Morgunblaðið - 13.12.1996, Blaðsíða 43

Morgunblaðið - 13.12.1996, Blaðsíða 43
MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 13. DESEMBER 1996 43 AÐSENDAR GREINAR Friðþægingarpóli- tík Framsóknar VEGNA ósveigjanlegrar stefnu Davíðs Oddssonar í kvótamálum á flokksþingi sjálfstæðismanna biðu menn með óþreyju eftir því að höf- undur kvótakerfisins, formaður Framsóknarflokksins, Halldór Ás- grímsson, flytti ræðu sína á 80. flokksþinginu. Viti menn, nú var tek- ið hressilega til orða þegar formaður- inn hótaði útgerðarmönnum aðgerð- um í formi veiðiheimildasölu af hálfu ríkisvaldsins á frjálsum markaði, ef útgerðarmenn lækkuðu ekki eitthvað hið háa söluverð á óveiddum físki í sjó. Þrátt fyrir nokkuð ábúðarfull ummæli var þarna ekki annað á ferð- inni en einhverjar vangaveltur um það sem hugsanlega gæti komið til greina að grípa til. Þegar, daginn eftir hina margróm- uðu ræðu formanns, lýsti Kristján Ragnarsson því yfir að þessi ummæli Halldórs Ásgrímssonar væru gersam- lega út í hött og ekki kæmi til greina að á þau yrði hlustað. Þá vita menn það. Kristján Ragnarsson talaði og þar með eru þau orð óskráð lög. Fátt er það sem bendir til þess að Halldór Ásgrímsson ætli sér að gera alvöru úr hótunum sínum gagn- vart útvegsmönnum. Honum mun veitast auðvelt að smeygja sér undan þeim vangaveltum sem hann viðhafði á flokksþinginu. Það er kapítuli út af fyrir sig hvernig stjórnmálamönn- um tekst að blekkja almenning með tvíræðum gylliloforðum. Sagt er samkvæmt rannsóknum að æska landsins standi ekki jafnöld- rum sínum erlendum á sporði hvað gáfnafar snertir. Þau eiga þá ekki langt að sækja þetta í fólkið sem kosningar eftir kosningar kýs sömu flokkana krepptum fingrum, hvernig sem því er misboðið af miðstýringar- og sérhagsmunapólitík þeirra. Ofan á annað bætist pólitískt minn- isleysi þjóðarinnar sem er trúlega það mesta sem um getur í veröldinni. Undirbúningsfundur öldunga Tveimur dögum fyrir flokksþing Framsóknar mönnuðu nokkrir æru- verðugir öldungar sig upp og héldu undirbúningsfund um sjávarútvegs- mál. Frummælandi fundarins var einn af æðstu postulum kvótakerfísins, Einar Svansson. Hann lét öld- ungana svona rétt vita af því að sú sjávarút- vegsstefna sem hér á landi væri rekin væri sú besta í heimi. Það eina sem á vantaði væri meira kvótabrask svo að almenningur færi að fá arðinn af auðlind- inni. Hann lýsti sig and- vígan allri umræðu um slæma umgengni ís- lendinga um auðlindir hafsins og auðlinda- gjald og vildi þær út af borðinu með hvaða hætti sem það yrði gert. Það var á Einari að heyra að réttlætið væri lít- ils virði í umræðunni um kvótamál og aukaatriði sem menn gætu hag- Fólk myndi reyna að sætta sig við kvóta- eignarmálið, segir Halldór Hermanns- son, ef auðlindagjald kæmi til sögunnar. rætt að vild sinni með ýmsum rökum. Það var ekki laust við að öldung- arnir tækju bakföll á fundinum og lítið varð um andmæli en ákveðið að bíða átekta eftir línunni frá formanni flokksins. Vegna ummæla Einars, þar sem hann þakkar frjálsu fram- sali veiðiheimilda það hve hlutabréfa- markaðurinn hefði eflst á undanförn- um árum, er vert að taka fram eftir- farandi: Það var árið 1992 sem nýr grund- völlur var lagður að uppbyggingu hlutabréfamarkaðarins, m.a. með skattaívilnunum ásamt nauðsynleg- um breytingum á lögum þannig að markaðurinn gæti tekið til starfa við ný og endurbætt skilyrði. Það eru því engin gild rök fyrir því að hluta- bréfamarkaðurinn hefði ekki náð að Halldór Hermannson eflast burtséð frá frjálsu framsali veiði- heimilda. Ef eitthvað hefði verið þá væri markaðurinn nú traust- ari í sessi og spennan og áhættan minni en nú er vegna hins brjálæðis- legá háa verðs á afla- heimildum sem frjálst framsal hefur framkall- að og getur reynst fall- valt á mörkuðum þegar fram í sækir. Friðþægingarhjal og auðlindaskattur Á flokksþinginu hvatti