Morgunblaðið - 08.01.1987, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 08.01.1987, Blaðsíða 10
10 MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 8. JANÚAR 1987 9IMAR ?11Rn-9n7íl SOLUSTJ. LARUS Þ VALDIMARS m £II3U ^IJ/U LOGM JOH ÞORÐARSON HDL Til sýnis og sölu m.a.: Glæsileg íb. — laus nú þegar á útsýnisstað við Engjasel 3ja herb. á annarri hæð, 85,6 fm nettó. Eldhús og bað mjog vönduð að öllum búnaði. Ágæt sameign. Bflhýsi fylgir. Sérhæð með bflskúr skammt frá Sjómannaskólanum nánar tiltekið 4ra herb. neöri hæð, rúmir 90 fm nettó i tvibhúsi. Sérinng. Sérhiti. í kjallara fylgja 2 góð íbherb. og stór geymsla. Bílsk. (verkstæði) 36 fm nettó. Skuldlaus. Laus strax. Teikningar á skrifstofunni. Raðhús við Látraströnd á úrvalsstað á þremur pöllum 195 fm nettó. Litla séríb. má gera á 1. hæð. Góður bílsk. Stórar svalir. Mikið útsýni. Skipti æskileg á 3ja- 4ra herb. íb. á 1. hœð eða lyftuhúsi. Bflsk. eða stœði f bflhýsi þarf að fylgja. Nokkur góð raðhús til sölu M.a. í Seljahverfi, Fossvogi, Grafarvogi (i byggingu) og á Seltjarnar- nesi. Teikn. á skrifstofunni. Þekktur athafnamaður óskar eftir einbhúsi um 250 fm helst á svæðinu Fossvogur-Vesturborg- in. Miklar og góðar greiðslur. Eignask. mögul. í borginni eða Kópavogi Til kaups óskast: húseign meö tvaimur fb. Önnur má vera lítil. Eigna- sk. mögul. á 4ra herb. ib. eða 4ra-5 herb. sórjarðh. 2ja herb. helst í Vesturborginni 2ja herb. íb. óskast til kaups helst i Vesturborginni. Má þarfnast stand- setningar. Rétt eign verður borguð út. Viðskiptum hjá okkur fylgir ráogjöf og traustar uppíýsingar. ALMENNA FASIEIGNASAUH LAUGAVEG118 SÍMAR 21150-21370 Nýkomið í sölu: Fossvogur. 4ra-5 herb. rúmg. fb. á 2. hæð. Suðursvalir. Mjög gott útsýni. íb. þessari fylgir góð einstaklingsíb. í kj. og nýr bílsk. Verð tilboð óskast. Stóragerði. 4ra herb. mjög rúmg. íb. á 2. hæð ásamt íb.herb. í kj. og bílskrétti. íb. er laus strax. Verð 3500 þús. Hjallabraut Hafn. 4ra-5 herb. rúmg. íb. á 3. hæð. Gott útsýni. Mjög góð íb. Verð 3400 þús. írabakki. Vönduð rúmg. 3ja herb. íb. á 2. hæð. Ákv. sala. Verð 2,5-2,6 millj. Alfhólsvegur — Kóp. Góð 2ja herb. kjib. Sérinng. Verð 1,8 millj. Hrafnhólar. Rúmg. 2ja herb. í lyftuhúsi. Gott útýni. Laus í febrúar. Verð 1850 þús. Reykás. Mjög rúmg. 2ja herb. 96 fm. í nýl. húsi. Verð 2480 þús. Astún — Kóp. Vönduð rúmg. 3ja herb. íb. á 3. hæð í nýl. húsi. íb. þessi fæst eingöngu í sk. fyrir4ra herb. ísama hverfi. Öldugata. Rúmgóð 3ja-4ra herb. risíb. Laus fljótl. Verð 2 millj. Unnarstígur — Gamli vestur- bær. Nýuppgerö 3ja herb. íb. Sérhiti, -inng. og -þvottahús. Skólabraut. Risíb. í tvíb. Frá- bært útsýni. Sérhiti. 2,5 millj. Álfatún. Mjög rúmg. íb. 182 fm. Fokh. m. hitalögn. Verð 1,9 millj. Frostafold. 4ra herb. íb. í smíðum í Grafarvogi. Mögul. á bflsk. Verð frá 3195 þús. Kríuhólar. Mjög rúmb. 4ra-5 herb. endaíb. í lyftuhúsi. Ákv. sala. Verð 3 millj. Sólheimar. 