Morgunblaðið - 08.10.1992, Blaðsíða 31

Morgunblaðið - 08.10.1992, Blaðsíða 31
seej aaaórao .b auoÁcruTMMrq aigAJapíUDflON "MORGUNBLÁÐÍÐ FIMmTUDAGUK 8. OKTÓBER 1992 OB 31 Póstur og sími Afgreiðsla fyrir john 1 Glerárhverfi PYRIR JÓLIN mun Póstur og sími opna afgreiðsiu í húsakynnum sin- um við Fjölnisgötu 3b í Glerár- hverfi, þar sem veitt verður 511 almenn afgreiðsla. Guðlaugur Baldursson hjá Pósti og síma á Akureyri sagði að stofnun- in ætti húsið við Fjölnisgötu og þar hefðu m.a. bréfberar í hverfinu að- stöðu. Þar væri salur sem fyrirhugað væri að laga að þörfum póstafgreiðsl- unnar og væri þessi viðbót við aðalaf- greiðsluna í miðbænum hugsuð til að létta á mesta álagstímanum. Þá nefndi Guðlaugur að oft gengi erfiðlega fyrir fólk að fá bílastæði í miðbænum, en þokkalegt pláss væri fyrir bfla við Fjölnisgötuna, þannig að auðveldara ætti að verða fyrir fólk að fara þangað með böggla. Öll almenn afgreiðsla verður veitt í þessu „útibúi" póstsins í Glerár- hverfi, en Guðlaugur sagði að ekki hefðu verið teknar neinar ákvarðanir um hvort starfrækt yrði þarna pó- stafgreiðsla til frambúðar. Um væri að ræða tilraun á þeim tíma er mest væri að gera og menn myndu síðan skoða hvernig til hefði tekist. „Við vonum að fólk verði ánægt með þetta, þjónustan verður betri," sagði Guðlaugur. ? ? ? Bensín flutt fyrir vél- sleðamenn í Kistufell Bjfirk, Mývatnssveit. SÍÐASTLIÐINN laugardag fóru sjö menn héðan úr Mývatssveit suður f Kistufell norðantil i Vatna- jökli. Megintilgangur ferðarinnar var að fara með bensin fyrir vél- sleðamenn sem þeir ætla að nota þar á komandi vetri. Lagt var af stað árdegis á laugar- dag á þremur fjallabílum og ekið sem leið liggur um Herðubreiðariindir framhjá Öskju, að Svartá og síðan að Vatnajökli og svo vestur irieð jökl- inum yfir Urðarháls. Á hálsinum voru snjóskaflar og urðu þeir að hleypa lofti úr hjólbörðunum þar. Komið var í skálann á Kistufelli kl. 16. Þar áttu ferðafélagarnir ágæta nótt. Snemma á sunnudag var haidið heimleiðis. Farið var í Nýjadal, síðan norður Sprengisand um Laugafell og niður í Eyjafjörð og heim var komið kl. 18.30. Mjög rómuðu þátttakendur í þessari ferð veðurblíðuna og stór- kostlegt útsýni á hálendinu. Krislján í leikfimi Morgunblaðið/Rúnar Þór Líkamsræktarstöðin Hara tók nýlega til starfa í Kjarnalundi í Kjarnaskógi og er það íþróttakennarinn Cees van der Ven sem þar ræður ríkjum. Boðið er upp á leikfimi af ýmsu tagi hjá Höru og eins og sjá má á myndinni reyna menn mikið á sig þannig að árangur erfiðisins ætti ekki að láta á sér standa. Gallerí Allrahandar- Harpa Björns- dóttir sýnir HARPA Björnsdóttir myndlista- maður opnar myndiistarsýningu í Galleri Allrahanda í Listagili næstkomandi sunnudag, 11. októ- ber kl. 15. Þar mun Harpa sýna grafík- og vatnslitamyndir, sem flestar voru unnar í Danmörku á síðastliðnu sumri, en hún er nýlega komin tfl landsins eftir að hafa starfað ytra um nokkurra vikna skeið. Andlitið er meginþemað í flestum myndanna þar sem listamaðurinn lít- ur á það frá hinum ýmsu sjónarhorn- um og notar myndflötinn til að velta fyrir sér hinum ýmsu svipbrigðum sem hver