Morgunblaðið - 26.10.2000, Blaðsíða 16

Morgunblaðið - 26.10.2000, Blaðsíða 16
16 FIMMTUDAGUR 26. OKTÓBER 2000 MORGUNBLAÐIÐ HOFUÐBORGARSVÆÐIÐ Bæjarfulltrúar Samfylkingar vilja upp- byggingu á lóð Lækjarskóla Leggja fram lausn í stað uppbygging- ar á Hörðuvöllum Hafnarfjörður BÆJARFULLTRUAR Sam- fylkingarinnar í Hafnarfirði teJja að hægt sé að leysa þann vanda sem blasir við vegna einsetningar Lækjarskóla með betri, skjótari og ódýrari hætti en byggingu nýs skóla á hinu umdeilda Hörðuvallar- svæði. Þeir kynntu í gær hug- myndir, sem Friðrik Friðriks- son, arkitekt hefur hannað fyrir Samfylkinguna í Hafnar- firði, og gera ráð fyrir að nýbyggingum og endurbótum á núverandi skólasvæði við Lækinn. Jafnframt vilja þeir að byggður verður skóli iyrir yngsta stig grunnskólans í Setbergshverfi til að leysa úr tímabundinni þörf fyrir skóla- rými í því hverfi. Tryggvi Harðarson, bæjar- fulltrúi, sagði á blaðamanna- fundi þar sem Samfylkingar- menn kynntu þessar tillögur sínar að lausn Samfylkingar- innar mundi spara bænum 500-1.000 milljónir króna ef borið væri saman við áform meirihluta bæjarstjórnar um að byggja upp nýjan grunn- skóla á Hörðuvöllum. Þau áform hafa sætt nokkr- um mótmælum bæjarbúa, sem m.a. hafa myndað samtök og safnað undirskriftum gegn áformunum. Foreldraráð og foreldra- og kennarafélag Lækjarskóla hafa hins vegar _ ¦ ii 11 ii 11 't-R n' "al Sl 09fZ |g « II !«JÍJI" Morgunblaðið/RAX Jóna Dóra Karlsdóttir, Tryggvi Harðarson og Lúðvík Geirsson, bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar, ásamt Friðriki Friðrikssyni (annar frá hægri), arkitekt hug- mynda um nýbyggingar við Lækjarskdla. ályktað um stuðning við bygg- ingaráformin á Hörðuvöllum en með þeim er einnig ætlunin að leysa einsetningarvanda í Setbergshverfi. Auðleyst með viðbygg- ingu og uppbyggingu Lúðvfk Geirsson sagði að hönnun Friðriks Friðriksson- ar sýndi fram á að auðveld- lega væri hægt að leysa málin með viðbyggingu við núver- andi skólahús. íþróttahús skólans og bókasafn og lausar kennslu- stofur yrðu látnar víkja fyrir viðbyggingu en í máli bæjar- fulltrúanna kom fram að bær- inn ætti þegar allar þær eign- ir sem e.t.v. þyrfti að rífa vegna viðbyggingarinnar, að frátóldu einu húsi. Þá sögðu þeir að allar heim- astofur yrðu í nýbyggingunni, sem mundi mynda hálfhring um gamla skólahúsið, en gert væri ráð fyrir að stofur í gamla skólahúsinu, sem er frá 1926, yrðu nýttar sem sér- greinastofur. Nýbyggingin yrði tveggja hæða með hall- andi þaki og byggð fast upp að klettunum bak við gamla Skólahúsið. Gamla bókasafnið við Mjósund yrði tengt skóla- byggingunni og áfram nýtt fyrir skólann. Gamla íþrótta- Teiknistofan TUAK/Friðrik Friðriksson Tillagan, sem Samfylkingin kynnti í gær, að viðbyggingu við Lækjarskóla. húsið ásamt viðbyggingum yrði hins vegar flutt á burt. Ekki er gert ráð fyrir skóla- sundlaug, eins og mundi fylgja uppbyggingu á Hörðu- völlum. Smábarnaskóli í Setbergshverfi En hvernig ætla Samfylk- ingarmenn að leysa þrengsli og einsetningu í Setbergs- skóla? Uppbyggingunni á Hörðuvöllum var ætlað að koma til móts við þrengsli þar og flytja börn úr Setbergs- hverfinu yfir Reykjanes- brautina í nýja Hörðuvalla- skólann. Tölvumynd/Teiknistofan THAK/Friðrik Friðriksson arkitekt Lækjarskóli með áformaðri viðbyggingu. Lúðvík sagði að með þess- um tillögum yrði hægt að flýta áformaðri einsetningu Lækj- arskóla og Setbergsskóla, tryggja