Morgunblaðið - 20.02.1986, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 20.02.1986, Blaðsíða 10
10 MORGUNBLAÐID, FIMMTUDAGUR 20. FEBRÚAR1986 2ja herb. Eyjabakki. 70 fm falleg íb. á 2. hæð. Verð 1750-1800 þús. Rekagrandi. 67 fm á 1. hæð. Bilskýli. Sérlóð. Verð 2 m. Krummahólar. 65 fm á 1. hæð. Sérlóð. Verð 1650 þús. Leifsgata. 50 fm icj.fb. v. 1250-1350 þús. Maríubakki. 60 fm 1. h. Laus. V. 1,6 millj. Hraunbær. 70 fm á 2. hæð. Laus samk.lag V. 1,7 millj. 3ja herb. hæð. Vesturberg. 85 á 1 Sérlóð. Verð 1900 þús. Eyjabakki. 90 fm á 1. hæð. Sérlóð. Verð 1900 þús. Vesturberg. 80 fm á 7. hæð. Verð 1850 þús. KnuhÓlar. 95 fm 3. hæð. Laus samk.V. 1800-1850 þús. Laugarnesvegur. 85 fm á 2. hæð ásamt 10 fm herb í kj. Mikið endurn. íb. Verð 2,1 millj. 4ra herb. Vesturberg. no fm á 2. hæð.Verð 2-2,1 millj. Seljabraut. 120 fm endaíb. á tveimur hæðum. Bílskýli. V. 2,5 millj. Álfhólsvegur. 90 fm efri hæð í tvíb.húsi. Bílskúrsr. Laus strax. V. 1850 þús. Álfaskeið. 120 fm 2. hæð. Bilsk. Laus fljótl. V. 2,4-2,5 millj. Blikahólar. 115 fm á 1. hæð ásamt bílsk. Verð 2,5 millj. 5-6 herb. 137 fm á tveimur hæð- Rekagrandi stórglæsil. íb. um Verð 3,5 millj. Grenigrund. 120 fm á 1 hæð í þríb.húsi ásamt bílsk Verð 2,6 millj. Hrafnhólar 130 fm á 2 hæð. Verð 2,9 millj. Raðhús Otrateigur. Endaraðh. á tveimur hæðum ásamt bílsk. Verð 3,8-4 millj. Tunguvegur. Raðhús á tveim hæðum. V. 2,7 millj. Torfufell. Raðhús á einni hæð bílsk. V. 3,5 millj. Yrsufell. Raðhús á einni hæð ásamt bílsk. V. 3,5 millj. Laugalækur. Tvær hæðir og kj. ásamt bílsk. Verð 4,8 millj. í smíðum í Suðurhlíðum. Vandað rúml. 290 fm fokhelt eirib. ásamt 42 fm bílsk. Fallegt útsýni. Eigna- sk. mögul. Teikningar, líkan og allar nánari uppl. á skrifst. Silungakvísl. i60fmfokheit einb.hús ásamt 30 fm garð- skála og 45 fm tvöf.bílsk. Húsið stendur á einni bestu bygging- arlóð á Ártúnsholti. Teikningar og nánari uppl. á skrifst. Vantar Vantar tilfinnanlega skríf- stofu- og versl.húsn. fyrír fjár- sterka kaupendur. Vantar aliar gerðir eigna á söluskrá. Skoðum og verðmetum samdægurs. mmm AUSTURSTRÆTI 10 A 5 HÆÐ Si'mi 24850 og 21970. Helgi V. Jónsson, hri. Þorkell hs: 76973. Siguröur hs: 13322. Vesturbær. Stórglæsil. húseign á frábærum stað. Mögul. á þremur ib. í húsinu. Tilvalin eign fyrir félagasamtök og sendiráð. Uppl. á skrifst. SeljahVerfÍ. Glæsil. húseign á tveimur hæðum. Sérib. á jarðh. Tvöf. bilsk. Frábær staðsetn. Afh. i júni. Samkomulag um útb. ArtÚnsholt. Höfum nokkur ein- býlish. til sölu á byggingarstigi. Teikn. á skrifst. Eignaskipti hugsanleg. KÖgursel. Tæplega 200 fm hús (hæð og ris). Ný fullb. eign. Bilsk.plata. Sk. á ib. með bilsk. mögul. V. 4750 þús. Raðhús Fífusel. Rúmg. raðh. Góðar innr. Bflskýli. Verð aðeins 4 millj. MosfellSSVeÍt. 