Morgunblaðið - 19.09.1987, Blaðsíða 34

Morgunblaðið - 19.09.1987, Blaðsíða 34
34 MORGUNBLAÐIÐ, LAUGARDAGUR 19. SEPTEMBER 1987 PENINGAMARKAÐURINN INNLANSREIKNINQAR 11. sept. Lande- Útvega- Búnaftar- UJnaear- Vercl.- 8amv.- Alþý&u- Spari- banklnn banklnn banklnn bankinn banklnn bankkin banldnn ajóolr Sparisjóösbœkur 15,00% 15,00% 15,50% 16.00% 14,00% 15,00% 15,00% 15,00% Sparisjóðsroikningar 3ja mán. uppsögn 16,00% 19,00% 15.50% — 15,00% 18,00% 18.00% 16,00% 6 mán. uppsögn — 20,00% 16.00% 20.00% 24,00% 19,00% 19,00% 17,00% 12 mán. uppsögn 17,00% 23,00% — — — — 20,00% 26,50% Spj.vél. 18 mán. uppsögn — ~ 27,00% 27,00% — 25.50% SPRON Verðtr. reikningar m.v. lánskjaravísitölu 3ja mán. uppsögn 2,00% 2,00% 2,00% — 2.00% 2,00% 2,00% 2,00% 6 mán. uppsögn 3.50% 4,00% 3.50% 3,00% 3,50% 3,50% 4,00% 3.50% ÁVÍSANA- OG TÉKKAREIKNINQAR1) 11, sept. Landa- Útvaga- BunaOar- Iðnaoar- Verzl.- Samv,- banklnn bankkin banklnn bankinn banklnn banklnn Ávísanareikningar Hlaupareikningar Vextiryfirdráttar- lána tókkareikninga Þar af grunnvextir" Sérstakirtékkar.a 8.00% 8.00% 8,00% 8.00% 8.00% 8,00% 8,00% 8,00% 6.00% 8.00% 6,00% 6,00% 30,00% 30,00% 30,00% 31,50% 30.00% 30.00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12.00% 14,00% - 13,00% 10-17% 6-15% 8-15% AlþýSu- Soari- banklnn ajóoir 8,00% 8,00% 8.00% 8,00% 30,00% 30,00% 12.50% 12,00% 15,00% - 1) Vextir eru roiknaðir út af lægstu innistœðu á hverju 10 daga timabili. 2) Grunnvextir eru roiknaoir út máneðarlega fyrirfram af yfirdráttarheimild hvort sem sú heimild er nýtt eða okki. En mismunurinn (vextir yfirdráttariána - grunnvextir) er reiknaður af yfirdrætti mánaðarlega eftir á. 3) Vextir eru reiknaðir út daglega. QJALDEYRISREIKNINQAR 11. sept. Landa-banklnn Útvege-banklnn Búnaðar-banklnn Iftnaftar-banklnn Varzl.-banklnn Samv.-banklnn Alþýflu-banidnn Spari-ajo&lr Bandarikjadollar Sterlingspund V-Þýsk mörk Danskar krónur 5.50% 8.25% 2,75% 9.00% 6,00% 9,00% 3,00% 9,25% 5.75% 8,75% 2.50% 8.75% 5.75% 8.75% 3,00% 10,50% 6,50% 9,00% 3,50% 10,00% 6,00% 8,00% 3.00% 9,00% 6.50% 9.00% 3,50% 10,00% 5,75% 8,50% 3,00% 10.25% ÚTLÁN 11. sept. Alm. vixlar (forvextir) Viðskiptavfidar" Skuldabréf, almenn Verðtryggð skuldabréf Afurða- og rekstrartán i islenskum krónum ÍSDR í bandaríkjadollurum f V-Þýskum mörkum i sterlingspundum Landa- Utvege- Búna&ar- Iftnatar- Vanri.- Samv.