Morgunblaðið - 08.01.1987, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 08.01.1987, Blaðsíða 11
«5* vset jíaúmat, 8 auoAOUTMMra .aiaAimíunflOM MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 8. JANÚAR 1987 or íi O I IOO LUXUSIBUÐIR í SMÍÐUM Bióðum til sölu glæsil. 3ja, 4ra og 5 herb. Ib. á besta stað vlð Frostafold. íb. afh. tilb. u. trév. t vor og sumor. Öll someign fullfrag. Steintak hf. byggir. Þeir byggðu Seðiabanka- húsið fyrir þjóðina. U«U þá byggja fy rlr þlg. VESTURBORGIN NÝLEGT EINBÝLISHÚS Vönduð eign á þremur hæðum, með innb. hílsk. á miðhæð. Húsið, sem stendur við Granaskjól, er alls um 33G frn. Sérhannoðar innr. í húsinu. Vorð: tllboð. SUÐURHLÍÐAR EINBÝLISHÚS { SMÍÐUM Falleg eign staðsett í jaðri byggðor, með fallegu útsýni. Stærð hússins ásamt bflsk. er ca 460 fm. Eignin er rúml. tilb. u. trév. Verð: tllboð. SEUAHVERFI EINBÝLISHÚS Fullb. og vönduð eign ó tveimur hæðum neðst i Seljahverfi rrteð innb. bífsk. Mögul. er að nýta húsið fyrir tvær fjölsk. KÓPAVOGUR EINBÝUSHÚS Í AUSTURBÆNUM Sérl. vandað einbhús á tvoimur hæðum alls um 300 fm. Allar innr. eru sérhannaðar. Vönd- uð sauna með goðri hvíldaroðst. Follegur garður m. groðurhúsi. Stór bílsk. Varð: tilboð. NORÐURMÝRIN PARHÚS MEÐ BÍLSKÚR Steinsteypt hús á þremur hæðum, alls um 150 fm að grunnfl., með áfostum bilsk. Húsið getur nýst hvort sem er fyrir eina fjölsk. eða tvaar. TRÖNUHÓLAR EINBÝLI + 2FALDUR BÍLSKÚR Fallega teíknað hús á tveimur hæðum. Notað sem 2jo ib. hús. Báðar ib. með sérinng. Stend- ur í jaðri byggðar. Fallogt umhverf i og ú tsýni. VESTURBERG 4-5 HERBERGJA Rúmgóð og falleg ca 110 fm fb. é 2. hæð i fjölbhúsi. fb. skiptlst m.a. f stofu, sjónvarps- stofu, 3 svefnhorb. o.fl. Sórþvottaherb. Útsýni. STÝRIMANNASTÍGUR 3JA HERBERGJA Skemmtileg ca 80 fm íb. é 1. hæð i stein- húsi. M.a. 2 skiptant, stolur og 1 horb. Þvottoaðst. við hlið eldhúss. Verð: ea 2,2 mlll(. VESTURBORGIN 200 FM SKRIFSTOFUHÆÐ Stórglæsil. hæð með Ijósum beikilnnrétt. á útsýnisstað. Skiptist m.a. f 4-5 skrifstherb., móttöku, fundarherb., eldhús o.ft. N æg bílast. MIÐSVÆÐIS LAGER- OG SKRIFSTOFUHÚSN. Rúml. 1000 fm húsn. sem skiptist f ca 360 fm glæsil. innréttaðar skrifstofur, móttöku og fundahorb. og ca 700 fm loger með mikilli lofthæð og stórum bilskhurðum. LAUGAVEGUR Höfum til sölu ýmsar oignir við Laugaveg. M.a. nýt. skrifsthúsn., gott verslhúsn. Bygg.lóðir sem gefa mögul. á skemmtil. versl- húsum. r FASIEtGNASAlA lAuf "f #\f SOfXJHtANDSBf«UT18 WMr^VamMm' W JÓNSSON LJOGFRÆÐtNGUR: ATU W3NSSON S«Vlf84433 AUGLÝSINCASTOFA