Morgunblaðið - 26.10.2000, Blaðsíða 54

Morgunblaðið - 26.10.2000, Blaðsíða 54
54 FIMMTUDAGUR 26. OKTÓBER 2000 MORGUNBLAÐIÐ UMRÆÐAN Tæknilegt dömufrí I HINU nýja hag- kerfi eru upplýsinga- tækni og þekkingar- iðnaður þær greinar atvinnulífsins sem hraðast vaxa. Upplýs- ingasamfélagið er í örri mótun og fram- vindan ræðst ekki að- eins af lagasetningu og ákvörðunum stjórn- valda heldur ráða þar miklu hinir ýmsu hönnuðir, forritarar og stjórnendur í þekking- ariðnaði. Þessum störf- um sinna, í langflestum tilvikum, karlmenn. Mikið fjármagn streymir inn í þess- ar nýju greinar atvinnulífsins og laun í þessum geira eru með því hæsta sem þekkist hér á landi. Sú þróun að hálaunastörf séu að skap- ast er mikið fagnaðarefni. Það sem veldur áhyggjum er sú staðreynd að hlutfall kvenna í þessum störfum er í besta falli 20%. Ög því miður er fátt sem bendir til þess að það sé að breytast. Það sem er ekki síður al- varlegt er að konur eru ekki að taka virkan þátt í að móta þær afurðir og það umhverfi sem þessar atvinnu- greinar skapa. Karllæg viðhorf eru þannig ríkjandi í þessum greinum. Rannsóknir sýna að kynin búa við iafnan aðgang að tölvum en þau uota þessa nýju tækni með ólíkum hætti. Þannig sýna rannsóknir dr. Sólveigar Jakobsdóttur að á meðan stúlkur nota tölvur helst til rit- og gagnavinnslu þá vinna piltar með tölvugraffk, vefnað, forritun o.þ.h. í dag, fimmtudag, verður kynnt nýtt átaksverkefni á vegum Háskóla ís- lands og Jafnréttisstofu. Verkefnið hefur það m.a. að markmiði að fjölga konum í raunvísindum á borð við verk- og tólvunarfræði. Þetta verk- efni er afskaplega þarft og miklar vonir bundnar við það. Það er þó bara eitt skref í þá átt að jafna kyn- bundinn mun í upplýsingatækni. Leita verður allra leiða til að koma í veg fyrir „tæknilegt dömufrí". Mis- munandi kynni og við- horf stúlkna og pilta til upplýsingatækni fær- ist síðar ósjálfrátt yfir á náms- og starfsval. Undirrituð er eindreg- ið þeirrar skoðunar að stjórnvöldum beri að grípa til aðgerða sem miði að því að hvetja ungar stúlkur sérstak- lega til að nýta alla möguleika upplýsinga- tækninnar. Mikilvæg- ast er að bregðast við Hólmfríður sem fyrst á mótunar- Sveinsdöttir skeiði hvers einstakl- ings. Tölvur og Netið fela í sér ákveðinn h'fsstíl og hugs- anahátt. Tölvukunnátta opnar fólki möguleika til að nýta sér tækifæri framtíðarinnar í hinu nýja hagkerfi. I hinu nýja hagkerfi er gott tölvu- læsi algjört grundvallaratriði til að einstaklingarnir séu gjaldgengir á vinnumarkaði. Ef stór hópur kvenna nær ekki tökum á tölvutækninni Upplýsingatækni Stjórnvöldum ber að grípa til aðgerða, segir Hólmfríður Sveinsdótt- ir, til að hvetja ungar stúlkur til að nýta upp- lýsingatæknina. skapar það nýjan og aukinn ójöfnuð kynjanna á vinnumarkaði. Þessi þekking á erindi við bæði kynin og alla aldurshópa - enda er markmið tölvunnar og Netsins að gera líf okk- ar þægilegra. Því er mikilvægt að berjast gegn því að viðhorf og gildi annars kynsins ráði ríkjum í þróun og uppbyggingu nýja hagkerfisins. Höfundur er starfandi formaður Kvenréttindafélags Isiands. Vélindabakflæði - algengur sjúkdómur BRJOSTSVIÐI er algeng kvörtun hjá fólki sem leitar til síns heimilislæknis. Er þá átt við sviða- eða brunatilfinningu undir bringubeini. Brjóst- sviði er eitt öruggasta einkennið um bakflæð- issjúkdóm í vélinda. Vélindabakflæði er það ástand þegar súr magavökvi flæðir frá maga upp í vélinda. Brjóstsviðinn eykst gjarna eftir máltíðir og á kvöldin þegar lagst er til svefns. Fleiri einkenni geta fylgt, t.d. ná- bítur, það er þegar sýrubragð finnst í koki. Einnig geta einkenni eins og þrálátur hósti, hæsi og and- þyngsli stafað af bakflæði. Leiðir til úrbdta Oft gerir fólk sér ekki grein fyrir því hvað amar að þegar það fær brjóstsviða eða nábít. Margir eru orðnir vanir þessum einkennum og telja jafnvel að lítið sé hægt að gera til úrbóta og leita því seint til lækn- is, eftir