Morgunblaðið - 21.03.1974, Blaðsíða 6

Morgunblaðið - 21.03.1974, Blaðsíða 6
f> MOKGUNBLAOID. KIMMTUDAGUK 21. MARZ 1974 DAGBOK I dag er fimmtudagurinn 21. marz, sem er 80. dagur ársins 1974. Benedikts- messa.jafndægur á vori. Árdegisflóð er í Reykjavík kl. 05.1.3, síðdegisflóðkl. 17.31. Sólarupprás er í Reykjavfk kl. 07.26, sólarlag kl. 19.46. Um tvennl bið ég þig, synja mé'r þess eigi, áður en ég dey: Lát fals og lygaorð vera fjarri me>; gef mér hvorki fátækt né auðæfi, en veit mér minn deildan verð. Kg kynni annars að verða of saddur og afneita og segja: Hver er Drottinn? Eða ef ég yrði fátækur.kynni ég að stela og misb.jóða nafni (iuðs míns. (Orðskviðirnir,30. 7—9). 1KPOSSG ATA * pWB° IX »» r % l.árélf: I. fláfl (i. þvottHT K. sér- hljiiðar 10. h'Hííra 12. stoppaði í II. stijsri i'kki 15. kiticliiiii 16. f'yrir uian 17. líaífJrakvf'wrti Lóðréll: 2. vcisla 3. Iiringinn I. sl.vkki 5. líkaiiisliliiliiin 7. öv;egin 9. saurgíi 11. ski'l 13. In'iiiiir I.ausn á síffust krossKÚtu. linrll: 1. garma 6. iiám K. ;il 10. OA II. söngmn 12. TT 13. ná II. : 16. r.isinni Líiðrcll: 2. ;in 3. rangali I. MM 5. laslar 7. lnaiiaðl 9. Ii>l 10. iinn II. ;i;s 15. I,N ást er . . . . . . að minnka drykkju, reykingar og áhyggjur því að það stuðlar að hjartaslagi TM fteg. U.S. Po' Off— All riqhli >et«rved • 974 by to* Anqelri Timei BRIDGE *t.-~;.:in •¦! al læknakandidötum, sem luku próli I febrúar sl., i heímsókn i Ingólfsapóteki. . ¦< .:.'• ftií fiá vinstri. FriOik Páll .lónsson. Stefán Jóhann Hreiðarsson, Þorsteinn Gíslason, Kristján Arinbjarnason, íilalur F.yjólfsson, Niels Chr. Nielsen, aftari röð frá vinstri. Geir Friðgeirsson, Sturla Stefáns- son, Rrynjólfur Arni Mogensen, Hafsteinn Sa-mundsson, i'áll Ammendrup, Karl Haraldsson. A myndina vanlarGylfa Haraldsson. | SÁ NÆSTBESTI ~| | |\|ÝIR BOHfSARAH .liii lilli var að lesa f a'viulýra- bókimii: — llr. drotlniiigiii fa-ddi koniiiigiiiiuii son. — Vlaiiiina hvað þýðir |>ella'.' — I'aíi þýðir það, að drollning- in gaf kóiigimim sou. Sliitlu siðar álti .lói að skrifa slil i skólaiiiiin iiiii afma'lið sill. I>ai slóð in.a. — Oi: svo fa'ildi Klara fra'iika incr kanai ífugl. II.liiniiniim Hope og Kinari Knúts syni fa'ddist sonur, Tryggvi, 24. fegrtiar f Albcrt Kinstcin Ho- spital i Bronx. I>au inunu flyljasl l'ljtitlega hingað til lands, og hoiini lisfang þcirra verður /Ksti- f'ell4. ibiið II K. Kcykjavík. A Ka'ðingarhoiinili Keykjavik- ni' l'a'tltlisl: (iuðrúnii iHirsteinsdrtttur og Sveini Jóussyni, Hólavangi 7, llclln á Kangárvöllum. dóttir 15. marz kl 04 40 Ilúu vti 14 mcrkur og var 50 sin uð letiLid. Ragnheiði Friðsteinsdóttur og Kjartani Leo Schmidt, Lindar- giilu 42, Keykjavík, sonur 14. inar/ kl. 20.00. Hann vó 13 merkur og var 49 sm að lengd. Kddu Axelsdóttur og Ómari Friðrikssyni, Blöndubakka 15, Keykjavík, sonur 15. marz kl. 09.25. Hann vó 15 merkur og var 53 sni að lengd. Jóhönnu Axelsdóttur og Pclri I>ór Olafssyni, Skdlavörðustig 13, Keykjavík, sonur 14. marz kl. 04.40. Hann vó 15 merkur og var 53 sm að lengd. SÖFNIN j l.aiiflsliókasafnið er opið kl. 9— Rtirgarbókasafnið Aðalsafnið er opið inániul — fiisttid. kl. !»