Morgunblaðið - 12.01.1986, Blaðsíða 16

Morgunblaðið - 12.01.1986, Blaðsíða 16
TI 16 33flí ítAÍTVIAl .S t HUOA' . _iai/íi iOÍIOM MORGUNBLADID, SUNNUDAGUR12. JANÚAR1986 FASTEIGINiAIVlHDLUIVI <ft SVERRIR KRISTJÁNSSON HÚS VERSLUNARINNAR 6. HÆÐ LÖGM. HAFSTEINN BALDVINSSON HRL # FASTEIGN ER FRAMTÍÐ Opiö 1-4 Embýlishus BLIKANES GB. 320 fm sjávarlóö. Hæöin 200 fm. Stofur 2-4, svefnherb. o.fl. Verönd, hitapottur. Kj. m. sér- inng. (Mögul. séríb.) Stofa, 2 svh., baö o.fl. 50 fm bílsk. Glæsil. útsýni. Vönduö eign. V. 8.500 þús. Skipti á minna í Hvassaleiti, Fossvogi. BRÆDRAB.ST. 180 fm kj. hæö og ris. Gott hús með 2ja herb. séríb. í kj. 6 herb. á hæö og í risi. Fallegur garöur. Hús meö sál. V. 3500 þús. BRÚNASTEKKUR 160 fm 1. hæð. Stofur. Arinn. Mikið útsýni. 30 fm innb. bílsk. V. 5800 þús. FURUGERÐI 287 fm tvær hæðir. Innb. bílsk. (5 svh.). Mjög vandaö og vel umgengiö. Klassa eign. Ákv. sala. V.: Tilboö. HNJÚKASEL 230 fm. Innb. bílsk. Nýtt fallegt og vandaö hús. Góðar stofur og 4 svh. Arinn. Verönd. Skipti æskil. á 4ra-5 herb. íb. HOLTSBÚÐ GB. 2x155 fm + 62 fm. bílsk. Vandaö einb. á tveim hæöum. Gefur mögul. á tveim íb. Hæðin: Forst., wc. Hol: Stofa, borðst., eidh., sjónv.st. á sérg., 3 svh. og glæsil. baö. Niöri: St. stofa, herb., bað, saunabaö, hvíldarh. og leikfimih. Fl. park. KVISTALAND 2x140 fm gott einb. við neöstu götu í Fossvogi ásamt 2x40 fm bílsk. Staös. þar sem kyrrö og gróðursæld njóta sin. Æskil. sk. á minni eign. V. 7800 þús. LANGAGERÐI 200 fm einb., kj., hæö og ris. Mögul. á tveim íbúðurn. 40 fm bílsk. m. 3ja fasa rafl. Skipti á 4ra herb. mögul. V. 4900 þús. NESBALI I SMÍÐUM 150 fm einb. á einni hæö. 44 fm bílsk. Afh. fokh. innan fullgert utan án útihuröa. Góö greiöslu- kjör. Gert er ráð fyrir garöh. og hitapotti. V. 4500 þús. ODDAGATA 303 fm. Stórar stofur og 5 herb. Gönguleiö í hjarta bæjarins. Mögul. skipti á minni eign. SEIÐAKVÍSL 145 fm 1. hæð + 24 fm garöst. 32 fm bílsk. Selst tilb. undir trév. Skipti á 4ra-5 herb. í Hvassal., Háál., Fossv. helst m. bflsk. URRIÐAKVÍSL LÚXUS Ca. 400 fm. Kj. m. sórinng. 160 fm. Full innr. sem vinnustofur getur veriö séríb. á hæö og í risi. Mjög sérst. og fallega skip- ul. 5-6 herb. íbúö. Lúxuseign. Frábært útsýni. Ákv. sala. eða skipti. ÞRASTALUNDUR 148 fm + 17 fm 1. hæö. 17 fm garðst. (4 svh.). 65 fm bílsk. Fallegur garöur. V.: Tilboö. Raðhus BREKKUSEL 248 fm (6 svefnherb.) svo til fullg. 21 fm bílsk. Útsýni. V. 4700 bús. FLJÓTASEL 166 fm endah. Byggt '79. Bíl- skúr. V. 3900 þús. FLÚÐASEL 240 fm í sérflokki. (3 svh.). Garöstofa. Bílskýli. V. 4500 þús. GOÐAL. - FOSSVOGI 170 fm vandaö. Arinn. Falleg lóö. Innb. bílsk. V. 5800 þús. Laus fljótt. HLÍÐARBYGGÐ GB. 270 fm endah. St. stofur. Mikið útsýni. V. 4800 þús. Skiptl á minna æskil. RAUÐAS I SMIÐUM 267 fm. Afh. fokhelt. Ýmsis konar skipti. Mikiö lánaö. V. 2400 þús. KELDUHVAMMUR HF. 140 fm 1. hæö. Nýstands. Eldh. og baö með nýjum tækjum og innr. Nýr bílskúr. Til greina kemur aö taka minni eign uppí. V. 3500 þús. Laus fljótt. SUÐURGATA HF. 160 fm byggt 1983. Vönduö 1. hæð. 20 fm bílsk. V.: Tilboð. SÓLEYJARGATA 120 fm. Þrjár glæsil. stofur. Arinn. Parket. V. 4000 þús. ÖLDUSLÓÐ HF. 137 fm 1. hæð. Gott hús. 30 fm bílsk. Útsýni. V. 3200 þús. Skipti á minni eign æskil. 