Morgunblaðið - 20.02.1986, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 20.02.1986, Blaðsíða 11
I ¦ '"¦¦' 11839 OSflil ¦ •: ' ::. . : . -?.OV MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 20. FEBRUAR1986 4i 29555 Skoðum og verðmetum eignir samdægurs 2ja herb. ibúðir Boðagrandi. 65 fm íb. á 2. hæð. Vönduö eign. Verð 1800 þús. Miðvangur. 2ja herb. 65 fm íb. á 7. hæð. Verð 1600 þús. Hamraborg. 2ja herb. 65 fm ib. á 8. hæð. Verð 1650 þús. Bergstaðastræti. 2ja herb. 40 fmíb. ájarðh. Efstasund. 2ja herb. 60 fm íb. íkj.Verð1300þús. Kambasel. Glæsil. 2ja herb. 75 fm íb. á jarðh. ásamt 28 fm bílsk.Verð2150þús. Kríuhóiar. 2ja herb. 50 fm íb. á 2.hæð.Verð1400þús. Asparfell. 60 fm íb. í lyftublokk. Verð 1500-1550 þús. Gunnarssund Hf. 2ja-3ja herb. 55 fm íb. í risi. Góður garður. Mjög snyrtileg eign. Verð 1200-1300 þús. Blönduhlíð. 70 fm vönduð íb. f kj.Verð1500þús. 3ja herb. íbúðir Leirutangi. 3ja herb. 90 fm íb. á jarðhæð. Verð 2 millj. Rauðalækur. 3ja herb. 84 fm ib. á jarðhæð. Sérinng. Mikið end- urn. eign.Verð2,1 millj. Lundarbrekka. 3ja herb. 90 fm íb. á 3. hæð. Suðursvalir. Sér- inng. af svölum. Verö2,1 millj. Laugarnesvegur. 3ja herb. 85 fm íb. á 2. hæð. Mikið endurn. eign.Verð2,1 millj. Lækjargata Hafn. 80 fm íb. Verð 1400 þús. Holtsgata. 3ja herb. 80 fm íb. í kj. Sérinng. Verð 1650-1700 þ. 4ra herb. og stærri Háaleitisbraut. 4ra herb. 120 fm íb. á jarðhæð ásamt 30 fm bílskúr. Eignaskipti möguleg. Maríubakki. 4ra herb. 110 fm íb. á 2. hæð. Þvottahús og búr innaf eldhúsi. Verð 2,3 millj. Álfaskeið. 5 herb. 136 fm íb. á 1. hæð. Bílsk.réttur. Verð 2,6 millj. Barmahlíð. 120 fm 4ra herb. íb. á 2. hæð. Sérinng. Bílsk. Mögu- leg skipti á minna. Kársnesbraut. 140 fm sérhæð ásamt bílskúr. Mögul. skipti á minna. Lindargata. 4ra herb. 100 fm íb. á 1. hæð. Sérinng. 50 fm bilsk. Verð 2,5 millj. Kópavogur — austurbœr: Vor- um aö fá í sölu 150 fm efri sér- hæð. Mjög gott útsýni. Verð 3,5-3,6 millj. Flókagata. 4ra-5 herb. 120 fm ib. á 1. hæð. Sérinng. Verð 3,5 mlllj. Vesturberg. 4ra herb. 110 fm íb. á 2. hæð. Gott útsýni. Verð 2,1 millj. Laugateigur. 4ra-5 herb. sér- hæð ásamt 45 fm bílsk. Eigna- sk. mögul. Verð 3,5 millj. Nýbýlavegur. Sérhæð 130 fm. Glæsileg eign með nýjum innr. ásamt 32 fm bílskúr. Eignask. möguleg. Langholtsvegur. 4ra herb. 120 fm snyrtileg íb. á 1. hæð. Mögul. skipti á minna. Grænatún. Vorum að fá i sölu 147 fm efri sérhæð ásamt bíl- skúr.Verð 3-3,1 millj. Álfhólsvegur. 4ra herb. 100 fm efri séríb. í tvíb. Sérinng. Bílsk.