Morgunblaðið - 23.06.1999, Blaðsíða 34

Morgunblaðið - 23.06.1999, Blaðsíða 34
*34 MIÐVIKUDAGUR 23. JÚNÍ 1999 MORGUNBLAÐIÐ PENINGAMARKAÐURINN VERÐBREFAMARKAÐUR GENGISSKRANING Verðbréfaþing fslands Tíðindi dagsins Viðskiptayfirlit 22. júní 1999 Viðskipti á Verðbréfaþingi í dag námu alls 314 mkr., mest með húsbréf fyrir 121 mkr. og með hlutabréf fyrir 95 mkr. Mest viðskipti með hlutabréf einstakra félaga voru með bréf Búnaðarbankans fyrir 15 rnkr., með bréf Samherja fyrir 14 mkr. og með bréf Þorbjarnar fyrir 12 mkr. Úrvalsvlsitala Aðallista lækkaði lítillega í dag og er enn 1.151. HEILDARVIÐSKIPTl I mkr. Hlutabréf Sparisklrteini Húsbréf Húsnæðisbréf Rlkisbréf Önnur langt. skuldabréf Ríkisvlxlar Bankavlxlar Hlutdeildarskfrteini Alls 22.6.99 95,2 36,6 121,4 314,2 I mánuði 938 456 6.358 883 194 1.371 1.519 2.111 0 13.831 Áárinu 13.458 10.516 41.201 6.347 3.721 6.327 10.626 13.064 0 105.260 ÞINGVÍSITÖLUR Lokaglldl Breytlng I % fré: (verðvfsitöliir) 22.6.99 21.6. áram. Úrvalsvísitala Aðallista 1.151,034 -0,03 4,87 Heildarvlsitala Aðallista 1.131,605 -0,01 8,12 Heildarvístala Vaxtarlista 1.056,732 0,11 5,71 Vísitala sjávarútvegs 96,688 -0,11 0,60 Vísitala þjónustu og verslunar 103,057 0,09 6,38 Visitala fjámnála og trygginga 124,189 0,04 11,67 Vísitala samgangna 139,792 0,13 6,30 Vísitaia oliudreifingar 102,165 0,00 14,97 Vísitala iðnaðar og framleiðslu 97,617 -0,80 0,88 Vísftala bygginga- og verktakast. 125,771 0,00 25,77 Vlsitala upplýsingatækni 143,172 0,15 43,17 Visitala lyfjagreinar 110,251 1,52 10,25 Vísitala hlutabréfas. og fjárfestingarf. 108,173 0,00 5,95 Hæsta gildi fra áram. 12 mán 1.216,68 1.216,68 1.189,39 1.189,39 1.142,10 1.146,88 102,04 112,04 106,47 112,70 131,89 131,89 148,09 148,09 109,47 109,47 106,70 106,70 146,35 146,35 161,38 161,38 124,82 124,82 109,32 109,32 MARKFLOKKAR SKULDA-Lckaverö (' hagst.k.tilboð) Br.ávöxt. BRÉFA og meðallíítímí Verðtryggð bréf: Húsbréf 98/1 (10,3 ár) Húsbréf 96/2 (9,3 ár) Spariskirt. 95/1D20 (16,3 ár) Spariskirt. 95/1D10 (5,8 ár) Spariskírt. 92/1D10(2,8 ár) Spariskfrt. 95/1D5 (7,7 m) Óverðtryggð bréf: Ríkisbréf 1010/03 (4,3 ár) Rfkisbréf 1010/00 (1,3 ár) Rikisvlxlar 19/10/99 (3,9 m) Rikisvfxlar 17/8/99 (1,8 m) Verð (á 100 kr.) Ávðxtun frá21.6. 