Morgunblaðið - 28.03.1999, Blaðsíða 64

Morgunblaðið - 28.03.1999, Blaðsíða 64
fltargmililafeife MOBGUNBLAÐW, KRINGLAN1,103 REYKJAVIK, SIMI5691100, SÍMBRÉF 5691181 PÓSTHÓLF 3040, NETFANG: RITSTJ&MBLJS, AKUREYRI: KAUPVANGSSTRÆTI1 SUNNUDAGUR 28. MARZ 1999 VERÐ I LAUSASOLU 125 KR. MEÐ VSK CM Áforma fjarkennslu fyr- ir framhaldsskólanema MENNTAMALARAÐUNEYTIÐ og sveitarstjórn Eyrarsveitar eru að ræða um að hefja fjarkennslu á framhaldsskólastigi í Grundarfirði næsta haust, en um tilraunaverkefni yrði að ræða. Að sögn Önnu Bergs- dóttur, skólastjóra Grunnskóla Grundarfjarðar, hefur verið talað um Fjölbrautaskóla Vesturlands á Akranesi og Verkmenntaskólann á Akureyri sem tengiskóla. Hún reiknar með því að um 7 manns myndu stunda námið frá Grundar- firði. Anna sagði að ekki yrði um það að ræða að hver og einn nemandi myndi halda utan um sitt nám að öllu leyti sjálfur, heldur yrði námið sótt í grunnskólann, þar sem tölvuverið yrði notað. Hún sagði að einn starfs- maður yrði þar til að leiðbeina og halda utan um hópinn. Anna sagði að hingað til hefði fólk þurft að yfirgefa heimabyggðina ef það vildi læra meira, en að nú byðist því að vera heima og stunda námið. Hún benti á að ekki yrði aðeins um möguleika fyrir unglinga að ræða heldur einnig eldra fólk sem hefði áhuga á að fara aftur í skóla. Hún sagði að þeir unglingar sem myndu kjósa að stunda námið frá Grundarfirði myndu líklega sækja félagslífið til Akraness, þannig að þeir myndu ekki einangrast félags- lega. Morgunblaðið/Ásdís Ferðamenn við Tjörnina ÞOTT enn sé vetur slæðast er- lendir ferðamenn til íslands og fjölgar þeim sífellt sem vil.ja skoða landið í vetrarbúningi eins og þessar tvær ágætu konur sem virtu fyrir sér Reykjavíkurtjörn í góðviðri í vikulokin. Fer ferða- mönnum trúlega að fjölga enn eftir því sem vorið nálgast og slást þeir þar í hóp farfuglanna sem eru enn árvissari vorboðar. Ekki eru nema rúmar þrjár vikur í sumardaginn fyrsta og má bú- ast við að snjór og kuldi séu senn á undanhaldi. Vilja færa Elliðaárn- ar í fyrra horf VERNDARSJÓÐUR vffltra laxastofna vill að raforkufram- leiðslu ' við Elliðaárnar verði hætt, Arbæjarstífla verði rifin og árnar verði byggðar upp á ný sem laxveiðiár, þar sem gætt verði hófsemi við nýtingu. Sjóðurinn hefur unnið að skýrslum um áhrif virkjana og fleiri atriða á náttúrulega laxa- stofna og rætt við borgaryfir- völd, að sögn Orra Vigfússon- ar, stjórnarformanns sjóðsins. „Við höfum lagt til við borgar- stjóra að raforkuframleiðslu í Elliðaánum verði hætt og lagt fram ýmis gögn máli okkar til stuðnings." I greinargerð sjóðsins segir að upprunalegi laxastofninn í Elliðaánum sé í hættu. fmynd ánna sé léleg og hún sé óheppi- leg fyrir stefnumótun Reykja- vfkurborgar í menningar- og ferðamálum. Hrein og tær á með heilbrigðum laxastofni sé mikilvægur þáttur í hugum borgarbúa og ferðamanna sem koma til dvalar í Reykjavfk. Sjóðurinn segir kostnað við rannsóknir, eftirlit og varnar- baráttu þegar umtalsverðan og hann muni á allra næstu árum verða langtum hærri en hugs- anleg aukaútgjöld við orku- kaup annars staðar frá, sem sjóðurinn segir að myndi kosta Reykjavfkurborg 18-20 millj- ónir á ári. ¦ EUiðaárnar verði/10 Fyrirhugaðar hval- veiðar Islendinga Ahrifa farið að gæta í ferða- þjónustu SÖLUMENN íslandsferða erlendis og fulltrúar Ferðamálaráðs í Banda- rikjunum, Bretlandi, Þýskalandi og Frakklandi eru sammála um að fyrir- ^(fcugaðar hvalveiðar íslendinga skapi neikvæða landkynningu og geti haft umtalsverð áhrif á straum ferða- manna til landsins. Jákvæð mynd sem byggð hafi verið upp af íslandi sem náttúruparadís og ævintýraleg- um áfangastað hafi þegar beðið hnekki eftir að Alþingi samþykkti að hefja undirbúning hvalveiða. Mismikið hefur verið fjallað um samþykktina í erlendum fjölmiðlum og eru áhrifin í réttu hlutfalli við það. I Bandarfkjunum hefur þegar borið á afbókunum ferðafólks og fyrir fá- einum dögum barst skrifstofu -^jferðamálaráðs i Þýskalandi símtal frá hvalaverndunarsamtökum sem hóta skipulögðum áróðri gegn ís- landi verði hvalveiðar hafnar að nýju. Svíar virðast hins vegar láta sér áform íslendinga í léttu rúmi liggja og panta íslandsferðir eins og ekk- ert hafi í skorist. ¦ Ísland/D2 