- réttur. Verð 1900 þús. Raðhús og einbýli Suðurhlíðar. Vorum að fá í sölu 286 fm einb.hús á þremur pöll- um ásamt 42 fm bílsk. Afh. fokhelt í maí. Eignask. mögul. Réttarholtsvegur. 130 fm endaraðhús. Æskileg skipti á 3ja herb. íb. Verð 2,5 millj. Norðurtún Álft. Vorum að fá i sölu 150 fm einb.hús ásamt rúmg. bílsk. Allt á einni hæð. Eignask. æskileg. Álftanes. Vorum að fá í sölu 170 fm einbýli á tveimur hæð- um ásamt bílsk.plötu. Möguleg skiptiáminnieign. Seljahverfi. 2 X 153 fm einb. á tveim hæðum. Bilsk. Sk. mögul. Dynskógar. Vorum að fá í sölu 300 fm einbýlish. á tveimur hæðum. Eignask. mögul. EIGNANAUST BótetoOwtiW 6 — 108 R*ykjavl)» — Bim>r »»5 ¦ Hioltur fljallasoii. viöskiptntr»öingur 2 66 00 aflir þurfa þakyfírhófuðið 2ja herb. Fálkagata. 2ja herb. íb. á 2. hæð 55 fm. Verð 1,4 m. Fálkagata. Einstakl.íb. í kj. Laus strax. Verð 900 þ. Rekagrandi. 2ja herb. íb. í blokk ca. 60 fm. Bílsk.réttur. Verð1,8m. 3ja herb. Jörfabakki. 3ja herb. íb. ca. 70 fm. íb. er horníb., björt með góðum innr. Verð 2,1 m. Krummahólar. 3ja herb. ib. í blokk 85 fm + bflsk. Verð 2 m. Kjarrhólmi. 3ja herb. ca. 90-95 fm. Þvottaherb. í ib. Verð 2,1 m. 4ra herb. Holtagerði. 4ra herb. íb. á jarðhæð 106 fm í tvíbýli. Bílsk.- sökklar. Verð 2,3 m. Kleppsvegur. 4ra herb. 100 fm íb. Suðursvalir. Gott útsýni. Verð 2,5 m. Langabrekka. 4ra herb. íb. í tvíbýli ca. 100 fm + bílskúr. Laus. Verð 2,8 m. 5 herb. Flúðasel. 5 herb. íb. 120 fm. Góð aðkoma. Björt íb með vönduðum innr. Bílskýli. Verð 2,7 m. Seilugrandi. 5 herb. íb. í blokk 130 fm + bílskýli. Verö 3,6 m. Eyjabakki. 5 herb. 120 fm ib. í blokk. Þvottaherb. í íb. Verð 2,5 m. Vantar í vesturbæ 3ja herb. íb. Góð samningsgreiðsla. Hólahverfi eða Vestur- berg. Raðhús eða stóra íb. Skipti á 4ra herb. íb. í Hóla- hverfi koma til greina. Austurbær. Einb.hús með möguleika á 2ja herb. séríb. Austurbær — Einbýli Hraunbær. 4ra herb. íb. Ný söluskrá fyrir febrúar. && M Fasteignaþjónustan Austurstræti 17, s. 26600 Þorsteinn Steingrimsson lögg. fasteignasali. rfe b06 PASTCKinASAlA VITflSTIG S5, simi 2*020 20O65. FURUGRUND. 3ja herb. íb. 100 fm. Vinkilsvalir í suður. V. 2,3 m. RAUÐARÁRSTÍGUR. 3ja herb. falleg íb. 80 fm. Mikið endurn. V. 1750þús. HELLISGATA HF. 3ja herb. íb. 80 fm í nýbyggingu auk 30 fm bílsk. Tilb. u. trév. í maí. V. 2200-2250 þús. VESTURBERG. 4ra herb. íb. 100 fm. Fráb. úts. Fallegar innr. V. 2250 þús. SKRIÐUSTEKKUR. Einb.h. 280 fm + innb. bilsk. Fallegur garð- ur. Makask. mögul. V. 6,2 m. HÖFÐABAKKI. 