MYNDAMÓTAHF Þú svalar lestrarþörf dagsins ájsjöum Moggansf * 26600 allirþurfaþakyfirhöfuðid 2ja herbergja Njarðargata. Mikið endurn. íb. ca 55 fm á 1. hæð. Stór sam- eign. V. 1750 þús. Kóngsbakki. Ca 45 fm íb. á 1. hæð. Lítur vel út. Laus fljótl. V. 1650 þús. Vogatunga. Ágæt 2ja-3ja herb. íb. á jaröhæð. V. 1850 þús. Mánagata. Góð ca 50 fm íb. í kj. V. 1600 þús. 3ja herbergja Bólstaðahlíð. Falleg ca 80 fm risíb. Skipti óskast á stærri íb. í Hlíðunum. Dalsel. Góð 85 fm íb. á 4. hæö. Sérþvherb. í íb. Suðursv. Bilskýli. V. 2,4 millj. Skólabraut. Góð 3ja-4ra herb. íb. t risi. Suðursv. V. 2,4 millj. Framnesvegur. Falleg 85 fm íb. á 1. hæð. Suðursv. Stórt auka- herb. í kj. V. 2,5 millj. 4ra herbergja Dunhagi. Mjög rúmgóð 4ra-5 herb. íb. á 4. hæð. Suöursv. Stórt aukaherb. í kj. V. 2,9 millj. Engihjalli. Góö íb. ca 117 fm á 4. hæð í lyftuhúsi. Tvennar sval- ir. Mikið útsýni. V. 3,2 millj. Ægisíða. Ágæt ca 100 fm íb. á 1. hæð sem er endurn. að hluta. V. 2,9 millj. Einbýli Hverafold. Nýtt 214 fm hús á einni hæð ásamt 35 fm innb. bílsk. Húsið stendur á fallegum stað. Mikið útsýni. V. 5,7 millj. I smíðum Þverás. Fallegt 140 fm raðhús, hæð og ris ásamt 32 fm bílsk. Afh. fokh. að innan og frág. að utan. V. 3,2 millj. Teikn. á skrifst. 'Ú Fasteignaþjónustan AuBluntræti 17, s. 26600 Þorsteinn Steingrimsson Iðgg. fasteignasali Sterkurog hagkvæmur auglýsingamiöill! 681066 Leitid ekki langt yfir skammt SKOÐUMOGV.METUM EIGNIRSAMDÆGURS Rauðás 96 (m 3ja herb. góð ib. ÁkV. sote. Verð ZSmfflj. Snæland t10fmSharb.ib.4svetnhorb.,vandað- ar innr. Akv. sala. Varð 3,6 millj. Skeggjagata 160 fm parhús á þram hæðum. Mögul. á þremur ib. Bilsk. Selst saman eða hvort i aínu lagi. Varð tiiboö. Hvammabraut — Hf 110 fm 4ra harb. íb. á 2. hœð. Afh. Btrax. Tilb. u. trév. Bilskýli. Verð 3,1 millj. Breiðvangur 127 im glæsil. S herb. ib. m. 4 svefn- herb. Fæst i skiptum fyrir einbhús i Grafarvogl. Milligjöf greiód ú árinu. Vertu stórhuga nrrm-tti1 m •pr-r.....c 1..... r r.v:. 6"! tori ffT'. !"tii H : n uiT: u'. |wn ícrr ftTÍ cccg nrn 7ctr.i='íTr'- a c.tTi a |Én !ED= ÍTT! : ? cc m mti Trx C= pti : • rrirp JrM te cn=. nf fþessu vandaða húsi sem rtúerað rfaa vAJ Frostalold eru til sölu óvanju rúmg. ib. AHar ib. m. sérþvottah. (b. afh. 1ttt>. u. trév. og máln. Sameign afh. fullfrág. aO utan sem innan. Gott útsýni. Stæði ibiiskýli getur fylgt. Taikn. og allar nán- ari uppi. á skrifat Garðabær 174 fm etnbhús sem afh. fullb. að utan enfokh. aðinnan. Ákv. sala. Verð4,1 millj. Grafarvogur — vantar Höfum ákveðinn kaupanda að einbhúsi á einni hæð. Mé vera ófullg, Skiptl mögul. á Sherb. ib. /Hafnarf. Álftanes — vantar Höfum kaupanda að einbhúsi á Átfta- nesi má vera ófullg. Skipti mðgui. á eign i ttvk. Skipasund 166fmeinbhús, kj., tmðogris. 