Fréttablaðið - 30.04.2010, Blaðsíða 58

Fréttablaðið - 30.04.2010, Blaðsíða 58
 30. apríl 2010 FÖSTUDAGUR26 NÝ SENDING!!! árfram lagersala 1-3 þús. Emilía Bláu húsin Faxafeni s: 588- 9925 emilia.is HEILSA Heilsuvörur Botnlaus orka betri líðan! Herbalife Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr- unarfræðingur. www.halldorabjarna.is S. 861 4019 & 868 4876. Árangur með Herbalife í 30 ár. Pantaðu frían prufupakka. Edda Borg S. 896 4662 www.lifsstill.is Fæðubótarefni Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@ ismennt.is Nudd TANTRA MASSAGE An exclusive gift for men, women and couples. Tel. 698 8301 www.tantra- temple.com SPA - DREAM OASIS Fáðu kort og nudd frítt. NUDD: Heilln., Slökunarn., Skrúbb, Pottur, Sólbekkir og fleira. Símar 567- 6666 og 862-0941. http://dreamoasis. magix.net NUDD - AFRICANA - NUDD JB HEILSULIND S. 445 5000 Algjör nautn, 2ja klukkustunda með- ferð 9900.- kr. Nuddari frá Senegal. Tilb. f. 2 skrúbb, heitur pottur, nudd kr. 9900.- kr. Detox úthreinsun f. 2 kr. 9900.- margar teg. nudd. slökun, veitingar, heilsu, vítamín, næringarráð- gjöf, snyrting. Ekkert sex nudd. No sex massage. Uppl. - pantanir s. 4455000 JB Heilsulind Skúlagötu 40. Vandaðir ferðanuddbekkir og óléttu- bekkir á góðu verði. Uppl í síma 8916447 Óli. Heilsunudd & óhefðbundnar lækningar Nuddstofan umhyggja - nuddstofan.is uppl: 5516146 NUDD Nudd nudd nudd heilnudd. Tilboð í dag. Uppl. í s. 616 6469. SKÓLAR & NÁMSKEIÐ Námskeið SIGLINGANÁMSKEIÐ Námskeið fyrir börn og fullorðna. Skráning á www.brokey.is & s: 895 1551 Siglingafélag Reykjavíkur Ökukennsla Kenni á Ford Focus tdci disel ‚07 Uppl. í s. 892 9490 & 557 9387, Guðný I. Einarsdóttir. TÓMSTUNDIR & FERÐIR Ferðaþjónusta Lundur við Ásbyrgi eitt besta tjaldsvæði norðan heiða, frítt í sund og heitan pott fyrir næturgesti staðurinn býður bara uppá það besta fyrir allskonar hópa og einstaklinga sérlega barnvætt tjaldsvæði einnig golfvöllur 5 mín sjá lundurtravel.com Gisting Gisting 2 X 1 Á Norðurlandi og Alicante Spánn, dæmi um verð 2. hæða raðhús með öllu aðeins 150 evrur vikan. Uppl. solarhus@gmail.com 696 3667 Fyrir veiðimenn Silungsormar,blómaáburður.Sölumenn 772 4777,662 0717.Heildsali Gummi 772 2561. SilungarnetSilungarnet Mikið úrval af flot og sökknetum, Heimavík ehf, S. 892 8655 eða www. heimavik.is HÚSNÆÐI Húsnæði í boði Leiguliðar ehf Fossaleyni 16 Skrifstofa Leiguliða auglýs- ir lausar íbúðir, leiguverð frá kr. 58.000. Reykjavík, Selfoss, Þorlákshöfn, Akranes, Hafnarfjörður. Gæludýr leyfð. Sjá www.leigulidar.is eða 517 3440. Rvk. Hfj. og Kef. Stúdíó, 2ja og 4ra herbergja. Nánari upplýsingar á www.heimahagar.is www.leiguherbergi.is 1-2 manna herb.Funahöfða 17a -19 Rvk og Dalshraun 13 Hfj aðganur að internet, baði. eldh., þurrkara og þvottavél. 824 4535. Room for rent 1-2 person,. Funahöfða 17a -19 Rvk og Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, kitch, washing room incl. Uppl/info í S. 824 4535. www.leiguherbergi.is Herbergi til leigu í Kópavogi. Aðgangur að eldhúsi og þvottahúsi. Tengi fyrir Stöð 2 og Sýn. Uppl. í s. 893 2385. 13 sq/m furnished room for rent in 105. Own entrance, shared bathroom with shower. Access to washer / dryer. 35.000 820-8214 Góð herb. á sv. 109 og 101 til leigu. aðg. að m.a. baðh., eldunaraðst., þvottav., neti ofl. S. 891 7630 Herb. til leigu í 105 Rvk. Sameiginl. eldhús, þvottah.& bað. 32-42 þús. S.8635514 Studíóíbúð til leigu, sv. 105 Uppl. s. 695 1918. 2ja herb. nýleg íbúð í Hraunbæ, Rvk. Kr. 105.000 með hússjóð&hita. S:898- 3420 3ja herb. nýleg íbúð í Hraunbæ Rvk. kr. 125.000 m. hússj. & hita.S:8983420 Til leigu 35m2 stúdíóíbúð á jarðhæð í Hraunbæ. Verð 60þús á mánuði. Uppl í síma 861 6302 Herb. í miðbænum Rvk. Húsgögn fylgja. Leiga 40þ. Uppl. í s. 895 0482 e. kl. 16. Lovely little studio flat. City center. Avalable now. S. 898 9574. Háholt, Hafnarfjörður Um er að ræða góða nýlega íbúð. 4ra herb. 129 fm. Leiguverð 130.000 Íbúðin er laus 1. maí Upplýsingar: s. 8933985 og addiat@simnet.is Til leigu herbergi i Hafnarfirði. Laust núna. Simi 8447075 Stúdíóíbúð til leigu. Uppl í S. 557 5058 & 866 4754 SKAMMTÍMALEIGU SKAMMTÍMALEIGU-ÍBÚÐIR-RVÍK Í mið- bænum DRA.is/fyrirspurn á info@dra.is næg bílast 2-10 manna íbúðir Húsnæði óskast Kona á besta aldri vantar íbúð á höf- uðb. eða út á landi. greiðslugeta 60-80. Langt.leiga. Meðmæli ef óskað er. uppl. 897 3429. 