130 fm fullb. iðn.húsn. Góður frág. Tilb. til afh. strax. Uppl. á skrifst. SÓLBAÐSSTOFA á góðum stað. Uppl. á skrifst. MYNDBANDALEIGA. Til sölu góð myndbandaleiga. Góðar spólur. Góð tæki. Uppl. á skrifst. Vantarallargerðir eigna á skrá Skoðum og verðmetum samdægurs Bergur Oliversson hdl., Gunnar Gunnarsson hs: 77410. 681066 Leitiö ekki langt yfir skamml Skoðum og verðmetum eignir samdægurs. STÓRAGERÐI-2JA 50 ftn flbóð ikjaflara, ósemþykkt. Verð 1250þús. RAUÐARÁRSTÍGUR - 3JA 77 fm íbúð á jarðhæð. Nýtt eidhús. Verð170Oþús. LANGHOLTSVEGUR - 3JA 76 fm falteg ibúó irisi. Miklð endurnýj- eð. Sériang. Skipti mðgul. á stmrra. Verð 1900 þús. FISKAKVÍSL - FJÓRBÝU 165 fm efri hmð og ris með glæsHegu útsýni. Innbyggður bilsk. Mestu leytið fullfrág. Arinn. Bgnaskipti mðguieg. KARFA VOGUR - SÉRHÆÐ 110 fm miðhæð t þribýll. Sérinng. 4 svefnherb. 46 fm bílsk. Verð 3,7 miHj. TUNGUVEGUR - RAÐHÚS 120 fm gott raðhús. Miklð endurnýjað, m.a. ný eldhúsinnr. Skipti möguleg. Verð2,7millj. DEILDARÁS - EINBÝLI Ce. 300 fm glæsil. einbýlish. á 2 hæð- um. Mögul. ó 2Ja herb. ib. með sórinng. Eignaskiptimögul. Verð7,7m!ltj. HúsaféU FASTBGNASALA LanghoftsvegillS Stmi:68W66 \ú A&atsleinn Pétursson BengurGuónason hdi BB-77-B8 RajBTEIGNAfVIIOl-UW SVERRIR KRISTJANSS0N HÚS VERSLUNAHINNAH t HAO LOGM. HAFSTEINN BALDVINSSON # FASTEIGN ER FRAMTlÐ Einbýli Víghólastígur Snoturt einbýli, kj., hæð og ris. 55 fm bflsk. Fallegur garður. V. 3,8 millj. Laust strax. Lundir - endaraðh. 150 fm á einni hæð með vönduðum innr. Arinn. Suður verönd. Útsýni. Urðabakki Ca. 200 fm vandað pallahús. (5 svefnherb.). Fallegur garð- ur. Ákv. sala. 5-6 herb. „Penthouse" — miðsv. Ca. 190 fm 2. hæð. Suður- svalir. Glæsil. eign í miðri borginni. 4ra herb. Háaleiti — jarðhæð 120fmígóðustandi. Gamli bærinn Ný 100 fm á 4. hæð. Glæsileg íb. Parket. Útsýni. 3ja herb. Miðleiti/Gimli/Lúxus 81 fm glæsil. íb. 3. hæð. 2ja herb. Dúfnahólar 65 f m 3. hæð. Laus. Útsýni. Snæfellsnes Einbýlish. ísjávarplássum Vallholt-Olafsvík 250 fm + 22 fm bílsk. Vandað einb. 8svefnh. m.m. Stykkishólmur — einb. Góð nýleg einbýlish. frá 120-240 fm.Bflsk. Margar qóðar eignir é söluskrá l Sími 687768 Graf arvogur — einb. 230 fm tvílyft hús ásamt tvöf. bilsk. Húsið er vel staðsett. í Lundunum — einbýli 120 fm 5 herb. gott einbýlish. á elnni hæð. Bílskúr. Verð 3,9 millj. Reyðarkvísl — raðhús 218 fm tvilyft raðhús ásamt 38.5 fm bílskúrssökklum. Húsið stendur á frá- bærum útsýnisstað og fríðað svæði er sunnan hússins. Reynilundur — raðhús 150 fm gott einlyft raðhús (tengihús) ásamt 60 (m bílskúr. Verð 4,6 millj. Hæðarsel — einb. 300 fm glæsileg húseign á frábærum stað m.a. er óbyggt svæði sunnan hússins. Á jarðhæð er 2ja-3ja herb. séribúð Þinghólsbraut — einb. 190 fm vandað einbýlishús ásamt innb. bílskúr. 