- Alþýftu- banktnn benkmn banklnn banklnn banklnn bankkin banklnn Spari- 28.00% 28,50% 28.00% - - 31,00% 29,50% 30.50« 31,00% 8,00% 9,00% 8,50% 29.50% 28,50% 28,50% 28,50% 28,50% — - 31.00 - - 31,00% 30,00% 30,00% 31,00% 30/30,53> 9,00% 8,50% 8,50% 8,50% 8,5/9%3> 28,50% 8.00% 8,75% 5.75% 11.50% 29.00% 8.00% 8,50% 5,50% 11,50% 28,50% 8.00% 8,50% 5,50% 11,50% - 28.00% 29.00% -<> 8,00%« 8,25% —« 8,5%" 8,75% - 5,50% 5,75% - 11,50% 11,75% 29,00% 8,25% 8.75% 5,50% 11,25% Vanskiiavextir fyrlr hvem byrjaðan mánuð eru 3,60% samkvæmt ákvörðun Seðlabanka Islands. Meðalvextir 21.08.87 sem Seðlabankinn mælir með að gildi f september 1987: Almenn skulda- bréf 29,90%, öll verðtryggð lán 8,4%. 1) Aðrir bankar en Búnaðarbankinn og Samvinnubankinn birta sérstakt kaupgengi viðskiptavíxla sem liggur frammi í afgreiðslusölum þeirra. 2) Útvegsbankinn: Lægri vextirnir gilda ef um fasteignaveð er að ræða. 3) Sparisjóðir: Lægri vextirnir gilda ef um festeignaveð er að ræða. 4) Iðnaðarbankinn: Vextir af útlánum í erlendri mynt eru að jafnaði þoir sömu og bankinn greiðir á hverjum tfma af teknu erlendu lánsfó að viðbættu 1,50% álagi. 5) Verzlunarbankínn: Vextfr fána f eriendri mynt bera LIBOR vexti að viðbættu 1,55% álagi. QENQISSKRÁNINQ Nr. 176- 18 september 1987 Kr. Kr. Toll- Eln. Kl. 09.15 Kaup Sala gangl Dollari 38,76000 38,88000 39.02000 Sterip. 64,03200 64,23000 63,46200 Kan. dollari 29,48100 29,57200 29.54400 Dönsk kr. 5,56540 5,58260 5,58080 Norsk kr. 5,84750 5,86560 5,85080 Sænsk kr. 6,09340 6,11220 6.11160 Fi. mark 8,84430 8,87160 8,85000 Fr. franki 6,42200 6.44190 6,43320 Belg. franki 1,03170 1,03490 1,03440 Sv. frankl 25,83140 25,91140 26,09920 Holl. gyllini 19.02560 19,08460 19,07890 V-þ. mark 21,41260 21,47899 21,49720 ft. Ifra 0,02965 0,02974 0,02966 Austurr. sch. 3,04200 3,05140 3,05590 Port. escudo 0,27200 0,27280 0,27300 Sp. peseti 0,32020 0,32120 0,31970 Jap. yen 0,27133 0,27217 0,27452 Irskt pund 57,43700 57,61400 57,30200 SDR (Sérst.) 50,07540 50,23010 50,29390 ECU, evr. m. 44,46930 44.60700 44,51040 Tollgengi fyrir september e sólugengi 28. ágúst. Sjálfvirkur sfmsveri gengisskráningar er 62 32 70. VIXLAR OQ SKULDABREF Vextir miöað við ákveðin tímabil Vaxta- tfmabll 30 dagar 45 dagar 60 dagar 75 dagar 90 dagar 105 dagar 120 dagar 150 dagar 180 dagar 210dagar 240 dagar 270 dagar 300 dagar 330 dagar 360 dagar Víxlar afuragr. forvaxtlr vextlr forvaxur vaxur 2,25% 3,38% 3,50% 5,63% 5,75% 7,83% 8,90% 11,00% 13,05% 15,08% 17.00% 18,96% 20,78% 26.88% 24,39% 2,36% 3,56% 4,77% 6,00% 7.24% 8.49% 9.77% 12.35% 15,00% 17,75% 20,49% 23.38% 26,23% 29,23% 32,25% 2,16% 3,22% 