5 herb. og stærn FLYÐRUGRANDI 130 fm 3. hæð. Falleg íb. meö 4 svefnherb. Parket. St. svalir. Laus fljótt. V. 4100 þús. GRÓFIN 150 fm 2. hæð. St. stofur. Hentar vel sem skrifst. V. 2850 þús. HRAFNHÓLAR 130 fm 2. hæð. (4 svefnh.). Parket. Falleg íb. V. 2850 þús. OFANLEITI 117 fm 5 herb. á 2. hæö. Tilb. u. trév. Bílskúr getur fylgt. ¦¦¦EIOu^uiDHBHI ÁSBRAUT 117 fm 4. hæð. Útsýni. Bílsk. V. 2300 þús. ENGIHJALLI 120 fm 7. hæö. Björt og vönduö. Parket. Útsýni. V. 2300 þús. EYJABAKKI 115 fm jh. Suðursv. Sórlóð. V. 2400 þús. HVASSALEITI 110 fm 4. hæö. Falleg íb. Útsýni. Bílsk. Laus 15/2 nk. V. 2700 þús. MÁVAHLÍÐ 118 fm 2. hæð. St. stofur. Selj. vantar 2ja-3ja herb. miðsvæðis. V. 2500 þús. STÓRAGERÐI 105 fm 4. hæð. S-svalir. Útsýni. 20 fm bilskúr. V. 2600 þús. DÚFNAHÓLAR 88 fm 3. hæð. Falleg. Glæsil. útsýni. Bflsk.pl. V. 2100 þús. FURUGRUND 100 fm 5. hæö. Mjög vönduö. Útsýni. Bílast. V. 2300 þús. FURUGRUND EINSTAKL.ÍB 90 fm endaíb. S-svalir ásamt 34 fm einstakl.íb. í kj. V. 2600 þús. KRÍUHÓLAR 95 fm 3. hæö. SV-svallr. Frystir. Bílskýli. V. 1850 þús. LAUFVANGUR HF. 96 fm 2. hæð. S-svalir. Þv. á hæð. V. 2000 þús. MÁVAHLÍÐ 80 fm ris. Kvistir. V. 1800 þús. MIÐVANGUR HF. 67 fm 2. hæð. S-svalir. V. 1800 þús. REYKÁS 95 fm 2. hæð. Tilb. u. trév. V. 2000 þús. SMYRLAHRAUN 90 fm 1. hæð. Bílskúr. Laus. V. 2200 þús. VANTAR 3ja herb. í vesturbæ. Góö útb. 2ja herb. ASGARÐUR 55 fm 1. hæö. S-svalir. Tilb. u. trév. fljótl. V. 1460 þús. Fasteign hf. Aðalstræti 4 29412 FJÖLDI ANNARRA EIGNA A SKRA Opið sunnudag frá 1-4 Einbýlis- og raöhús AKRASEL 290 fm glæsil. einbýlish. á tveimur hæöum meö 40 fm bílsk. Einstaklingsíb. á jarðh. Gott útsýni. Verö 7 millj. Skipti koma til greina á sérhæö. SELJAHVERFI Einb.hús í Seljahverfi. V.: Tilb. REYNIHVAMMUR 130 fm vandað einbýlish. á einni hæð. Góö eign. Verð 4,2 millj. LOGAFOLD 170 fm fokh. raðhús. Follfrág. að utan. Grófjöfnuö lóö. Verö 3,7 millj. SKÓLAVÖRÐUHOLT Húsn. á tveimur hæöum. Mjög góöur garður. Verö 3,2 millj. 4ra-3ja-2ia herb. BREIÐVANGUR HF. 120 fm íb. með 25 fm bílsk. Suöursvalir. Verð 2,8 millj. LAUGAVEGUR 85 fm húsnæði sem hentar undir íb., skrifst. og annan rekstur. Verð: Tilboð. HRÍSMÓAR GB. 60 fm, 2ja herb. íb. á 2. hæð. Parket á gólfum. Mjög góö eign. Verð 1750 þús. HÖFUM KAUPENDUR aö 2ja herb. t'b., helst miösvæöis. Góöu húsnæöi í Þingholtunum. Útborgun allt að 2-2,5 millj. Annaö HÖFUÐBÓL í BORGARF. Upplýsingar eingöngu á skrifst. SUMARBÚSTAÐALAND — VESTURLANDI MATSÖLUSTAÐUR til sölu í Keflavík. Verð 2,5millj. VANTAR Okkur vantar allar stæröir og geröir eigna á söluskrá. Vinsamlegast hafið samband við skrifstofu. Skoðum og verðmetum samdægurs. Þóröur V. Magnússon heimas. 