Morgunblaðið - 08.01.1987, Blaðsíða 28

Morgunblaðið - 08.01.1987, Blaðsíða 28
 28 MORGUNBLABE), FIMMTUDAGUR 8. JANÚAR 1987 Reykholtsdalshreppur Borgarf irði: Nýtt íþróttahús verð- ur tekið í notkun í vor Borgarfirði. ÁGÆTAR heimtur á utsvör- um og aðstöðugjöldum voru á síðasta ári í Reykholtsdals- hreppi. Helstu gjaldaliðir hjá hreppssjóði er rekstur Grunnskólans á Kleppjárns- reykjum og framlag til íþróttahússbyggingar, sem verður tekin að hluta til í notkun nú á vorönn. Jafn- framt tekur heilsugæsla og sýsluvegasjóður sitt, sam- kvæmt lðgbundnum framlög- um. í samvinnu við Hálsahrepp hefur Reykholtsdalshreppur yfir- tekið rekstur barnaheimilisins í Reykholti frá síðastliðnu hausti. Sitt lítið af hverju þarf sveitar- sjóður síðan að greiða, og sagði Þórir Jónsson oddviti, að t.a.m. Þórir Jónsson oddviti. væru fjögur heimili sem nytu heimilishjálpar fvrir aldraða. Á árinu 1986 keypti hreppur- inn tvö hús. Leiguíbúð í Deildar- tungu og iðnaðarhúsnæði, sem áður var í eigu Breiðverks hf. í Reykholti. Var þar rekið bíla- og búvélaverkstæði, auk yfirbygg- inga á bifreiðum. 1. desember 1985 voru um 270 manns í Reykholtsdalshreppi, og taldi Þórir, að ekki væri um fækk- un að ræða á milli ára, þótt illa væri vegið að dreifbýlinu um þessar mundir. Margar konur hefðu verið óléttar á liðnu ári og þau aldin flest útsprungin nú. p.þ. Peningamarkaðurinn GENGIS- SKRANING Nr.3 -7.janúarl987 Kr. Kr. Toll- Ein.Kl. 09.15 Kaup Sala gengi Dollarí 40,050 40,170 40,580 Stpnnd 59,208 59,385 59,145 Kan.dollari 29,203 29,290 29,400 Dönskkr. 5,5070 5,5235 5,4561 Norskkr. 5,4516 5,4679 5,4364 Sænskkr. 5,9311 5,9489 5,9280 Fi.mark 8,4263 8,4515 8,3860 Fr.franki 6,2661 6,3849 6,2648 Belg-.franki 1,0015 1,0045 0,9917 Sv.franki 24,8572 24,9317 24,7326 Holl. gyllini 18,4758 18,5312 18,2772 V-þ.mark 20,8539 20,9164 20,6672 H.líra 0,02983 0,02992 0,02976 Austurr. sch. 2,9628 2,9717 2,9416 Portescudo 0,2756 0,2765 0,2742 Sp.peseti 0,3055 0,3064 0,3052 Jap.yen 0,25396 0,25472 0,25424 Irsktpund 56,442 56,612 56,123 SDR(Sérst) 49,2609 49,4084 49,2392 ECU,Evropum.43,2912 43,4208 42,9296 INNLANSVEXTIR: Sparisjóðsbækur Landsbankinn.......................... 9,00% Útvegsbankinn......................... 9,00% Búnaðarbankinn.......................8,00% Iðnaðarbankinn........................8,50% Verzlunarbankinn.....................8,50% Samvinnubankinn....................8,50% Alþýðubankinn......................... 9,00% Sparisjóðir............................... 9,00% Sparisjóðsreikningar með 3ja mánaða uppsögn Alþýðubankinn....................... 10,50% Búnaðarbankinn..................... 9,00% Landsbankinn........................ 10,00% Samvinnubankinn.................. 10,00% Sparisjóðir............................. 10,50% Útvegsbankinn..................... 10,00% Verzlunarbankinn................... 10,00% með 6 mánaða uppsögn Alþýðubankinn....................... 13,00% Búnaðarbankinn..................... 10,00% Samvinnubankinn.................. 11,00% Sparisjóðir.............................. 13,00% Útvegsbankinn....................... 12,00% Verzlunarbankinn................... 14,25% með 12 mánaða uppsögn Alþýðubankinn....................... 14,50% Landsbankinn........................ 11,00% Útvegsbankinn....................... 14,70% Sparisj. vélstj.......................... 16,25% með 18 mánaða uppsögn Búnaðarbanki.........................17,75% Iðnaðarbankinn...................... 