4,27% 5,31% 6,43% 7,36% 8,36% 10,35% 12,28% 14,21% 16,03% 17,89% 19,62% 21.38% 23,05% 2,21% 3.33% 4,47% 5,61% 6,77% 7,94% 9.13% 11.54% 14,00% 16,37% 18,67% 21,05% 23,33% 25,69% 28,00% Miðað er við að ársvextir séu 27,00% á vfxlum (forvextir) og 28,00% af skuldabréfum. Ef for- vextirnir eru teknir ef víxlum til lengri tfma en 3ja mánuða er hámark nafnvaxta ákveðið þann- ig að raunveruleg árteg ávöxtun verði ekki hærri en forvextir fyrir þrjá mánuði. Ef um eftirá- greidda vexti er að ræða eru nafnvextir ákveðnir þannig að árleg ávöxtun sé ekki hærri en forvext- ir fyrir þrjá mánuði. QENQI DOLLARS Lundúnum 18. septomber, Reuter. Dollarinn lækkaði nokkuð f gær og var komin niður f 1,80 þýsk mörk og tæp- lega 143 yen. Gull heldur hins vegar áfram að hækka. Brent olía frá Norðursjó lækkaði um 10 sent f gær kostaði 18,27 dollara tunnan.r kostaði Sterlingspund- ið 1,6530 dollara. Kaupgengi Bandaríkjadollars: 1,3140 1,8085 2,0350 1,4980 37,5300 6,0300 kanadíska dali vestur-þýsk mörk hollensk gyllini svissneska franka belgíska franka franska franka 1306,0000 142,7500 6,3550 6,6225 6,9575 Gullúnsan ítalskar lirur japönskyen sænskar krónur norskar krónur danskar krónur kostaði461,70dali GENGISÞRÓUN m.v. síðasta skráningardag í mánuði, (sölugengi) Douar St.rip. Donekkr. Norskkr. tenakkr. V-þ.marit Y.n SDR ÁGÚST 40,7400 60,2140 5,2475 5.5553 5,8903 19,8393 0,26116 49,1685 SEPT. 40,460 58,392 5.2941 5.5006 5,8608 19,9951 0,26321 49,0948 OKT. 40,960 57,467 5,2767 5,4486 5,8265 19,8552 0,2529 48,6039 NÓV. 40,520 58,173 6,4225 5,3937 5,8891 20,4750 0,25005 48,9733 DES. 40.300 59,523 5,4867 5,4496 5,9418 20,7920 0,25211 49,2948 JAN. '87 39,120 60,1590 5,7870 5,6536 6,0807 21,9227 0,25754 49,5880 FEB. 39,330 60,698 5,7147 5,6335 6,0840 21,5489 0,25681 49,7206 MARS 38,980 62.514 5,7145 5,7151 6,1604 21,5836 0.26690 50,0894 APRlL 38,640 64.2760 5,7455 5,7754 6,1844 21,6349 0,27685 50,4742 MAf 38,990 63,398 5,6839 5,7699 6,1377 21,3996 0,27058 50,1640 JÚNf 39,100 62,9120 5,6322 5.8284 6,1213 21,3784 0.26610 49.9706 JÚLf 39,3100 62.6290 6,5898 5.7984 6,0814 21,2154 0,26365 49,7596 YFIRLIT UM SKIPTIKJARAREIKNINQA --' Hftfuftatola- Nafnvaxtir Tfmabll faHaluráárl Óvarfttr. retfttr. Vaxta- Varft- ÓbundiAM kjftr kjftr vaxta uygg. Vaxta Varftb. Landsbanki: Kjörbók" 7-24,00% 3,5% 6 mán. 3 mán. 2 alltað 2 Útvegsbanki: Abót 15-24,32% 2,0% -12mán. 1 mán. 1-12 alltaö12 Búnaðarb.: Gullbók" 7-24,00% 3,5% 6 mán. 3 mán. 2 alltað 2 Verzlunarb.: Kaskóreikn. 