5 svefnherb. Verð 4,9 millj. Hjarðarland Mos. 160 fm fullbúið einingahús á góðum stað.Verð4millj. Mosfellssveit — einb. Glæsilegt 233 fm einbýlishús ásamt bilskúr. Húsið er allt hið vandaðasta m.a. með góðri sundlaug, nuddpotti, sauna o.fl. Breiðagerði — einb. Ca. 170 fm gott tvilyft einb. ásamt 35 fm bilskúr. Verð 4,6 millj. Reynigrund — raðhús Timburhús á tveimur hæðum, alls u.b.b. 150 fm. Verð 3,6 millj. Markarflöt — einb. 190 fm vandað einlyft hús á góðum stað. 5 svefnherb. 56 fm bílskúr. Verð 6,8 millj. skipti á hæð i Rvk. koma vel til greina. Húseign - Heiðargerði 160 fm vónduð eign á tveimur hæð- um, m.a. góð stofa og 3 herb. Suð- ursv. Bilskúr. Verð 4,2-4,3 millj. Mosfellssveit — einb. 215 fm mjög velstaðsett einbýli utan þéttbýlis. Glæsilegt útsýni. Fífusel — raðhús Ca. 220 fm vandað raðhús ásamt stæöi i bilhýsi. Verð 4 millj. Holtsbúð — raðhús 120 fm raðhús (viðlagasjöðshús) m. bílskúr sem er innréttaður fyrir þjón- ustustarfsemi. Verð 3,7-3,8 millj. Álftanes — Skipti Fallegt ca. 150 fm einbýlishús viö Norðurtún með tvöföldum bílskúr. 4 svefnherb. Stór lóð. Skipti á 3ja-4ra herb. íb. eða minni íbúðum æskileg. Kársnesbraut — sérh. 140 fm 4ra herb. efri sérhæð ásarrit 40 fm bflskúr. Verð 3-3,2 millj. Eyjabakki — 4ra 100 fm góð endaíb. á 2.h. Sér þv.hús. Verð2,4mlllj. Hraf nhólar — 130 f m 5-6 herb. mjög vönduð ib. á 2. hæð. Góðar suðursv. Gott útsýni. 4 svefn- herb. Þvottalögn á baði. Verð 2,8-3 millj. Laugarneshverf i - nýtt 4ra-5 herb. ný, glæsileg íbúð á 3. hæö. Sér þv.hús. Tvennar svalir. Allar innr. úr beiki. Hæð + ris v/Flókagötu 4ra herb. efri hæð. auk 4ra herb. m. snyrtingu og geymslum í risi. Bfl- skúrsróttur Langahlíð — sérhæð 5 herb. 125 fm glæsileg hæð öll endurnýjuö. Bílskúr. Góö lokuð lóð. Otsýni yfir Miklatún. Eiríksgata — hæð + ris 100 fm standsett íb. á 1. hæð ásamt <Í2 risi en þar mætti hafa 2-3 herb. Verð 2,9 millj. Háaleitisbraut — 4ra 117 fm góð ibúð á 3. hæð. Suðursval- ir. Bílskúrsréttur. Verð 3 mlllj. Stigahlíð — 5 herb. 135 fm vönduð íb. á jarðhæð skammt frá nýja miðbænum. Sérinng. og hiti. Laus fljótlega. Verð 3,1 millj. Rekagrandi — hæð + ris 136 fm ný glæsileg fbúð ásamt stæði ibilhýsi.Verð3,5milll. Bræðraborgarst. — 3ja Góð 90 fm ib. i nýlegu húsi. Ákveðin sala.Verð2,6millj. Reykás — 3ja 98 fm íbúð tilb. u. trév. Fullfrágengin sameign. Til afh. fljótlega. Verð 1900 þús. Holtagerði - bflskúr 