114,023' 129,231 * 58,083 * 133,505' 182,903 132,522* 69,598 ' 89,232 * 97,385 * 98,773 * 4,49' 4,54' 3,92* 4,42* 4,78 5,00' 8,80* 9,18* 8,57* 8,58* 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,18 0,00 0,00 HLUTABRÉFAVIÐSKIPTI Á VERÐBRÉFAÞINGIÍSLANDS ¦ Baugur hf. Básafell hf. Búnaðarbanki íslands hf. Delta hf. Elgnarhaldsfélagið Alþýðubankinn hf. Hf. Eimskipafélag fslands Flskiðjusamlag Húsavlkur hf. Fjárfestingarbanki atvinnulffslns hf. Flugleiöir hf. Grandl hf. Hamplðjan hf. Haraldur Böðvarsson hf. Hraðfrystihús Eskífjarðar hf. Hraötrystistöð Þórshatnar hí. Islandsbanki hf. íslenska jámbíendlfélagið hf. Islenskar sjávarafurðir hf. Jarðboranir hf. Landsbanki Islands hf. Lyfjaverslun fslands hf. Marel hf. Nýherjl hf. Ollufélagið hf. Olluversíun Islands hf. Opin kerfi hf. Pharmaco hf. Samherji hf. Samvlnnusjóöur fslands hf. SíkJarvinnslan hf. Skagstrendingur hf. Skelíungur hf. SR-MJðl hf. Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna hf. Sölusamband fslenskra fiskframleiðenda hf. Tangi hf. Trygglngamiöstöðin hf. Tæknfval hf. Útgerðarfélag Akureyrínga hf. Vinnslustööin hf. Þorbjðm hf. Þormoður rammi-Sæberg hf. Þróunartélag islands hf. Vantarlisti, hlutofclög Fóöurblandan hf. Frumherji hf. Guðmundur Runólfsson hf. Hans Petersen hf. Héðlnn hf. Hraðfrystlhúslð hf. (slenskir aoalverktakar hf. Jðkull hf. Kaupfélag Eyfirðlnga svf. Krossanes hf. Loðnuvinnslan hf. Plastprent hf. Samvinnuferðir-Landsýn hf. Skinnalðnaður hf. Skýrrhf. Sláturfelag Suðurlands svf. Stálsmiðjan hf. Sæplast hf. Vaki fiskekflskerfl hf. Hlutobrófasjóðir Aðalllst) Almenni hlutabréfasjöðurtnn hf. Auðlind hf. Hlutabréfasjóöur Norðurlands hf. Hlutabréfasjóourinn hf. íslenski fjársjóöurlnn hf. fstenski hlutabrófasjóðurinn hf. Vaxtarllsfj Hlutabréfamarkaðurinn hf. Hlutabréfasjóöur Búnaöarbankans hf. Hlutabréfasiöðurinn fshaf hf. Sjávarútvegssjoöur fslands hf. Vaxtarsjoðurinn hf. Siðustu 22.06.99 09.06.99 22.06.99 16.06.99 22.06.99 22.06.99 21.06.99 22.06.99 22.06.99 22.06.99 16.06.99 22.06.99 21.06.99 27.05.99 22.06.99 16.06.99 22.06.99 21.06.99 22.06.99 22.06.99 22.06.99 22.06.99 21.06.99 16.06.99 22.06.99 22.06.99 22.06.99 15.06.99 22.06.99 15.06.99 21.06.99 22.06.99 14.06.99 22.06.99 08.06.99 16.06.99 21.06.99 15.06.99 22.06.99 22.06.99 22.06.99 16.06.99 02.06.99 22.06.99 23.03.99 08.06.99 06.05.99 18.06.99 18.06.99 26.05.99 28.04.99 14.04.99 03.06.99 21.06.99 09.04.99 03.06.99 22.06.99 10.06.99 11.06.99 14.06.99 21.06.99 12.05.99 11.05.99 10.06.99 18.06.99 01.06.99 01.06.99 vlðsklptl 9,97 1,70 3,27 14,50 1.84 8,05 1,30 2,65 4,12 5,27 3,50 4,42 6,85 1,75 4,13 2,50 1.70 6,03 2,31 3,70 20,00 12,90 7,75 6,30 100,00 13,45 10,22 1,21 4,20 7,30 4,30 3,74 4,50 6.51 1,50 35,00 9,15 6,00 1,92 5,90 4,30 2,38 2,25 1,90 4,90 5,10 6.50 5,00 2,44 2,25 2,45 4,20 2,30 1,70 2,00 2,10 9,05 . 