14-20,00% 3.5% 3 mán. 3 mán. 4 alltað 4 Samvinnub.: Hávaxtabók" 7-24,00% 3,5% 6 mán. 6 mán. 2 alltað 2 Samvinnub.: Hávaxtareikn. 15-25,00% 3,5% 6 mán. 6 mán. 2 alltað 2 Alþýðubanki: Sér-bðk 15-21,00% 2,0% 3 mán. 3 mán. 4 alltað 4 Sparísjoðir: Trompreikn. 15-23,50% 3,5% 6 mán. 1 mán. 2 12 BundiftM Iðnaðarb.: Bónusreikn. 24,00% 3,0% 6 mán. 6 mán. 2 alltað 2 Búnaðarb.: Metbok 27,00% 3,6% 6 mán. 6 mán. 2 alltað 2 Sparisjóður vélstjóra: 26,50% 3,5% 12 mán. 6mán. 1 alltað 1 Nokkrír sparisjóðir:2' 25.50% 3.5% 6 mán. 6 mán. 2 alltað 2 1) Vaxtaleiðrétting (úttektargjald) er 0,8% hjá Landsbanka og Búnaðarbanka og 0,75% hjá Samvinnubanka 2) Sparisjóðimir eru: SPRON, Sp. Akureyr ar, Árskógsstrandar, Hafnarfjarðar, Kðpa- vogs, Mýrasýslu, Norðfj'arðar, Olafsfj'arðar, Siglufjarðar, Svarfdæla, Eyraspari- sjóður og Sp. í Keflavík. LÁNSKJARAVÍSITALA 1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1988 1987 1988 JAN. — 135 ."06 304 483 846 1006 1364 1565 - FEB. — 139 215 313 512 850 1050 1396 1594 - MARS — 143 226 323 537 854 1077 1428 1614 — APRfL — 147 232 335 569 856 1106 1425 1643 - MAf — 153 239 345 606 879 1119 1432 1662 - JÚNl 100 160 245 359 656 885 1144 1448 1687 - JÚLf 103 167 251 373 690 903 1178 1463 1721 - ÁGÚST 107 172 259 387 727 910 1204 1472 1743 - SEPT. 113 178 266 402 786 920 1239 1486 1778 - OKT. 118 183 274 423 797 929 1266 1509 — — NOV. 122 191 282 444 821 938 1301 1517 — — DES. 130 197 292 471 836 959 1337 1542 — — RYQQINQARVÍSITALA 1983 1984 198S 198« 1987 1987 JAN. 100 156 185 250 293 - FEB. 100 155 185 250 293 - MARS 100 155 185 250 293 - APRlL 120 158 200 265 305 - MAl 120 158 200 265 305 - JÚNf 120 158 200 265 305 - JÚLf 140 164 216 270 320 100 ÁGÚST 140 164 216 270 321 100.3 SEPT. 140 164 216 270 324 101,3 OKT. 149 168 229 281 — — NOV. 149 168 229 281 — — DES. 149 168 229 281 — — HLUTARRÉF Hlutabréfa- FJárfestlngar-markaaurinn hf. fólag íslands hf. Kaupg. solugengl Kaupg. Sðlugengl Almennar Tryggingar hf. 1.10 1.16 — — Eimskipafélagfslandshf. 2.65 2,78 2,65 2,78 Flugleiðirh'. 1,80 1,90 1,83 1,94 Hampiðjanhf. 1.13 1,18 — -Iðnaðarbankinn hf. 1,37 1,44 1,34 1,42 Verzlunarbankinn hf. 1,18 1,23 1.20 1,25 Hlutabréfasjóðurinn — — — 1,18 Skagstrendingur hf. 1,77 1,86 — -Útgerðarf. Akureyringa hf. 1,55 1,64 — — Gengi hlutabréfanna eru margfeldisstuðull á nafnverð að lokinni ókvörðun um útgáfu jöfnunarhlutabréfa. Kaupgengi er það verð sem Hlutabréfamarkaðurinn og Fjárfestingarfé-lagið eru tilbúin að greiða fyrir viðkomandi hlutabréf. Sölu-gengi er það verð sem kaupandi hlutabréfs verður að greiða. KAUPQENQI VIÐSKIPTAVÍXLA 11. sept. Landa- Útvage- IftnaSar- verzl.