Morgunblaðið - 14.07.1987, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 14.07.1987, Blaðsíða 11
MORGUNBLAÐIÐ, ÞRIÐJUDAGUR 14. JÚLÍ 1987 M 11 FASTEIGIMASALA Suðurlandsbraut 10 s.: 21870-687808-687828 Ábyrgð — Rcynsla — Örygfti STUÐLASEL V. 8,5 Vorum að fá i sölu ca Z60 fm hús sem telst vera á tveim hæð- um. Einnicj er ósamþ. kj.. ca 130 fm sem gæti hentað vel f. vinnu- aöstöðu eða geymslurými. Tvöf. bílok. þar af er gryfja i öðrum. Eign- in er fullb. og snyrtil. frág. Fallegur garður. Húsið er til afh. fljotl. LYNGBREKKA V. 8,3 Ca 300 fm parhús. Húslð skiptist í ca 150 fm ib. og tvær 2ja herb. ib. á neðri hæð. ÞIIMGHÖLSBRAUT Ca 300 fm einb. Þarf af ib. 210 fm og ca 90 fm aðstaðe f. léttan iðnað. Gott útsýni. Ca 900 fm vei ræktuð lóð. Ákv. sela. Mögul. skipti á 3ja-4ra herb. ib. i Kóp. Uppt. á skrrfst. V. 6,5 miilj. SÆVIÐARSUND Vorum sð fá í sölu cs 210 fm endarað- hús ásamt innb. bilsk. V. 8 millj. Skipti á 4ra herb. ib. koma sterklega til greina. 5-6 herb. MEISTARAVELLIR 5-6 herb. ca 130 fm falleg endeib. i efstu haeð. Mikið út- sýni. V. 4,3 millj. 4ra herb. HRÍSATEIGUR V. 4,4 Vorum að fá í sölu ca 115 fm falleg íb. á hæð. Nýl. eldhinnr. Bilsk. Nánari uppl. i skrifst. NJÓRVASUND V. 3,7 Ce 100 fm efrí hæð. Nýendurn. LAUGARNESVEGUR Falleg ca 110 fm endeib. á efstu hæð. Útsýni. V. 3,8 millj. MIÐTÚN V. 2,6 Ca 85 fm snyrtil. íb. i kj. ib. er samþ. og skuldlaus. DVERGABAKKIV. 3,4 Ca 110 fm falleg fb. i 2. hæö, aukaherb. í kj. Ath. samt 4 svherb. HRISATEIGUR V. 3,3 Ca 95 fm hlýleg risib. í nýl. rísi. Suðursv. 3ia herb. SÓLHEIMAR V.3.S Ca 100 fm Ib. i 4. hæð. Glæsil. útsýni. Suðursvalir. HVERFISGATA V. 1,6 Ca 65 fm ib. i 2. hæð. Uppl. i skrifst. LAUGAVEGUR Ca 75 fm ib. i 2. hæð i timburhúsi. Eignin þarfn. lagfæríngar. Tilboð óskast. LYNGMÓAR V. 3,7 3ja-4ra herb. ca 95 fm falleg ib. i 2. hæð. Bilsk. LAUGAVEGUR V.2,0 Ca 70 fm íb. sem telst hæð og ris. 2ja herb. 2,4 HRAUNBÆR V Ca 60 fm vönduð íb. i jarðhæð. ÞVERBREKKA V. 2,2 Ca 65 fm falleg ib. i 8. hæö. Mikið útsýni. ÁLFAHEIÐI Eigum aðeins eftlr 1 „pont- houso"-ib. I glæsil. 8-ibúðasam- stæðu. Afh. tilb. u. trév. og maln. innan 3ja min. V/SUNDIN V. 1,9 Ca 45 fm íb. i 3. hæð. FLÚÐASEL V. 1,6 Ca 50 fm snotur íb. í kjallara. MÁVAHLfÐ V. 1,8 Ca 60 fm ríslb. HOFSVALLAGATA Ca 55 fm falleg og nýendurn. ib. í kj. V. 1,9 millj. LAUGAVEGUR V. 1,4 Ca 50 fm íb. f kj. VESTURBR. HF. V. 1,4 Ca 50 fm íb. i jarðhæð. f Hllmar Valdimarsson >. 