dagur kallar fram. Harpa Björnsdóttir stundaði nám við Myndlista- og handíðaskóla ís- lands og hefur haldið á annan tug einkasýninga, bæði hér heima og í Danmörku. Auk þess hefur hún tek- ið þátt í fjölda samsýninga. Sýningin í Gallerí Allrahanda stendur yfir næstu tvær vikur. Stofnfundur Lífeyrissjóðs Norðurlands í desember Einn sjóður af sjö hafnar aðild að sameiginlegum lífeyrissjóði SEX lífeyrissjóðir á Norðuriandi hafa tilkynnt undirbúningsnefhd vegna sameiningar lifeyrissjóða á Norðurlandi að þeir muni taka þátt í stofnun hins nýja sjóðs, en forsvarsmenn Lífeyrissjóðs verka- lýðsfélaganna á Norðurlandi vestra hafa hafnað aðild að sjóðnum. Innan Lifeyrissjóðs verkalýðsfélaganna á Norðurlandi vestra eru nokkur verkalýðsfélög og hefur félagsfundur i einu þeirra, Verka- lýðsfélagi Austur-Húnvetninga, óskað eftir inngöngu í hinn nýja sameiginlega sjóð. Áður hafði borist svar frá Lifeyrissjóði KEA þar sem fram kom að sjóðurinn myndi að svo stöddu ekki taka þátt i stofnun hins nýja sameiginlega sjóðs. Stefnt er það því að halda stofnfund í byrjun desember, en reiknað er með að eigin starfsemi sjóðsins hefjist í ársbyrjun 1994 Á fundi undirbúningsnefndar vegna stofnunar sameiginlegs líf- eyrissjóðs á Norðurlandi í gær var farið yfir svör frá sjóðunum á svæð- inu og kom þá í ljós að 6 af 7 sjóð- um sem voru inni í myndinni varð- andi stofnun hins nýja lífeyrissjóðs verða með. Sjóðirnir eru Lífeyris- sjóðurinn Bjðrg á Húsavík, Lífeyris- sjóðurinn Sameining í Eyjafirði, Lífeyrissjóður trésmiða, Akureyri, LSfeyrissjóður Iðju, Akureyri, Líf- eyrissjóður stéttarfélaganna í Skagafirði og Lífeyrissjóður verka- manna á Hvammstanga. Lífeyrissjóður verkalýðsfélag- anna á Norðurlandi vestra hefur hafnað aðild að sameiginlegum líf- eyrissjóði, en innan hans eru nokk- ur verkalýðsfélög, eins og Aldan á Sauðárkróki, Verkalýðsfélag Skagastrandar, Vaka á Siglufirði og Verkalýðsfélag Austur-Hún- vetninga. Síðasttalda félagið hefur samþykkt félagsfundar um að ósk- að verði eftir inngöngu í hinn nýja sjóð. Björn Snæbjörnsson formaður undirbúningsnefndar sagði að á fundinum í gær hefðu menn akveð- ið að halda ótrauðir áfram með sameiningarmálið, þrátt fyrir niður- stöðuna úr Norðurlandi vestra og væri stefnt að því að halda stofn- fund í byrjun desember. Björn sagði að þó svo að fyrir lægu ákvarðanir einstakra lífeyrissjóða um að taka ekki þátt í stofnun sjóðsins nú hefði menn ekki lokað á eftir sér neinum dyrum. Unnt yrði að sækja um aðild síðar. Þá voru drög að reglu- gerð fyrir sjóðinn sem lögð verða fyrir stofnfund samþykkt á fundi- numn í gær, en þau byggja á reglu- gerð Sambands almennra lífeyris- sjóða. Loks var ákveðið að leggja til við stofnfund, að höfuðstöðvar ¦hins nýja sjóðs verði á Akureyri, en svæðisskrifstofur á Húsavík, Sauðárkróki og Blönduósi. Gert er ráð fyrir að sjóðurinn taki til starfa 1. janúar á næsta ári, en að sögn Björns hugsa menn sér að eldri lífeyrissjóðir taki við iðgjöldum fyrir nýja sjóðinn allt næsta ár og eiginleg starfsemi hans hefjist í ársbyrjun árið 1994 og að ári síðar verði búið að sameina alla eldri sjóðina í