2,17 2,48 8,00 4.50 1,83 2,37 2,30 3,05 1,93 2,07 3.02 9,02 0,03 ÖLL SKRÁÐ Breytlng frá I (-0,1%) ! (0,6%) I (0,0%) I (0,0%) (0,6%) (0,5%) (-0,6%) (0,5%) (0,2%) (3,0%) (-1,3%) (1,9%) (-2,4%) (-0,8%) HLUTABRÉF - Viðskipti í þús. Hæsta Lœgsta Meðal- Fjöldi 9,97 9,97 9,97 1 3,29 2,65 4.12 5,27 4,13 1,70 9,97 3,27 1,84 8,05 2,63 4,08 5,27 4,42 4,10 1,70 3,28 1,84 8,06 2,64 4,11 5,27 4,12 9 1,70 1 (1,0%) (1,5%) (0,3%) (2,4%) (-0,3%) (0,2%) (-1,5%) (-3.3%) (-1.6%) (2,2%) 2,35 2,31 2,32 6 3,70 3,65 3,68 2 20,60 20,00 20,19 10 12,95 12,90 12,94 2 100,00 100,00 100,00 13.45 13,45 13,45 10,22 10,20 10,20 kr.: Helldarvlð- 1.047 14.942 227 3.627 6.169 4.301 5.270 250 3.223 1.055 11.505 1.594 3,74 6,51 1.92 5,90 4,30 3,74 6,51 3,74 6,51 1,92 1,92 5,80 5,85 4,30 4,30 1.073 135 13.773 501 977 467 11.700 249 10.02.99 3,63 11.05.99 1,24 13.04.99 0,92 23.04.99 1,99 26.01.99 1,06 TllboS I k 9,95 1,40 3.25 14,70 1,84 8,01 2,62 4,10 5,25 3,35 4,33 6,75 4,12 2,48 1,65 6,00 2,30 3,65 20,05 12,80 7,82 6,30 100,00 12,75 10,16 0.70 4,05 7,15 4,25 3,55 4,45 6,50 1,50 34,00 9,11 6,07 1,92 5,85 4,30 2,34 2,18 1,90 3,00 3,30 1,50 1,50 2,00 9,05 2,10 2,40 7.50 4,30 1,85 2,27 2,30 1,98 2,14 1,26 1,95 1,65 3,28 14,80 1,86 8,05 1,30 2,65 4,13 5,27 3,65 4,46 6,85 1,90 4,14 2,55 1,75 6,05 2,32 3,80 20,79 12,95 7,90 6,35 100,00 13,65 10,22 1,30 4,19 7,50 4,40 3,74 5,00 6,52 1,55 35,00 9,20 6,15 1,97 6,15 4,40 2,40 2,40 2,00 5,10 6,43 5,00 2,45 2,10 3,13 4,80 2,28 5,00 9.10 2,30 2,46 8,50 5,00 1,91 2.34 2,37 2.05 2,20 1,30 2,02 HUSBREF , Fjárvangur Kaupþing Landsbréf fslandsbanki Sparisjóður Hafnarfjarðar Burnham Int. Búnaðarbanki fslands Landsbanki fslands Verðbrófastofan hf. SPRON íaup- Útb.vcrð ¦afa % 1 m. að nv. FL1-98 4,52 1.130.533 4.49 1.131.241 4.51 1.129.068 4.50 1.130.173 4,49 1.131.241 4.52 1.130.883 4.51 1.129.107 4,51 1.129.108 4,48 1.135.276 4,57 1.113.584 Teklð er tilllt tll þoknana verðbréfaf. I rjarhseðum yflr útborgunarverð. Sjá kaupgengi eldri ftokka f skránlngu Verðbréfaþings. Avöxtun húsbréfa 98/1 4,8- % 4,7- 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 :"\ja/^ Aprfl " Maí Júnf 883 MILLTÓNIR, ENGINÁVÖXTUN! Nú eru um 883 milljónir í gfaldföllnum sparíski'rtuuium oj» útdregnum lití.sbréfimi seirt bera enga vexti! Hagstætt tilhoð Við bjóðum þeim sem eiga spariskírteini eða húsbréf að selja þau án 0,75% soluþóknunar og kaupa í staðinn