4ra herb. íb. á 9. hæð. Nýl. innr. Tvennar svalir. Verð 3,0 millj. Vesturberg. Rúmg. fb. á 2. hæð. Lítið áhvílandi. Glæsil. útsýni. Verð 2,7 millj. Krummahólar. Rúmgóð 5 herb. endaíb. ca 120 fm. Bílskúrsr. Verð 2,9 millj. Eignaskipti mögul. á sérbýli. Bláskógar. 300 fm einb. (geta veriö 2 íb.) á besta stað í Skóga- hv. Verð 9 millj. 50% útb. Hagaland — Mos. Sérl. vandað 155 fm timbureiningahús (ásamt kj.). Vandaðar innr. Ákv. sala. Verð 5300 þús. Eskiholt — Gbæ. Einbhús, 356 fm m. innb. bílsk. Húsið er rúml. fokh. Samkomul. um ástand v. afh. Eignaskipti mögul. Vesturbœr — Ægisíða. Hoil húseign, alls 270 fm, 2 hæðir og ris ásamt bílsk. Hús þetta getúr verið tvær íb. eða stór og góð íb. með atvinnuhúsn. á jarðh. Verð 7,5 millj. Kópavogsbraut. 230 fm einb- hús byggt 1972. Hús í góðu ástandi, gott útsýni. Ákv. sala. Verð 6,5 millj. Söluturn. Við miðbæinn. Ágæt velta. Uppl. aðeins á skrifst. Eftirtaldar íbúðir á sölu- skrá eru lausar tii af- hendingar strax: Hamarsbraut Hf. Rúmg. risíb. í timburhúsi. Holtsgata. 3ja herb. íb. á jarðhæð. Þarfnast lagfær- ingar. Verð 1800 þús. Grettisgata. 4ra herb. íb. á 3. hæð í steinhúsi. Gott útsýni. Parket á gólfum. Verð 2600 þús. Hagst. grkjör. Hjarðarhagi. 4ra herb. íb. á 1. hæö ásamt bílskrétti. Verð tilboð. írabakki. 4ra herb. íb. á 3. hæö ásamt herb. í kj. Stórkostl. útsýni. Kaupandi óskar eftir 2]a-3|a herb. fb. f fjölbhúsi. fb. þarf ekki frekar að losna fyrr en eftir 2-3 ár. IAUFAS IAUFAS SÍÐUMÚLA 17 SIOUMULA 17 ^|11540 Einbýlis- og raðhús í VeStUrbæ: Höfum fengiö til sölu ca 270 fm einbhús auk bílsk. Fal- leg stór lóð. Góð eign á eftirsóttum stað. Uppl. aðeins á skrífst. Á Seltjarnarnesi: 225 fm stórgl. einbhús. Bílsk. Fallegur garður. Eign f sérfl. Uppl. aðeins á skrífst. í Austurborginni: 1% fm einlyft einbhús auk bflsk. á rólegum og góðum stað. Falleg löð. Uppl. á skrifst. Logafold: 160fmeinlyftvelskipu- lagt einbhús auk bílsk. Afh. fokh. eða lengra komið. Göð grkjör. Við SundÍn: 2G0 fm tvílyft follogt oinbhús. Stórkostlegt útsýni yfir Sund- in. Nánarí uppl. á skrifst. Seljabraut: 210 fm tuiib. mjog vandað raðhús. Bilskýli. Verð 5,5 millj. 5 herb. og stærri Á Seltjamarnesi: isofmfb. á tveimur hæflum. Bilskýli. Vðnduð eign. Nærri miðborginni: ieofm hæð í fjórbhúsi. 4ra herb. Bogahlíð: 117 fm mjög góð ib. á 2. hæð. Svalir. Ljósheimar: io4fmib.ás.hæð i lyftuhúsi. Óinnr. ris yfir ib. Svsvalir. Sérinng. af svölum. Hrísmóar Gb.: 113 fm ný tb. í lyftuhúsi. Þvottah. i íb. 3ja herb. I Hlíðunum: ge fm mjðg góð kj.