Morgunblaðið - 26.10.2000, Blaðsíða 18

Morgunblaðið - 26.10.2000, Blaðsíða 18
18 FIMMTUDAGUR 26. OKTÓBER 2000 MORGUNBLAÐIÐ AKUREYRI Sjávarútvegsfyrirtækin BGB-Snæfell og Samherji verða sameinuð fyrir áramót KEA verður stærsti hluthafínn í Samherja með 17% eignaraðild SJAVARUTVEGSFYRIRTÆKIN Samherji og BGB-Snæfell verða sameinuð fyrir áramót, en viðræður hafa farið fram síðustu daga um skipti á hlutabréfum KEA í BGB- Snæfelli fyrir hlutabréf í Samherja. Viðræðum er nú lokið og hefur verið ákveðið að skiptahlutfall í hinu sam- einaða félagi verður þannig að nú- verandi hluthafar BGB-Snæfells eignast 26% í því og núverandi hlut- hafar Samherja 74%. KEA verður stærsti einstaki hluthafinn í hinu sameinaða félagi með 17% eignar- aðild. „Þetta verður stærsta sjávarút- vegsfyrirtæki landsins og við teljum að þessi sameining sé til hagsbóta, bæði fyrir fyrirtæki og ekki síður byggðir Eyjafjarðar," sagði Jóhann- es Geir Sigurgeirsson, formaður stjórnar Kaupfélags Eyfirðinga, en félagið verður með starfsemi í fimm lóndum. „í þessu félagi býr gríðar- legt afl til uppbyggingar og það hef- ur þegar markað sér þá stefnu að vera í forystu í fiskeldi á íslandi." I samkomulaginu er kveðið á um að boðað verði til hluthafafundar í Samherja innan 14 daga og þar verði leitað heimildar til hlutafjáraukn- ingar og að hluthafar falli frá forka- upsrétti sínum. Gert er ráð fyrir að heildarhlutafé í félaginu verði aukið úr 1.374 milljónum króna í 1.857 milljónir. Þar verður einnig kjörin ný stjórn fyrir Samherja og mun KEA tilnefna einn aðalmann og einn varamann til setu í stjórninni. Höfuðstöðvar landvinnslu verða á Dalvík Höfuðstöðvar landvinnslu Sam- herja verða á Dalvík og þar verður útgerðarstjórn á ferskfiskkaupum hins sameiginlega félags einnig. Forsvarsmenn KEA og Samherja Morgunblaðið/Kristján Eiríkur S. Jóhannsson, kaupfélagsstjóri KEA, Jóhannes Geir Sigurgeirsson, stjórnarformaður KEA, Finnbogi Jónsson, stjórnarformaður Samherja, og Þorsteinn Már Baldvinsson, forstjdri Samherja, kynntu fyrirhugaða sameiningu sjávarútvegsfyrirtækjanna BGB-Snæfells og Samherja en frá henni verður gengið fyrir áramót. Félagfið verður stærsta sjávarútvegsfyrirtæki landsins. eru sammála um að viðhalda öflugri landvinnslu í Dalvíkurbyggð og að nýta tækifæri eins og í laxeldi og þurrkun á fiski til að treysta þá starfsemi enn frekar. Finnbogi Jónsson, formaður stjórnar Samherja, sagði að félagið hefði möguleika á að efla starfsemi sína á sviði fiskeldis. KEA hefur því nú þegar selt Samherja 5,7% hluta- fjáreign sína í Fiskeldi Eyjafjarðar, en fyrir átti Samherji 10,9% hlut og á því nú um 17% í félaginu. Verði eft- ir því ieitað mun KEA einnig seija Samherja hlut sinn í fóðurverksmiðjunni Laxá. í báðum tilvikum er miðað við að greiðsla fyr- ir bréfin verði í formi hlutabréfa í Samherja. Finnbogi sagði að með samkomu- Iaginu um sameiningu félaganna sæju Samherjamenn tækifæri til að renna fleiri og styrkari stoðum und- ir rekstur félagsins. „Við hófum mikla trú á því að hér sé að myndast öflugt og sterkt félag sem hefur mikla burði til uppbyggingar," sagði hann. KEA og Samherji eiga í samein- ingu hlutafélagið Kaldbak, en hluta- fé þess var 500 milljónir króna þegar það var stofnað fyrir um ári. Finn- bogi sagði að félagið hefði fjárfest m.a. í Snæfelli, íslandsbanka og ís- lenskum aðalverktökum og væri höfuðstóllinn nú um milljarður króna. Stefnt vasri að því að halda fjárfestingum á vegum félagsins áfram. Starfsmenn um 1.000 talsins og skipin 22 Hið sameinaða félag á alls 22 skip, þar af 12 frystiskip, fjógur ísfis- kskip, þrjú fjölveiðiskip, tvö nóta- skip og einn netabát. Sjö skipanna eru í rekstri erlendis. Stjórn BGB- Snæfells hefur þegar markað þá stefnu að fækka skipum í rekstri með sölu á frystiskipum þess, en Samherji mun tryggja að sameining BGB-Snæfells og Samherja muni ekki leiða til fækkunar sjómanns- starfa í