Morgunblaðið - 22.12.1988, Blaðsíða 40

Morgunblaðið - 22.12.1988, Blaðsíða 40
40 MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 22. DESEMBER 1988 Wtot&mfflatoib Útgefandi Framkvæmdastjóri Ritstjórar Aðstoðarritstjóri Fulltrúar ritstjóra Fréttastjórar Auglýsingastjóri Árvakur, Reykjavík Haraldur Sveinsson. Matthfas Johannessen, Styrmir Gunnarsson. Björn Bjarnason. Þorbjörn Guðmundsson, Björn Jóhannsson, ÁmiJörgensen. Freysteinn Jóhannsson, Magnús Finnsson, Sigtryggur Sigtryggsson, Ágúst Ingi Jónsson. Baldvin Jónsson. Ritstjórn og skrifstofur: Aðalstræti 6, sími 691100. Auglýsingar: Aðalstræti 6, sími 22480. Afgreiðsla: Kringlan 1, sími 83033. Áskriftargjald 800 kr. á mánuði innanlands. í lausasölu 70 kr. eintakið. Réttum bróðurhönd Meiri fjármunir ganga manna á milli á þessum tíma árs en jafnan endranær. Oft er talað um að boðskapur jólanna kafni í umstanginu, auglýsingunum og peninga- flóðinu, sem í kringum þau er. Við sem búum hér í þeim hluta heims, þar sem velmegun og velferðarþjóðfélagið veitir ör- yggi, leiðum ekki auðveldlega hugann að þeim þjóðum, sem minna mega sín, þegar við skoðum vöruúrvalið og önnur merki allsnægtanna. Þar sem örlæti er mikilvæg- ur þáttur í undirbúningi jól- anna, snúa hjálparstofnanir sér gjarnan til fólks á þessum árstima með óskum um aðstoð í anda hins kristilega jólaboð- skapar. Þótt við höfum komið á fót félagslegri þjónustu og almannatryggingakerfi, sem eigi fyrir hönd okkar allra að hjálpa meðborgurunum, er staðreynd að framlag einstakl- inga utan þessa kerfis skiptir síst minna máli, þegar á reyn- ir. í þeim ríkjum, þar sem litið hefur verið á fólkið sem eins- konar eign ríkisins, stendur ríkisvaldið eitt jafn bjargar- vana og annars staðar, þegar hörmungar verða. Aðeins fyrir dugnað og framtak einstakl- inga og samtaka þeirra er unnt að íyfta Grettistaki. Ein- mitt vegna þess höfða mann- úðar- og hjálparsamtök beint til okkar allra og með meiri þunga en ella, þegar við erum komin eða erum að komast í jólaskap. Víða sverfur að um þessi jól. Hugurinn beinist þá ekki síst til Armenínu, þar sem hin- ir hroðalegu jarðskjálftar urðu 7. desember síðastliðinn. Þótt ekki sé lengur leitað að fólki í rústunum, er björgunarstarf- inu síður en svo lokið. Raunar hafa þau boð borist, að ekki vanti meira af lyfjum eða gögnum til neyðarsvæðanna heldur hái fjárskortur því að endurbygging geti hafist af fullum krafti. Hvað sem þessu Iíður er ljóst, að hin mannlegu sár sem skjáíftinn olli eru síður en svo gróin hvorki í bókstaf- legri merkingu né óeiginlegri. Sjálfur forsætisráðherra Sov- étríkjanna hefur ávítað starfs- menn sovéska utanríkisráðu- neytisins fyrir klunnaleg sam- skipti við erlendar hjálpar- sveitir. Vonandi fá þeir, sem helst þurfa, að njóta þeirrar aðstoðar sem íslendingar og aðrar þjóðir vilja veita fyrir tilstilli Hjálparstofnunar kirkj- unnar, Rauða krossins og ann- arra sem hafa tekið að sér milligöngu fyrir hina bág- stöddu. Jólin eru hátíð barnanna. Þetta er setning sem við öll þekkjum og erum sammála. Þess vegna hlýtur það að snerta ókkur djúpt, þegar við lesum nú f áeinum dögum áður