Morgunblaðið - 30.03.2006, Blaðsíða 12

Morgunblaðið - 30.03.2006, Blaðsíða 12
12 FIMMTUDAGUR 30. MARS 2006 MORGUNBLAÐIÐ FRÉTTIR BESTA leiðin til þess bæði að vernda auðlindina sem felst í nátt- úrunni að Fjallabaki jafnframt því að gera ferðamönnum svæðið aðgengi- legt væri að stofna þjóðgarð um Fjallabak. Þetta er mat Karls Ing- ólfssonar, rekstrarstjóra ferðaskrif- stofunnar Ultima Thule, en hann kynnti niðurstöður hugmyndavinnu sem unnin var af fulltrúum flestallra þeirra ferðaskrifstofa sem skipu- leggja ferðir á svæðið á málþingi sem Samtök ferðaþjónustunnar stóðu ný- verið fyrir. Að mati Karls skortir tilfinnanlega að mótuð sé heildarsýn fyrir Fjalla- bak ásamt Langasjó, Þórsmörk, Suðurjöklum, Veiðivötnum og Heklu, en slíkt sé ekki hægt fyrr en svæðið sé orðið að einni samhang- andi skipulagseiningu og besta leiðin til að ná því marki væri að stofna þjóðgarð um svæðið. Bendir hann á að sú uppbygging sem átt hafi sér stað á svæðinu hafi verið tilviljunum háð, en mikilvægt sé að móta heild- arsýn til þess að tryggja að ferða- fólki gefist raunverulega kostur á að upplifa það sem svæðið hefur upp á að bjóða, þ.e. að fólk komist að nátt- úrunni í því skyni að skoða hana án þess að umferð og illa grundaðar framkvæmdir skemmi það sem eigi að skoða. Vill fjölga göngubrúm inn á svæðið að Fjallabaki Aðspurður hvernig standa eigi straum af kostnaði við að koma upp þjóðgarði að Fjallabaki bendir Karl á að eðlilegast væri að fjármagnið kæmi frá ríkinu, sem innheimti í dag milljarða króna á ári í virðis- aukaskatt af ferðaþjónustunni. „Raunar er það svo að ferðaþjón- ustan er einni útflutningsgreina gert að selja íslenskan virðisaukaskatt á alþjóðlegum samkeppnismarkaði,“ segir Karl og bendir á að virðis- aukaskatturinn nemi u.þ.b. einum tí- unda hlut af kostnaði við Íslands- ferðir erlendra ferðamanna. „Mér fyndist því eðlilegt að eitt- hvað af þeim tekjum sem ríkið hefur innheimt af greininni verði veitt aft- ur inn í greinina, með því annars veg- ar að grípa til aðgerða til að vernda náttúruna og hins vegar styrkja þá innviði greinarinnar sem þarf til þess að hún geti blómstrað. Ég lít á þetta sem eitt helsta hagsmunamál grein- arinnar í dag.“ Spurður hvers konar uppbygg- ingu hann myndi vilja sjá á svæðinu að Fjallabaki nefnir Karl að æskilegt væri að byggja þrjár göngubrýr inn á svæðið í því skyni að bæta aðgeng- ið. Segist hann þannig vilja sjá göngubrú norðan Landmannalauga yfir Tungná, yfir Skaftá við Sveins- tind og göngubrú yfir Markarfljót inn í Þórsmörk. Einnig þurfi að huga sérlega að Landmannalaugum, því nú sé svo komið að mannvirki, bílar og tjald- stæði við laugarnar séu orðin of áberandi og farin að skerða upplifun ferðamanna af því sem þeir ætla að skoða. Að mati Karls ætti að flytja mannvirkin burt frá laugasvæðinu og norður fyrir Norðurbarm, sem liggur í um 15 mínútna göngufæri frá Landmannalaugum, en þar myndu mannvirkin, að mati Karls, falla mun betur að náttúrunni. Aðkoma að Landmannalaugum yrði þá um göngubrú á Jökulgilskvísl. Bendir Karl á að ekki væri æski- legt að huga að vegbótum að Land- mannalaugum fyrr en búið sé að flytja mannvirkin. Spurður almennt um vegagerð á hálendinu segir Karl mikilvægt að hún spilli ekki upplifun ferðamanna af svæðinu. Nefnir hann í því samhengi að afleit hugmynd væri að leggja uppbyggðan veg um Jökuldali á Fjallabaksleið nyrðri, frá Landmannalaugum niður í Eldgjá. Landmannalaugar höfða ekki lengur til náttúrusinna Þolmörkum mikilla náttúrusinna virðist vera náð á vinsælum og fjöl- mennum ferðamannastöðum á borð við Landmannalaugar, Jökulsár- gljúfur og Mývatnssveit. Þetta er niðurstaða viðhorfskönnunar