Dalvíkurbyggð. Veiðiheimildir félagsins á íslensk- um veiðileyfum nema um 34 þúsund þorskígildistonnum, þar af eru um 5.200 tonn utan landhelgi en því til viðbótar hefur félagið umtalsverðar aflaheimildir í öðrum löndum eða um 17 þúsund tonn. Velta fyrirtækjanna tveggja fyrstu sex mánuði þessa árs nam um 6 milljörðum króna, en áætlað er að velta sameinaðs félags á ári verði um 11-12 milljarðar króna. Saman- lagður starfsmannafjöldi félaganna tveggja er um 1.040 manns, þar af starfa 740 hér á landi. Baldur Guðnason - nýr meirihlutaeigandi í Sjöfn hf. á Akureyri Markmiðið að styrkja rekstur- inn og byggja upp KAUP Baldurs Guðnasonar á 60% hlut Kaupfélags Eyfírðinga í Efna- verksmiðjunni Sjöfn á dögumtm vöktu nokkra athygli og þá ekki síst á Akureyri. Baldur starfar sem framkvæmdastjóri Samskipa í Þýskalandi en mun taka við stöðu f ramk væindas! jóra Sjafhar um næstu áramót og flytja þá á hejma- slóðir á ný, ásamt konu sinni, Örnu Alfreðsddttur, sem einnig er Akur- eyringur og þremur börnum þeirra. Baldur sagði að kaup hans á hlut KEA í Sjöfn hefðu haft frekar stutt- an aðdraganda en á bak við hann stendur hópur aðila. Hann hafi hins vegar horft lengi á fyrirtækið og sjái þar fjölmörg tækifæri. KEA var að leita eftir samstarfsaðila í Sjöfn og sagði Baldur að málin hefðu þróast á þann veg að hann kæmi að rekstrinum með þessum hætti, enda hefðu hann og forsvarsmenn KEA sameiginlega sýn á framtíð fyrir- tækisins. „Sjöfn er gamalgróið fyrirtækið með mjög farsæla sSgu. Fyrirtækið framleiðir góðar vörur, er með gott starfsfólk og hefur þvf a I la burði til þess að ná enn frekari áraugri á markaðnum. Við munum leita eftir samstarfsaðilum sem geta styrkt dreifíleiðir fyrir okkar vöru og þá sérstaklega á þeim svæðum þar sem við höfum ekki náð nægilegri fót- festu. Og ég sé mikla möguleika á því að nýtaþau sambönd sem ég hef sjálfur íþvfsambandi." Baldur sagði að á Akureyri væri gott rekstrarumhverfi og traust vinnu- afl. Enda væri staðreyndin sú að mörg markaðsráðandi fyrirtæki í landinu væru rekin í bæjarfélaginu. Framtíðarmarkmiðið væri því að styrkja reksturinn, snúa við tap- rekstri og fjölga störfum í fyrirtæk- inu. „Við ætlum ekki að vera með neina minnimáttarkennd og mun- um sækja af krafti inn á stærsta markaðinn á höfuðborgarsvæðinu með okkar framleiðsluvörur." Aukin áhersla á þjónustu Baldur sagði að áherslum f rekstrinum yrði breytt og að nafn fyrirtækisins yrði Sjöfh hf. en ekki Efnaverksmiðjan Sjöfn eins ogþað heitir fdag. Fyrirtækið mun áfram framleiða breiða línu af málningar-, hreinlætis- og hreinsivörum. „ Við munum leggja áherslu á eigin gæðaframleiðslu, innflutning og sölinlreifingu en þetta ájafnframt að vera þjónustufyrirtæki þar sem sölumenn okkar munu f auknum mæli veita viðskiptavinum ráðgjöf um það hvernig á að nota okkar framleiðslu." Rekstur Sjafnar hefur verið erf- iður sl. tvö ár en fram að þeim túna var rekstur fyrirtækisins farsæll, að sögn Baldurs. í fyrra var tap á rekstri fyrirtækisins og útlit fyrir að þetta ár verði einnig gert upp Morgunblaðið/Kristján Baldur Guðnason hefur verið á Akureyri sfðustu daga að kynna sér frekar rekstur Sjafhar og ræða við starfsfólk. Á myndinni er Baldur, t.v., með Árna Gunnarssyni, starfsmanni á lager fyrirtækisins. með tapi. Hjá Sjiifii starfa nálægt 50 manns, þar af 10-15 manns í Lita- ríkisversluuuiii fyrirtækisins, sem reknar eru á fimm stöðum á land- inu. Gert er ráð fyrir að velta Sjafn- ar í ár verði um 430 milljónir króna, sem er svipuð velta og í fyrra en Baldur sagði að fyrirtækið hefði velt 400-500 milIjóiium króna á ári síðustu 10 ár. Húsnæði Sjafnar við Austursfðu, sem er um 9.000 fermetrar að stærð, verður áfram í eig^i Kaupfé- lags Eyfirðinga en Sjöfn mun áfram leigja um 6.000 fermetra undir starfsemi súia. í forystusveit Samskipa Baldur, sem er 34 ára, hefur starfað hjá Samskipum í rúm 13 og þar af 7 ár erlendis. Þrátt