- Aiþýftu- Sparl-banklnn bankinn bankinn banklnn banklnn ajoftir 30dagar 0,96750 0,96963 0.97402 0.96710 0,96963 0,97030 45dagar 0,95307 0,95613 0,96244 0,95250 0,95613 0,95700 60dagar 0,93887 0,94282 0,95099 0,93820 0,94282 0,94400 75dagar 0,92487 0,92969 0,93968 0,92400 0,92969 0,93110 90dagar 0,91108 0,91675 0,92851 0,91010 0,91675 0,91840 Allir bankar utan Búnaðarbankinn og Samvinnubankinn eru með sérstakt kaupgengi viðskiptavfxla. Búnaðarbankinn kaupir vixla miöað við 30,00% vexti og Samvinnubankinn 30,5%. Stimpilgjald er ekki innifalið í Kaupgengi vixla og hjá Útvegsbanka og Iðnaðar-banka er afgreiðslugjald ekki reiknað með. Gengi viöskiptsvíxla er ekki sambærilegt milli banka. Kostnaður sem ekki er reiknaður inn í gengið vegur mjög þungt í ávöxtun (fjármagnskostnaði) þegar um lága upphæð er að ræða og/eða ef vixlinn er til skamms tfma. RAUNAVÖXTUN HELSTU TEQUNDA VERÐRREFA Jen. Fab. Mara April M.l Ný spariskfrteini Eldri spariskírteini Bankatryggð skuldabréf Fjármögnunar- leigufyrirtæki Veðskuldabréf traustra fyrirtækja Veðskuldabréf einstaklinga Verðbrófasjóðir 6.5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5 7,5-8,8% 7,5-7,9% 7,5-7,9% 7,5-7,8% 7,5-7,8% 7,5-7,8% 8,9-10,4% 8,9-11,0% 8,8-9,8% 8,8-9,5% 8.8-9,8% 9.0-9,8% 9,8-11,4% 9,8-11,4% 9.8-10,8% 9,8-11,4% 9,8-11,4% 10,8-11,4% '12-15,0% 12-14,0% 12.5-14,5 12,5-14,5 12,5-14,5% 12,5-14,5% 14-16.0% 14-16,0% 14-16.0% 14-16,0% 14-16,0% 14-16.0% 13-16,0% 12-14,0% 13-20,3% 12-14,0% 10-14,0% 10-14,0% Ávöxtun verðbréfasjóða er mismunandi og fer eftir samsetningu þeirra. Meginreglan er sú að ávöxtun er þeim mun hærri sem áhættan er meiri. Sama regla gildir raunar um önnur verðbréf, þvf traustari sem skuldarinn er því lægri er ávöxtunin og öfugt. Þannig er ávöxtun spariskírteina rikissjóðs lægst þar sem ríkissjoður er talinn traustasti skuldarinn á markaðin- um. Fiskverö á uppboösmörkuðum 18. september FISKMARKAÐUR hf. í Hafnarfirði Haasta Laagsta Meðal- Magn Helldar- verð verð verð (lestir) verð (kr.) Þorskur 47,50 47,50 47,50 2 93.580 Ýsa 98,00 54,00 82,45 4,5 374.753 Karfi 22,00 17,50 20,92 122,80 2.567.811 Ufsi 31,00 27,00 30,01 26,7 802.767 Langa 36,50 31,50 32,77 1 32.675 Lúða 148,00 116,00 132,51 1 42.272 Annað 50,95 - 0,6 30.446 Sarntals 25.02 158,50 3.996.804 Aflinn í gær var úr Ymi HF, 31 tonn og Víði HF, 117 tonn og