—22, laiigard. kl. 9—1K, siiniiud, kl. 14 —IK. Rúslaðuútihú er opið mánud. — fostud. kl. 11—21. llols\al laúlihú er opið máiiiid. — ftistiid. kl. 16 — 19. Sólhcimatílihú er opið máiiud. — fiislud. kl. 14—21. I.augard. kl. 14 — 17. I.andshókasafnið er opið kl. 9—19 alla virka daga. Ameríska bókasafnið. Nes- haga 16. er tipið kl. 1—7 alla \ii ka daga. Rókasafnið í Norra'iia húsinu er opið kl. II — l!l, ináiintl. — fösltid.. en kl. 14.00 — 17.00 laugaril. og siinnud. Arha'.jarsafii er opið al la daga ni'iua mániidaga kl. II —16. Kiiinngsi Arb;er, kirk.jan og skrúðhiisið eru lilsýnis. (I.eið 10 liá lllemmi). Asgrfinssal'n. Rergslaðastia'ti 74. er opið stinntitl.. þriðjud. og finuntud. kl. 13.30—16.00. Islen/ka tl<rasafnið er opið kl. 13 —IK alla tlaga. I.istasal'n Kinars Jónssouai' er npið á siinniidögum og intíi \ikiitliigiim kl. 13.30—16. I.istasafn lslantls er opið kl. 13.30—16 stmmitl.. þrið.iiiii. I'iiiinitud. og laugaril. Nálti'irugripasafnið. Ilverfis- gottt 115. er opið siimiud.. þrið.itid.. fimmttt. og laugaril. kl. 13.30—16. Sa-iKrasaf nið er opið al la daga kl. 10 — 17. I'jíiðniiii.iasal'iiið »-r opið kl. 13.30 —16 stiiinntl . þrið.jutl.. lininituil.. laitgaril. K,iar\alsstaðir K.iar\alss\ ningiii er opin þrið.ju.f.iga til fostudaga kl. 16—22. og laugard;iga og siiiiniidaga kl. 14—22. Pennavinir Svíþjóð ('aiina .liglantl .\tigeiniaiiiiagatan 114 lliL'L'2 Viilliiigby Svcrigc llúii cr II ;ira og vill skrifasl ;i \ið íslcn/ka krakka ;i alih'iniim 10—13 áia. Ilel'tti' áhnga ;í ttinli.st. Iiiikiiin. tlyruni og biéf'askril'Unii. Kaiin (iraiialli Kar.jc.slailsv;igeii 10 11)154 KiDinina Svciigc IIiin cr 12 ;'ua og vill skrif'ast ;i við krakka ;'t altlrintun 10—13 ára. MingaiiKÍIin eiu: Ilcslameniiska. Icsliii' Ixika og brcf'askrif'lli'. N'oregur Siv Tmt' Otnmtinilsi'ii K.l iiikcluntlcn S 4030 Ilmna N'orgc Vill skrilast á við íslenzka unglinga ;í sinuin aklri, en hún er f'iinnitán ára. Holland Sylvia Koks Ooievaarslaan 45 Sneck Nederlantl. Hi'm er 1S ára og óskar eftír að koinast i bréfaskipti við ftí- ínerkjasaf'nara. Daniniirk Henning Uhristensen e ti Sakura ('olor I'roduets ( Kurope ) A i S 10 Damplærgevej DK-2I00 Krihavnen Kt)l)enlia\n O Danmark. -^ Ilann er sUii'kaupiiiaður og (iskar eftir að komast í samband við íslenzkan In'nierkjasafnara. Nafn mis- ritaðist í frétt Morgunblaðsins af afmæli Þo'rbergs Þdrðarsonar í sl. viku misritaðist nafn mannsins, er flutti skáldinu stökuna. Hann heitir Baldur Kristjánsson, en ekki Bragi, og vísa hans var á þessa lei ð: Baðaðu oss í brennivíni blessaður heillakallinn, stendurðu þarna með stolt á trýni og Stalín er löngu fallinn. Baldur lét þess getið eftir að hann hafði flutt skáldinu stök- una, að Grímur Thomsen hefði verið launafi hans og staðhæfir Baldur, að Grfmur hafi ort þessa stöku í gegnum hann, þegar hann var setztur upp í strætisvagn á leið til að taka þátt i blysförinni til Þórbergs. ..Sjálfur hefði ég aldrei