687225, Geir Sigurösson s. 641657, Rúnar Astvaldsson s. 641496, Sigmundur Bððvarsson hdl. Þú svalar lestrarþörf dagsins ájsídum Moggans! VITASTÍG B 26020-26065 BLIKAHÓLAR. 3ja herb. góð íb. 85 fm auk bílsk. V. 3,7 millj. ORRAHÓLAR. 3ja herb. 90 fm glaesil. og vel um gengin eign. Akv. sala. V. 3,4-3,5 millj. EYJABAKKI. 3ja herb. 90 fm á 1. hæð. Veöbandslaus. V. 3 millj. ESKIHLÍÐ. 4ra herb. endaíb. 115 fm. Fallegt útsýni. Veð- bandslaus. V. 3,5 millj. FÍFUSEL. 4ra herb. íb. 130 fm með herb. í kj. Bílskýli. Parket. V. 4,2 millj. DALSEL. 5-6 herb. glæsil. íb. á tveim hæðum, 160 fm. Sérl. vandaðar innr. Ákv. sala. V. 5150 þús. STÓRAGERÐI. 4ra herb. 80 fm jarðh. Sérl. vönduð eign. V. 4 millj. HRAUNBÆR. 4ra herb. íb. 100 fm á 2. hæð. Suðursv. Falleg íb. V. 3,9-4 millj. BJARGTANGI - MOS. 150 fm sérl. vönduð neöri hæð í tvíb. V. 4,5 millj. ENGJASEL. Raðhús, 210 fm. Mögul. á séríb. i kj. Bilskýli. V. 5,9 millj. JÓRUSEL. Einbhús á þremur hæðum 288 fm auk bílskplötu. V. 4,3 millj. FANNAFOLD - PARHÚS Parhús á tveimur hæðum 170 fm auk 12 fm garðstofu + bilsk. 33 fm. Til afh. í ágúst. Húsið skilast fullb. að utan, fokh. að innan. V. 4,2 millj. HESTHAMRAR. 150 fm einb. á einni hæð auk 32 fm bílsk. Tilb. að utan, fokh. að innan. V. 4,5 millj. GERÐHAMRAR. 170 fm einb. 65 fm bílsk. Fokh. að innan, tilb. að utan. V. 4,5 millj. HLAÐBÆR. 160 fm einb. auk 40 fm bílsk. Æskil. makaskipti á minni eign. HRAUNHVAMMUR - HF. 160 fm einb. V. 4,2 millj. SÖLUTURN - VESTURBÆ. Til sölu söluturn á einum besta stað í Vesturbæ. Mikil velta. Hagst. leiga. Tryggur leigusamn. VANTAR - VANTAR. Vantar góða sérh. ásamt bílsk. íSævið- arsundi eða í nágr. þess. Vegna mikillar sölu vantar okkur allar gerðir eigna á skrá Skoðum og verdmetum samdægurs Bergur Oliversson hdl., Gunnar Gunnarsson, s. 77410, Valur J. Ólafsson, s. 73869. Fasteignasabn ÉIGNABORG sf. - 641500 - Hamraborg — 2ja herb. 65 fm á 3. hæð. Austursv. Laus ijúlí. Einkasala. Kjarrhólmi — 3ja 90 fm á 3. hæð. Suðursv. Furugrund — 4ra 100 fm endaib. á 3. hæð. Parket á herb. Þvhus inn af eldh. Laus strax. Einkasala. Mánabraut — einb. 100 fm gamalt hús á einni hæð ný kl. utan. Stór lóð. Bilsk. Hamrahlíð — parhús Á jarðhæð um 100 fm 4ra herb. ib. með sérinng. og -hita. Uppí er íb. á tveimur hæðum. 6 svefnherb. og stórar stofur. Tvennar^valir. Stór bilsk. Hægt að selja i tvennu lagi. Birkigrund — einbýli 260 fm á tveimur hæðum. 