bátafiskur FAXAMARKAÐUR hf. í Reykjavík Haasta Lœgsta Meðal- Magn Heildar- verð verð verA (lestir) verAfkr.) Þorskur 48,00 46,00 46,92 2 94.106 Ýsa 75.00 69,00 72,80 1.6 113.281 Karfi 24,00 18,50 19,97 39,5 788.818 Ufsi 29,50 28,50 29,00 18,3 529.625 Langa 28,00 28,00 28,00 2,7 76.053 Samtals 25,16 64,361 1.619.326 Aflinn [ gaar var aðallega úr Engey RE. Næsta uppboð verður á þriðjudag. Selt verður úr Vigra RE. FISKMARKAÐUR SUÐURNESJA í Njarðvík Ekkert uppboð var á Fiskmarkaði Suðurnesja í gær. I dag verð- ur boðið upp smávægilegt magn af þorski og kola úr Vörðufelli og Braga GK. Á mánudaginn verður boðinn upp þorskur, koli, karfi o.fl. teg. Það er afli úr Hrafni GK, Boða GK. og Braga GK. Ennfremur nýr humar úr rækjubátum. LÍFEYRISSJÖÐSLÁN Lífeyrissj. starfsmanna ríkisins: Lánsupphæð er nú 500.000 kr. og er lánið vfsitölubundið með lánskjaravísitölu, en árs- vextir eru 5,00%. Lánstimi er allt að 25 ár, en getur verið skemmri óski lántakandi þess. Ef eign sú sem veð er í er litilfjörleg getur sjóðurinn stytt lánstimann. Greiðandi sjóðsfélagar geta sótt um lán úr lifeyrissjóðnum ef þeir hafa greitt iðn- gjöld til sjoðsins í 2 ár og sex mánuði miðað við fullt starf. Biðtími eftir láni er fjórir mán- uðir frá því umsókn berst sjóðnum. Lífeyrissjóður verslunarmanna: Lánsupphæð er nú, eftir a.m.k. 3ja ára aðild að lifeyrissjóðnum og fjórum árum eftir síðustu lántöku, 350.000 kr. Höfuð- stóll lánsins er visitölubundinn með lán- skjaravisitólu og ársvextir eru nú 8%. Lánstiminn er 3 til 10 nr oð vali lántakanda. NAFNVEXTIR ! öllum tilfellum er um nafnvexti að ræða f yfirliti yfir vexti banka og sparisjóða. Hins vegar er mismunandi hversu oft þeir eru reiknaðir út á ári. Séu vextir t.d. aðeins reiknaðir út einu sinni á ári og færðir á höfuðstól er ávöxtun á reikningi jafnhá nafn- vöxtum. Séu þoir hins vegar reiknaðir út tvisvar sinnum og lagðir á höfuðstól verður ávöxtun hærri: Vextir af 10.000 kr. í sex mánuði eru 500 kr. (10.000 ¦ 0,10 • Vr ). þessir vextir eru lagðir við höfuðstól. Inni- stæða er því 10.500 kr. og 10% vextir af henni f sex mánuði eru 525 krónur. Þannig fær reikningseigandi samtals 1.025 kr. f vexti á elnu ári, en ekki 1.000 kr. eins og af reikningi þar sem vextir eru reiknaðir út og færðir a höfuðstól einu sinni á ári (10.000 0,10= 1.000 kr.). VERÐRRÉFASJÓÐIR 14. sept Avfixtunl . eept. umfram verAbólgu aiðuatu: Sftlugengl 3mán. 6man. 12mán. Ávöxtun sf. Ávöxtunarbréf 1,2342 14,0% 4,00% — Fjárfestingarfélag fslands