börnum í hverfunum bætta aðstöðu og þjónustu fyrr en áformin um nýjan skóla á Hörðuvöllum gerðu ráð fyrir, eða haustið 2002. Þá væri áfram hægt að nýta Hörðuvallasvæðið undir heil- brigðis- og öldrunarþjónustu, í samræmi við það skipulag sem fyrir er. Þá mundu þess- ar endurbætur koma í veg fyrir umferðarvanda við Lækjargötu og spjöll á um- hverfi Sólvangs og Hörðu- valla. Lúðvfk sagði að meirihluti bæjarstjórnar hefði alfarið hafnað því að aðrir kostir væru skoðaðir en uppbygging á Hörðuvöllum en með tillög- um sínum væri Samfylkingin að benda á nýjan, raunhæfan og hagkvæman kost, sem hún teldi brýnt að fengist ræddur meðal bæjarbúa og í bæjar- stjórn. Til að stuðla að slíkri um- ræðu hefur Samfylkingin boð- að til opins borgarafundar um málið í íþróttahúsinu við Strandgötu klukkan 20 í kvöld. Lúðvík sagði að Samfylk- ingin vildi halda skólamálum hverfanna áfram aðskildum. Þvf væri lagt til að byggður yrði nýr skóli í Setbergs- hverfi, á tilteknum stað í grennd við Setbergsskóla, og þar færi fram kennsla 1.-4. bekkjar. í máli Jónu Dóru Karlsdóttur bæjarfulltrúa kom fram að vandinn í skóla- málum Setbergshverfis væri fyrst og fremst tímabundinn því að barnafjöldi í hverfinu yrði í hámarki næsta áratug. Að þeim tíma liðnum væri gert ráð fyrir að hús nýja yngri barna skólans yrði nýtt í þágu annarrar þjónustu. i Göngustígur flutt- ur og breikkaður Haaleiti UM þessar mundir er verið að flytja til göngustíginn norðan Miklubrautar, milli Grensásvegar og Kringlunn- ar. Að sögn Ólafs Stefánsson- ar hjá gatnamálastjóra var gamli stígurinn orðinn nánast ónýtur, missiginn og steypan víða brotin. Því hafi verið kominn tími til að ráðast í við- hald. Ákveðið hafi verið að grípa tækifærið til að færa stíginn eilítið nær byggðinni, þ.e. fjölbýlishúsunum við Safamýri og Fellsmúla. Stígurinn, sem nú liggur þarna meðfram Miklubraut- inni, er tveggja metra breiður en að sögn Ólafs verður sá nýi þrír metrar að breidd. Hann verður malbikaður og á að vera fullfrágenginn í haust. Ekki hefur verið ákveðið um hvenær ráðist Morgunblaðið/RAX verður í viðhald göngustíga á öðrum svæðum sem liggja meðfram Miklubrautinni. Fuglaskoðunarskýli rís senn í Grafarvogi Grafarvogur ÁHUGI manna fyrir náttúr- unni og öllu sem henni við- kemur færist sífellt í aukana og nýlegt dæmi þess er að Garðyrkjudeild Reykjavíkur- borgar hefur um þessar mundir á teikniborðinu fugla- skoðunarskýli sem ráðgert er að byggja í Grafarvogi fyrir komandi áramót. „Jú, þetta var samþykkt á fjárhagsáætlun og svo kynnt í umhverfisnefnd fyrir um u.þ.b. mánuði," segir Þórólf- ur Jónsson hjá garðyrkju- deild, aðspurður um málið. Forsöguna segir hann vera þá, að Fuglaverndarfélag fs- lands hafi skrifað til borgar- yfirvalda á siðastliðnu ári og bent á þá möguleika sem fdlgnir væru í skýlum af þess- um toga og óskað eftir Iiðs- inni borgarinnar til að koma einu slíku á laggirnar. „Málinu var svo vísað til okkar og síðan höfum við ver- ið í sambandi við Fuglavernd- arfélagið um nánari útfærslu, t.a.m. um staðsetningu og hvernig þetta mætti allt best verða," heldur Þórólftir áfram. „Niðurstaðan varð sú að hafa skýlið fyrir miðjum Grafarvogi, sunnanvert. Það- an er hægt að sjá yfir allan voginn. Þetta er mikið fugla- svæði og alltaf eitthvað um að vera á leirunum, allan ársins hring, segja þeir sem best þekkjatil." Umrætt svæði í Grafarvogi er ekki verndað samkvæmt náttúruverndarlögum, held- _ ur einungis skipulagslögum. I aðaiskipulagi Reykjavíkur hefur það m.