160 fm parh. á tveimur hæoum. Fullb. vönduö eign. Afh. samkomul. V. 3,2 m. Ath. sk. á eign i Reykjavik. Mætti vera á bygg.stigi. KÓpaVOgur. Vandað nýlegt raðh. við Birkigrund. Mögul. á séríb. í kj. Bilsk.r. Sk. á minni eign eða boin sala. YrSUfell. Raöhús á einni hæð ca. 135 fm. 27 fm bflsk. Hagstaett verð. Sérhæðir Hlíðar — Sérhæð. 139 fm hæð. Sérinng. Eign i góðu ástandi. Sérlega vel byggt hús (1956). Verð 3,5-3,6 millj. Smáíbúðahverfi. Hæð og ris í tvib.húsi. Sérinng. Sérhiti. Bílskúrsr. Gott fyrirkomulag. Bárugata. Hæð og rís i góöu steinh. Eign meö skemmtilega breyting- armöguleika. 4ra herb. íbúðir Hraunteígur. Rúmg.íb.ájarðh. Sérliiti. Sérínng. Æskil. sk. á stærrí eign í austurborginni með góöri milligjöf. Þverholt — Hlemmur. 89 fm íb. á jarðh. (slétt). Snotur íb. i góðu steinh. Heppilegt fyrir fatlað fólk. Gæti hentað fyrir skrifstofur. Háteigsvegur. 100 fm fb. í kj. Mögul. sk. á 5 herb. ib. Sérhiti og -inng. Hagstætt verð. Mávahlíð. Ca. 90 fm rishæð, auk þess geymsluris. Til afh. strax. FellsmÚIÍ. 124 fm ib. á 4. hæð. Bílsk.r. Góð staðsetn. Verð 2,8-2,9 millj. 3ja herb. íbúðir Garðabær. nofmtb. a4. hæð. Tilb. u. trév. og máln. Eignin er seld með yf irtöku á áhv. veðskuldum. Reynimelur. snýnii. it>. á 4. hæð. Sk. mögul. á stærrí eign meö bílsk. Dalsel. 95 fm ib. á 2. hæð. Bilskýli fylgir. Verð 2,2 millj. Norðurás. 3ja-4ra herb. íb. Tilb. u. trév. Til afh. strax. Mávahlíð. Risíb. Til afh. strax. Samþ. eign. Verð 1600 þús. 2ja herb. íbúðir Vífilsgata. 45 tm stúdíoíb. < tj. Afh. samkomulag. Austurberg. snotur s>. « 2. hæð. Mögul. skipti á stærri eign. FoSSVOgur. 2ja herb. íb. á jarðh. Góð sameign. Væg útb. Snæland. Finstaklingsíb. ájarðh. ca. 35 fm (samþ.). Gaukshólar. 65 fm ft>. a 2. hæð. Góðar innr. Verð 1650 þús. Bergstaðastræti. steinh. með sérinng., ca. 55 fm. Nýlegar innr. Verö1550pús. Kríuhólar. 50 fm n>. á 7. hæð. Góðar innr. Litið áhv. Verð 1450 þús. Blómvallagata. fb. á 3. h. fc.- herb. i risi og kj. fylgir. Afh. samkomul. Ýmisleqt Verslunar-, skrifstofu- hÚSnæðÍ. Verslunarhúsn. á frá- bærum stað í austurborginni til sölu. Eignin er seld á byggingarstigi. Teikn. og allari frekari uppl. aðeins á skrifst. MatVÖrUVerslun. Verslunin er vel staðsett í austurborginni. örugg velta. Leiguhúsnæði. Gott ástand á húsnæði og tækjum. Hagstættverð. HeSthÚS. 9 hesta hús í Viðidal. Allt endurn. Kaffistofa. Hagstættverð. Hafnarfjörður. 120 fm nytt atvinnuhúsn. við Kaplahraun. Afh. samkomulag. Ekkert áhv. Verð 2500 þ. avsp Dan. V.8. WMum IBgfr. *Æ . m - . t 1 . u tf .» - — M------------- .