hf. Kjarabréf 2,290 12,3% 13,1% 13,1% Tekjubréf 1,245 15,0% 15,4% — Markbréf 1,164 — — — Kaupþing hf. Einingabréf 1 2,294 12,9% 13.4% 13,1% Einingabréf2 1,352 9,2% 8,5% 9,0% Einingabréf 3 1,418 11.7% 13,8% 12,8% Lífeyrisbréf 1,153 12,9% — — Verðbréfam. Iðnaðarbankans Sjóðsbréf 1 1.117 — — — Sjóðsbréf2 1.077 — — — Hagskipti Genqisbréf 1,0396 — — — VERÐBRÉFAÞING ISLANDS') Mere Aprfl Maf Júnl Raunávöxtun Spariskirteina21 Hæsta ávöxtun 8,9% 8.2 Lægsta ávöxlun 7,9% 7,4 Vegið meðaltal 8,3% 8,2 önnur verðbref SlS Heildarviðskipti í milljónum kr. 7,3 8,8 8,2 8,2 8,9 7,7 8,3 4.6 3,2 1) Hægt er að kaupa eldri spariskirteini rikissjððs i gegnum Verðbrófaþing fslands hjá þingaðilum sem eru: Fjárfestingarfelag fslands hf., Kaupþing hf.t Verðbréfamarkaður Iðnaðarbankans hf., og Lands- banklnn. 2) Raunávöxtun er sú ávöxtun sem kaupandi fær ef hann heldur bréfunum til hagstæðasta innlausnar- dags. Miðað er við verðlagsforsendur á við- skiptadegi. Ekki er tekið tillit til þóknunar. VEROTRYQGÐ VEÐSKULDARREF Gengi verðtryggðra veðskuldabréfa m.v. ávöxtunarkröfu og lánstíma og 2 afborganir á ári Léna- tfml 1 ár 2ár 3ár 4 ár 5ár 6ár 7ár 8ár 9ár 10 ár 0% nef nvoxtlr, ávoxtunarkrafa 12% 14% 16% 18% 6% naf nvsxtlr, avöxtunarfcrafa 12% 14% 16% 18% 7% nafnvextir, aVöxtunarfcrafa 12% 14% 18% 11% 91,89 86.97 82,39 78,15 74,20 70,52 67,10 63,91 60,93 68,13 90,69 85,12 80,01 75,31 70,99 67,01 63,34 59,95 56,82 53,93 89,53 83,35 77,75 72.65 68,01 63,78 59,92 56,39 53,16 50,19 88,40 81,66 75,60 70,15 65,24 60,81 56.80 53,17 49,87 46,88 95,37 92,56 89,94 87,52 85,26 83.16 81,21 79,38 77,68 76,10 94,13 90,61 87,39 84,43 81,70 79.19 76,87 74,74 72,76 70,94 92,93 88,76 84,97 81,53 78,39 75,53 72,92 70.54 68,36 66,36 91,76 86,97 82,67 78,80 75,31 72,16 69,32 66.74 64,40 62,27 96,76 94.79 92,96 91,27 89,69 88,22 86,85 85,57 84,38 83,27 95,50 92.81 90,34 88,07 85,98 84,06 82,29 80,65 79,14 77,74 94,29 90,92 87,86 85,08 82,64 80,24 78,13 76,20- 74,44 72,82 93,11 89,10 85,50 82,26 79,34 76,71 74,32 72,17 70,21 68,43 Gengi verðbréfa ræðst af kröfu kaupanda til ávöxtunar, nafnvöxtum. DÆMI: Kaupandi sem gerir kröfu um 14% ávöxtun umfram verðbólgu á skuldabréfi til 2ja ára með 4% nafnvöxtum er tilbúinn að greiða 89,52 krónur fyrír hverjar 100 krónur, þ.e. ef nafnverð skuldabréfsins er 10.000 kr. groiðir hann 8.952 krónur. Ef um 16% ávöxtunarkröfu er aö ræða greiðir kaupandinn 8.768 kr. fyrir 10.000 kr. skuldabréf.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.