Morgunblaðið - 08.10.1992, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 08.10.1992, Blaðsíða 2
8, seei aaaörao .8 jiuoaoutmmtc GiGAjanuoíioM MORGUNBEAÐIÐ TIMMTUDAGUR 8. OKTÓBER 1992 Enn lokað hjá Fjárfestingarfélaginu Skandia Annar endurskoðandi meti eignir sjóðanna Islandsbanki lokaði á yfirdráttar- heimild Skandia sl. föstudag LOKAÐ verður fyrir viðskiptí með hlutdeildarskírteini verðbréfasjóða í vörslu Fjárfestíngarfélagsins Skandia enn um sinn. Að sögn Gísla Amar Lárussonar, forstjóra Skandia Island hefur fulltrúi frá aðal- stöðvum Skandia í Svíþjóð verið hér og kynnt sér málið. Nauðsynlegt er talið að fá mat annars óháðs endurskoðanda á eignum verðbréfa- sjóðanna, svo að eigendur hlutdeildarskírteinanna hafi um það ná- kvæmar upplýsingar hverjar raunverulegar eignir sjóðanna eru. Gísli segir einnig að ekki sé ar kaupin fóru fram. óhugsandi að frekari rannsókn þurfí að fara fram á sjóðunum þar sem fyrir liggi það álit endurskoðanda að ljóst sé að upplýsingar um veru- legan hluta þess sem vanti í sjóðina hafi átt að liggja fyrir á fyrsta árs- fjórðungi ársins, þ.e.a.s fyrir kaup Skandia á Verðbréfamarkaði Fjár- festingarfélagsins. Megináherslan verði þó lögð á að upplýsa eigendur hlutdeildarskírteina um eignir sjóð- anna. Jónas A. Aðalsteinsson, lögfræð- ingur Fjárfestingarfélags íslands, sagði í samtali við Morgunblaðið að það hafi beinlínis komið fram í bréfi endurskoðenda dagsettu 29. septem- ber að staða sjóðanna í byrjun apríl hafi verið sú sem kaupendum var kynnt þegar kaupin voru gerð. í sama bréfi, frá 29. september, komi fram að staða sjóðanna hafí versnað frá þeim tíma. Það sé því alrangt sem komið hafi fram hjá Skandia að félagið hafi ekki haft undir hönd- um öll gögn um stöðu sjóðanna þeg- Gísli Örn staðfesti að sl. föstudag hefði Fjárfestingarfélaginu Skandia borist tilkynning frá Islandsbanka um lokað hafí verið á yfirdráttar- heimild félagsins hjá bankanum. Engar ástæður eru tilgreindar fyrir þessari breytingu af hálfu bankans í bréfinu. Samkvæmt upplýsingum Morgunblaðsins er litið svo á af hálfu íslandsbanka að Fjárfesting- arfélagið Skandia hafí ekki sinnt ít- rekuðum tilmælum um að ganga frá þjónustusamningi við bankann. Með riftun sinni á kaupsamningi hafi Skandia jafnframt verið að lýsa því yfir að ekki lægi ljóst fyrir hver sé eigandi fyrirtækisins og óvissa ríkj- andi um tryggingar. Gísli Örn segir hins vegar að stjórnarmenn Skandia hafi ekki haft um það neinar upplýsingar að bank- inn óskaði eftir slíkum þjónustu- samningi. Sjá einnig Torgið blaði, bls. B12. Viðskipta- Leið.eins og stjörnu - segirHeiðrún Anna Björnsdótt- ir, Miss World University ÍSLENZK stúlka, Heiðrún Anna Björnsdóttir, fór með sigur af hólmi í fegurðarsamkeppninni Miss World UniversHy, sem fram fór í Seoul í Suður-Kóreu í gær. í keppninni, sem haldin er undir merki heimsfriðar, tóku þátt 60 framhaldsskólastúlkur, viðs veg- ar að úr heiminum. Heiðrún Anna varð í öðru sæti í Fegurð- arsamkeppni fslands í vor. „Mér leið bara eins og stjörnu," sagði Heiðrún Anna í samtali