18,00% SPRON.................................. 18.00% Verðtryggðir reikningar miðað við lánskjaravísitölu með 3ja mánaða uppsögn Alþýðubankinn....................... 1,50% Búnaðarbankinn..................... 2,00% Landsbankinn........................ 1,00% Samvinnubankinn.................. 1,00% Sparisjóðir.............................. 1,50% Útvegsbankinn....................... 2,00% Verzlunarbankinn................... 2,00% með 6 mánaða uppsögn Alþýðubankinn....................... 3,50% Búnaðarbankinn..................... 3,00% Landsbankinn........................ 3,50% Samvinnubankinn.................. 3,00% Sparisjóðir.............................. 3,50% Útvegsbankinn....................... 4,00% Verzlunarbankinn................... 3,50% með 18 mánaða uppsögn: Samvinnubankinn................... 7,50% með 24 mánaða uppsögn: Samvinnubankinn................... 8,00% Að loknum binditima 18 mánaða og 24 mánaða verðtryggöra reikninga Samvinnubankans er innstæða laus tvisvar á ári eins og á 6 mánaða reikn- ingum. Reikningshöfum er tryggt að vextir verði ekki lægri. Ávísana- og hlaupareikningar: Alþýðubankinn - vertureikningar................... 3,00% - launareikningar.................. 9,00% Búnaðarbankinn..................... 3,00% - launareikningur............... 4-9,00% Iðnaðarbankinn...................... 4,00% Landsbankinn........................ 6,00% Samvinnubankinn.................. 7,00% Sparisjóðir............................. 7,00% Útvegsbankinn....................... 4,00% Verzlunarbankinn')......... 3-10,00% Eigendur ávísanareikninga í Verzlun- arbankanum geta samið um ákveðna lágmarksinnstæðu á reikningi sínum og af henni eru reiknaðir 10% vextir. Þá er það fara vextir hækkandi eftir upp- hæð. 3% vextir fyrir upphæð alft að 10 þúsund og af upphæð umfram það reiknast 8,5% vextir. Þá fá menn rétt til lána eftir tiltekinn tima. Vextir eru reiknaðir út daglega. Al-reikningur, Iðnaðarbankinn fyrirupph.aðkr. 7.000,-............4,00% fyrirupph.frákr. 7-15.000,-......7,00% fýrir upph. hærri en kr. 15.000,- ............................................... 10,00% Vextir reiknast af innistæðu eins og hún er í lok hvers dags. Hluthafar bank- ans fá 1% vaxtaálag ef hlutafjáreign þeirra er hærri en 5.000 krónur. Stjörnureikningar: Alþýðubankinn').................. 8-9,00% Alþýðubankinn býður þrjár tegundir Stjörnureikninga og eru allir verö- tryggðir. f fyrsta lagi eru reikningar fyrir ungmenni yngri en 16 ára, með 8% vöxtum. Reikningurinn er bundinn þar til eigandinn hefur náð 16 ára aldri. í öðru lagi eru reikningar fyrir aldraða - lífeyrisþega - með 8% vöxtum. Upp- sagnarfrestur er mismunandi eftir aldri eiganda, 3 til 9 mánuðir. Vextir og verð- bætur eru lausar til útborgunar i e'rtt ár. Þá eru þriggja Stjörnureikningar með 9% vöxtum. Hver innborgun er bundin í tvö ár. Vextir og verðbætur eru lausar til útborgunar í eitt ár. Safnlán - heimilislán - IB-tón • plúslán með 3ja til 5 mánaða bindingu Alþýðubankinn....................... 10-13% Landsbankinn........................ 10,00% Sparisjóðir............................. 9,00% Samvinnubankinn.................. 10,00% Útvegsbankinn..................... 10,00% Verzlunarbankinn................... 10,00% 8 mánaða bindingu eða lengur Alþýðubankinn....................... 13,00% Iðnaðarbankinn...................... 