- | ¦ . » m Krmpan v. KniifinNon nov«*pwfr- JP11540 Einbýlis- og raðhús I FoSSVOgÍ". Til sölu vandað ný- legt 340 fm einb.hús. Innb. bilsk. Laust. Skipti á minna. Dalsbyggð Gb.: 280 fm tvíiytt vandað einbýlish. Innb. tvöf. bilsk. Verð 6,5mill|. Grettisgata: 212 fm virðuiegt eldra timburh á hornlóö. Uppl. á skrifst. Heiðarás: 280 fm tvílyft vandað einb.h. Útsýnisst. Innb. bilsk. V. 6,5 m. Á Arnarnesi: 270 tm einiyft einbýlish. á sunnanveröu nesinu. Ro- legur og góður staður. Laust. Verð 6,8 millj. Amartangi Mos.: 140 tm einlyft gott einb.hús auk 40 fm bilsk. Falleglóð.VerM,4millJ. AratÚn: 149fmeinlyftgottsteinh. auk 40 fm bilsk. 5 svefnherb. Verð 4,5 millj. í Lundunum Gb.: 145 fm einlyft fallogt raðh. 30 fm bílsk. Fallegur garður. Verð 4,5 millj. I Seljahverfi: tii söTú 3 mjog góð raðh. í Seljahverfi. Verð 4,1-4,5. Nánari uppl. á skrifst. I FoSSVOgÍ: 195 fm mjög gott pallaraðh. Bilsk. Logafold: 140fmgotttvilyftparh. Verð3,8millj. 5 herb. og stærri Lúxusíb. í austurbæ: ca. 190 fm óvenju skemmtileg íb. á 2 hæðum í nýju glæsil. húsi. Bílskúrsr. Uppl. á skrifstofunni. Melabraut: 120 fm rb. á 2. hæð. Bilskúrsr. Útsýni. Laus. V. 2,8-3 millj. Sérh. í KÓp.: 120 fm góð efri sérhæð. Bílsk. Vorð 3,2 millj. 4ra herb. Sérhæð v/Laufásveg: ca. 115 fm falleg neðri sérh. f virðulegu steinh. Stórgarður. Uppl. á skrifst. FífuSeh 90 fm falleg ib. á tveimur hæðum. Bilhýsi. Úts. Vorð 2,4 millj. Skipti á minnn. Öldugata: 90 fm endurn. falleg íb. á 2. hæð. S.svalir. Vorð 2,2 m. Kleppsvegur: 100 tm it>. » 1. hæð ásamt ib.herb. i risi. Verð 2,1 millj. Hvassaleiti m/bílsk.: 100 fm falleg íb. á 3. hæð. Laus strax. Verð 2,9 millj. 3ja herb. Háaleitisbraut: 93 tm góð n>. á jaröh. Verð 1850-1900 þúo. Lyngmóar Gb.: 95 fm mjög falleg íb. á 2. hæð. Parket. Vandaðar innr. Suðursv. Bflskúr. Útsýni. Stangarholt: sefm rb. á i. hæð i nýju húsi. Afh. i maí. Tilb. u. trév. Sameign f ullf rág. Góð groiðslukjör. í Laugarneshverfi: 85 fm mjög góð fb. á 2. hæð + fb.herb. i kj. Svnlir. Vorð2,1 millj. 2ja herb. Bólstaðarhlíð: 60 fm goð kj.ib. Sérinng. Sérhiti. Verð 1700 þús. Hagamelur — laus: 60 fm góð ib. á jarðh. í nýl. húsi. Sérinng. Njálsgata: 50 fm ib. á 1. hæð. Sérínng. Verð 1400 þús. Einnig góð einstaklingsib. á 1. hæð. Vorð 1100 þús. Skerjabraut: 50fm it>. \% Laus strax. Verð 1100 þús. Miðvangur Hf: 74 fm góð n>. á 1. h. Þvottah. í ib. S-svalir. Verð 1700 þ. Krummahólar: 72 fm goð ib, á 2. hæð. Bilskýli. Verð: Tilboð. Fagrabrekka: 2ja herb. góð (b. á neðri hæð í tvíb.húsi. Sérinng. Þverbrekka Kóp.: 60 tm ib. á 4. hæö. Útsýnl. Verð 1550 þús. Fyrirtæki — atvinnuh. Gjafavöruverslun: tíi söiu þekkt gjafavöruverslun í miðborginni. Kvenfataverslun: tíi söiu i verslanamiöstöð. Vefnaðarvöruverslun: tu sölu þekkt vefnaðarvöruverslun í Breið- hottl. Bygggarðar Seltj: óvenju glæsilegt 700 fm iðnaðar og skrifstofuh. Bjartur og góður vinnusalur. Góðar innkeyrsludyr. Selst i heilu lagi eða einingum. (^> FASTEIGNA Í1S[ MARKAÐURINN | ~*^ I Ö&nsgotu 4 yrr 11540-21700 Jön Guömundsson sölustj., Leó E. Löve Iðgfr., Ue"tú% Guölaugsson lögfr. 