4 svefnherb. á efri hæð. Ein- staklíb. é jarðhæð. Stór bilsk. Einkasala. Höfum kaupanda að einbhúsi í Austurbæ Kópavogs. EFasteignasalan EIGNABORG sf. Hamraborg 12, s. 641500 Srjlumenn ióhann HaKoanarson. hs. 72057 Vilhjalmuf Einarsson. hs. 41190. Jon Eifiksson. hrjl. Og Rúnar Mogensert hdf. Hafnarfjörður Hafnfirðingar Höfum til sölu 2ja og 3ja herb. ib. fyrir Hafnfirðinga 60 ára og eldri. íb. afh. fullbúnar í júní 1988. Reykjavík Eiríksgata. 3ja herb. Hraunbrún Gamalt einbhús 5 herb. Mosabarð 4-5 herb. 110 fm sérhæð. Háihvammur Einbhús á tveimur hæðum, ca 440 fm. Ekki fullfrág. Frekari uppl. á skrifst. Drangahraun 450 fm iðnaðar- eða verslunar- húsn. Hátt til lofts. Hraunstígur 3ja herb. íb. Vantar: 3ja herb. íb. í Norðurbænum í Hf. fyrir fjársterkan aðila. Vantar: 100-150 fm húsn. undir sól- baðsstofu í Hafnarfirði. Árni Grétar Fínnsson hti. Strandgötu 25, Hafnarf. simi 51500 A Atvinnuhúsnæði Dugguvogur • Götuhæð, neðri, 240 fm + 95 fm viðbygging með óvenju mikilli lofthæð. Gott, girt vöruport. Hentar alls kon- ar rekstri. • Götuhæð, efri, 240 fm með tveim innkeyrsluhurðum. Getur selst í tvennu lagi. • 2. hæð, 120 fm skrifstofuhæð. Afhending september-nóvember nk. Skipholt 520 fm verslunar- og lagerhúsn. Góður verslunarstaður með ágætum bílastæðum. Verð 19 millj. Afh. í ágúst. Ártúnshöfði 1500 fm hús með 6 m. lofthæð (5 m. hurðir). í hluta húss- ins er innr. skrifstloft. Stór malbikuð lóð. Sérl. góð kjör. Hægt að selja húsið i þrennu lagi. Afh. að hluta til nú þegar. Vantar sumarbústað í Vaðneslandi eða á góðum stað, t.d. við Álftavatn. Traust- ur kaupandi. 26600 allir þurfa þak yfir höfuóið /a$ý Fastekjnaþjónustan ^áKs? Austuntræti 17, «. 28809 Þorsteínn Stoingrímsson lögg. fasteiqnasali Atvhúsn. í Skeifunni Til sölu um 1800 fm húseign. Fyrsta liæo er um 1500 fm að grunnfleti með lofthæð 3,5-5 m. Þar eru einnig milli- loft, samtals um 300 fm. Laust nú þegar. Allar nánari uppl. á skrífst. Skerjafjörður — einbýli 12 ára vandað 215 fm einbhús viö Bauganes ásamt 37 fm bflsk. Mögul. á sérib. i kj. Verð 8,6 millj. Klyfjasel — einbýli Glæsil. 234 fm steinsteypt einb./tvib. ásamt 50 fm bilsk. Húslð er mjög vand- aö og fullbúið. Einbýli — Árbær 136 tm 5-6 herb. einbhús á einni hæð skammt frá Elliðaánum. Bilsk. Verð 7 mlllj. Leirutangi — einb./tvíb. Fallegt u.