9,50% Landsbankinn........................ 11,00% Sparisjóðir............................. 11,00% Útvegsbankinn....................... 12,00% Innlendir gjaldeyrisreikningar: Bandaríkjadollar Alþýðubankinn....................... 6,00% Búnaðarbankinn..................... 5,00% Iðnaðarbankinn...................... 5,50% Landsbankinn........................ 5,00% Samvinnubankinn.................. 8,50% Sparisjóðir............................. 5,25% Útvegsbankinn....................... 5,00% Verzlunarbankinn................... 5,50% Sterlingspund Alþýðubankinn....................... 10,50% Búnaðarbankinn..................... 10,00% Iðnaðarbankinn......................10,00% Landsbankinn........................ 9,00% Samvinnubankinn.................. 10,00% Sparisjóðir............................. 9,00% Útvegsbankinn...................... 10,00% Verzlunarbankinn................... 10,00% Vestur-þýsk mörk Alþýðubankinn....................... 4,00% Búnaðarbankinn..................... 3,50% iðnaðarbankinn...................... 4,00% Landsbankinn........................ 3,50% Samvinnubankinn.................. 3,50% Sparisjóðir............................. 3,50% Útvegsbankinn....................... 3,50% Verzlunarbankinn................... 3,50% Danskar krónur Alþýðubankinn....................... 9,50% Búnaðarbankinn..................... 8,50% Iðnaðarbankinn...................... 8,50% Landsbankinn........................ 8,50% Samvinnubankinn.................. 7,50% Sparisjóöir............................. 8,50% Útvegsbankinn....................... 9,00% Verzlunarbankinn................... 9,00% ÚTLÁNSVEXTIR: Aimennlr vixlar (forvextir) Alþýðubankinn........................ 16,25% Iðnaðarbankinn....................... 16,25% Sparisjóðir......í,..................... 16,25% Búnaðarbankinn..................... 16,00% Samvinnubankinn.................. 16,00% Landsbankin..........................16,75% Verzlunarbankinn................... 16,25% Útvegsbankinn....................... 16,00% Viðskiptavíxlar Búnaðarbankinn.....................21,00% Aðrir bankar og sparisjóðir birta sérstakt kaupgengi, sem liggur frammi í afgreiðslusölum þeirra. Skuldabréf, almenn Alþýðubankinn........................ 16,50% Iðnaðarbankinn....................... 16,50% Sparisjóðir.............................. 16,76% Búnaðarbankinn..................... 16,50% Útvegsbankinn.......................17,00% Samvinnubankinn.................. 16,50% Landsbankinn........................ 16,00% Verzlunarbankinn................... 16,50% Verðtryggð lán Búnaðarbankinn..................... 6,00% Iðnaðarbankinn....................... 6,75% Sparisjóðir.............................. 6,50% Verzlunarbankinn................... 6,50% Útvegsbankinn....................... 6,50% Samvinnubankinn.................. 6,50% Landsbankinn í allt að 2'/a ár.......................... 5,00% lengur en 2'/z ár...................... 6,00% Alþýðubankinn....................... 6,25% Afurða- og rekstrarlán ' i íslenskum krónum Alþýðubankinn........................16,50% Verzlunarbankinn................. 16,00% Iðnaðarbankinn....................... 16,25% Búnaðarbankinn..................... 15,75% Útvegsbankinn....................... 16,00% Landsbankinn........................ 15,50% Samvinnubankinn.................. 16,00% Sparisjóðir............................ 