við Morgunblaðið í gær. „Þegar ég kom gangandi út slógust menn um að 'fá að taka myndir af mér og hermenn stóðu vörð." Heiðrún Anna sagði að titlinum fylgdu ýmis fríðindi og væntanlega einnig ferðalög, en það ætti eftir að ský- rast betur. Samhliða fegurðarsamkeppninni var haldin hæfileikakeppni, sem 25 stúlkur tóku þátt í. Heiðrún Anna söng lagið „Big spender" og fékk með það sama tilboð frá umboðs- Heiðrún Anna Björnsdóttir. manni í Hollywood um að koma þangað og reyna fyrir sér í söng. Að sögn Heiðrúnar er þarna um að ræða þann sama og kom Henný Hermannsdóttur á framfæri fyrir tveimur áratugum, en þá vann Henný keppnina Miss Young Inter- national. „Hann ætlar víst að gera mig að stjörnu á einni nóttu," sagði Heiðrún Anna og hló. „Mig langar til að sýna að ég geti sungið og leikið. Astæðan fyrir því að ég fór í Fegurðarsamkeppni íslands var að ég vildi koma á framfæri því sem mig langar til að gera. Þarna kom svo tækifærið, ég gat sýnt hver ég væri og hvað ég gæti." dag Norðurlandarallið Eigum góða möguleika segir ís- landsmeistarinn 14 Færeyjar______________________ Niðurskurður, gjaldþrot og at- vinnuleysi 25 Drauganet í skrúfuna_________ Haföm KE fékk tvær netadræsur í dragnótina.Talið er að mikið sé aí slíkum netum á reki 26-27 Leiðarí Ríkisfjármálin 26 Morgunblaðið/Snorri Snorrason Vigri RE-71 á siglingu vestur af Reykjanesi á leið tíl hafnar í gær. Gísli Jón Hermannsson, fram- kvæmdastóri Ogurvikur hf., og Steingrímur Þorvaldsson, skip- stióri, á þilfari Vigra RE við Grandagarð í gærkvöldi. Fullkomnasta frystiskipið til hafnar VIGRI RE 71, fullkomnasta frystiskip Islendinga, kom til Reykjavíkur í gærkvöldi en hann var smíðað- ur í Flekkufírði í Noregi. Um borð í skipinu er m.a. sjálfvirkur frystibúnaður og Vigri er fyrsta frysti- skipið með slíkan búnað. Skipstjóri er Steingrímur arnir Skagfirðingur, Krossvík og Ásgeir. Þorvaldsson, yfirvélstjóri Jón Bjarnason og 1. stýri- maður Sigurjón Kristjánsson. Vigri RE er í eigu Ögurvíkur hf., sem gerir einnig út frystiskipið Frera RE, en framkvæmdastjóri fyrirtækisins er Gísli Jón Hermannsson. í stað Vigra RE verða úreltir togar- Þjóðhagsstofnun um afkomuhorfur sjávarútvegs á næsta ári Horfír í 8% tap nema hagræðing komi til ÞJÓÐHAGSSTOFNUN telur að komi ekki til uppstokkunar og hagræð- ingar í sjávarútveginum, geti tap greinarinnar í heild orðið um 8% á næsta ári, miðað við áætlaðan afla næsta árs og þau verðskilyrði sem nú'ríkja. Þetta er niðurstaða athugunar stofnunarinnar á afkomu botn- fiskveiða og -vinnslu árin 1991-1993. Tap botnfiskvinnslunnar í heild á síðasta ári var 1%. Talsverður munur er þó á afkomu frystingar og söltun- ar. Hagnaður af frystingu var 0,3% af tekjum en tap á söltun var 3,3%. í svipaða afkomu hjá fiskvinnslunni stefnir á þessu ári, eða 0,9%. Á næsta ári er hins vegar útlit fyrir 8,5% tap á botnfiskvinnslunni. Ástæðurnar eru einkum tvær, að mati Þjóðhagsstofnunar. Annars vegar er greiðslum úr Verðjöfnunar- sjóði sjávarútvegsins lokið, en þær hafa numið 5,1% af tekjum vinnsl- unnar. Hin skýringin