í sjóðum Búnaðarbankans. Þannig getur þu sparað umtalsverðar fjárhæðir. • OJS96 söluþóknunjelld níður • Engtn hætta á að sítja uppimeð vaxtcdaus spariskirteini eða húsbréf • Ekki þarfaðjylgjast með útdrætti húsbrtfa y .Sambærileétöryggí ^\/\ BÚNMARBANKINN V IVERÐBRÉF • Há ávöxtun Hafðu samband við ráðgjafa okkar f sfma 525 6060 VÍSfTÖLUR Júlí '98 Ágúst '98 Sept. '98 Okt. '98 Nóv. '98 Des. '98 Jan. '99 Febr. '99 Mars '99 April '99 Maf '99 Júní '99 Júlf '99 Eldri ik|v. Eldii lánskj. Neysluv. Byggingar- til verfitr. vtsrtata 3.633 3.625 3.605 3.609 3.625 3.635 3.627 3.649 3.643 3.661 3.680 3.698 3.728 Júnl 79.100; 184,0 183,6 182,6 182,8 183,6 184,1 183,7 184,8 184,5 185,4 186,4 187,3 188,8 i; byggingarv. 230,9 231,1 231,1 230,9 231,0 2312 231,2 235,1 235,2 235,4 235,5 235,9 235,5 lúll '87=100 m.v Launa- vfattaia 170,4 171,4 171,7 172,1 172,5 173,3 180,4 180,9 181,2 181,4 181,6 glldist. launavlslt. des. '88=100. Neysluv. tll verötrygg. 1300 1250 1200 1150 1100 1050- 1000 950- 900- Urvalsvísitala HLUTABREFA 31. des. 1997 = 1000 \ \ \ ''¦ w~ j_J^v^ytV^VtJ VH*^*Vl ¦•¦51.034 JS* '' '%£ \ \ \ \ i _ffk 1 \s^ Janúar ! Febrúar Mars 1 Apríl Ma Júnf Nr. 112 22. júni 1999 Ein. kl. 9.15 Kaup Kr. 74,31000 117,99000 50,46000 10,33000 9,48700 8,84100 12,90860 11,70060 1,90260 48,12000 34,82810 39,24220 0,03964 5,57770 0,38280 0,46130 0,61070 97,45370 99,25000 76,75000 Tollgengi fyrir júní er sölugengi 28. maí. símsvari gengisskráningar er 562 3270 Dollari Sterlp. Kan. doliari Dönsk kr. Norsk kr. Sænsk kr. Finn. mark Fr. franki Belg.franki Sv. franki Holl. gyllini Þýskt mark ft. lira Austurr. sch. Port. escudo Sp. peseti Jap. jen írskt pund SDR (Sérst.) Evra Sala Kr. 74,71000 118,61000 50,78000 10,38800 9,54100 8,89300 12,98900 11,77340 1,91440 48,38000 35,04490 39,48660 0,03988 5,61250 0,38520 0,46410 0,61470 98,06050 99,85000 77,23000 Gengi 74,60000 119,68000 50,56000 10,54000 9,50300 8,70800 13,17960 11,94630 1,94250 49,16000 35,55930 40,06610 0,04048 5,69480 0,39090 0,47100 0,61730 99,49980 100,38000 78,36000 Sjálfvirkur GENGI GJALDMILA Reutor, 22. júní Eftirfarandi eru kaup og sðlugengi helstu gjaldmiöla gagnvart evrunrti á miðdegis- markaöi í Lundúnum: NÝJAST HÆST LÆQST Dollari 1.03 1.0356 1.0299 Japanskt jen 125.31 126.57 125.32 Steríingspund 0.6485 0.6517 0.6473 Sv. franki 1.5944 1.5974 1.5937 Dönsk kr. 7.4317 7.4325 7.4318 Grísk drakma 324.22 324.8 324.25 Norsk kr. 8.0975 8.109 8.08 Sænsk kr. 8.69 8.715 8.661 Ástral. dollari 