Morgunblaðið - 26.07.1984, Blaðsíða 33

Morgunblaðið - 26.07.1984, Blaðsíða 33
MORGUNBLAÐID, FIMMTUDAGUR 26. JÚLÍ 1984 33 ;ði m lt- n- m fl. •á m ið 82 er :r. P i im er *>. nu er u- 'K- ið. OK an ru Kldsneyti mælt á tankinn. ákveðin af þar til bærum stjórn- völdum, svo og verðjöfnunargjald, sem lagt er á samkvæmt lögum. Dreifingarkostnaður og smásölu- laun eru ákvörðuð af Verðlagsráði, sem raunar ákvarðar útsöluverðið í heild. Smásölulaun hafa hækkað á undanförnum árum, að mestu f samræmi við launabreytingar í þjóðfélaginu. Dreifingar- og birgðakostnaður olíufélaganna, sem f raun er magnálagning, ákveðin upphæð á hverja selda ein- ingu, hefur á undanförnum mánuð- um verið lækkaður vegna hjaðn- andi verðbólgu f landinu," sagði Indriði og bætti við: „Það er mikill misskilningur þegar þvf er haldið fram, að fulltrúar oliufélaganna setjist saman og ákveði hvað útsöluverð á bensíni skuli vera og hvernig það skuli skiptast. Um það fjalla, eins og ég hef áður sagt, þar til bær stjórnvöld. Enda segir i 1. grein laga nr. 34 frá 18. okt. 1953: „Söluverð á gasolfu, brennslu- oliu, ljósaolíu og bensfni skal vera hið sama á öllum útsölustöðum á landinu." Á grundvelli þessa lagaákvæðis eru allir samningar Skeljungs við útsölumenn gerðir og ég geri ráö fyrir að svo sé einnig um ákvörðun Verðlagsráðs um útsoluverð hverju sinni. Það er hins vegar ekki mitt að dæma um það hvort þetta ákvæði í logum er réttlátt og sanngjarnt, en þetta eru engu að sfður log f land- inu og ég geri ráð fyrir að meðan þeim er ekki breytt sé svo farið með þau eins og önnur lög, að þeim beri að fylgja," sagði Indriði Páls- son, forstjóri Skeljungs, að lokum. m erum st upp reynir, en það hefur sýnt sig að hann er einhver á þessum hluta Nesjavallasvæðisins. í holu 6, sem var boruð 300 metra frá þeirri áttundu, fengum við 2—4 bar á móti okkur og við það ræður bor- inn auðveldlega. Við erum nú að rannsaka þessa æð en niðurstöður liggja ekki fyrir." Að sögn Árna bindur hann ekki miklar vonir við að hægt sé að nýta gosæðina. „Þó að mikill kraftur sé á vatninu þá er ekki þar með sagt að magnið sé að sama skapi nógu mikið til vinnslu, en það skiptir hofuðmáli. Úr sjöttu holunni fáum við 50 megavött af hitaorku og ég vona að næstu borholur hafi sömu af- lgetu." Af öðrum framkvæmdum á svæðinu er helst að frétta að í siðustu viku var hleypt upp sjöundu holu en sú var boruð f fyrra. „Við það verk notuðum við gamla aðferð sem nýttist okkur vel. Við settum bullu ofan f hol- una og festum hana aftan i far- artæki sem ók af stað. Þá dróst kaldara vatnið upp úr holunni en vatn frá heitum æðum rann f ha- na, fór að sjóða, og leitaði upp á yfirborðið. Annars er Dofri í sumarfríi fram undir miðjan ág- úst, en þá byrjum við að bora holu nfu. Við erum sfður en svo hættir við boranir á þessu svæði þótt við lentum í þessum erfiðleikum með holu átta. Fyrirhugað er að halda rannsóknarborunum áfram næstu 2—3 árin af fullum krafti til þess að geta metið vinnslueiginleika og aflgetu jarðhitasvæðisins með til- liti til virkjunar fyrir Hitaveitu Reykjavikur," sagði Árni Gunn- arsson að lokum. AF