Halldór Ásgríms- son til opinnar umræðu um fiskveiði- stefhuna og Guðni Ágústssori alþing- ismaður lagði til að hurðum yrði haldið opnum og þá væntanlegajbáð- um endum einnig. Nú hafa kvótapóli- tíkusar komið sér upp góðum lausn- arorðum til þess að friða fólk þegar þeir segja að þessi mál verði að sjálf- sögðu í stöðugri endurskoðun. Þetta gera þeir til þess að drepa málum á dreif í von um að með tímanum gef- ist menn upp á að deila á þessar gripdeildir þeirra og taki þær að lok- um sem sjálfsagðan hlut. Þarna virð- ast þeir treysta á pólitískt minnis- leysi fólks og sinnuleysi sem færist stöðugt í vöxt. Ég á þó von á því að seinnitíma sagnfræðingar komi til með að gefa þeim sem bera ábyrgðina á þessum ósköpum þær einkunnir sem þeir eiga skilið. Eins og vænta mátti hlaut hinn mjög svo ógnvekjandi auðlindaskatt- ur neikvæða umfjöllun á flokksþing- inu. Umræðan um auðlindaskattinn er orðin að næsta óskiljanlegu þjarki. Að vísu myndi mikill fjöldi fólks reyna að sætta sig við kvótaeign- arnámið yrði þessi skattur settur á laggirnar. Þó að sá skattur yrði vart meira en nafnið eitt þá myndi hann slá á þá niðurlægingu sem fólki finnst það hafa verið beitt með fram- kvæmd þessara eignarnámslaga. Hins vegar myndi hann í engu breyta •ukkinu og svínaríinu sem viðgengst kerfinu né þrælahaldi einstakra útgerðarmanna á sjómönnum í skjóli stjórnvalda. Óskiljanleg er sú grimma andstaða kvótaeigenda gegn veiðileyfagjald- inu. Þeir ættu þó að vita það að rík- ið mun ávallt skattleggja sjávarútveg eins og það þarf og þorir að ganga langt vegna viðgangs og vaxtar greinarinnar. Skiptir þá engu máli hvaða nafni skatturinn nefnist. Ekki eykur landinn einkunnir sínar á andlega syiðinu með þessu veiði- leyfaþjarki. Á hinn bóginn kemur það sér betur fyrir okkur kvótaandstæð- inga að auðlindaskattur verði ekki settur á útgerðina, vegna þess að þá munum við standa sterkari ef eða þegar við leitum til mannréttinda- dómstóls Evrópu um réttindi til þess að veiða í okkar eigin landhelgi. Það eru að vísu harðir kostir í svokölluðu lýðræðisríki að þurfa að leita mann- réttinda til annarra þjóða vegna 111— kynjaðs flokkaveldis sem hugsar meira um hag einstakra manna en mikils meirihluta þjóðarinnar. Steingrímur kemur úr felum Á sl. vori lagði Steingrímur Her- mannsson seðlabankastjóri fram þá beiðni að heimilað yrði með laga- setningu að veðsetja óveiddan fisk í sjónum. Steingrímur fékk strax góðar undirtektir hjá Davíð Oddssyni forsætisráðherra sem kvaðst -myndi láta lagasetja veðheimildir á fiskveiðiréttindum á vetri komandi. Nú virðist sem að þessi gerningur sé að hefjast í þinginu. Þegar hann hefur verið festur í lög má segja að eignarnámi auðlinda hafsins sé lokið til handa einstökum mönnum og erfingjum þeirra til varanlegrar eignar. Á þeim árum sem Steingrímur Hermannsson gegndi þingmennsku fyrir Vestfirðinga lét hann ævinlega í veðri vaka að hann persónulega væri andsnúinn kvótasetningunni. Marga grunaði samt að þar' bæri hann kápuna á báðum öxlum. Tvö- feldni hans í þessum málum hefur nú berlega komið í ljós þar sem hann hvetur til slíkra aðgerða sem veð- setning veiðiheimilda er. Ekki þar fyrir, það voru fleiri en Steingrímur sem fiskuðu í gruggugu vatni af samþingmönnum hans. Málflutning- ur þessara manna var með ólíkindum óhreinn þegar fiskveiðimálin báru á góma og svo er enn. Rétt væri að fólk festi sér vel í minni nöfn þeirra þingmanna sem samþykkja þessi eignarnámslög á Alþingi. Höfundur er útvegsmaður. Hlýju og mjttku . pakkarnir f rá SEXTIU OG SEX NORÐUR Sími: 551 1520 Þýskt merki með áratuga reynslu! Handryksugui* 3 gerðir frákr. 1.960 Gufustraujai*n 4 gerðir - frá kr. 2.760' Kaffivelar 6 gerðír CS8 1.990 Handþeytarar 3 gerðir 2.590. Pelahitarar iíTTír<rrar EINAR FARESTVEIT &COhf Borgartúni 28, sími 562 2900 h-7
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.