15,00% i bandaríkjadollurum Búnaðarbankinn.......................7,75% Útvegsbankinn.........................7,76% aðrir..........................................7,50% ísteriingspundum.................. 12,76% í v-þýskum mörkum Útvegsbankinn.........................7,75% aðrir..........................................6,25% íSDR...................................... 8,00% ' Iðnaðarbankinn: Vextir af útlánum í eriendri mynt eru að jafnaði þeir sömu og bankinn greiðir á hverjum tíma af teknu erlendu lánsfé að viðbættu 1,5% álagi. Verzlunarbankinn: vextir lána i eríendri mynt bera UBOR vexti að við- bættu 1,55% álagi. Yfirdráttarlán Alþýðubankinn........................ 16,50% Iðnaðarbankinn....................... 16,50% Búnaðarbankinn.....................16,50% Útvegsbankinn....................... 18.00% Samvinnubankinn.................. 17,00% Landsbankinn......................... 16,00% Verzlunarbankinn................... 18,00% Sparísjóðirnir.......................... 17,50% Vanskilavextir 2,25% fyrir hvern byrjaðan mánuð. Skýringar við sérboð innlánsstofnana Landsbankinn: Arsvextir af Kjörbók eru 17,1% — ávöxtun hækkar eftir því sem inn- stæöa er lengur óhreyfð. A þríggja mánaða fresti er ávöxtun Kjörbókar borin saman við ávöxtun á sex mánaða verðtryggðum reikning- um og sú ávöxtun valin sem reynist hærri. Vextir eru reiknaðir tvisvar á ári á höfuðstól. Kjörbók er óbundinn reikningur, en frá út- borgaðrí fjárhæð dregst 0,7% gjald en þó ekki af vöxtum liðins árs. Útvegsbankinn: Ábót er óbundinn reikning- ur. Grunnvextir eru jafnir vöxtum almennra sparísjóðsbóka og reiknast á sama hátt. Þá mánuði sem höfuðstóll reikningsins er ekki skertur eða reikningurinn eyðilagður ber hann sérstaka vaxtaábót sem bætist við höfuðstól. Innborganir bera vaxtaábótina frá innlegsdegi enda hafi ekki verið tekið út af reikningnum i sama mánuði. Reikningseigenda er heimift að taka út innan ársins vexti og vaxtaábót næsta árs á undan án þess að vaxtaábót úttektar- mánaðarins glatist. Á árinu 1987 gildir þetta ákvæði einungis fyrir vexti og vaxtaábót nóv- ember og desember 1986. Vaxtaábótin er ákveðin mánaðariega sem mismunurínn á grunnvöxtum annars vegar og hins vegar árs- ávöxtun 12 mánaða bundins sparíreiknings eða ársávöxtun 3ja mánaða verðtryggðs innl- ánsreiknings hvort sem hærra reynist. Sé ekki um neinar úttektir af innlánsreikningi með ábót að ræða (hvorki af höfuðstól, vöxt- um né vaxtaábót) í ákveðinn tíma fer reikning- urinn inn á svokallaðann Lotusparnað Ábótarinnar. Lotumar eru fjórar; 18 mánaða, 24 mánaðj, 30 mánaða og 36 mánaða. Við hverja lotu fyrir sig tekur sú upphæð sem staðið hefur inni á reikningnum í viðkomandi tíma hærri ábót en annars og reiknast það frá innleggsdegi. Búnaðarbankinn: Gullbók ber 17,25% vexti á ári — ávöxtun fer hækkandi eftir því sem innstæða er lengur óhreyfð. Gerður er saman- burður við ávöxtun verðtryggðan reikning með 3,5% ársvöxtum og ef hún er betri er hún valin. Vextir eru færðir tvisvar á ári á hófuð- stól. Ef tekið er út af reikningnum er reiknað 0,7% úttektargjald og er það dregið frá óunn- um vöxtum. Metbók Búnaðarbankans er bundinn reikning- ur til 18 mánaða. Hverju innleggi er hægt að segja upp með 18 mánaða fyrirvara. Vextir eru lausir til útborgunar i 6 mánuði. Nafn- vextir eru 17,75% og höfuðstólsfærslur vaxta tvisvar á ári. Gerður er samanburður á ávöxt- un verðtryggðra reikninga með 3,5% ársvöxt- um og