getað ort svona góða vísu," segir Baldur. Hér fer á eftir spil frá leik milli ítali'u og Noregs í Evrópumóti fyrir nokkrum árum. Norður S. G-10-8-6-3 H. K-9-4-3 T. 9-7 L. A-4 Vestur. Attstur. S. A-5 S. D-2 H. 7-5-2 H. A-8 T. G-10-5 T. K-D-6-4 L. D-8-6-5-3 L. K-10-9-7-2 Suður. S. K-9-7-4 H. D-G-10-6 T. Á-8-3-2 L. G Við annað borðið sátu ítölsku spilararnir A—V og þar gengu sagnir þannig: V N A S p P 11 P 21 P 31 Allir pass Sagnhafi fékk 9 slagi og vann spilið. Við hitt borið sátu ítólsku spilararnir N—S og þar gengu sagnir þannig: V N A S p P 11 D 2t 3t P 3h P 4h Allir pass Sagnir ítölsku spilaranna eru harðar og góðar, enda fékk sagn- hafi (Garozzo) 10 slagi með því að fara rétt í spaðann og vann þar með spilið. Fyrir spilið fékk ftalska sveitin 13 stig, en leiknum lauk með yfirburðarsigri itölsku sveitarinnar 89:35. Heimsóknartími sjúkrahúsa Rarnaspítali llringsins: kl 15—lti. virka tlaga. kl. 15—17 laugaril og kl. 10— 11.30 sunnud. Rorgarspílaliiiu: Mantid. — losltul kl IS.30—19.30. I.attg- artl o« siiiinml kl 1330—14.30 «>u kl 1S 30 — 1!». Fa-ðiiigardeildin: Daglcga kl i.5 U; ou kl ',(' - "' 3" Ka'ðingarlieimili Ke\ k.ja\ ikur: Dagicu.i kl 1.1 3(»-. |«3tí Ileilsu\eriidarsttiðin: kl 15—16 tig kl 19— I9 30il;iglega Hiítabandið: kl 19—19.30. nu'nnui—t'iisUttl laugard og siiniiutl kl 15— l«og-19— 19 30. Kleppsspílalimi: Dagk'ga kl 15- !«,>c !S :'!' - 19 Kópa\ogsba'lið: Ktlir iiinlali og ki l,.- 17 .; !:c!u!(!::gi;;n I.andakotsspitali: Mánud.— laugard. kl. 18.30—19.30. Sunnud. kl 15—]«. Heiinstiknartími ;i bartiadeild er kl. 15 — KUIaglega. Landspítalinn: Daglega kl. 15—16 og 19 — 19.30. Stílvangttr. Hafnarfirði: Mánu- dag—laugard kl. 15 — 16 og kl. 1930—20. Sunnudaga og 'aðra lielgidaga kl. 15—16.30. Vífilsstaðir: Daglega kl. 15—16 og kl. 19.30—20. Landspftalinn: Daglega kl. 15 —16 og 19—19.30. Sólvangur, Hafnarfirði: Mán- ud.— laugard. kl. 15—16 og kl. 19.30—20. Sunnudaga og aðra helgidagakl. 15—16.30. Vifilsstaðir: Daglega kl. 15—16 ogkl. 19.30—20. m "3'-* 1 GENCISSKRÁNING í Nr.54 - 20. marz 1974 Skráð (TÍ Eini ig Kl.12.00 Kaup Sala 13/3 1974 1 Bandaríkjadollar 86, 50 86, 90 20/3 - 1 1 Sterlingspund 202, 10 89, 15 203, 30 89.65 * Kanadadollar 14/3 - 100 100 Danskar krónur 1381,00 1522, 00 1389, 00 1530, 80 ? Norskar krónur 20/3 - 100 Sænskar krónur 1882,85 1893,75 * - - 100 Finnek mörk 2256,35 2269,35 + 19/3 - 100 Franskir frankar 1781, 20 1791, 50 1) 20/3 - 100 Belg. frankar 215, 95 217, 15 * - - 100 Svi^-sn. frankar 2809, 60 2825,80 * - - 100 Gyllini 3149,40 3167,60 * - - 100 V. -Þýzk mörk 3282, 05 3301,05 * - - 100 Lfrur 13,65 13,73 * - - 100 Austurr. Sch. 444, 90 447,50 * - - 100 Escudos 340, 95 342,95 * 18/3 - 100 Pesetar 145, 95 146,75 20/3 - 100 Ycn 30, 84 31, 02 * 15/2 197 3 100 Reikningekrónur-Vöruskiptalönd 99,86 100, 14 13/3 1974 1 Reikningsdollar-Vöruskiptalönd 86, 50 86, 90 * Breyling frá eíðustu skráningu. 1) Gildir a Bcina fyrir greitSelur tengd ar inn- og útflutn- ing i á v^rurn

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.