þ.b. 300 fm hús f grennd við golfvöllinn á tveimur hæðum auk tvöf. bilsk. Húsið er ekki fullbúið en vel ibhæft. Mögul. á 2ja-3ja herb. fb. í kj. Eignaskipti mögul. Verð 7-7,6 mlllj. Langamýri — Garðabæ Glæsil. endaraðhús, tæpl. tilb. u. trév. m. innb. tvöf. bílsk., samtals 304 fm. Teikn. á skrífst. Hlaðhamrar — endaraðh. Endaraðhús 143,5 fm auk bílskréttar. Húsið selst fokh. að innan, en glerjað og frág. að utan. Verð 3730 þús. Langholtsv. — raðhús Höfum til sölu glæsil. raðhús samtals um 163 fm auk bílsk. Húsin afh. í mai nk. tilb. u. trév. og málun að innan en fullbúin að utan. Teikn. og allar nánarí uppl. á skrifst. Sjafnargata — einbýli Samt. um 280 fm. Húsið er tvær hæð- Irog kj. Bilsk. Góð löð. Verð 8-8,6 millj. Sundin — einbýli Nýtt glæsil. 260 fm tvfl. einbhús ásamt 40 fm bílsk. Mögul. á 60 fm gróðurhúsi. Bugðutangi — einbýli Glæsil. hús á fallegri endaloð. ib. er 212 fm á einni hæð, m.a. með 4 herb., 4 baðherb. og stórum stofum. Að auki eru 50 fm í kj. og tvöf. bilsk. með kj. Verð 7,8-8 millj. Snekkjuvogur Stórt virðulegt hús i grónu hverfi til sölu. I húsinu eru tvær samtengdar íb. ásamt aukaherbergjum og góðum geymslum. Gróinn garður, upphituð bílastæði og yfirbyggðar svalir. Húsið gæti hentað vel samhentum fjölskyld- um og má jafnvel gera smáib. (þriðju ib.) i kj. Verð 9,6 millj. Bergstaðastr. — lítið einb. Snoturt gamatt steinhús á tveimur hæðum. 3 svefnherb. Nýtt þak. Verð 3,3-3,6 millj. Fellsmúli — 4ra — laus strax — Ca 115 fm björt og rúmg. íb. á 4. hæð. Glæsil. útsýni. Lagt er f. þvottavél i bað- herb. ib. er laus nú þegar. Verð 3,6 mlllj. Óðinsgata — 4ra Ca 110 fm íb. á 2. hæð. Sárinng. Laus strax. Verð 2,8 millj. Njálsgata — 4ra 105 fm íb. á 1. hæö í góðu steinhúsi. Laus nú þegar. Verð 3,2-3,3 millj. Álfheimar — 4ra 114 fm glæsil. fb. á 4. hæð. Fallegt útsyni. Verð 4-4,1 mlllj. Leifsgata — 4ra Björt ib. á jarðhæð. Verð 3 mlllj. Efstaleiti — 4ra 110 fm góð íb. tilb. u. trév. i eftirsóttri blokk (Breiðabliksblokkinni). Mikil og glæsil. sameign. Bflskýli. Safamýri — 5 herb. Um 120 fm glæsil. ib. á 4. hæð. Nýjar innr. á eldh. og baði. Tvennar svalir. Bílskréttur. Verð 4,6 millj. Hraunbær — 4ra 100 fm góð ib. á 2. Iiæð. Verð 3,2-3,4 mlllj. Við Sundin — 2ja Litil snotur íb. á 3. hæð (efstu) við Kleppsv. Verð 1800-1860 þús. Bergstaðastræti — 3ja Glæsil. 