ö.o. staðfesta borgarvernd, en það er vernd upp að ákveðnu marki. Til að breyta svæðinu eða gera eitt- hvað annað við það verður að breyta aðalskipulagi.. Að sögn Þórólfs á fugla- skoðunarskýlið ekki að vera lokað hús, þvi slíkt myndi hafa ýmis vandamál í för með sér, eins og það hver ætti að hafa lykil o.s.frv. Því er um að ræða opið skýli, en þannig gert að fólk sé varið fyrir veðri og vindum. I því verða engir sjónaukar, heldur er gert ráð fyrir að náttúruskoð- arar komi með þá hluti sjálfir. „Erlendis eru skýli af þess- um toga algeng, og þá oft á sérstökum fuglaverndar- svæðum; sjaldnar inni í miðri borg. En mér skilst að það hafi hvergi annars staðar á íslandi orðið af hugmyndum um að reisa slik hiís, svo að þetta verður eina fuglaskoð- unarskýlið á landinu. Um sinn a.m.k. Við stefnum að þvi að koma skýlinu upp fyrir ára- mót, og ég vona að það takist. Næsta skref yrði að koma upp einhvers konar upp- lýsingum um fuglalífið þarna á skilti, en það er reyndar einnig hugmynd komin frá iiiöiiniii)i í Fuglaverndarfé- laginu og það myndum við auðvitað vinna með þeim," segir Þo'ró'lfur að lokum. Bæjarstjórn samþykkir upp lýsingastefnu Hafnarfjörður BÆJARSTJÓRN Hafnar- fjarðar samþykkti samhljóða á fundi á þriðjudag upplýs- ingastefnu fyrir sveitarfé- lagið. „Upplýsingamiðlun skal ávallt vera mikilvægur hluti í allri starfsemi og innan all- ra rekstrareininga. Að veita og leita upplýsinga er eðli- legur hluti af daglegu starfi og þar ber hver og einn ábyrgð," segir m.a. í upp- lýsingastefnunni. Þar kemur fram að upp- lýsingar skuli almennt vera aðgengilegar og til þess fallnar að styrkja lýðræði og möguleika bæjarbúa til þess að taka virkan þátt í stefnu- mótun bæjarfélagsins. Þær skuli settar fram með svo einföldum og skýrum hætti sem mögulegt er. Bæjarbúar upplýstir Ennfremur kemur fram að með upplýsingamiðlun skuli ávallt haft að leiðar- ljósi að bæjarbúar og starfs- menn sveitarfélagsins séu almennt upplýstir og með- vitaðir um starfsemi á veg- um Hafnarfjarðarkaupstað- ar og málefni sveitar- félagsins og að bæjarbúar verði sem best meðvitaðir um möguleika sína til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri til viðeigandi yfir- valds. Ennfremur skuli haft að leiðarljósi að upplýsa bæjarbúa og starfsmenn bæjarins um réttindi þeirra og skyldur, möguleg áhrif á ákvarðanatóku og breiða út þekkingu á helstu reglum sem gilda um meðhöndlun erinda frá bæjarbúum. Þá segir að fjölmiðlar gegni lykilhlutverki við upp- lýsingamiðlun til almenn- ings. „Forstöðumönnum rekstrareininga ber ávallt að veita fjölmiðlum þær upp- lýsingar sem leitað er eftir nema þær njóti sérstakrar verndar samkvæmt lögum," segir þar. „Almenna reglan skal ávallt vera sú að afrit opinberra gagna ber að af- henda fjölmiðlum eða öðrum sem eftir þeim leita og veita þeim leiðbeiningar, fræðslu og þjónustu sem miðar að því að gera gögnin aðgengi- legri fyrir fjölmiðlamenn og almenning." í greinargerð með stefn- unni segir að upplýsinga- miðlun á vegum bæjarins og stofnana hans skuli ávallt viðhöfð samkvæmt skil- greindum ferlum að höfðu samráði við yfirmenn rekstr- areininga og formenn, for- svarsmenn eða starfsmenn stjórna, ráða og nefnda eftir því sem við á og ákveðið hef- ur verið hverju sinni.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.