Hugmyndir um að breyta Kísiliðjunni við Mývatn í verksmiðju sem framleiðir kísilduft Viðræður við Allied Efa hafnar að nýju RÍKISSTJÓRNIN hefur samþykkt að taka upp að nýju viðræður við Allied Efa, sem er að 40% í eigu Eignarhaldsfélagsins Alþýðubank- ans hf. og að 60% í eigu bandaríska áhættufjárfestingafyrirtækisins All- ied Resources Corp., um kaup fyrir- tækisins á 51% hlut ríkisins í Kísil- iðjunni við Mývatn. Allied Efa ræddi við iðnaðarráðuneytið um slfkar hug- myndir seinasta haust en þeim við- ræðum var slitið í desember að frumkvæði ráðuneytisins. Gylfi Arnbjörnsson framkvæmda- stjóri Eignarhaldsfélagsins Alþýðu- bankans hf., segir að þessar hug- myndir hafi kviknað eftir að Allied Efa keypti hlut í norska fyrirtækinu Promeks Asa í október sl., sem ræð- ur yfir nýrri tækni við framleiðslu kísildufts. Allied Efa fer með meiri- hluta stjórnar í félaginu. Bjartsýnn á framleiðslu „Eg er þokkalega bjartsýnn á að við hefjum framleiðslu á þessu dufti hérlendis við Mývatn, en ég er hins vegar mjög bjartsýnn á að slíkt fyr- irtæki verði staðsett hérlendis. Þar sem til er gufa getur slíkt fyrirtæki starfað. Hugmyndir okkar varðandi Mývatn miða að því að breyta starf- semi Kísiliðjunnar þannig að hún hætti að framleiða kísilgúr og fram- leiði kísilduft þess í stað. Þá myndi hún hætta að nota vatnið sem hrá- efnisuppsprettu en þess í stað myndum við flytja inn kvars, sem er 98% kísill. Við gætum hins vegar nýtt tækin og mannauðinn í Kísiliðj- unni við duftframleiðsliina," segir Gylfi. Viðræður lágu niðri frá desember þar til fyrir viku að forsvarsmenn Allied Efa höfðu samband við iðnað- arráðherra vegna breyttra að- stæðna og könnuðu áhuga á að við- ræður hæfust að nýju. Niðurstaðan var sú í ríkisstjórn seinasta þriðju- dag að heimila ráðherra að hefja viðræður og á miðvikudag undirrit- uðu aðilar samkomulag þar að lút- andi. „Ég vonast til þess að viðræð- ur hefjist strax eftir helgi og niður- staða liggi fyrir sem fyrst," segir Gylfi. Hann kveðst ekki vilja leggja mat á verðmæti Kísiliðjunnar enda bíði hennar að vera lokað. Námuleyfi verksmiðjunnar nær til ársins 2010 en talið er að fyrirtækið hafi hráefni til næstu þriggja ára úr þeim hluta Mývatns sem hún má nýta. 650 þúsund tonn á ári Kísilduft er notað sem fylliefni í m.a. pappír, málningu, tannkrem og hjólbarða. Árleg notkun þess á heimsvísu nemur um 650 þúsund tonnum en þörfin er talin fara hratt vaxandi. Heimsmarkaðsverð á kísil- dufti er afar breytilegt eftir hrein- leika efnisins, en er um þessar mundir á milli 900 dollarar og 7.000 dollarar tonnið. Til samanburðar má geta þess að heimsmarkaðsverð Ms- ilgúrs er innan við 400 dollarar. Gylfi kveðst telja aðferð þá sem fyrirtækið hefur yfir að ráða við framleiðsluna hafa lægri framleiðslukostnað fram- yfir aðrar aðferðir sem notaðar eru í heiminum. AUied Resources Corp. er banda- rískt áhættufjárfestingafélag sem sérhæfir sig í fjárfestingum í vinnsluiðnaði og orkufrekum iðnaði þar sem hægt er að koma við nýrri tækni. íslendingar eru hluthafar í þessu fyrirtæki, þar á meðal Eign- arhaldsfélagið Alþýðubankinn hf. , sem á tæp 5% og situr Gylfi í stjórn þess ásamt t.d. Skúla Þorvaldssyni, tryggingafélög, lífeyrissjóðir og ein- staklingar. Verðmæti Allied Reso- urces Corp. er talið nema á milli 40 og 50 milljónum dollara. Norska fyrirtækið Promeks byggist alfarið á áðurnefndri framleiðsluaðferð og hefur aðeins einn starfsmann í vinnu, en verðmæti þess er metið um 10 milljónir dollara. Allied Efa hefur keypt 16% í Promeks og á alls kauprétt að 50,8% í fyrirtækinu. „Stór hluti kostnaðar við þessa framleiðsluaðferð kísildufts sem við eigum er vegna orku, einkum og sér í lagi gufuorku. Kísiliðjan er eina fyrirtækið hérlendis sem nýtir gufu- orku til iðnaðarnota í einhverjum mæli og því er sá kostur álitlegur. Við eigum hins vegar miklar gufu- orkulindir, þó svo að þær hafi ekki verið gerðar nýtanlegar enn sem komið er, en það virðist vera til bóta og má nefna Húsavík, Hveragerði, Reykjanes og Reykjavík í því sam- bandi. Meginhagkvæmni við stað- setningu hérlendis, sem gerir hana arðbærari en annars staðar, er einmitt gufuorkan," segir Gylfi.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.