Metbókar og sú bettri valin. Verzlunarbankinn: Kaskóreikningur. Meg- inreglan er að innistæða sem er óhreyfð í heilan ársfjórðung nýtur kjara 6 mánaða bund- ins óverðtryggðs reiknings eða 6 mánaða verðtryggð reiknings, eftir því hvor gefur hærri ávöxtun fyrir þann ársfjórðung. Vextir og verðbætur færast á höfuðstól í lok hvers ársfjórðungs, hafi reikningur notið þessara „kaskókjara". Reikningur ber kaskókjör þótt teknir séu út vextir og verðbætur, sem færðar hafa verið á undangengnu og líðandi ári. Út- tektir umfram það þreyta kjörum sem hér segin Við eina úttekt í fjórðungi reiknast al- mennir sparisjóðsvextir af úttekinni fjárhæð, en kaskókjör af eftirstöðvum. Við fleiri úttekt- ir fær öll innistæða reikningssins sparisjöðs- bókarvexti. Sé reikningur stofnaður fyrsta eða annanvirkan dag ársfjórðungs f ær innistæðan hlutfallslegar verðbætur m.v. dagafjölda í inn- leggsmánuði, en ber síðan kaskókjör út fjórðunginn. Reikningur sem stofnaður er síðar fær til bráðabirgða almenna sparisjóðs- vexti en getur áunnið sér kaskókjör frá stofndegi að uppfylltum skilyrðum. Samvinnubankinn: Hávaxtareikningur. Eftir því sem innstæða er lengur óhreyfð reiknast hærri vextir. Fyrstu tvo mánuði 8,5% vextir, eftir tvo mánuði 9,50%, eftir þrjá mánuði 10,5% o.s.frv. uns innstæða hefur verið óhreyfð í 6 mánuði þá reiknast 14% vextir. Frá og með 12 mánuðum eru vextir 15%, eftir 18 mánuði 15,5% og eftir 24 mánuði 16%. Aunnar vaxtahækkanir reiknast alltaf frá því að lagt var inn. Vaxtafærsla á höfuðstól er einu sinni á ári. Alþýðubankinn: Sérbók ber allt að 16% vexti en vextir hækka eftir því sem innstæða er lengur. Hver innstæða er meðhöndluð sérs- taklega. Höfuðstólsfærslur vaxta eru fjórum sinnum á ári. Þá er einnig gerður saman- burður á ávöxtun Sérbókar og þriggja mánaða verðtryggðra reikninga og sú hagstæðari val- in. Sparisjóðir: Trompreikningur er verð- tryggður og ber auk þess grunvexti 6 mánaða verðtryggs reiknings. Vextir eru færðir á höf- uðstól tvisvar á ári. Hreyfingar innan mánaðar bera sérstaka Trompvexti 13,5% ef innistæða hefur verið án útborgunar i þrjá mánuði eða lengur, en annars almenna sparísjóðsbókar- vexti. Ársfjórðungslega er ávöxtun lægstu innistæðu á liðnum þremur mánuðum borin saman við sérstaka Tropmvexti og ef þeir gefa hærri ávöxtun er mismun bætt við vaxta- stöðu Tropmreiknings. Sparisjóður Vélstjóra er með Sparíbók, sem er bundin í 12 mánuði og eru vextir 15,75% eru þeir færðir á höfuðstól einu sinni á ári. Þegar innborgun hefur staðið i stað í 12 mán- uði er hún laus til útborgunar næstu 30 daga, eftir það binst hún á ný næstu 11 mánuði. Eiganda sparíbókar er tryggt að bókin gefi aldrei iægri ávöxtun á árí en sex mánaða bundinn verðtryggður reikningur. Sparísjóður Reykjavíkur og nágrennis, Sparisjóður Kópavogs, Sparisjóður Hafnar- fjarðar, Sparisjóðurinn í Keflavík, Sparisjóður Mýrarsýslu og Sparisjóður Akureyrar eru með Topp-bók, sem er bundin í 18 mánuði og eru vextir 15,0%, eru þeir færðir á höfuðstól tvi- svar á ári. Þegar innborgun hefur staðið í 18 mánuði er hún laus til útborgunar næstu 30 daga, eftir það binst hún á ný og er laus til útborgunar í 30 daga á sex mánaða fresti. Eiganda Topp-bókar er tryggt að bókin gefi aldrei lægri ávöxtun á ári en sex mánaða bundinn verðtryggður reikningur. Iðnaðarbankinn Bónusreikningur er óverð- tryggður reikningur og ber 16% vexti. Verð tryggð Bónuskjör eru 