4svefn- herb. Bílakréttur. Skiptimögul. Ver6 4,2 mW- Mosfellssveit 380 fm aínbhús + vinnuaðst. Vandaðar innréttingar. Faltegur staður. Eigna- skfpti. Verð 7,5 mUlj. Matvóruverslun Vorum aðfái sölu mjðg góða matvöru- verslun /einu úthverfi Fteykjavikur. Góð velta. Uppt. aðeins á skrtfat Söluturn Hðfum tengið I sðlu mjðg góðan sólu- tum I Reykjavik. Frábær staðsetn. Mikiir rnögut. Ýmis eigneskipti mögu- leg. Uppt. aðuins á skrifst. Grafarvogur — vantar Hðfum ákv. kaupanda að oinbhúsi á einni haað I Grafarvogl. Pari ekki að vera fullbúið. Iðnaðarhúsnæði Hðfum ákv. kaupanda að ca 1000 fm iðnaðarhúsn. som má greiðast 6 10-15 érum. Má vera hvar sem er ó Stór- Reykjaviksvæðinu. Bílasala Höfum fengið isólu eina þekktustu búa- sölu landsins. Bnatakt tækifæri. Uppt. aðeins é skrifst. Húsafell FASTEIGNASAIA Langholtsvegi 11S (BæjarteOahúsinul $6m:681066 \\mmmmm Aöalstemn Pefursson BetyurGubnasoa hd> Þorlákur Einarsson. M* ^**1*! FASTEIGIMASALA Jf Suðurlandsbraut 10 símar: 21870-687808-687828 Til sölu glæsilegar 2ja og 3ja herb. íbúðir á mjög góðum stað í Grafar- vogi. Upplýsingar og teikningar á skrifstofunni. IrazE) íbúðir óskast Vegna mikillar sölu undanfaríð vantar okkur ýmsar stærðlr ib. Vesturberg — 2ja Ca 65 fm falleg ib. á S. hæð. Gotf útsýni. Verð 1860 þús. Grenimelur — 2ja 65 fm mjög falleg kj. fb. Verð 1950- 2000 þús. Vesturbraut — 2ja Hf. 2ja herb. ib. á jarðhæð. Tvöf. verksm. gler, nýl. eldhúsinhr. Verð 1,4 mlllj. Hraunbær — 2ja 67 fm mjög björt ib. á jarðh. Verð 1950 þús. Hraunbær — einstaklingsíbúð Litil snotur fb. á jarðh. Verð 1 millj. Ásgarður — 2ja Ca 55 fm göð fb. á jarðh. Verö 1,8 millj. Vantar — Hraunbær Hófum traustan kaupanda að 3ja herb. ib. f Hraunbæ. Hafnarfjörður — 2ja Ca 65 fm björt og goð ib. á 2. hæð við Suðurbraut. Laus fjótl. Verð 1860 Kleppsvegur —2ja Ca 70 fm göð kj.íb. i litilli blokk. Verð 1,6 millj. Laus strax. Víðimelur 2ja-3ja 60 fm göð kj.ib. Sérhiti. Verð 1860- 1800 þús. Laus strax. Ásbraut — 3ja Ca 90 fm mjög rúmg. íb. á 4. hæo. Laus strax. Verð 2,4 millj. Vesturgata — 4ra 117 fm goð íb. i lyftublokk. Verð tll- boð Brekkubyggð — raðhús 3ja-4ra herb. nýl. einlyft raðhús. Hverfisgata — hæð og ris Ca 100 fm ib. sem er hæð og ris i steinhúsi. Mögul. á 2 ib. Verð 2,2 mlllj. Skipti — Melar Höfum 150 fm góða neðri sérheeð i sölu, einungis i