íb. með sérínng. Sérhfti. Laus fljótl. TjamarbÓI: 3jaherb. Ib.i 1. hœð í nýju þríbhúsi. Bílsk. Sérínng. Afh. atrax tœpl. tilb. undlr trév. í Vesturbæ: 97 fm faiieg ib. & 3. hæo í lyftuhúsi. Svalir. Nénarí uppl. á skrífst. írabakki: 3ja herb. góð ib. á 2. hæð. Þvottah. innaf eldhúsi. Verð 2,6 millj. Vantar: Höfum trausta kaup- endur að ýmsum stærðum oigna. M.a. góðrí sérhæð, 3ja-4ra í Foss- vogi, 3ja-4ra í Vesturbæ o.fl. 2ja herb. Leirubakki: Agæt ca 65-70 fm íb. á 2. hæð. Ný teppi. Engihjalli: ca 65 fm m. á 1. hæð. Suðursv. Verð 1950 þús. Vesturgata: ca 50 fm n>. á 3. hæö. Afh. f Ijótl. tilb. u. trév. Qóð grk|ör. Óðinsgata: ca 65 fm íb. 0 2. hæð. Sérínng. í smíðum Álfaheiði KÓp.: 2ja herb. ib. með sérínng. i glæsil. húsi. Mögul. á bílsk. Afh. fljótl. tilb. undir trév. Qóð grfcjör. Langamýri Gb.: ca 100 fm sérhæðir í tvibhúsi. Afh. frág. að utan, ófrág. að innan. Teikn. á skrífst. FrOStafold: 2ja og 3ja herb. fb. í 3ja hæða húsi. Sérþvhorb. f öllum fb. Suð-vestursv. Frábært útsýnl. Afh. ftjótl. tilb. undir trév., sameign fulffrág. Atvinnuhúsnæði Á söluskrá okkar er oft mikið úrval af atvhúsn. sem haegt er að fá keypt meö langtíma- grkjörum. Árlegar afb. og vextir af lánum eru þá e.t.v. ekki nema 30-50% hærri en árlegar leigu- greiðslur. En þá er kaupandi lika að eignast sitt eigið hús- næði. Nánari uppl. á skrifst. r^FASTEIGNA £/|MARKAÐURINN f r—'-* Óðinsgötu 4 11540-21700 Jón Quðmundsson sölustj., Leó E. Löve löflfr.. Ótafur Stefsnsson viðsklptafr. Sterkurog hagkvæmur auglýsingamiðill! ¦PIHBSDEBBsiisl ^2jQsflEv3 B Vantar eignir Vegna gífurlegrar eftirspurnar undanfarna daga vantar okkur allar stærðir og gerðir eigna til sölu. Hundruðir kaupenda hringja til okkar í viku hverri. Bjóðumst víð hér með til þess að taka eign þína seljandi góður til sölu og auglýsa vel. Reynið þjónustuna. Raðhús og einbýii VALLARBARÐ - HF. iÉð Vönduð og falleg 170 fm raðh. á oinni h. + 23 fm bflsk. 4 svefnherb., arinn í stofu. Húsin afh. fullb. að utan, fokh. að innan. Útsýni. Teikn. á skrifst. Verð 3,6 mllij. AUSTURGATA - HF. Glæsil. innr. 176 fm einb. Altt nystand- sett. Mjög ákv. sala. Skipti mögul. LANGHOLTSVEGUR Reisulegt einbhús, kj., hæð og ris + 40 fm bilsk. Arínn f stofu. Verö 4,8 mllij. SEUAHVERFI Glæsil. 180 fm raðh. + 32 fm bílsk. 4 svefnherb. Verð 5,3 millj. BIRTINGAKVÍSL Glæsil. 170 fm raðh. + 28 fm bflsk. Húsiö afh. lullb. að utan, fokh. að innan. Teikn. á skrifst. LANGHOLTSVEGUR Glæsil. parh. með innb. bflsk. Afh. nær futtfrág. að utan, fokh. að innan. Til afh. strax. Verð 4,3-4,4 millj. BOLLAGARÐAR Glæsil. 235 fm einb. Innb. tvöf. bflsk. t'ullt Húsnæðismálalán fæst. 5-7 herb. íbúðir FLUÐASEL Falleg 110 fm Ib. á 1. h. ásamt 40 fm einstaklib. á Jarðh. Innangengt á milli. Bilnkýli. Sórþvhorb. f fb. Rúmgóð svefnberb. Mjðg ákv. sala. Verð 4-4,2 millj. FISKAKVÍSL Ca 127 fm íb. á 1. h. + 22 fm vinnuhorb. og 32 fm bilsk. Arinn f stofu. Eignin er ekki fullb. Verð 4,1 millj. VESTURGATA - LAUS Glæsil. 120 fm 5 herb. fb. á 2. h. Stórar stofur. Lyftuhús. Sauna ísameign. Laus. LAUGATEIGUR Falleg 160 fm hæo og ris I parti. 4 svefn- herb., parket. Allt sér. Suðursvalir. Fallog- ur garður. Verð 4,6 millj. GRETTISGATA Góð 160 fm Ib. á 2. h. Stórar stofur. Ákv. sala. Verð 4 millj. 