að hafa gengið með sjúk- dóminn mánuðum eða jafnvel árum saman. Staðreyndin er hins vegar sú að hægt er í flestum tilvikum að bæta mikið líðan fólks með þennan sjúkdóm og halda einkennum niðri og í sumum tilvikum að lækna sjúk- dóminn endanlega. Hægt er að kaupa í apótekum í lausasölu lyf sem hemja sýrumyndun í maga. Ef einkenni eru tíð og trufla lífsgæði þarf oft langvinna meðferð með öfl- ugri lyfjum sem aðeins fást af- greidd gegn lyfseðli. Einnig er beitt skurðaðgerð í völdum tilvikum sem þá er oftast gerð í gegnum kviðsjá. Lífsstfll skiptir verulegu máli þegar bakflæði er til staðar. Þó að allir geti fengið bakflæði stuðla atriði eins og reyking- ar og áfengi að bak- flæði á þann hátt að slaka um of á vélinda- hringvöðva (sem er neðst í vélindanu). Þannig opnast leið fyr- ir magainnihald upp í vélindað. Ýmsar fæðu- tegundir geta einnig stuðlað að þessu, svo sem feitmeti, súkkul- aði, tómatsósa, pipar- BjörnBlöndal mynta, kryddaður og brasaður matur. Fólk sem er með sýrubakflæði ætti því að varast slíka fæðu. Einnig er óæskilegt að borða síðustu tvær klukkustundirnar fyrir svefn. Forð- ast skal mjög stórar máltíðir, því þá eykst þrýstingur á efra magaopið. Yfirþyngd stuðlar einnig að bak- flæði. Aukinn þrýstingur myndast í kviðarholinu og magainnihald þrýstist frekar upp í vélindað. Megrun dregur því úr einkennum bakflæðis. Þungaðar konur fá mjög oft brjóstsviða af sömu ástæðum og einkenni lagast þá oftast eftir fæð- inguna. Greining sjúkdómsins I sumum tilvikum er fólk með brjóstsviða einnig með þindarslit, þ.e. hluti magans liggur ofan við þindina. Þetta ástand stuðlar að bakflæði en þó eru margir með þindarslit án þess að hafa einkenni um bakflæðissjúkdóm. Oft er hægt að greina bakflæðis- sjúkdóminn af einkennum sjúklings en ef einkennin hafa staðið lengi eða koma oft er rétt að gera maga- speglun til nánari greiningar. Oft sjást bólgur í vélinda við þessa rannsókn en þó ekki nærri alltaf, <fr LYFJA Fyrir útlitið Ráðgjafi frá Estée Lauder í dag, Lyfju, Laugavegi, og á morgun Lyfju, Lágmúfa. Nýi ilmurinn frá Estée Lauder INTUÍTION ESTEE LAUDER Lyfja Laugavegi, sími 552 4045, Lyfja Lágmúla, sími 533 2308, Lyfja Hamraborg, sími 554 0102, Lyfja Setbergi, sími 555 2306. Bakflæði Ef vélindabakflæði stendur mjög lengi, seg- ir Björn Blöndal, geta komið fram alvarlegri einkenni. þó að um sýrubakflæði sé að ræða. Ef einkennin eru óljós og koma fram sem t.d. hósti eða brjóstverk- ur þurfa fleiri rannsóknir að koma til, en slík óþægindi valda oft ótta hjá sjúklingum við alvarlegri sjúk- dóma og er því mikilvægt að fá ná- kvæma greiningu. , Þegar um brjóstverki er að ræða er nauðsyn- legt að útiloka hjartasjúkdóm og útskýra málið vel fyrir sjúklingn- um. Maga- og skeifugarnarsár geta lýst sér á svipaðan hátt og bakflæð- issjúkdómur, en þá eru oft fleiri einkenni svo sem verkir ofarlega í kvið sem stundum leiða aftur í bak. Mikilvægt að leita úrbóta Ef vélindabakflæði stendur mjög lengi geta komið fram alvarlegri einkenni svo sem kyngingarerfið- leikar, blóðug uppköst eða dökkar hægðir og þarf þá alltaf að rann- saka málið betur. Þrengsli geta myndast í vélinda, sár og jafnvel krabbamein. Því er mikilvægt að greina bakflæði, meta alvarleika þess og leggja á ráðin um meðferð í tíma. Sjálfsagt er að fólk sem fær brjóstsviða sem stendur lengi, kem- ur oft eða veldur almennt óþægind- um, leiti til síns heimilislæknis til að fá úrlausn á þessu vandamáli. Höfundur er heilsugæsluiæknir. Til leigu! Verslunar/Skrífstofuhúsnæði Góð staðsetníng/Glæsilegt húsnæði Til leigu eru tvær jarðhæðir (2x435^1*) við efri og neðri götu að Stórhöfða 25, leigist allt saman eða hvor hæð fyrir sig. Næg bílastæði, góð sameign með lyftu. Tilbúið um n.k. áramót. Upplýsingar hjá: Verkefni ehf. S. 863 1911 athuga jólagjafir!!! Islenski Póstlistinn i #1 K www.postlistinn.is sími 5571960
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.