skiptum fyrír litið einb. eða raðhús i Vesturbænum. Laugavegur — tvíbýli Til sölu tvibhús (bakhús). Laust fljótl. Verð 2,6 millj. Seltjarnarnes — sérhæð 130 fm vönduð neðrí sérhæð ásamt stórum bilsk. Verð 4,3-4,6 millj. Skipti æskil. fyrír 3ja-4ra herb. fb. á Nesinu. Goðheimar — hæð Vönduð 130 fm björt hæo ásamt bilsk. Verð 4,6 mlllj. Amarnes — einb. Ca 190 fm glæsil. einbhús, mest á einni hæð ásamt 45 fm bflsk. Verð 8,6 mlllj. Logafold — parhús Ca 170 fm glæsll. parhús á 2 hæðum. Verð 4,9 millj. Arnarnes — einbýli Gott einbhús á tveimur hæðum við Blikanes, með mögul. ó sér íb. i kj. Skipti á sérhæð f Reykjavík koma vel til greina. Verð 9 mlllj. Mosfellssveit einb./tvíbýli 400 fm einlyft einbhús sem auðvelt er að nýta sem tvibýli eða einbýli m. góðrí vinnuaðstöðu. 80 fm bilsk. 1400 fm eignaríóð m.a. með heitum potti. Einbýlishús í Þingholtunum Vandað einbýtishús á eignaríóð sem skiptist f hæð, rishæð með góðum kvistum og kj. Húsið er i góðu ásig- komulagi. Mögul. á sérib. f risi. Akv. sala. Laust fljótl. Háteigsvegur — einbýli 300 fm glæsil einbhús á þremur hæðum, alls 40 fm bisk. Stór og fal- leg lóð. Teikn. á skrífst. Skrifstofuhæðir við Ingólfsstræti Til sölu Til sölu 2 skrifstofuhæðir i þessari nýbyggingu. Hvor hæð er um 150 fm og afh. tilb. u. trév. og máln. Sérhæð við Síðumúla Til sölu 360 f góð skrifstofuhæð (2. hæð) við Siðumúla. Sðrinng. Malblk- uð bilastæði. EK.nftmioi.unin ÞINGHOLTSSTRÆTI 3 SIMI 27711 Söluiljórt: Svarrir Kri*tin»ion Þoil«)fur Guðrnundsion, iölum. Unnsteinn B«ck hrl.. «imi 12330 Þóiolfur Halldór»»on, logtf. fm FASTEIGNA LLlJhölun F^STEIGMAVIÐSKIPTI MIÐ6ÆR HÁALEmS8RAUT58 60 35300-35522-35301 Einstaklingsíbúð Glæsil. ósamþykkt ib. á jarðh. i fjölb. Hagstætt verð. Njálsgata — 2ja-3ja Góð rísib. i tvibhúsi. Sérínng. Góð eign. Sogavegur — 3ja Mikið endurn. parhús á einni hæð. Sér þvottah. Sérinng. Akv. sala. Bólstaðarhlíð — 3ja-4ra Glæsil. jarðhæð i fjórb. Sérínng. Mikið endurn. Ákv. sala. Kleppsvegur — 4ra Mjog góð ib. á 3. hæð. Þvottahús innaf eldhúsi. Lftið áhvílandi. Búðargerði — 4ra herb. Mjög góð íb. á efrí hæð (efstu) í litlu fjölbhúsi. Skiptist í 3 svefnherb. og stofu. Glæsil. útsýni. Laus strax. írabakki — 4ra herb. Mjög goð fb. á 3. hæð + aukaherb. I kj. Sérþvherb. fylgir ib. Glæsil. útsýni. Tvennar svalir. Laus strax. Kópavogur — sórh. Vorum að fá í sölu ca 120 fm stórglæsil. neðri sérh. i tvfb. ásamt bflsk. Eignin skiptist m.a. i 4 herb., góða stofu, sérþvottah. Sérinng. Eignin er öli hin vandað- asta. Bólstaðarhlíð — sérh. Glæsil. ca 130 fm