ERLENDUM VETTVANGI eftir VALINGIMUNDARSON Rolnnd Vogt (t.v.) hefur eins og Petrn Kellv neitað nó litn nf hendi þingsætí sitt um miðbik kjórtimabilsins i þingi i næsta iri, eins og liig fhkksins kreón L sitji afram á þingi, og ólíklegt mi teljast aö þeim verði vikið úr þing- flokknum ef svo verður. Enda mega græningjar vart við þvf aö missa tvo þingmenn, því að ekki alls fyrir löngu hvarf einn úr röðum þeirra, Gert Bastian, fyrrum hershðfðingi f þýska hernum. Situr hann nú á þingi sem óháður þingmaður. Þingflokkur græningja er nú klofinn f afstððu sinni til þess að þingmennirnir vfki fyrir ftðrum þegar kjörtímabilið er hálfnað, en talsmaður hans, Waltraud Schoppe, sagði nýlega f viðtali við þýska vikublaðið Der Spiegel, að meirihlutinn teldi akvæðið mis- heppnað, enda þótt það yrði ekki virt að vettugi. Þvf virðast flestir þingmenn flokksins hafa sætt sig við að hverfa af þingi. En er ástæð- an sú að þeir hugsi sér gott til glóð- arinnar f næstu kosningum, eins og Petra Kelly staðhæfir? Mega græningjar skipta um þingmenn Nú er þeirri spurningu ósvarað hvort græningjum verði leyft að skipta um þingmenn á næsta ári. Forsetar hinna 11 fylkisþinga Vestur-Þýskalands hafa snúist öndverðir gegn áformum græn- ingja, og borið fyrir sig lög lands- Vaxandi ósætti meðal græningja Segja má að græningjar eoa umhverfisverndarainnar f Vestur Þýska landi séu nú i tímamótum, en tæplega eitt og hálft ár er fri því þeir tóku sæti i sambandsþinginu. Enda þótt ólfklegt sé að flokkurinn klofni, þi er öldungis Ijóst, að þær deilur, sem sprottið hafa meðal greningja upp i síðka-stið, hafa dregið úr styrk þeirra. Að vfsu hlaut flokkurinn um- talsverða fylgisaukningu f kosningum til Evrópuþingsins á dögunum, þar sem hann fékk 8,2% atkvæða, en samt eru ýmis teikn i lofti um að hann eigi við vaxandi erfiðleika að strfða. Petra Kelly, einn helsti talsmaður græningja, telur t.d. ástæðu góðs gengis flokksins f kosningunum ekki þá, að kjósendur séu ánægðir með störf hans, heldur hafi þeir viljað lýsa yfir vanþóknun sinni með hina rótgrónu stjórnmálaflokka. Petra Keliy vill ekki víkja Orsðk vandkvæða græningja er auðfundin: Hinn blákaldi veruleiki stjórnmálanna stangast oft Og tlð- um á við stórfelldar hugsjónir þeirra. Styrinn stendur fyrst og fremst um hvort framfylgja eigi lögum flokksins út f hörgul, eða slaka þar i bondum 1 ýmsum efnum. Petra Kelly hefur nú lýst yfir að hún hyggist sitja út kjörtímabilið f trassi við log flokksins, sem kveða svo i, að þingmenn hans skuli vfkja fyrir nýjum að tveimur irum liðn- um. Er ástæðan til þess sú að græningjar vilja skilja sig fri hin- um þingflokkunum að skipulagi og vinnubrogðum, og koma f veg fyrir að þingmenn þeirra veröi stöðnun og valdagræðgi að brið. Að vfsu er si kostur fyrir hendi, að þingmaður græningja sitji fjogur ár, en til þess þarf samþykki 70% flokks- manna f viðkomandi kjördæmi. Græningjar f Bæjaralandi höfn- uðu fyrir skömmu aframhaldandi þingsetu Petru Kelly með 120 at- kvæðum gegn 80, en hún kveðst þó ekki ætla að hverfa af þingi i mars i næsta ári, eins og log flokksins kveða i. Sökuð um