4ra herb. íbúðir NEÐRA-BREIÐHOLT Falleg 110 frn ib. ásamt aukaherb. I kj. Sórþvhorb. Verð 2,9 mlllj. ÚTHLÍÐ - SÉRH. Falleg 120 fm ib. á jarðhæð með sérinng. Ib. er mikið endurn. Verð 3,4 mlllj. HRfSMÓAR - GB. Ca 120 fm ný ib. á 3. hæð f Iftfu glæsil. fjölbhúsi. íb. er ekki fullb. Stórar suöursv. Verð 3,8 millj. HÓLAHVERFI Glæsil. 100 fm ib. á 7. og 8. h. Parket. Fagurt útsýni. Eign i sórff. Verð 2860 þús. MARKLAND Góö 4ra herb. Ib. é 1. h. Fráb. útsýni. Mjög ákv. sala. Verð 3,1 millj. ESKIHLÍÐ - 2 ÍBÚÐIR Góð 120 fm fb. á 4. hæð ásamt auka- herb. Suðursv. Bein ákv. sala. Verð 2,8-2,0 millj. VESTURBERG Falleg 110 fm íb. á 2. h. Parkot, 3 svofn- herb. Ákv. sala. Verð 2,7 millj. MIKLABRAUT Falleg 100 fm ib. á jarðh. Sórinng. Nýtt rafmagn. Verð 2,2 mlllj. ÖLDUGATA - LAUS Góð 90 fm ib. I þrfb. Laus strax. Mjög goð gricjör. Veril 2,2 millj. Árni Sttfá«s. viöskf r. Itárður Tryggvoson Elfar Olason Haukllf Sigurðarson 3ja herb. íbúðir KAMBASEL Stórgl. 3ja-4ra horb. 100 fm íb. ó 1. h. Parket, sórþvherb.. sjónvarps- hoi, rúmg. 3,1 millj. harb. Akv. sala. Verð DVERGABAKKI Falleg 86 fm ondaíb. é 1. h. Tvennar sval- ir. Akv. sala. Verð 2,6 mlllj. VESTURBERG Fallog 80 fm íb. á 4. h. i lyftuh. Parket. Björt og falleg fb. Verð 2,3-2,4 mlllj. NÝJAR ÍBÚÐIR Til sölu glæsil. og rúmg. 3ja-4ra herb. fb. í vönduðu stigahúsi. Afh. tilb. undir trév., sameign fullfrág. Greiðslukjör í sórfl. BÓLSTAÐARHLÍÐ Glæsil. 80 fm risib. I fjórb. Nýtt oldhús og bað. Fallegur garður. Verð 2,3 mlllj. KÓP. - LAUS Nýstandsett 85 fm sérh. i þríb. Akv. sala. Laus strax. Verð 2,3 millj. LUNDARBREKKA Glæsil. 95 fm íb. Suðursv. Parket. Verð 2850 þús. SELTJARNARNES Góð 100 fm neðrí hæð I tvib. Mikiö end- urn. Suöuríb. Verð 2,6 millj. SOLUTURN NÁLÆGT HLEMMI Gamalgróinn söluturn með veftu ca 700 þús. per. mán. Verð: tilboð. 2ja herb. íbúðir SLÉTTAHRAUN Gullfallog 50 fm íb. á 1. h. Suðurverönd. Ákv. sala. Verð 1660-1700 þús. REKAGRANDI Glæsil. 2ja horb. ib. á 1. h. HRAFNHÓLAR Falleg 55 fm ib. á 8. h. Laus 15. febr. Glæsil. útsýni. Vorð 1760 þús. LEIRUBAKKI Gfæsif. 65 frn íb. á 2. h. Serþvherb. Suour svalir. Verð 2-2,1 millj. ASPARFELL Falleg 2Ja herb. ib. á 5. h. Þvhús ó hæð. Utsýni. Verð 1600 þús. KRUMMAHÓLAR Glæsil. 55 fm íb. á 3. h. ásamt stæði i bílskýli. Akv. sala. Verð 1800 þús. NJÁLSGATA Falleg 50 fm mikið endurn. ib. é jarðh. Akv. sala. Verð 1460 þús. GAUKSHÓLAR Falleg 70 fm íb. á 1. h. Glæsil. útsýni. Mjög ákv. sala. Verð 1860-1900 þus. LAUGARNESVEGUR Góð 72 fm íb. á 3. h. Glæsil. útsýni. Nýtt gler. Verð 1900 þús. ÆSUFELL - ÁKV. Glæsil. 60 fm íb. Verð 1800 þús. GRETTISGATA Glæsil. samþ. einstaklib. f kj. Eign f sórfl. Verð 1,3-1,4 mill). AUSTURBERG Ósamþykkt 85 fm góð kjfb. I fjölbhúsi. Ib. er talsvert ondurn. MIÐTÚN Fallog 50 fm íb. Verð 1660 þús. SKIPASUND Falleg 75 fm fb. I kj. Sérinng. Laus fljótl. Mjög ákv. sala. Verð 1,8 mlllj. AUSTURGATA - HF. Falleg 55 fm Ib. öll sem ný. Akv. sala. Verð 1480 þús. '. i**»* u umÉMULíum : •. . iiiuitii > 1 «*»»*»"

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.