90 fm ib. á 3. hæð i steinhúsi. ib. hefur öll verið standsett m.a. ný eld- hinnr., nýl. hurðir, gluggar, nýstandsett baðherb. o.fl. Bergþórugata — 3ja Ca 70 fm fb. á 2. hæð i steinhúsi. Verð 2,2-2,3 millj. Mögul. á kaupum i rísi hússins einnig. EIGNA MIÐUMN 27711 MNCH0LTS5TRÆTI 3 Sverrir KristiiHSon, sölustjóri - Þorlcifur Guðnuindsson, solum. Þóióllw Halldórsson, lögli. - Unnsteinn Bcck. hrl., simi 12320 EIGIMASALAN REYKJAVIK 19540 — 19191 FRAMNESVEGUR - 2JA Nýendurn. 2ja herb. íb. í kj. í tvíbhúsi. Sérinng. V. 2,3 millj. HÆÐARGARÐUR - 2JA Skemmtil. og vel umgengin neðri hæð í tvibhúsi. Sérinng. Sérhiti. Fæst eingöngu í skipt- um fyrir 3ja herb. íb. í sama hverfi eða nágr. KLEPPSV. - 2JA-3JA Góð íb. á jarðhæö, (ekki í kj.). Með sérþvhottah. innaf eld- húsi. Ekkert áhv. Laus fljótl. V. 2,1 millj. SKÁLAGERÐI - 3JA 3ja herb. íb. á 1. hæð í nýlegu fjórbhúsi m. bílsk. Ákv. sala. Verð tilboð. VESTURBERG - 4RA 110 fm falleg og sérl. vel um- gengin íb. í fjölbhúsi. Mikið útsýni. Ekkert veðdeildarlán áhv. LAUGARÁS - SÉRHÆÐ Glæsil. ca 200 fm efri sérh. á einum besta útsýnsstað í borg- inni. Ákv. sala. ÁLFHÓLSVEGUR - SÉRHÆÐ Ca 160 fm sérhæð á tveimur hæðum í parhúsi. 3 herb. m.m. Gott útsýni. 70 fm bílsk á tveim- ur hæðum fylgir. Ákv. sala. EIGNASALAIM REYKJAVIK Ingólfsstræti 8 fSími 19540 og 19191 Magnús Einarsson Sölum.: Hólmar Finnbogason. Helmaetml: 688613.________ ®621600 ÞINGÁS Til sölu ca 150 fm einl. einbhús. Vand- aðar eikarínnr. og fulningahurðlr frá JP. 4 svefnherb. Sökklar komnir u. bflsk. DVERGHAMRAR 170 fm efri sórhæó í fallegu tvíbhúsi ásamt 24 fm bílsk. Afh. fokh. að innan, fullfrág. að utan í sept. 87 og lóðin gróf- jöfnuð. Teikn. á skrifst. LEIFSGATA 6 herb. ca 140 fm ib. á 3. hæö og i risi ásamt ca 30 fm bilsk. 4 svefnherb. Til afh. strax. Verð 4,6 millj. SÓLHEIMAR Göð 4ra herb. ca 100 fm tb. é 1. hæö i sexbýlishúsi. Góðar stofur, 2 svefnherb. Sameign nýmáluð og ný teppalögð. VESTURBERG Góð 3ja herb. ca 100 fm ib. á 3. hæð. Þvottah. í ib. Vestursv. Gott útsýni. Verð 3.0 millj. LEIGUÍB. ÓSKAST 4ra herb. íb. óskast á leigu tyrir 5 manna fjölsk. í Reykjavik. Snyrtilegt úrvalsfólk. MJODDIN Bjart skrífsthúsn. ca 220 fm é 3. hæð (efstu) í fallegu verzlunarhúsi á úrvals- stað i Mjóddinni. Gott útsýni. TRÖNUHRAUN HF. Til leigu er ca 160 fm verzlunarpláss á 1. hæð og ca 380 fm á 2. hæð i nýju húsi. Jf> 9621600 Borgartún 29 Ragnar Tómasson hdl MHUSAKAUP Höföar til .fólksíöllum starfsgreinum!
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.