sem Anna Dóra Sæþórsdóttir landfræð- ingur hefur gert meðal ferðamanna á vinsælum áfangastöðum hvort held- ur er á hálendinu eða nálægt byggð. Þannig má nefna að aðeins 3% ferða- manna sem leggja leið sína í Land- mannalaugar eru miklir náttúru- sinnar sem kjósa sem minnsta þjónustu á ferðum sínum um landið og vilja helst upplifa ósnortna nátt- úru í fámenni, 26% teljast náttúru- sinnar, á meðan 47% þeirra eru al- mennir ferðamenn og 24% þjón- ustusinnar. Í þessu samhengi má nefna að Landmannalaugar eru vin- sælasta svæði hálendisins, en árlega leggja um hundrað þúsund gestir leið sína þangað yfir sumarið. Til samanburðar má nefna að 59% þeirra ferðamanna sem leggja leið sína á Sveinstind eru náttúrusinnar eða miklir náttúrusinnar, 35% al- mennir ferðamenn og aðeins 6% ferðamanna þar teljast þjónustu- sinnar. Bendir Anna Dóra á að ein- dregnir náttúrusinnar forðist í sífellt auknum mæli vinsælustu staðina og leiti fremur inn á fáfarnari svæði á hálendinu í því skyni að njóta náttúr- unnar með þeim hætti sem best höfð- ar til þeirra. Að sögn Önnu Dóru felast þol- mörk ferðamennsku m.a. í þeim mesta fjölda gesta sem getur ferðast um tiltekið svæði áður en upplifun þeirra skerðist vegna umfangs ferða- mennsku, en þess ber að geta að mat gesta á því hvort upplifunin skerðist fer m.a. eftir því hvort viðkomandi er náttúrusinni eða þjónustusinni. Að mati Önnu Dóru er mikilvægt að ferðaþjónustan móti með sér heild- stæða stefnu um það hvaða staði á hálendinu byggja eigi upp og með hvaða hætti, en hafa má í huga að yf- irgnæfandi meirihluta ferðamanna sem sækja hálendið heim finnst mik- ilvægt að geta upplifað óraskaða náttúru og ósnortin víðerni. Aðspurð segir Anna Dóra hálendið enn þola talsverða aukningu ferða- manna að því tilskildu að uppbygg- ing ferðaþjónustunnar sé unnin með réttum hætti. „Mín draumsýn felst í því að uppbyggingin fyrir ferðaþjón- ustu fari fram sem næst jaðar- svæðum hálendisins, t.d. í Þjórs- árdal, Bárðardal eða Lóni, og síðan sé gert þaðan út inn á hálendið. Þetta væri bæði gott fyrir náttúruna, þar sem þetta myndi hlífa henni sem mest, en ekki síður til þess fallið að skapa atvinnu kringum ferðaþjón- ustu í byggðum,“ segir Anna Dóra. Náttúran skoðuð án þess að skemma Eftir Silju Björk Huldudóttur silja@mbl.is                        NÝR sendiherrabústaður var formlega opnaður í Berl- ín á þriðjudaginn. Það var Geir H. Haarde, utanrík- isráðherra, sem vígði bú- staðinn og afhenti Ólafi Dav- íðssyni, sendiherra, lyklana að bústaðnum. Ákveðið blað var brotið með byggingu bústaðarins, sem er staðsettur í Grune- wald-hverfinu í Vestur- Berlín. Hann er ekki einasta híbýli sendiherra og fjöl- skyldu hans heldur og menningarmiðstöð og er húsnæðið því tvískipt. Op- inbera rýminu er ætlað fjöl- þætt hlutverk í kynningu á íslensku menningarlífi, með hljómleikum, myndlist- arsýningum, upplestrum eða almennum kynningum. Arkitektar hússins eru ís- lenskir, þau Hjördís Sig- urgísladóttur og Dennis Jó- hannesson og í húsinu eru húsgögn og listmunir eftir íslenska hönnuði og lista- menn. Í samtali við Ólaf Dav- íðsson sendiherra kom fram að frá upphafi hefði verið lagt upp með þessa hönnun. Bústaðurinn hefði verið byggður upp frá grunni með þetta hlutverk í huga. Áhugi á íslenskri menningu er mik- ill í Þýskalandi og mun húsið því nýtast vel í því að ýta undir kynningu á henni. Dennis Jóhannesson, ann- ar arkitekta hússins, sagði blaðamanni að lagt hefði verið upp með íslensk temu í hönnun hússins. Enda væri allt frá fataskáp niður í hnífapör byggt á íslensku hugviti. „Fyrir mér á húsið allt að vera sem einskonar kynning á íslensku hugviti og