2,5%. A sex mánaða fresti eru borin saman verðtryggð og óverð- tryggð bónuskjör og ávöxtun miðuð við þau kjör sem eru hærri á hverjum tíma. Vextir eru færðir á höfuðstól tvisvar á ári. Samanburð- artimabil eru þau sömu og vaxtatímabil. Heimilt er að taka út tvisvar á hverju sex mánaða tímabili. Alreikningur Iðnaðarbankans: Vextir eru reiknaðir út daglega, likt og af sparisjóðs- bókum. Fyrir upphæð að 7.000 krónum eru vextir 3%. Fyrir upphæð á bilinu 7.000-15.000 krónur reiknast 6% og fyrir upphæð yh'r 15.000 krónur eru vextir 9%. Hluthaf ar Iðnað- arbankans fá 1% hærri vexti en hér hefur verið greint frá. Sparísjóðsreikningur með 18 mánaða upp- sögn. Hægt er að velja um bókaríausan reikning eða reikning tengdan sparísjóðsbók. Reikningurínn er bundinn til 18 mánaða og er laus einn mánuð i senn eftir 18 mánuði eða síðar, eftir vali reikningseigenda. Innstæða er laus til útborgunar eftir það einn mánuð í senn á 12 mánaða fresti. Vextir eru reiknaðir eftir á og eru lagðir við innstæðu 31. desemb- er ár hvert og eru lausir til útborgunar næstu 12 mánuði eftir það. Lífeyrissjóðslán: Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins: Lánsupphæð er nú 500 þúsund krónur og er lániö vísitölubundið með lánskjaravísitölu, en ársvextir eru 5%. Lánstími er allt að 25 ár, en getur veríð skemmrí, óski lántakandi þess, og eins ef eign sú, sem veð er í er lítilfjöríeg, þá getur sjóðurínn stytt lánstimann. Greiðandi sjóðsfélagar geta sótt um lán úr lifeyrissjóðnum ef þeir hafa greitt iðgjöld til sjóðsins í tvö ár og tvo mánuði, miðað við fúlft starf. Biðtími eftir láni er fjórir mánuðir frá því umsokn berst sjóðnum. Lífeyrissjóður verzlunarmanna: Lánsupphæð er nú, eftir a.m.k. 3ja ára aðild að lífeyrissjóðnum og fjórum árum eftir siðustu lántöku, 250.000 krónur. Höfuðstóll lánsins er tryggður með láns- kjaravísitölu, en lánsupphæðin ber nú 6,2% ársvexti (skv. augfýsingu Seðlabankans um meðalvexti). Lánstiminn er 3 til 10 ár að vali lántakanda. Lánskjaravísitala fyrir janúar 1987 er er 1565 stig og hækkaði um 1,5% milli mánaða. Vísftala fyrir desember 1986 var 1542, fyrir nóvember var 1517, fyrir október 1509 stig og 1486 stig fyrir september 1986. (janúar 1986 var vísftalan 1364 stig. Miðað er við vísi- töluna 100 í júní 1979. Byggingavísftala fyrír janúar til mars 1987 er 293 stig og er þá miðað við 100 í janúar 1983. Handhafaskuldabréf í fasteignaviðskipt- um. Algengast er að miðað sé við hæstu lögleyfðu vexti Seðlabanka íslands, en þó aldr- ei hærrí en 20%. Serboð óverðtr. Óbundlðfé kjör Landsbanki,Kjörbók:1) .......................... 7-17,1 Útvegsbanki,Abót: .................................8,5-17,03 Búnaðarb.,Gullbók1) ............................. 7-17,25 Verzlunarb., Kaskóreikn: .........................8,5-14,25 Samvinnub., Hávaxtareikn: ..................... 8,5-16,0 Alþýðub., Sérvaxtabók: ........................... 10-16,0 Nafnvextir m.v. verAtr. kjör Iðnaðarbanki, Bónus: Sparisjóðir, Trompreikn: Bundið fé: Búnaðarb, Metbók: ....... Sparísj. vélstj: ................ Iðnaðarb. 18mán: .......... 16,0 13,5 17,75 15,75 18,0 3.5 1.0 3,5 3,0 -2,5 1,5 2,5 3,5 3,5 3,0 Varðtrygg. tímabil 3mán. 1 mán. 3mán. 3mán. 3mán. 6mán. 1 mán. 6mán. 6mán. Höfuðstóls færsl. vaxtaáári 2 1 2 4 1 4 2 2 2 1 1 1) Vaxtaleiðrétting (úttektargjald) er 0,7% f Búnaðaðrbanka og í Landsbanka.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.