en hátíðin gengur í garð, að UNICEF, Barnahjálp Samein- uðu þjóðanna, telur að nú á tímum deyi að jafnaði 14 millj- ónir barna árlega úr algengum sjúkdómum, sem læknavísind- in hafa gert útlæga hjá okkur, og vegna vannæringar. Telur UNICEF að einfaldar og ódýr- ar aðferðir ættu að duga til að koma í veg fyrir flest dauðs- fallanna, svo sem með bólu- setningu sem kostar 25 krónur fyrir hvert barn og þrúgu- sykri, en hvert glas af drykk með honum kostar um 5 krón- ur. Þegar við lítum á þessar tölur, sem okkur finnst líklega hverjum um sig frekar lágar, sjáum við í hendi okkar, að það er sama hver fjárhæðin er, sem við látum af hendi rakna, hún getur skipt sköpum um framtíð lítils barns í fjar- lægu landi, berist hún í réttar hendur. í umræðum hér hefur trúverðugleika hjálparstofn- ana áður borið á góma. Sem betur fer hefur tekist að út- rýma allri tortryggni í því efni og eiga þeir sérstakar þakkir skildar sem hafa endurvakið traust á þessum viðkvæma vettvangi. Spá OECD um efnahags- þróun í auðugustu ríkjum heims gerir ráð fyrir sam- drætti hér á landi á næsta ári. Erum við eina þjóðin, sem er í þeim báti í þessum 24 ríkja hópi. Á Alþingi er nú tekist á um, hve mikið eigi að þyngja skattana, hinar opinberu byrð- ar okkar hvers og eins á næsta ári. Vonandi verða þær þreng- ingar sem við stöndum frammi fyrir í velmeguninni ekki til þess að minnka örlæti okkar í þágu þeirra sem verst eru staddir. Sérhver króna til þeirra skiptir máli. Morgunblaðið/Ánú Sæberg Halldór Laxness kemur ásamt Auði konu sinni á frumsýningii á heimildarmyiidinní sem verður jólamyndin á Stöð 2. Á myndinni má sjá nafna hans og dótturson sem leikur Halldór í æsku. Ný heimildamynd um Halldór Laxness Ný heunildamynd í tveimur þáttum, sem gerð hefur verið um Halldór Laxness, var frumsýnd í gær hjá Stöð 2, sem mun sýna hana í sjónvarpi á jóladag og nýjársdag. Meðal gesta var Hall- dór Laxness, sem sagði eftir að hafa horft á báða þættína, að hann væri mjög ánægður með þá. Og bætti við á sinn Laxneska hátt: Það er af því ég fer svo sjaldan í bíó! Ekki fór á milli mála að honum Iíkaði myndin, enda er þeim alltaf að fara fram hérna", eins og hann orðaði það. Þarna er um að ræða eitt viða- mesta heimildarverk, sem ráðist hefur verið í hérlendis, kostnaður rúmar 7 milljónir króna. Og vel við hæfi að þar sé fjallað um líf og starf Nóbelsskáldsins Halldórs Lax- ness. Myndin skiptist í tvo 45 mínútna þætti. Fyrri þátturinn spannar lff Halldórs fram til 1950 og vegna skorts á myndaefni frá þeim tíma er leiknum myndum skot- ið þar inn. „Ég leik hann afa þegar hann var MtiH", sagði dóttursonur skáldsins sem mættur var á frum- sýningunni. Myndefnis hefur verið aflað víða um lönd og á ýmsum tíma, m.a. f Clervaux klaustri, á Taurmínu á ítalíu og fleiri stöðum þar sem Halldór dvaldi fyrri hluta æfinnar. En í seinni hlutanum, sem hefst með afhendingu Nobelsverð- launanna, er fjallað um hin merku verk skáldsins eftir það. Eru þar m.a. viðtöl við marga erlenda og innlenda bókmenntamenn, svo og Halldór Laxness sjálfan. Greiðsluerfíðleikalán Húsnæðisstofhunar; Vantar 250 milljónir í víðbót á