28444 Höfum kaupendur: VANTAR sérhæð nálaegt miðbænum í Reykjavík. Greiðsla allt að 1,3 millj. v. samning fyrir rétta eign og 3ja herb. í vesturbæ getur gengið uppíkaupin. VANTAR 4ra herb. sérbýli með bílsk. í Garðabse. Fjár- sterkur kaupandi. VANTAR 2ja herb. íb. í vest- urbæ. VANTAR sérhæð í Hliðum eða nágrenni. VANTAR 2ja og 3ja herb. íb. miðsvæðis í Reykjavik. ÁKVEDNIRKAUPENDUR HÚSEIGMIR VELTUSUNDI 1 SIMI 28444 Daníel Árnason, iogg. tast. &SKIP M FASTEIGN b ¦- :¦¦: ¦:•¦:¦ s sk3i s : 29412 Vantar—Vantar Höf um kaupendur að: 2ja-3ja herb. íb. í vesturbæ. 3ja herb. íb. í miðbænum. Sérh. og einb. í miðbæ. Einb.h. í Laugarneshverfi. Einbýlish. íVogum. Raðh. eða einb.h. í Smáíbúða- hverfi. 3ja herb. íb. í austurbæ Kóp. Skoðum og verðmetum samdægurs. Þórður V. Magnússon heimas. 44967 PállSkúlasonhdl. Einbýlishús ívesturbænum Til sölu er virðulegt steinhús á besta stað vestan Hring- brautar. Húsið er fallega teiknað og vandað að fyrstu gerð og skiptist í 2 hæðir, kjallara og ris auk bílskúrs. Heildarflatarmál hússins er um 430 fm. Húsið er í dag notað sem einbýlishús en hafa má 3 íbúðir í húsinu. Nánari upplýsingar aðeins veittar á skrifstofunni. «.....s. €» . VAGNJÓNSSONLW F^EIGNASALASUÐURlANDSBRALTT18 SÍMI:84433 U3GFRÆÐINGUBATLIVAGNSSON Glæsilegt hús í smíöum við Ránargötu Einungis þrjár íbúðir eftir. Verð frá 1950 þús. Ú Byggingafélagið Gylfi og Gunnar sf. FASTEIGNASALAN FJÁRFESTINGHF. Tryggvagötu 26 -101 Rvk. - S: 62-20-33 Lögfræðingar: Pétur Þór Sigurðsson hdl., JónínaBjartmarzhdl. ^IMAR 911Rn-9117n solustj. larus þ valdimars OIIVIMn ^.IIJU CiOtU 10GM. JÓH. Þ0ROARS0N HDL Til sýnis og sölu auk fjölda annarra eigna: Skammt frá Sundlaugunum 4ra herb. efri hœð 108 fm nettó. Sérhiti. í kjallara um 30 fm stofa með snyrtingu. Bílskúr um 50 fm. Trjágarður. Eignin þarfnast nokkurrar endurnýjunar. Skipti möguleg á góöri 2ja herb. íb. á 1. hæð (ekki jarðhæð) með góðum suðursvölum. 4ra herb. íbúðir við: Dvergabakka — Holtagerði Kóp. — Hvassaleiti — Vesturberg — Goðheima. Kynnið ykkur nánar söluskrána. 3ja herb. góðar íbúðir við: Krummahóla — Furugrund Kóp. — Bræðraborgarstíg — Ránargötu — Hjallabraut Hf. — Kríuhóla. KynnlA ykkur nánar söluskrána. Ný söluskrð alla daga — Kynnið ykkur söluskrána — Póstsendum. Rétt við miðbæinn . í Kópavogi raðhús með 5 herb. glæsilegri ib. á tveim hæðum um 120 fm. Nýleg innr. Snyrting á báðum hæðum. Svalir á báöum hæðum. Húsinu fylgir kjallari um 60 fm. Getur veriö sérib. eða mjög gott vinnu- húsnæði. Stór og góður bílskúr um 40 fm. Ræktuð lóð. Utsýni. Verð aðeins kr. 3,8 millj. Þurfum að útvega góðar 2ja, 3ja og 4ra herb. íb., einkum í vesturborginni. Miklar útborganir. ALMENNA FASTEIGNASALAN LAUGAVEG118 SlMAR 21150-21370

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.