2ja-3ja herb. Húsnæði óskast í miðbæ RVK. skilvísar greiðslur. Vinsamlegast hafið samband í síma 699 2988. Söðlasmiðurinn í mosó óskar eftir hús- næði 20-35fm húsnæði eða bílskúr. Uppl s. 661 8864 Íbúð óskast í hverfi 101-105-108. Útsýni kostur. Uppl í S. 858 7573 & 896 3420 Fasteignir Gyðufell 10 - frábært verð- opið hús Til sölu 3ja herbergja falleg og björt og rúmgóð 82 fm íbúð Á 3.hæð. Húsið allt í toppstandi að utan. Íbúðin er laus. Verð 14,7 millj. Sýnd í dag kl.15.30-16.00. Fyrstur kemur fyrstur fær. S: 7719432. Hvaleyrarbraut 22 - opið hús í dag Lægsta fm-verð í bænum. Geymsluhúsnæði eða verkstæðispláss. Til sölu í þessu húsi nokkrar einingar á lægsta verði sem þekkist á markaðnum í dag. Dæmi 78 og 87 fm á götuhæð með innkeyrsluhurð. 77 fm og 286 fm á 2.hæð. ( fm verð frá 35-90 þús). Eignin er sýnd í dag á milli kl. 16.30-17.00 s: 7719432. ( ekið út Hvaleyrarbraut og upp Lónsbraut) Sumarbústaðir Gestahús frá 9m² til 25m² verð Samsett 95þm² Ósamsett 75m² liba.is sími 8921897 Til sölu nýlegur sumarbústaður í Eilífsdal í Hvalfirði. 50 km. frá Reykjavík. 75 m2 ásamt 20 m2 svefnlofti og 15 m2 verkfæra- og eldiviðageymslu. Nánari upplýsingar í síma 8972090. Atvinnuhúsnæði Til leigu bjartar og rúmgóðar vinnustof- ur í Höfðahverfi. Sími 861-8011 Snyrtilegt, 180 fm pláss, til leigu á Smiðjuvegi. Góð aðkoma. Uppl. í 8960551. Geymsluhúsnæði www.geymslaeitt.is Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Lágt verð. Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 564-6500 geymslur.com Geymslur frá 3990.- kr á mán. Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) Upphitað, vaktað & öryggis- myndavélar. S. 555 3464. www.buslodageymsla.is Búslóðageymsla Olivers 100 kr. á dag hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 4046 & 892 0808. Gisting AKUREYRI Íbúð á efstu hæð í Tjarnarlundi. Vikuleiga / Helgarleiga UPPl S 8692295 brennias@simnet.is Gott sumarhús til leigu skammt frá Egilsstöðum. Lausar vikur frá 21. maí til 2. júlí n.k. Svefpláss fyrir 6 manns. Upplýsingar í síma 8437811 ATVINNA Atvinna í boði Kvöld- og helgarvinna Kvöld- og helgarvinna. Tímakaup og bónusar. Okkur vantar öflugt og skemmtilegt fólk til úthringinga! Hringdu núna í síma 550 3610 kol@kol.is Vanur sjómaður með réttindi óskast á handfærabát. Uppl. í s. 662 3100. Starfsmaður óskast í háþrýstiþvott. Litli Klettur ehf óskar eftir vönum starfs- manni í háþrýstiþvott. Viðkomandi þarf að hafa reynslu af vinnu við þvott og einnig viðhaldi tækjanna. Baldur s: 699-0355 - lk@litliklettur.is Stýrimann og vélstjóra vantar á rækju- togara sem fer til veiða í hvallál uppl: 8930389 / 8488234 Óska eftir vönum starfskrafti í efnalaug. Þarf að vera stundvís og reyklaus. Uppl í s. 857 4471 Vélstjóra vantar á 29 tonna skötuselsbát á Suðurnesjum. Uppl. í s. 845 1546. Starfskraftur óskast til Danmerkur sem getur járnad og tamid ísl. hesta, einnig farid í hestaferdir med túrista, svo og alm. bústörf sem fylgja hesta- mennsku. Uppl. 004522343727 ( ísl.) eda 004523458649 (dk,deuts,english) Kórstjóri Metnaðarfullt söngfólk í kór óskar eftir áhugasömum, jákvæðum og drífandi stjórnanda til starfa á komandi hausti. Æfingar eru á þriðjudagskvöldum. Umsóknir sendist á valborgj@simnet.is Atvinna óskast Fjölhæfur rafvirki óskar eftir vinnu,upp- lýsingar í síma 6628589 Einkamál TÓNLISTARSKÓLINN Í REYKJAVÍK Innritun stendur yfir SJÁ TONO.IS Tilkynningar Fundir / Mannfagnaður
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.