Fréttablaðið - 30.04.2010, Blaðsíða 60

Fréttablaðið - 30.04.2010, Blaðsíða 60
28 30. apríl 2010 FÖSTUDAGUR timamot@frettabladid.is Unglingafélagið Adrenalín gegn rasisma hefur að markmiði að vinna að víðsýni og samstöðu unglinga af ólík- um uppruna og uppræta fordóma. Tíu ár eru nú liðin síðan Laugarneskirkja, Austurbæjarskóli og Laugalækjarskóli tóku sig saman og stofnuðu félagið og segir Bjarni Karlsson, sóknarprestur Laugarneskirkju, starf þess hafa gefið góða raun. „Reynslan sýnir að krakkar sem hafa tekið þátt í starfinu okkar standa sig marktækt betur í framhaldsskól- um og hafa fundið sig betur í unglinga- samfélaginu. En það hefur því miður verið vandamál að unglingar sem hafa flutt til landsins hafa tilhneigingu til að flosna upp úr framhaldsskólum,“ bendir séra Bjarni á, en hann var á sínum tíma hvatamaðurinn að stofnun félagsins og hefur nú yfirumsjón með starfi þess. En hvernig gengur starfsemin fyrir sig? „Við fáum til okkar nemendur úr 8., 9. og 10. bekkjum Laugalækjarskóla og innflytjendadeild Austurbæjar- skóla. Síðan taka allir þátt í spennandi viðburðum sem koma adrenalínflæð- inu af stað, svo sem sjósundi, fjallgöng- um, hellaferðum og fleiru. Krakkarn- ir hjálpast að við að ná sameiginlegu markmiði og læra þannig að treysta hverjir öðrum, sem verður oft kveikj- an að vináttu. Áhersla er líka lögð á að bera virðingu fyrir eigin bakgrunni og annarra,“ segir séra Bjarni og bætir við að þar sem vinátta sé ferðalag sem kosti bæði kjark og forvitni sé hefð fyrir því að fara saman í ferðalög. Síðast héldu 34 hressir krakkar og nokkrir fullorðnir með séra Bjarna í fararbroddi í könnunarferð í Gullborg- arhelli í Hnappadal á dögunum. „Þetta var ögrandi og töluverð mannraun að komast í gegnum hellinn,“ rifjar prest- urinn upp, en hópurinn gisti í Stykkis- hólmi um nóttina. Farið var með Baldri út í Flatey á Breiðafirði daginn eftir og gist í húsinu Vogi. „Þar ræddum við allt milli himins og jarðar og komumst meðal annars að því að þrátt fyrir ólíkt þjóðerni og trúarbrögð værum við öll manneskjur og með því að tala saman byggðist upp vinátta til að treysta öðrum. Við fögnum því fjölbreytileik- anum og vinnum gegn fordómum í eigin hjarta.“ Séra Bjarni segir ferðina gott dæmi um hvernig félagið vinnur að því að auka víðsýni unglinga sem eru fæddir og uppaldir hérlendis ásamt því hjálpa aðfluttum unglingum betur að fóta sig í íslensku samfé- lagi. „Adrenalín gegn rasisma er lif- andi sönnun þess að fjölbreytileiki er flottur og áhugaverður.“ roald@frettabladid.is UNGLINGAFÉLAGIÐ ADRENALÍN GEGN RASISMA: Á TÍU ÁRA AFMÆLI Fjölbreytileikinn er flottur UNGIR ELDHUGAR „Þeir eru náttúrulega dásamlegir, litfríðir og fjölbreyttir og fullir af jákvæðri orku,“ segir séra Bjarni Karlsson um hressa krakka sem lögðu af stað í æsispennandi ferð út í Flatey á Breiðafirði á dögunum undir formerkjum Adrenalíns með það að leiðarljósi að auka víðsýni og uppræta fordóma. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA LARS VON TRIER FÆDDIST ÞENNAN DAG ÁRIÐ 1956. „Í sannleika sagt óttast ég allt í lífinu, nema kvikmynda- gerð.“ Lars von Trier er danskur kvik- myndaleikstjóri og einn upp- hafsmaður Dogme 95-hreyfing- arinnar í kvikmyndagerð. Meðal mynda hans má nefna Break- ing the Waves og Dancer in the Dark, en söngkonan Björk Guð- mundsdóttir fór með aðalhlut- verkið í þeirri síðarnefndu. Ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks tók við völdum á þessum degi árið 1990. Davíð Oddsson, formaður Sjálfstæðis- flokksins, varð forsætisráðherra, en Jón Baldvin Hannibalsson, formaður Alþýðuflokksins, utanrík- isráðherra. Forsvarsmenn flokkanna héldu því fram að stjórnin þyrfti að berjast við fortíðarvanda, sem kæmi meðal annars fram í hallarekstri á ríkissjóði, tómum sjóðum vegna mislukk- aðra fjárfestinga í loðdýrarækt og fiskeldi og yfirvofandi verðbólgu, sem henni tókst að halda niðri. Í tíð stjórnar gerðist Ísland aðili að Evrópska efnahagssvæðinu (EES) og ríkisstjórnin hóf sölu á ríkisfyrirtækjum. Þá varð Ísland fyrst ríkja til að viðurkenna á ný sjálfstæði Eystrasaltsríkjanna Eistlands, Lettlands og Litháens eftir hrun Sovétríkjanna. Viðeyjarstjórnin starfaði allt til ársins 1995 þegar Davíð sleit samstarfinu og myndaði rík- isstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks. Sjá www.wikipedia.org. ÞETTA GERÐIST: 30. APRÍL 1990 Viðeyjarstjórn tekur við völdum Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Theodóra Guðnadóttir frá Höllustöðum, Reykhólahreppi, lést á Dvalarheimilinu Barmahlíð Reykhólum, miðvikudaginn 28. apríl. Jarðarförin verður auglýst síðar. Kristrún Samúelsdóttir Karl I. Karlsson Jónas Samúelsson Bergljót Bjarnadóttir Þorgeir Samúelsson Ingvar Samúelsson Björn Samúelsson Ágústa Bragadóttir barnabörn og barnabarnabörn. Innilegar þakkir til allra er auðsýndu okkur samúð og hlýhug við andlát og útför elskulegs eiginmanns míns, föður okkar, tengdaföður, afa og langafa, Hennings Kr. Kjartanssonar, Aðalgötu 5, Keflavík. Sérstakar þakkir til starfsfólks á Hjúkrunarheimilinu Garðvangi Garði, fyrir einstaklega góða umönnun og hlýtt viðmót. Jónína Ingólfsdóttir Inga María Henningsdóttir Ólafur Sigurjónsson Bjarney Sigríður Snævarsdóttir Bjarni Friðrik Jóhannesson barnabörn og barnabarnabörn. Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, Erlingur Hansson, Fannborg 5, Kópavogi, lést fimmtudaginn 22. apríl. Útför hans fer fram frá Hjallakirkju þriðjudaginn 4. maí kl. 15.00. Blóm og kransar eru vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem vildu minnast hans er góðfúslega bent á líknarstofnanir. Alfreð Svavar Erlingsson Guðrún Sigurðardóttir Búi Ingvar Erlingsson Anna Gunnhildur Jónsdóttir Hanna Erlingsdóttir barnabörn og barnabarnabörn. Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, Ólafur Friðrik Ögmundsson, til heimilis að Grænumörk 5, Selfossi, sem lést á Heilbrigðisstofnun Suðurlands þann 20. apríl síðastliðinn verður jarðsunginn frá Víkurkirkju laugardaginn 1. maí kl. 14.00. Ögmundur Ólafsson Helga Halldórsdóttir Alda Guðlaug Ólafsdóttir Lilja Guðrún Ólafsdóttir Björn Friðriksson Erna Ólafsdóttir Eyjólfur Sigurjónsson Guðlaugur Jón Ólafsson Angela Rós Sveinbjörnsdóttir Baldur Ólafsson Kristín Erna Leifsdóttir Halla Ólafsdóttir Guðni Einarsson Jón Geir Ólafsson Ólöf Ragna Ólafsdóttir og fjölskyldur. Innilegar þakkir fyrir hlýjar kveðjur og vinarhug vegna andláts og útfarar eiginmanns míns, föður okkar, tengdaföður og afa, Jóns Böðvarssonar, fyrrverandi skólameistara. Sérstakar þakkir til starfsfólks á Landspítalanum í Fossvogi, starfsfólks heimahjúkrunar og á Hjúkrunarheimilinu Eir. Guðrún Erla Björgvinsdóttir Björgvin Jónsson Sigríður Dóra Magnúsdóttir Böðvar Jónsson Jóna Hrefna Bergsteinsdóttir Sigríður Jónsdóttir Ásthildur Jónsdóttir og barnabörn. Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, Óskar Valdimarsson vélstjóri, síðast til heimilis að Hrafnistu í Hafnarfirði, andaðist 21. apríl 2010. Útför hans hefur farið fram í kyrrþey. Sigríður Óskarsdóttir Eiríkur Skarphéðinsson Þóra Óskarsdóttir Olav Ballisager Jón Óskarsson Sigdís Sigmundsdóttir barnabörn og barnabarnabörn. Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is. Auglýsingar sendist á auglysingar@frettabladid.is eða hringja í síma 512 5000.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.