næsta ári - segir Jóhanna Sigurðardóttir „TIL ÞESS að afgreiða þessár 500 umsóknir um greiðsluerfið- leikalán, sem ráðgjafarstððin segir að búast megi við á næsta ári, þarf 250 milljónir króna til viðbótar þessum 150 milljónum á næsta ári," segir Jóhanna Sig- urðardóttir félagsmálaráðherra um áætlaða fjárþörf tíl lánanna. Ríkissjóður ver nú 150 milljónum króna tíl þeirra. Búist er við 2.000 umsóknum á næsta ári. Nemd á vegum ríkisstjórnarinn- ar hefur lagt til víðtækar aðgerð- ir vegna greiðsluerfiðleUca og til að fyrirbyggja að fólk lendi f þeirri stöðu. „Nú bíða 300 umsóknir í húsnæð- islánakerfinu. Þetta eru umsóknir sem hefur verið tekið á móti í þeim tilfellum semer um algjört neyðar- ástand að ræða og þessar fjölskyld- ur sem eiga í hlut munu missa sínar íbúðir. Stór hluti þeirra verður gjaldþrota ef ekki verður leyst úr vanda þeirra. Þessar J.50 milljónir munu hrökkva til þess að leysa þennan brýnasta vanda, fyrir þessar fjölskyldur." Hve mikið fé þarf til þessara lána? „Ráðgjafarstöðin hefur metið hverju búast megi við á næsta ári og þeir telja að búast megi við að um 2.000 fjölskyldur leiti aðstoðar á árinu 1989, að öllu óbreyttu. Úthlutunarreglur . hafa verið þrengdar mjög, miðað er við mjög þróng tekju- og eignamörk. Gera má ráð fyrir að um 500 fjölskyldur muni rúmast innan þessara nýju reglna." Jóhanna segist hafa lagt áherslu á að bankar og sparisjóðir komi inn í dæmið vegna þess að stór hluti þess fjár sem fór í greiðsluerfið- leikalán á þessu ári fór til banka og sparisjóða til að gera upp skuld- ir íbúðakaupenda við þá. „Ég tel að það sé eðlilegt og óska eftir því við bankana að þeir kaupi skulda- bréf af Húsnæðisstofnun fyrir þessa fjárhæð, sem er kannski nálægt 200 milljónum króna." Jóhanna nefndi fleiri leiðir sem nefnd á vegum ríkisstjórnarinnar hefur lagt til að farnar verði. Þar á meðal að bankarnir karini betur en áður greiðslugetu fólks áður en stórar fjárhæðir eru lánaðar, komið verði á mun virkari ráðgjöf en nú er í bönkunum, ráðgjafarstöð Hús- næðisstofnunar verði efld, því verði beint til banka og sparisjóða að þeir skuldbreyti til átta ára lánurn sem f^lk í greiðsluerfiðleikum hefur tekið hjá viðkomandi lánastofnun og ef um sérstaka erfiðleika verði að ræða þá verði skuldbreytingln til 12 ára. Þá var lagt til að auka svigrúm íbúðaeigenda þegar til nauðungarsölu kemur til að ná samningum við kröfuhafa og að tryggja betur rétt þeirra. „Tilgangurinn með þessu er að reyna að fyrirbyggja þennan greiðsluvanda sem hefur verið ár- legur undanfarin ár," sagði J6- hanna Sigurðardóttir. Arnarflug rætt í rí „Sé flðt: starfifél -segir samgöngurác STEINGRÍMUR J. Sigfússon, samgönguráðherra, segist gera ráð fyrir að leggja tíUögur um hugsanlega aðstoð ríkisins við Arnarflug fýrir í ríkisstjórninni í dag. Hann sagðist sjá flöt á samstarfi á mUU Arnarflugs og Flugleiða eftir þær viðræður sem fram hefðu farið á mUU félag- anna með fulltrúum sijórnvalda, nú síðast á þriðjudag. Steingrímur sagðist ekki geta sagt á þessu stigi í hverju þessar tillögur fælust. Þegar málið hefði
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.