efri hæð (fjórb. ásamt bflsk. Skiptist i 3 góð herb. og stóra stofu. Ákv. sala. Básendi — einb./tvíb. Mjög gott hús á þessum vinsæla stsð. Skiptist í 2 hæðir og sérib. I kj. Samt. er húsið ca 230 fm. Bflsk. Ekkert áhv. Hafnarfjörður — einb. Glæsil. endurn. timburhús sem er kj„ hæð og ris. Húsið er allt nýstands. utan sem innan. Frábær eign. Vesturbær — tvíb. Mikið endum. húseign við Nýiendugötu m. 2ja og 3ja herb. fb. Hagstætt verð. i bakgarði fylgir mjög góður verkstæð- isskúr m. hita og rafm. í smíðum Bleikjukvísl — einbýli Ca 380 fm fokh. einb. á fallegum útsýn- isstað. Innb. bflsk. Gefur mögul. á 2 (b. Afh. strax. Hafnarfj. — raðhús Glæsil. 150 fm raðhús ó einni hæð með innb. bflsk. Frábær teikn. Skilast ftjótl. fullfrág. að utan m. glerí, útihurðum og bflskhurðum en fokh. að innan. Grafarvogur — raðhús Glæsil. ca 145 fm raðhús við Hlað- hamra ásamt bilskrétti. Skilast fullfrág. og málað að utan með glerí og útihurð- um en fokhelt að innan strax. Grafarvogur — parhús Fallegt 100 fm parhús á einni hæð + bílsk. Skilast fullfróg. að utan m/glerí og útihurðum en fokh. að innan. Logafold — sérhæð Glæsil. neðrí hæð i tvibhúsl ca 110 fm. Afh. tilb. u. trév. með glerútihurðum tljótl. Allt sér. Teikn. á skrífst. Garðabær — sérhæð Glæsil. 100 fm sórh. Skilast fullfrág. að utan m. glerí og útihurðum en fokh. að innan. Traustur byggingaraðili. Vesturbær — 2ja herb. Glæsil. rúmg. ib. á 2. hæð við Framnes- veg. Suðursv. Skilast tilb. u. trév. i febr. Sameign fultfrág. Bflskýfi. Fast verð. Atvinnuhúsnœði í Kópavogi Glæsil. ca 900 fm húsn. á 2 hæðum. Skiptist i 500 fm neðrí hæð m. góðum innkdyrum. Efri hœðin ca 400 fm hent- ar einstaklega vel fyrír hverskonar félagasamtök. Mjög hagstætt verð. í Reykjavík Glæsil. 2000 fm húsnæði með 6,5 m lofth. Skilast fullfrág. aö utan og að mestu fullb. að innan. Vel staðs. Mögul. að selja i tvennu lagi. Teikn. á skrífst. Seltjarnarnes Höfum til sölu glæsil. verslhúsn. ca 200 fm sem mætti seljast i tvennu lagi i hinni vinsælu yfirb. verslsamstæðu vlð Eiðistorg. Til afh. strax. Söluturn v. Laugaveg * Vorum að fá í sölu vel staðs. nýjan söluturn. Miklir tekjumöguleikar fyrir þá sem vilja skapa sér sinn eigin stvrekst- ur. Hagst. grkjör. Óskum eftir Höfum mjög göðan kaupanda að góðri 4ra herb. ib. í Austurborginni. Austubær — 4ra herb. Höfum fjársterkan kaupanda að göðri 4ra herb. ib. i Austurborginni. Agnar Agnarss. viðskfr., Agnar Ólafsson, Gunnai Halldórsson, Arnar Sigurðsson. m Heimasími sölum.73154.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.