Morgunblaðið - 18.12.2002, Blaðsíða 37

Morgunblaðið - 18.12.2002, Blaðsíða 37
HESTAR MORGUNBLAÐIÐ MIÐVIKUDAGUR 18. DESEMBER 2002 37 Reiðfatnaður Náttúrulegur lífsstíll FREMSTIR FYRIR GÆÐI FRAM til þessa hefur einn stóð- hestur, Orri frá Þúfu, að stærstum hluta staðið undir rekstri stöðv- arinnar og ákvörðun um starfsem- ina gæti því fullt eins ráðist á aðal- fundi Orrafélagsins eins og hjá rekstraraðilunum sjálfum. Á nú- líðandi ári var framlag Orrafélags- ins hækkað um helming frá því árinu áður og náði það þó aðeins rétt að tryggja að reksturinn stæði í járnum og nú eru farnar að heyr- ast efasemdir úr röðum Orrafélaga um hvort standandi sé í þessu. Út- koman úr sæðingum úr Orra þetta árið voru heldur lakari og gætti óánægju með hversu margar hryssur voru settar í girðingu hjá klárnum að loknum sæðingum 30. júní. Hin hliðin á málinu gagnvart Orrafélaginu er sú að ofurkapp hefur verið lagt á að enginn komi bónleiður til búðar og allar hryssur fari með fyli frá Orra því dropinn er dýr á þeim bænum. Þar hafa sæðingarnar komið til og með þeim verið hægt að tryggja lang- leiðina í 100% fyljun. Það má því segja að þessi félög, Sæðingastöðin annarsvegar og Orrafélagið hins- vegar, hafi verið háð hvort öðru. Heldur varð útkoman lakari þetta árið en verið hefur undanfarin ár og kann það að hafa áhrif á afstöðu Orrafélaga. Vantar fleiri aðila í reksturinn Jón Vilmundarson, formaður Hrossaræktarsamtaka Suðurlands, sagði að unnið væri nú að því að finna rekstrargrundvöll fyrir stöð- ina og nefndi hann í því sambandi starfsstyrk frá landbúnaðarráðu- neytinu hliðstæðan því sem sæð- ingarstöðvum í öðrum búgreinum væri veittur. Taldi Jón að ef slíkur styrkur fengist horfði málið betur við og ef til vill léttara að fá fleiri aðila inn í reksturinn. Þá væri ver- ið að kanna hvort önnur hrossa- ræktarsambönd hefðu áhuga og getu til að koma inn í reksturinn því hér væri vissulega um að ræða hagsmunamál allra hrossaræktar- manna. Fram til þessa hefðu það verið Sunnlendingar sem hafa dregið vagninn. Sáu þeir meðal annars alfarið um að fjármagna byggingu stöðvarinnar og tækja- búnað stöðvarinnar á móti Dýra- læknaþjónustu Suðurlands. Í raun má segja að stöðin sé rekin með tapi því laun þeirra dýralækna sem starfað hafa við stöðina hafa aldrei verið greidd af Sæðingarstöðinni. Ræktunarbót eður ei Styrkur sá sem væntanlega verður sótt um er ræktunarstöðv- arstyrkur og er þá annaðhvort um að ræða styrk vegna reksturs sæð- ingastöðva eða einangrunarstöðva. Sem dæmi má nefna að nautgripa- ræktin fær 6 milljónir króna vegna reksturs sæðingastöðvarinnar við Hvanneyri. Þá eru veittar 2 millj- ónir króna vegna reksturs tveggja sæðingastöðva sauðfjárræktar. Svínaræktin fær styrk vegna reksturs einangrunarstöðvar og sömu upphæð fær fuglaræktin en loðdýraræktinni er nú úthlutað í fyrsta skipti 1 milljón króna. Ekki má rugla þessum styrkjum saman við styrki vegna skýrsluhalds en þar fær hrossaræktin hæstan styrk allra búgreina samkvæmt upplýsingum frá Bændasamtökum Íslands eða um 7,8 milljónir króna og þar af fara 2,5 milljónir króna til reksturs Worldfengs. Við ákvörðun um úthlutun þessara ræktunarstöðvastyrkja vegur þungt hvort starfsemin stuðli að ræktunarframförum í greininni. Eru það sérfræðingar Bændasam- takanna sem leggja mat á það og eftir því er farið. Með umsókn Sæðingarstöðvarinar í Gunnars- holti um styrk liggur því vænt- anlega fyrir sú spurning hvort sæðingastöð í hrossarækt stuðli að ræktunarframförum í greininni eða hvort hér sé einvörðungu verið að stuðla að auknum tekjum á þeim stóðhestum sem tekið er sæði úr á stöðinni. Sæðingar auka afköst hestanna Almennt er talið að sæðingar geti orðið mjög til hagsbóta fyrir hrossaræktina þótt á það hafi verið bent á að með þeim er hægt að breiða yfir ýmsa þætti ófrjósemi. Virðast menn almennt sammála