fyrir ung- an aldur, hefur hann frá upphafi verið í forystusveit Samskipa, tekið virkan þátt í uppbyggingu þess og er stór hluthafí l fýrirtækinu. „Þegar ég kom til starfa hjá Sam- skipum var fyrirtækið frekar lftið, með þriggja in illja rða ársveltu og taprekstur en í dag er hagnaður af rekstrinum og veltan um 12 iuillj- arðar króna. Það hefur verið mjög ánægjulegt að taka þátt í þessum miklii breytingum hjá Samskipum og ekki síst að hafa fengið tækifæri til að hafa mikil áhrif á þróun mála á þessu tímabili. Baldur hefur verið framkvæmda- stjóri Samskipa í Þýskalandi sl. tvö ár og jafnramt fi •amkvæmdasl jóri sölu- og markaðsmála eriendis á þeim tíma. Áður var Baldur fram- kvæmdasijóri flutningsviðs félags- ins og starfaði þá á íslandi en einnig hef ur hann starfað á vegum Sam- skipa í Rotterdam í Hollandi og Hamborg í Þýskalandi. Baldur sagðist hafa verið með samning við Samskip um að starfa áfram í Þýskalandi næstu þijii árin. „Eg varð að endurskoða málið þeg- ar þetta kom upp og ég er mjög spenntur að koma heim á ný. Tengslin við Samskip munu jió ekki rofna, því ég mun taka að mér ein- hver verkefhi fyrir félagið í fram- tíðinni." Bæjarstjóri Dalvík- urbyggðar segir sig úr stjórn KEA „Setturíþá stöðu að ganga á bak orða minna" RÖGNVALDUR Skíði Frið- björnsson, bæjarstjóri Dalvík- urbyggðar, hefur sagt sig úr stjórn Kaupfélags Eyfirðinga. Rögnvaldur Skíði telur óeðli- legt og óheppilegt að hann sem bæjarstjóri Dalvíkurbyggðar sé þátttakandi í þeim ákvörð- unum stjórnar KEA er lúta að sameiningu BGB-Snæfells hf. og Samherja hf. „Ég lít líka svo á að ég hafi verið settur í þá stöðu í stjórn KEA að ganga á bak orða minna," sagði Rögnvaldur Skíði og að hann hafi lofað sem stjórnmaður í KEA að BGB og Snæfell ynnu saman. Sæti hans í stjórn KEA tekur Haukur Halldórsson, bóndi í Þórsmörk á Svalbarðsströnd. „Þetta hefur haft ákveðinn aðdraganda. Eg ætlaði málinu að fara í annan farveg og að menn héldu sig þar sem sagt var í upphafi varðandi samein- ingu BGB og Snæfells," sagði Rögnvaldur Skíði. Hann sagð- ist þó fagna því að af sameingu BGB-Snæfells og Samherja yrði. „Mér fínnst samt óeðlilegt að það sé litið á það sem eitt- hvert sérhagsmunamál fyrir mig hvermg málið fer gagnvart byggðarlaginu. Mér finnst rétt að aðrir taki afstöðu til þess en hinu hafði ég lofað sem stjórn- armaður í KEA að BGB og Snæfell ynnu saman. Rögnvaldur Skíði sagði að á sínum tíma hefði verið stofnað til þess að á sameiningu BGB og Snæfells yrði látið reyna til lengri tíma en raun varð á. Að auki snerti þetta mál allt hags- muni sveitarfélagsins, „en ég býð Samherjamenn velkomna til starfa hér". Bangsadagur á bókasafninu BANGSADAGURINN verður haldinn á Amtsbókasafninu á Ak- ureyri á föstudag, 27. október, og verður ýmislegt gert í tilefni dags- ins. Sýning verður á böngsum barna úr Lundar- og Síðuskóla og þá kemur almenningur einnig með sína bangsa á safnið. Sögustundir verða á tveggja tíma fresti, frá kl. 10 til 18 og þá verður boðið upp á bangsanammi, bangsagetraun verður í gangi og veitt verða verð- laun. Allir krakkar sem koma á bókasafnið fá bókamerki og þá má geta þess að allir sem heita eitt- hvað í líkingu við Björn (Birna, Guðbjörn, Bjarnfríður, svo dæmi séu tekin) fá felldar niður sektir ef einhverjar eru, sem og ókeypis lán þennan dag. ---------?-?-?--------- Námskeið í opinni radd- þjálfun KÓR Glerárkirkju stendur fyrir námskeiði í opinni raddþjálfun, þar sem öllu söngáhugafólki er velkomið að taka þátt. Söngkennararnir Elín Halldórsdóttir og Sigríður Elliða- dóttir leiðbeina. Námskeiðið verður haldið í Gler- árkirkju næsta laugardag, 28. októ- ber, og stendur frá kl. 10 til 15. Verð er 1.000 krónur fyrir hvern þátttak- anda og er boðið upp á léttan hádeg- isverð. Nánari upplýsingar fást í Glerárkirkju milli kl. 12 og 13 á fimmtudag og föstudag. m
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.