valdagræðgi Petra Kelly og einn annar þing- maður græningja, Roland Vogt, sem einnig hefur i hyggju að sitja út kjörtlmabilið, hafa einmitt verið sökuð um valdagræðgi með þvf að hundsa lög flokksins, en þau svara þvi til að nýjum þingmanni sé ekki kleift að komast inn 1 flókin mil i þingi i nægjanlega skömmum tima, in þess að flokkurinn hljóti skaða af. Af þeim sökum vilja þau halda afram þingmennsku þangað til kjörtfmabilið rennur út irið 1987, en segjast þi reiðubúin að víkja fyrir öðrum. fnýlegu viðtali sagði Petra m.a.: »Við erum rétt farin að itta okkur i hvernig þingstarfinu er hittað, og þi stendur til að bola okkur burt af þingi. Mig langar að ljúka þvf verki sem nú er hilfklirað." Hún kvaðst ennfremur aldrei hafa sam- þykkt akvæöið um að þingmenn skuli víkja fyrir nýjum i miðju kjörtímabili, enda væri meirihluti græningja i móti þvf. „En þeir, sem ætla að taka við okkar sæti i þingi, eru svo óþolinmóðir að þeir geta vart beðið þess." Loks heldur Petra þvf fram að istæða þess, að ekki fleiri þing- menn græningja, sem eru alls 26, hafi lýst yfir andstoðu við aform flokksins, sé sú að þeir geri sér von- ir um að komast aftur i þing f næstu kosningum. Hér er istæða til að staldra við, enda vaknar sú spurning hvað græningjar ætlast fyrir f næstu kosningum? Hyggjast þeir nota sömu aðferð, og lita nú- verandi þingmenn flokksins bjóða sig aftur fram — eða þi sem taka eiga við i næsta iri? Mörg vandamál óleyst A.m.k. bendir flest til þess að þau vandamil, sem flokkurinn stendur nú frammi fyrir, verði ekki úr sog- unni i næstunni. I raun og veru mi búast við að deilurnar magnist enn frekar f vetur ef Petra Kelly stend- ur fast i sfnu, en f nóvember verður flokksþing græningja, þar sem end- anleg ikvðrðun verður trúlega tek- in i milinu. Ekkert er þvf til fyrirstoðu laga- lega, að Petra Kelly og Ronald Vogt <á * K 1 * // Petrn Kelly i nú undir bögg nó sKkjn, en bún hefur rerió sbkuð utn að vilja rern um of í sviðsljós- inu. ins. Forseti sambandsþingsins hef- ur tekið f sama streng, en f 38. grein stjórnarskririnnar segir að þingmaður sé i engan hitt bundinn akvörðunum stjórnmilaflokka, heldur einungis eigin sannfæringu. Fyrir þi sök telja forsetarnir aö .græningjar brjóti log með þvf að mæla svo fyrir að þingmenn þeirra skuli láta sæti sitt af hendi um miöbik kjörtímabils. Annað deilumil græningja er af- staða þeirra til samstarfs við sósl- aldemókrata. Otto Schily, sem var f forystusveit flokksins við siðustu kosningar, hefur mælst til þess að græningjar og sósfaldemókratar taki hondum saman 1 stjórnmilum, en Petra Kelly er þvl andvfg. Hún segir að þvert i móti þurfi að marka skýra stefnu, sem skilji græningja og sósfaldemókrata að. Hvað sem þvi lfður verður ekki ve- fengt að græningjar hafa fest sig i sessi sem sterkt afl f þýskum stjórnmilum. Milið snýst hins veg- ar um hvort þeir glutri niður þeim meðbyr, sem þeir hafa meðal kjós- enda, með innanflokksdeilum. (Retrt á Der Spiegel, The Wuhinfton Peat ot The Obnerver.) Valur lugimundarson er blaðamað- ur á Morgunblaðinu.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.