3ja herb. ibúð á 1. hæð. Tvibýlishús. Bilskúr. Bakkagerði — 3ja 3ja herb. 70 fm falleg i'búo á jarðhæð. Sérinng. Verð 1800-1860 þúa. EiGiiiAmiÐUjnin ÞINGHOLTSSTRÆTI 3 SlMI 27711 Sölustjóri: Svorrir Kristinsson. Þorloifur Guðmundason. sölum' Unnsteinn Beck hrl., simi 12320 Þóróllur Halldorsson, log.fr. EIGIMASALAN REYKJAVIK 4ra herb. og stærra MELAS GB. Mjög falleg og vel umgengin sérh. í 7 ára gömlu húsi. Bílsk. REYKÁS. Ný og falleg íb. sem er hæð og ris. Hæöin að mestu fullfrágengin. Sala eða skipti á 3ja-4ra herb. íb. VESTURBERG. Falleg og mjög vel umgengin íb. á 2. hæð i blokk.Verð2,2millj. LEIFSGATA. Ca. 100 fm mjög góð ib. á 2. hæð. Nýtt verk- smiðjugler. 2ja-3ja herb. ENGIHJALLI. Ca. 85 fm gullfal- leg 3ja herb. íb. á 3. hæð. ÁSBRAUT. Ca. 85 fm 3ja herb. íb. á 3. hæð (efstu). Nýl. innr. íeldh.Verð1850þús. EFSTASUND. Ca. 90 fm íb. í kj. Sérinng. íb. er í mjög góðu standi. Verð 1900 þús. HVERFISGATA. Lítil 3ja herb. risíb. sem þarf stands. við. Verð 1350þús. 50<7bútb. MIÐTÚN. Ca. 80 fm 3ja herb. íb. í kj. Sérinng. Sérhiti. Verð 1800þús. ASPARFELL. 65 fm 2ja herb. íb. ísérl. góðu standi. OALATANGI. Raðh. nýl. sem skiptist í stofu, 1 herb., eldh. og bað. Sérgarður og verönd. Verð1700þús. EIGIMASALAIM REYKJAVÍK Ingólfsstræti 8 Sími 19540 og 19191 Magnús Einarsson Sölum.: Hólmar Finnbogason Heimasími: 666977 Fasteignasalan Kátún Nóatúni 17, s: 21870,20998 Ábyrgð - reynsla - öryggi Blikahólar Falleg 2ja herb. íb. á 4. hæð ca. 65 f m. Verð 1600 þús. Maríubakki Góð 2ja herb. ca. 60 fm íb. á 1.hæð.Ver61650þús. Gullteigur 3ja herb. góð risíb. Verð 1700-1750 þús. Hraunbær 3ja herh. ca. 90 fm góð íb. á 3. hæð. 50% útb. Kirkjuteigur 3ja-4ra herb. ca. 80 fm kj.íb. Mikið endurn. Verð 1900 þús. Auðbrekka Kóp. 3ja herb. falleg íb. á 3. hæð í nýlegu húsi. Þv.hús og geymsla áhæð. Njálsgata 4ra herb. ib. ca. 101 fm á 2. hæð ífjórb.húsi. Mikið endurn. Tjarnarbraut Hf. 4ra herb. ca. 90 fm íb. Verð 1800-1900 þús. Hrafnhólar 4ra-5 herb. ca. 127 fm íb. á 7. hæö. Góð íb. Gott úts. Laus fljótlega. Efstasund Ca. 130 fm sérh. og ris. 48 fm bílsk. Verð 3,2 millj. Laugalækur Endaraðhús á tveimur hæðum auk kj. með lítilli ib. Verð 3,8 millj. Ósabakki 211 fm raðh. Fjögur svefnh., stofur, hobbýh. o.fl. Bílsk. Verð 4,6 millj. Fannarfold Fokheld húseign með tveimur íb.Verð3,5millj. Þjórsárgata 4ra herb. ib. ca. 115 fm. Allt sér. Selst rúml. fokh. Bílskúr. Hilmar Valdimarsson s. 687225, Kolbrún Hilmarsdóttir s. 76024, Sigmundur Böovarsson hdl. «m

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.