hönnun. Og þá í sem víð- astri merkingu,“ sagði Dennis. Lifandi menningarhús Sérstök áhersla verður lögð á kynningu á íslenskri samtímalist í bústaðnum og nú hanga uppi í salnum nokkur verk eftir Erró sem voru valin í samráði við Ólaf Kvaran, safnstjóra Lista- safns Íslands. Mun sú sýning standa út þetta ár en þá hefst kynning á öðrum ís- lenskum samtímamyndlista- manni. Ólafur Kvaran var á með- al þeirra 250 sem sóttu vígsl- una og tjáði hann blaða- manni að hann liti á þetta sem lifandi menningarhús og það væri í raun algerlega einstakt. Það byði upp á fjöl- mörg tækifæri til að efla kynningu á íslenskri menn- ingu hér í Þýskalandi. Ólafur sendiherra hélt tölu af tilefninu, svo og Geir Haarde, Bernd Schragen forstjóri byggingarfyrir- tækis bústaðarins og svo Karin Schubert, varaborg- arstjóri Berlínar. Þá sungu fjórir söngvarar, sem búsett- ir eru í borginni, við undir- leik Jónasar Ingimundar- sonar, þau Arndís Halla Ásgeirsdóttir, Hanna Dóra Sturludóttir, Bjarni Thor Kristinsson og Jónas Guð- mundsson. Sannaðist þá að hljómburður hússins er prýðilegur og gott betur. Árni Ziemsen, veitingastjóri á Sachs og hans fólk, sáu um veitingar og að sjálfsögðu var boðið upp á flatkökur með hangiketi innan um annað góðgæti. Nýr sendiherrabústaður vígður í Berlín Mun gegna fjölþættu hlutverki Ljósmynd/H. Lüders Geir Haarde utanríkisráðherra afhendir Ólafi Davíðssyni sendiherra lyklavöldin að nýja bústaðnum. Eftir Arnar Eggert Thoroddsen í Berlín arnart@mbl.is GEIR H. Haarde, utanríkisráðherra, fundaði með þýskum þingmönnum í gær, og svaraði m.a. spurningum um íslensku bank- ana á fundi með áhugamönnum um alþjóða- mál, en heimsókn hans til Þýskalands lauk í gærkvöldi. Geir fundaði með Ruprecht Polenz, for- manni utanríkismálanefndar þýska þingsins, og Karl-Theodor Freiherr zu Guttenberg, þingmanni og aðaltalsmanni Kristilegra demókrata og Kristilegra sósíal-sambands- ins í utanríkismálum. Rætt var um ýmis mál, en þó aðallega varnir Íslands, segir Geir. „Þessir menn hafa mikinn áhuga á þessu máli, og vilja fylgjast með því. Þeir hafa áhuga á að leggja sitt af mörkum til að viðhalda stöðugleika hér á Norður-Atlants- hafinu.“ Þingmennirnir hugsuðu þó fundinn í gær aðallega til þess að afla sér upplýsinga um hlið Íslendinga á málinu, en Geir segir þá hafa verið afar vel inni í málinu þó þeir hafi ekki heyrt öll smáatriði. Geir flutti ræðu í Þýsku utanríkismála- stofnuninni (DGAP) undir kvöld í gær, þar sem hann fjallaði um utanríkisstefnu Íslands á breyttum tímum, bæði tengt varnarmálum og efnahagsmálum. Fundargestir höfðu tækifæri til að spyrja ráðherra á fundinum, og segir hann að m.a. hafi verið spurt um útrás íslenskra fyrirtækja, og um stöðu ís- lensku viðskiptabankanna. Skoðaði listasýningar „Það eru ýmsir hér sem hafa fylgst vel með því, og ég fékk gott tækifæri til að fara yfir það mál, og lýsa stöðunni hvað varðar okkar efnahagsmál og fjármál, þar á meðal stöðu bankanna,“ segir Geir. Auk þess að ræða utanríkismál heimsótti Geir tvær listasýningar. Annars vegar yf- irlitssýningu á verkum Louisu Matthíasdótt- ur í sameiginlegum sal norrænu sendiráð- anna í Berlín. Hins vegar leit Geir á sýningu myndlistarmannsins Bernd Koberling, sem kemur til Íslands reglulega til að mála. Morgunblaðið/Arnar Eggert Thoroddsen Jón Proppé sýningarstjóri hélt tölu um Louisu Matthíasdóttur, en ráðherra skoðaði tvær list- sýningar í Berlín. Við vinstri hlið Jóns standa þau Geir Haarde og eiginkona hans, Inga Jóna Þórðardóttir, en til hægri við Jón er Auður Edda Jökulsdóttir sendiráðunautur. Spurður um útrás og íslenska banka
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.