1.5801 1.5914 1.5793 Kanada dollari 1.5151 1.5255 1.5131 Hong K. dollari 7.9936 8.0312 7.9986 Rússnesk rúbla 25.13 25.274 24.81 Singap. doilari 1.7539 1.7662 1.754 BANKAR OG SPARISJOÐIR INNLÁNSVEXTIR (%) Gildir frá 21. júnf Landsbanki fslandsbankl Búnaðarbankl SparfsJóðir Vegin meðaltöl Dags síðustu breytingar: 21/6 1/6 21/6 21/6 ALMENNAR SPARISJÓÐSBÆKUR 0,70 0,90 1,00 1,10 0,9 ALMENNIR TÉKKAREIKNINGAR 0,40 0,60 0,50 0,90 0,5 SÉRTÉKKAREIKNINGAR 0,70 0,90 1,00 1,10 0,9 ÓBUNDNIR SPARIREIKINGAR1) VfSITÖLUBUNDNIR REIKNINGAR: 36 mánaða 4,70 4,70 4,75 4,50 4,7 48 mánaða 5,10 5,20 5,00 5,0 60 mánaða 5,20 5,20 5,30 5,2 INNLENDIR ÓBUNDNIR GJALDEYRISREIKNINGAR:2) Bandarikjadollarar (USD) 2,50 3,05 3.05 3,05 2,7 Steríingspund (GBP) 2,50 3,50 3,25 3,30 3,1 Danskar krónur (DKK) 0,75 1,20 1,30 1,50 1,0 Norskar krónur (NOK) 4,00 4,80 5,00 5,30 4,6 Sænskar krónur (SEK) 0,75 1,10 1,30 1,50 0,9 pýsk mörk: (DEM) 0,50 0,90 1,00 1,20 0,8 1) Vextir af óbundnum sparíreikningum eru gefnir upp af hlutaðeigandi bönkum og sparisjóðum. 2) Bundnir gjaldeyrisreikn- ingar bera hærri vexti. ÚTLÁNSVEXTIR {%) ný lán Gildir frá 21. júní Landsbanki Islandsbanki Búnaðarbankl Sparisjöðir Vegir meðaltö! ALMENN VfXILLÁN'): Kiörvextir 10,80 10,20 10,75 10,80 Hæstu forvextir 15,55 15,20 14,75 15,70 Meðalforvextir *) 14,3 YFIRDRÁTTARL. FYRIRTÆKJA 16,25 15,70 16,25 16,50 16,1 YFIRDRÁTTARL EINSTAKUNGA 16,80 16,20 16,75 17,00 16,7 p.a. grunnvextir 3,50 5,00 6,00 6,00 4,7 GREIÐSLUKORTALÁN, fastir vextir 16,80 16,80 16,75 17,35 ALM. SKULDABR.LÁN: Kjörvextir 10,40 9,70 10,25 10,50 10,3 Hæstu vextir 15,15 14,70 15,25 15,20 Meðalvextir ^) 13,8 VlSITÖLUBUNDIN LÁN, breytilegir vextir2 Kjörvextir 6,20 6,20 6,20 6,20 6,2 Hœstu vextir 10,95 11,20 11,20 11,05 Meðalvextir *) 8,7 VÍSITÖLUBUNDIN LANGTfMALÁN fastir vextir2 Kjörvextir 5,80 6,75 6,25 6,20 Hæstu vextir 7,80 8,25 8,45 8,50 VERÐBRÉFAKAUP, dæmi um Igildi nafnvaxta ef bréf eru keypt af öðrum en aðalskuldara: Viðskvlxlar, forvextir 15,55 15,35 15,30 15,70 15,5 1) f yfiriltinu eru sýndir almennir vextir sparlsjóða, sem kunna að vera aðrir hjá einstökum sparisjóöum. 2) Aætlaðir meðal- vextir nýrra lána, þ.e.a.s. glldandi vextlr nýrra lána vegnlr með áœtlaðri flokkun lána. VERÐBRÉFASJÓDIR Raunavðxtun 1. Júnl Sfðustu.: (% I Kaupg. Sðlug. 3 mán. 6 mán. 12 mán. 24 mán. Fjárvangur hf. Kjarabréf 8,127 8,209 4,6 6,0 5,9 6,7 Markbréf 4,588 4,634 7,7 8,0 6,1 7,1 Tekjubréf 1,645 1,662 1,2 4,6 4,2 6,6 Kaupþing hf. Ein. 1 alm. sj. 10971 11026 12,1 13,9 9,3 8,3 Ein. 2 eignask.frj. 5931 5961 3,6 5,9 5,8 7,9 Ein. 3 alm. sj. 7022 7057 12,1 13,9 9,3 8,3 Ein. 5 alþjskbrsj.