ja herb. íb. á 1. hæö í nýju fjölb. Sér þvottah. og geymsla í ib. Vandaöar innr. Parket á gólfum. Bílsk. Verð 2900 þús. Skipasund: Ca. 80 fm íb. í kj. í tvíb. Verö 1400 þús. Sigtún: Ca. 85 fm ib. i kj. Veró 1700 þús. Eyjabakkí: Ca. 90 fm 3ja herb. íb. á 1. hæö. Mögul. á aukaherb. í kj. Verö ca. 2000 þús. Öldutún Hf.: Ca. 80 fm 3ja herb. góö íb. á 1. hæö í fimmbýlishúsi. Laus mjög fljótl. Verö 1750 þús. Dripuhlfð: Ca. 70 fm 3ja herb. risib. i ákv. sölu. Verö 1600 þús. Gaukshólar: 74 fm á 7. hæö ásamt bllsk. Suöursv. Verð 1950 þús. Kríuhólar: 85 fm ib. á 6. hæö. Verö 1800 þús. Engihjalli: Þrjár góöar ib. ca. 90-98 fm ib. á 2. og 6. hæö. Verö 1800-1850 þús. 2ja herb. Borgarholtsbraut: Ca. 70 fm falleg og nýleg íb. á 1. hæö. Verð 1760 þús. Fljótasel: 73 fm 2ja-3ja herb. ósamþ. en nýleg íb. á jaröh. Verö 1450 þús. Hamraborg: Ca. 40 fm 2ja herb. einstaklingsíb. á 1. hæö. Verö 1300 þús. Krummahólar: 2ja herb. íb. á 8. hæö. Frábært úts. Verö 1450 þús. Leifsgata: Tvær ca. 55 fm íb. á 1. hæö. Báöar m/nýju gleri. Lausar strax. Verö 1500 þús. Bergþórugafa: Lítil einst.íb. á jaröh. í nýl. húsi. Ekkert áhv. Verö 850 þús. Hafnarfjöröur — Sléttahraun: Ca. 65 fm 2ja herb. íb. á 3. hæö. Verö 1625 þús. Rekagrandi: Ca. 65 fm ný 2ja herb. íb. á 3. hæö. Verð 1800 þús. Neöstaleiti: Ca. 70 fm 2ja herb. ib. á 1. hæö. Alno innr. i eldh. Þvottah. i ib. Sérgaröur. Fullfrág. bílskýli. Verö 2200 þús. Engjasel: 2ja herb. ib. á 4. hæö. meö bilskýli. Mjög góö eign. Verö 1750 þús. Þverbrekka: Ca. 55 fm íb. á 7. hæö. Verö 1550 þús. Hraunbær: Tvær 2ja herb. íb. á jaröh. og 1. hæö. Verö ca. 1300 og 1500 þús. Borgarholtsbraut: 55 fm risib. Verö 800 þús. Digranesvegur: Ca. 65 fm íb. á jaröhæö. Sérinng. Bílskúr. Verö 1725 þús. Ránargata: Ca. 55 fm Ibúö á 2. hæö. Danfoss. Nýtt tvöfalt gler, ný eldhúsinnréttlng. Veró 1.450 þús. Hverfiagata: Ca. 50 fm ib. á 1. hæö. Snyrtil. eign. Mikiö endurnýjuö. Verð 1250 þús. Kambasel: 87 fm 2ja herb. ib. á jaröh. meö sérinng. Þvottah. i ib. Verönd og sérgaröur. Verö ca. 1900 þús. 44 KAUPÞING HF Húsi verslunarinnar ® 60 69 66 t Sölumenn: Siguróur Dagbjartsson hs. 621321 Hallur Péll Jonsson hs. 45093 Elvar Guójonsson vióskfr. hs. 54672
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.