um að fara verði með gát og aldrei komi til greina að einstakir stóð- hestar verði einvörðungu notaðir í sæðingar. Sæðingar gagnast vel þegar mikil ásókn er í einstaka úr- valsgripi og eykur afköst þeirra verulega. Sömuleiðis koma sæðing- ar að góðum notum ef góðir hestar verða fyrir meiðslum sem gera það að verkum að afköst þeirra eða geta til að fylja hryssur af eigin rammleik skerðist. Frysting sæðis er skammt á veg komin og engan veginn útséð með hvernig því dæmi muni reiða af. En hér á síð- unni fylgir með upptalningu Ágústs Sigurðssonar hrossarækt- arráðunautar á helstu kostum þess að sæðingar séu reknar í hrossa- ræktinni. Sæðingarstöðin í Gunnarsholti rekin með tapi frá upphafi Leiða leitað til að tryggja rekstrargrundvöllinn Morgunblaðið/Vakri Burðarás Sæðingarstöðvarinnar frá upphafi, Orri frá Þúfu, ásamt nokkrum aðdáendum og velunnurum framan við Sæðingarstöðina í Gunnarsholti en ekki er útséð um hvort hann fer á stöðina á næsta ári. Rekstur Sæðingarstöðvarinnar í Gunnarsholti hefur verið afar þungur allt frá því að stöðin tók til starfa fyrir 5 árum. Rekstraraðilarnir Hrossarækt- arsamtök Suðurlands og Dýralæknaþjónusta Suðurlands leita nú leiða til að tryggja rekstrargrundvöll fyrir starfsemina á næsta ári og kynnti Valdimar Kristinsson sér hver staðan er undir lok ársins. ÁGÚST Sigurðsson hrossarækt- arráðunautur hefur sett fram eft- irfarandi lista kosti fylgjandi sæð- ingum: 1. Fjölgunarmöguleiki bestu hest- anna miklu meiri en tíðkaður hef- ur verið. 2. Hraðari erfðaframfarir 3. Skoðun og jafnframt mat á frjó- semi (gallar útilokaðir). Viðhald frjósemi. 4. Möguleiki á hindrun og út- breiðslu sjúkdóma sem breiðst geta út. 5. Söfnun á verðmætu erfðaefni. 6. Stofnvernd með tilliti til ákveð- inna þátta sem hugsanlega geta horfið sökum fæðar í stofninum (litir, einkenni, sérkenni o.s.frv.). 7. Dreifing á erfðaefni án þess að keyra hryssur eða hesta langar leiðir til pörunar. 8. Hagkvæmnispurmál fyrir alla hrossaræktendur hvar sem þeir eru staddir á landinu 9. Stofnvernd ef alvarlegir smit- sjúkdómar koma upp (enginn má fara neitt). Hryssurnar 1. Við skoðun fyrir sæðingu koma fram vandamál ef til staðar eru (frjósemisvandamál – sem oft má laga). 2. Þar af leiðir að betri eða a.m.k. jafngóðri fyljunarprósentu er hægt að ná. 3. Þjónusta við hryssueiganda. Hryssan er skoðuð nokkrum sinn- um og sæðing fer ekki fram nema um óyggjandi hestalæti hafi verið að ræða og egglos hafi átt sér stað. 4. Hindra má notkun vafasamra eða ófrjórra hryssna í ræktun með nákvæmum skoðunum (viðhald frjósemi innan stofnsins). 5. Koma má í veg fyrir útbreiðslu sjúkdóma. 6. Nýlegt dæmi um smitsjúkdóm sem herjaði á hross hér á landi með tilheyrandi sóttkvíum og hömlum á flutningi hrossa milli svæða var þörf áminning um mik- ilvægi þess að komið verði upp öfl- ugum genabanka sem grípa má til komi upp svipað ástand aftur og e.t.v. á óheppilegri tíma því sótt- varnir geta lamað allt rækt- unarstarf í því formi sem við þekkjum það nú. Erlendis eru sóttvarnir ein helsta ástæða þess að sæðingar eru jafnútbreiddar og raun ber vitni. Hérlendis sem um heim allan væri kynbótastarf í nautgripa- og sauðfjárrækt nær óframkvæmanlegt nema með hjálp sæðinga vegna sjúkdóma- varna. 7. Hagkvæmnisjónarmið. Hryssa í ákveðnum landshluta þarf ekki að fara að heiman vegna þess að sæð- ið er hægt að fá sent til notkunar (engin umhverfisbreyting). Galla við sæðingar mætti nefna að hætta er á minnkun í erfða- breytileika ef ekki er varlega farið (ofnotkun hesta), annars geta at- riði hér að neðan nefnd varð- andikosti og galla útflutnings einnig átt við innanlands. Ávinningur við sæðis- töku úr stóðhestum og sæðingar á hryssum www.starri.is Sérhæfing í Intel-vörum Móðurborð - Örgjörvar - Flatir skjáir 3ja ára ábyrgð
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.