* 14537 14683 -3,2 1,3 -2,7 2,5 Ein. 6 alþjhlbrsj.* 2259 2304 6,4 17,7 5,1 8,8 Ein. 8 eignskfr. 63784 64103 5,5 7,8 10,3 Ein. 10eignskfr.* 1611 1643 15,7 7,7 8,2 9,1 Lux-alþj.skbr.sj. 126,20 8,3 8,7 2,4 3,7 Lux-alþj.hlbr.si. 172,24 -6,5 15,4 7,9 12,5 Verðbréfam. íslandsbanka hf. Sj. 1 (sl. skbr. 5,143 5,169 2,3 5,9 5,2 7,5 Sj. 2Tekjusj. 2,190 2,212 1,3 5,1 4,5 6,4 Sj. 3 (sl. skbr. 3,542 3,542 2,3 5,9 5,2 7,5 Sj. 4 ísl. skbr. 2,437 2,437 2,3 5,9 6,5 8,0 Sj. 5 Eignask.frj. 2,309 2,321 3,3 5,3 4,9 7,1 Sj. 6 Hlutabr. 2,643 2,669 1,4 23,5 8,8 -3,7 Sj. 7Húsbréf 1,195 1,203 2,6 5,7 5,2 Sj. 8 Löng sparisk. 1,454 1,461 5,0 7,1 8,7 11,5 Sj. 10 Úrv. hl.br. -1,5 17,0 Landsbréf hf. (slandsbréf 2,239 2,273 -2,6 7,5 5,0 -0,3 Öndvegisbréf 2,384 2,408 -4,2 4,0 4,5 6,4 Sýslubréf 2,739 2,767 2,9 6,9 5,1 3,2 Launabréf 1,153 1,165 -1,2 4,5 4,5 6,0 Myntbréf* 1,250 1,265 8,3 -0,9 4,2 5,1 Markaðsbréfl 1,038 1,0 2,3 Markaðsbréf 2 1,048 2,1 3,2 Markaðsbréf3 1,060 0,9 4,4 Markaðsbréf4 1,066 2,5 5,4 Úrvalsbréf 1,187 12,1 29,5 Fortunal"* 11,19 17,77 Fortuna2*** 11,08 24,78 Fortuna3*** 11,77 25,08 Búnaðarbanki íslands Langtímabréf VB 1,281 1,294 -0,7 5,7 6,3 8,0 Eignaskfrj. bréf VB 1,270 1,280 -0,6 6,1 5,6 7,3 Alþj. hlutabréfasj.* 125,4 125,4 -4,9 -3,2 Alþj. skuldabréfasj.* 104,5 104,5 -2,3 4,1 Frams. alþj. hlutabr.sj.**130,9 130,9 2,0 20,5 * Gengi gærdagsins ** Gengi i lok maf *** Nafnávöxtun i evrum SKAMMTfMASJÓÐIR Nafnávðxtun 1. júnf sfðustu (%) MEÐALVEXTIR airm i%abbeka i Kaupg. 3 mén. 6 mán. 12 mán. Kaupþing hf. SKULDABREFA vti DRÁTTARVEXTIR Skammtfmabréf 3,510 9,3 8,1 7,1 Dráttar Vxt-alm. Vlsltðlub. Fjárvangur hf. vextlr skbr. lán Skyndibréf 2,972 7,5 7,6 6,6 Nóvember'97 16,5 12,8 9,0 Landsbréf hf. Reiðubréf 2,028 7,9 6,5 5,0 Desember '97 16,5 Janúar'98 16,5 12,9 12,9 9,0 9,0 Búnaðarbanki fslands 6,8 5,9 Febrúar '98 Mars '98 16,5 16,5 12,9 12,9 9,0 9,0 Veltubréf 1,212 5,5 PENINGAMARKAÐSSJÓBfR Apríl '98 Maf '98 16,5 16,5 12,9 12,9 8,9 8,7 Kaupg. i gær 1. man. 2 mán. 3 mán. Kaupþing hf. Júní '98 16,5 12,9 8,7 Einingabréf 7 12,340 8,0 7,8 8,3 Júli '98 16,5 12,9 8,7 Verðbréfam. Islandsbanka Ágúst '98 16,5 12,8 8,7 Sjóður9 12,337 8,0 7,8 7,9 September '98 16,5 12,8 8,7 Landsbréf hf. Október '9£ 16,5 12,7 8,7 Penlngabréf 12,667 6,8 7,3 7,5 Nóvember'98 16,5 12,6 8,7
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.