44967 Páll Skúlason hdl. Glæsilegt parhús í Ásbúð Til sölu 140 fm nýtt parhús á einni hæö ásamt 40 fm bílskúr. Fallegar innr. Allt fullfrágengiö. Upplýsingar í símum 92-1700, 91-46960 og 91-43276. Eignamiðlun Suöurnesja. Austurstræti FASTEIGNASALA AustUrstrætl' 9 Simi 26555 Opiö kl. 1-3 2ja herb. íbúðir Gullteigur Ca. 40-50 fm jarðhæö. Mikiö endurn. Sérhiti. Verð 1 millj. Hrísmóar Ca. 73 fm tilb. undir trév. 20 fm bílskýli. Ofanleiti Ca. 130 fm á 2. hæð í blokk tilb. undir trév. 25 fm bílskúr. Brædraborgarstígur Ca. 75 fm íb. á 3. hæð. Góö ib. Verð 1600 þús. Hvassaleiti Ca. 140 fm á 1. hæð i þríb.húsi. 4 svefnherb. Ca. 40 fm bflskúr. Góð elgn á góðum stað. Verö 4,2 millj. Raðhús Laugavegur Ca. 50 fm jaröhæö í steinhúsi. Sérinng. Verð 1400 þús. 3ja herb. íbúðir Gullteigur Ca. 85 fm kj. lítið niðurgr. Stórt eldhús. Rúmgóð íb. Nýl. tvöf. gler. Verð 1,8 millj. Engihjalli Ca. 90 fm á 2. hæö. Verö 1900 þús. Neðra-Breiðholt Ca. 240 fm. 4-5 svefn- herb., gufubaö. innb. bílsk. Verð 4,6 milli. i...•; . . Bergstaðastræti Skemmtil. rnikið endurn. íb. í þrib.húsi, 75 fm. Verð 1700 þús. 4ra—5 herb. íbúðir Grettisgata Ca. 115 fm á 3. hæö í fjölb.húsi. Parket. Verð 2,3 millj. Við Lækinn Hf. Ca. 100 fm sérhæö. 25-30 fm bílskúr. Verö 2,6 millj. Hlíðar Ca. 112 fm mikið endurn. íb. Veðr 2,3 millj. Frábærar — vesturbær „Penthouse" tilb. undirtrév. 130 fm. Verð 2,8 millj. Unufell Ca. 140 fm á einni hæö. Gott hús. Verö 3,1 millj. Laugarnes Ca. 210 fm á tveimur hæðum + kj. Vandað og gott hús. Mögul. á séríb. i kj. Laus fljótl. Einbýlishús Hnjukasel Ca. 230 fm mjög vel innr. hús. 4 svefnherb. Ca. 30 fm bílskúr. Góö eign. Mosfellsdalur Draumur hestamannsins. Ca. 160 fm einb.hús á einni hæö. Ca. 2ja hektara eignarland. Neðra-Breiöholt Mjög gott einb.hús á einum besta staö í Neðra-Breiðholti. Vantar Raöhus og ibúðir f Fossvogi. Fjársterkir kaupendur. Eldra einb.hús í vesturbæ. 3/a herb. leigufb. fyrir fjárst. viðskiptavin. Iðnaöarhúsnæöi með mikilli loflhæð. Logmaöur Sigurberg Guðjónsson. STÓRKOSTLEGT ÚTSÝNI0G GLÆSILEIKI í ÍBÚÐARHVERFIFRAMTÍÐARINNAR - GRAFARVOGI Sex 2 herb. íbúöir 68,2 m! Veröfrákr. 1.580.000,- Fjórar 2 herb. fbúðir 73,7 m' Verðfríkr. 1.680.000,- Sex3herb.íM*ir94,7m2 Verðfrákr. 1.880.000,- FAST VERÐ 2 herb. 68,2 m« Verð frá kr. 1.580.000,- Veðdeildarlán kr. Greitt við samning kr. Eftir2mánuðikr. _Eftirst.á 12-15 mán. 875.000 250.000 100.000 355.000 1.580.000 Hægt er að fá íbúðlrnar á tveimur byggingastigum: A. 110 s [rígmgið að utan ásamt sameign, án teppa á stigahúsi. (búðirnar með hitalögn og ofnum, vélslípað gólf, lód grófjöfnuð. B. Húsfrágengiðaðutanásamt sameign, án teppa á stigahúsi. (búðimar tilbúnar til innréttinga og málningu, löð grófjömuð. fitfi. W JÖKLAFOLD 37-39 Aliar upplýsingar hjá LækJargata2(NýJaBfó-húsliiu)5.hæd "^- | *¦•_•¦ , iy I-''- "'""•- U.12-18. ^ .',-• .. i " _ . Sí 25590-21682-18485 ATH.: Oplo vlrtia dagn Irí kl. »-21. Uugard. og •unnud. frá l t'/ v\h0NNUB!R CSthknistofa BORGARTllNI 29
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.