er sá aflasam- dráttur, sem stefnir í á næsta ári. Botnfiskveiðarnar á árinu^ 1991 skiluðu um 2,2% hagnaði. Útgerð frystiskipa skilaði 11,6% hagnaði en rekstur togara aðeins 1,3% hagnaði. Um 2% tap varð á rekstri báta 21-200 tonn. Samkvæmt stöðumati um miðjan september í ár stefnir í 1,7% tap á botnfiskveiðunum árið 1992. Ef miðað er við áætlaðan afla næsta árs, stefnir í 3,6% tap á því ári. Sameiginleg afkoma veiða og vinnslu skilaði 0,9% hagnaði á síð- asta ári. í ár stefnir hins vegar í 1,9% tap. Báðar tölurnar reikna með greiðslum úr Verðjöfnunarsjóði. Mið- að við afla á næsta ári en verðskil- yrði í september í ár er talið að af- koma veiða og vinnslu á næsta ári verði neikvæð um 8%. Ástandið var mjög mismunandi hjá fyrirtækjum í botnfiskvinnslu á síðasta ári. Af 168 fyrirtækjum, sem Þjóðhagsstofnun gerði úttekt á, voru 43, sem voru með 15,8% heildarveltu í greininni, með meira en 10% tap. Nítján fyrir- tæki, sem voru með 12% veltunnar, __________t voru rekin með hagnaði sem nam meiru en 5% af veltu. „í þeim áætlunum sem hér eru kynntar er gert ráð fyrir því að sam- dráttur í afla og framleiðslu dreifíst jafnt á öll fyrirtækin og að engin uppstokkun verði í greininni. Það er Ijóst að ef uppstokkun verður í grein- inni þannig að þau fyrirtæki sem lökustu afkomuna hafa hætti starf- semi og aflakvótar og framleiðsla þeirra flyzt yfir til annarra fyrir- tækja sem betri afkomu hafa, þá verður afkoman betri," segir í úttekt Þjóðhagsstofnunar. „Líkur á því að einhver uppstokkun verði í greininni ættu að aukast með hliðsjón af því hve aflasamdrátturinn er mikill og eins vegna þess að Hafrannsókna- stofnun spáir því að botnfiskaflinn verði ekki aukinn á næstu árum." ? ? ? JM«r«naM«Mt> viÐSíapniaviNNUiiF gl HAGKVÆMASTI KOSTURINN | l'EGAR ALLS ERG/ETT. ri>€>« í^ikj A dagskrá ? Bíóín í bprginni - Geðsjúk- dómar eru ekkert tíl að skamm- ast sm fyrir - Rakarinn í Sevilla - Umhverfismál - Framhaldsþátt- urinn um Elliot-systm-nar Viðskipti/Atvinnulíf ? Rekstur Miklagarðs - Sæ- strengsmál - Útboð spariskir- teina - Lakkrísverksmiðja í Kina - Námstefna um markaðsmál - Járnblendiverksmiðjan Markaðsmál ? Leitin að réttu fmyndinni - Umbrot á markaði auglýsinga- stofa - Verðlagning - Bein mark- aðssetning - Auglýsingafjárfest- ingar á Evrópumarkaði Slóórnarformaður Kaiser hættir Aform um álver standa JOHN M. Seidl, sljórnarfonnað- ur, aðalframkvæmdastíóri og yf- irmaður allra álbræðslna Kaiser Aluminium f Bandaríkjunnm, hefur sagt starfi sfnu lausu frá og með árainótum. Seidl er væntanlegur hingað til lands 19. þessa mánaðar til við- ræðna við íslenzka ráðamenn. „Hann mun halda áfram hjá Kaiser til ársloka og fara í fyrirhugaða viðræðuferð til íslands," sagði Rob- ert W. Irelan, talsmaður Kaiser í Houston í Texas. Hann sagði að stjórnendaskipti hjá Kaiser breyttu í engu fyrirætl- unum fyrirtækisins um að reisa nyja álverksmiðju. „Ég veit ekki hvar eða hvenær verður ákveðið að gera það, en stefna fyrirtækisins er óbreytt," sagði Irelan.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.