þann nýja. Markmiðið með hinum nýja sjóði er að auka áhættudreifingu, að hafa einn stóran öflugan lífeyrissjóð í stað margra smárra, lækka kostn- að við rekstur og að veita sjóðfélög- um betri þjónustu. fc. Stjórn Lífeyrissjóðs verkalýðsfélaga á Norðurlandi vestra: Sameining myndi skerða lífeyrisréttindi sjóðfélaga Morgunblaðið/Rúnar Þór Trésmiðir útskrifaðir Nýútskrifaðir trésmiðir fengu afhent prófskírteini sín á Fiðlaranum síðastliðinn föstudag. Þetta er í annað sinn sem þessi háttur er hafður á, en áður hafa trésmiðir fengið skírteini send í pósti. Á myndinni eru hinir nýbökuðu trésmiðir ásamt fulltrúum frá Trésmiðafélagi Akur- eyrar og prófanefnd. STJÓRN Lifeyrissjóðs verka- lýðsfélaga á Norðurlandi vestra hefur ákveðið að hafna aðild að sameiningu sjö lifeyríssjóða á Norðurlandi. Telur stjórnin að lifeyrisréttindi sjóðfélaga skerð- ist við sameininguna og að hann muni ekki geta staðið við skuld- bindingar sina innan fárra ára. Formaður undirbúningsnefndar vegna stofnunar sameiginlega sjóðsins segir að ef lífeyrissjóð- irnir eigi fyrir skuldbindingum verði ekki um skerðingu að ræða. í tillögu sem samþykkt var á fundi stíórnar Lífeyrissjóðs verka- lýðsfélaga á Norðurlandi vestra í vikunni segir að stíórnin geti ekki fallist á aðísfeyrisréttindi sjóðfélaga sinna verði skert við sameininguna og telur að eiginfjárstaða sjóðsins sé þannig að fyrirsjáanlegt sé að innan fárra ára verði hann ófær um að standa við allar sínar lífeyris- skuldbindingar miðað við óbreytta reglugerð og því þjóni sameining ekki hagsmunum sjóðfélaganna. Þá telur stjómin óaðgengilegt að eiga aðild að hinum nýja sjóði nema tryggt sé í sameiningarsamningi og reglugerð að fjármagn verði ávaxt- að í bankastofnunum í þeim byggð- arlögum þar sem það fellur til og að eignarhluta hvers byggðarlags sé haldið aðskildum þannig að líka verði til leið út úr sjóðnum en ekki aðeins inn í hann. Björn Snæþjörnsson formaður undirbúningsnefndar sagði um þá gagnrýni sem fram hefur komið á stofnun hins sameiginlega lífeyris- sjóðs fyrir Norðurland frá sýórn Lffeyrissjóðs verkalýðsfélaga á Norðurlandi vestra, að gerð yrði tryggingafræðileg úttekt á öllum sjóðunum sem þátt tækju í samein- ingunni og að skýrt yrði að hver og einn sjóður yrði að eiga fyrir þeim skuldbindingum sem hann hefði með sér inn í nýja sjóðinn. Stæðu sjóðir illa, þannig að þeir ættu ekki fyrir skuldbindingun sín- um, myndu réttindi sjóðfélaga lækka, en svo yrði alls ekki ef sjóð- irnir ættu fyrir sínum skuldbinding- um. Þá sagði Björn að í drögum að reglugerð fyrir sjóðinn væri ákvæði um að peningar yrðu ávaxt- aðir í heimabyggð svo sem kostur væri, en slíkt ákvæði væri ekki í reglugerð ýmissa annarra sjóða, eins og til dæmis á Norðuríandf vestra. Hótel Harpa Nýr gistivalkostur áAkureyri Auk hagstæðs gistiverðs, njóta gestir okkar afsláttar á veitingahús- unum Bautanum og Sraiðjunni. Fastagestum, fyrirtækjum og hóp- um er veittur sérafsláttur. HótelHarpa Göð gisting á hóflegu verði í hjarta bæjarins. Sími 96-11400 Ath. að Hótel Harpa er ekki í símaskránni.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.