Morgunblaðið - 15.04.1989, Blaðsíða 22

Morgunblaðið - 15.04.1989, Blaðsíða 22
22 MORGUNBLAÐIÐ LAUGARDAGUR 15. APRIL 1989 Mat Þjóðhagsstofhunar á áhrifum BSRB-samningsins: Launaútgjöld 450 millj- ónir umfram fjárlögin Fiskvinnsla og veiðar með 10% halla í lok samningstímans verði almennar launabreytingar í samræmi við BSRB-samninginn I SVARI sem Þjóðhagsstofhun hefur látið firá sér fara vegna fyrir- spurna Vinnuveitendasambandsins og Vinnumálasambands samvinnufé- laga um áhrif kjarasamninganna milli ríkis og Bandalags starfsmanna rikis og bæja og Reykjavíkurborgar við starfsmannafélag þess kemur fram að stofnunin telur að launahækkunin frá upphafi til loka samn- ingstímans sé um 9,5% fyrir félaga BSRB og þýði 8,5% hækkun verði almennar launahækkanir hliðstæðar þeim samningi. í svari Þjóðhagsstofnunar við fyrstu áhrifa kjarasamninganna tek- spurningu vinnuveitenda um mat á hækkun launa í prósentum frá upp- hafi til loka samningstíma kemur einnig fram að ýmiss ákvæði séu í samningnum, svo sem um rýmkun á barnsburðarleyfum, veikindaforföll- um og um ráðningarform sem hún telur sig þó ekki hafa tök á að leggja mat á en telur ekki um verulegar fjárhæðir sé þar að tefla. í svari vjð spurningu um mat á útgjaldauka rikisins vegna samning- anna ef hliðstæð hækkun gengur á öll launaútgjöld ríksins kemur fram að Þjóðhagsstofnun telur þau munu hækka um nálægt 450 milljónir um- fram fjárlög fyrir 1989. Þjóðhagsstofnun er einnig beðin um mat á rekstrarafkomu sjávarút- vegs og hvernig launabreytingar á borð við þær sem BSRB-samningur- inn felur í sér geti komið fram í rekstrarafkomu fískvinnslunnar. í svari sínu segir Þjóðhagsstofnun að miðað við afkomuna án verðbóta á freðfisk og sérstakri endurgreiðslu uppsafnaðs söluskatts séu veiðarnar reknar með 4,5% halla og vinnsian með 3,5% halla og sameiginlega séu því veiðar og vinnsla reknar með 5,5% halla. Miðað við 4% hækkun launa er áætlað að afkoma greinanna tveggja verði í júnímánuði eftir að gengi krónunnar, svo og hversu mikla gengibreytingu þyrfti ef ekki kæmi til hækkanir á afurðaverði. Þjóð- hagsstofnun svarar því til að almenn hækkun markaðsverðs botnfísksaf- urða um 1% leiði til afkomubata um tæpt prósent í frystingu og um hálft prósent í söltun, sem stafi af því að hækkun salfiskverðs dragi úr greiðsl: um verðbóta úr verðjöfnunarsjóði. I þessu felist því að 1% hækkun afurða- verðs leiði til þess að afkoma fisk- vinnslu batni um 0,7% auk þess sem hægar gangi á eignir verðjöfnunar- sjóðs. Lækkun á gengi krónunnar um 1% leiðir hins vegar til þess að af- koma fiskvinnslunar batnar um tæpa þrjá fjórðu úr prósenti og er þá reikn- að með hækkun erlendra aðfanga vegna gengislækkunarinnar. Hreinn hagnaður sem hlutfall af tekjum, m.v. 6% ávöxtun stofnfjár Grunndæmi _ Dæmi 1 _ Dæmi 2 Dæmi 3 Meðverðbótum Ánverðbóta Ánverðbóta Ánverðbóta áfreðfisk áfreðfisk áfreðfisk áfreðfisk ur að gæta þannig að þær verði rekn- ar með 7,5% halla. Miðað við 9,5% hækkun launa eða eins og áætlað er að BSRB-laun hækki til nóvember- loka, þá hefur afkoma veiða og vinnslu enn versnað á þann veg í lok samningstímans yrði hallinn um 10%. (Sjá töflu). Einnig er spurt hvað afurðaverð erlendis þurfi að hækka mikið til að jafnvægi náist í rekstri fiskvinnslu við framangreind skilyrði og óbreytt Veiðarogvinnsla % +3 % +m % +% % +10 Veiðar +4% +4& +Sh +7 Vinnsla +54 +ffi 4-5 +7 Frysting Sðltun +2 2 +1 'A -s-lOfc +1 Taflan sýnir mat Þjóðhagsstofhunar á áhrifum BSRB-samninganna á afkomu veiða og vinnslu gangi þeir yfir allan vinnumarkaðinn. Fremsti dálkur sýnir ástandið nú en sá næsti afkomuna eftir að verðbótum og endurgreiðslum uppsafhaðs söluskatts lýkur. í dæmi 2 sést afkoman eftir að fram er koniin 4% hækkun launa eftir að fyrstu áhrifa kjara- samninganna gætir í júnímánuði og 3 dæmið ástaadið undir lok samn- ingstíman þegar Iaunahækkunin er öll komin fram. Þórarinn V. Þórarinsson um niðurstöðuna: Kemur mér ekkert á óvart „ÞESSAR niðurstöður koma þvi miður ekki á óvart," segir Þórar- inn V. Þórarúisson framkvæmda- stjóri VSl. „í fyrsta lagi er það orðið bert að launasamningar Ásmundur Steiansson: Gengisfell- ing er ekki ríkisins við BSRB eru ekki innan ramma fjárlaga eins og fjármála- ráðherra hefur stöðugt hamast á. Þar munar um hálfum milljarði króna. í annan stað Iiggur það fyrir samkvæmt þessum gögnum að ef þessar Iaunahækkanir gengju ylír fiskvinnsiuna þá mundu þær sctja veiðar og vinnslu úr þvi sem er í reynd í dag fimm og hálft prósent tap, sem þó er niðurgreitt um eitthvað tvö og hálft, í tíu prósent halla." „Skilaboðin frá ríkisstjórninni sem marka efnahagsramann eru dulítið misvísandi þessa dagana. Annars vegar segir fjármálaráðherra að at- vinnurekendur hljóti að haga samn- ingum sínum við launafólk í sam- ræmi við sitt bú, sem þýðir í reynd það, að við ættum að ganga til verka- lýðsfélaganna og kalla eftir launa- lækkun. En hins vegar segir forsæt- isráðherrann á fundi í Kópavogi i gær, að augljóslega hljóti þessi launahækkun að verða að koma til framkvæmda á almennum vinnu- markaði," sagði Þórarinn. Morgunblaðið/Sverrir Einar G. Baldvinsson verður heiðursgestur á sýningu Listmálara- félagsins. Listmálarafélagið sýnir á Kjarvalsstöðum: Ekki alltaf hægt að hjakka í sama fari -segir Eínar Baldvinsson, heiðursgestur sýningarinnar FIMMTÁN listmálarar af liðlega tuttugu í Listmálarafélaginu opna samsýningu í vestursal Kjarvalsstaða í dag klukkan 14.00. Listmálarafélagið var formlega stofnað árið 1982 og hefur það síðan sýnt reglulega. Þeir listmálarar, sem nú sýna, eru: Ágúst F. Petersen, Benedikt Gunnarsson, Björn Birnir, Bragi Ásgeirs- son, Elias B. Halldórsson, Einar Hákonarson, Einar Þorláksson, Einar G. Baldvinsson, Hafsteinn Austmann, Hrólfur Sigurðsson, Jóhannes Geir, Jóhannes Jóhannesson, Karl Kvaran, Pétur Már Pétursson og Sigurður Sigurðsson. Heiðursgestur sýningarinnar er akademíunni í Kaupmannahöfn Einar G. Baldvinsson, sem verður 70 ára þann 8. desember nk. Blaðamaður Morgunblaðsins ræddi við Einar þegar hann var að koma myndunum sínum fyrir á veggjum Kjarvalsstaða nú í vik- unni. „Ég hef líklega fengið áhug- ann á málaralistinni 10 ára gam- all. Eldri bróðir minn var þá í iðn- skóla og var mjög flinkur í teikn- ingu. Eg fór þá að sækja mál- verkasýningar hjá ungum lista- mönnum, sem þá voru að stíga sín fyrstu skref á listabrautinni, svo sem Snorri Arinbjarnar, Jó- hann Briem, Þorvaldur Skúlason og fleiri slíkir. Þessar sýningar höfðu geysilega mikil áhrif á mig og eitthvert undarlegt aðdráttar- afl." Eftir barnaskólanám fór Einar í héraðsskóla á Laugarvatni vetr- arlangt og síðan var hann fjögur ár í Iðnskólanum, sem þá var kvöldskóli. Með Iðnskólanum fór hann að stunda Handíða- og myndlistarskólann og lauk hann þar námi árið 1945 undir leiðsögn Þorvaldar Skúlasonar og Kurts Zier. Þá fékk Einar inni í Kunst- þar sem hann var frá 1946-50. Eftir heimkomuna kenndi Ein- ar teikningu við Kennaraskólann og Gagnfræðaskóla Vesturbæjar. „Eg kom mér upp smá húsnæði inn í Laugarnesi og fluttist þang- að árið 1950. Ég hef unnið ýmis- leg störf um ævina, var til dæmis við höfnina hjá Eimskip og fékkst síðan við almenna húsamálun. Maður varð jú að vinna fyrir sér í þá daga. Menn lifðu ekki aldeil- is af listinni einni saman. Ég var í Laugarnesinu til ársins 1969, en þá útvegaði ágætur maður mér risíbúð vestur í bæ og þar hef ég búið síðan og unað mér ágætlega. Þá gat ég fyrst farið að gera eitt- hvað að viti. Þá gat ég fyrst farið að mála í alvöru," sagði Einar. „Flestar myndanna eru eins- konar sjávarlífsmyndir enda hef ég haft gaman af svoleiðis mótív- um. Ég var í abstraktinni fyrir um 20 til 30 árum og langar mik- ið til að fara út í hana aftur á meðan ég bý við sæmilega heilsu. Það er ekki alltaf hægt að hjakka í sama farinu," segir Einar. • i • Skýrsla utanríkisráðherra: einalausnin ------------------- # Æfingar 1000 manna varaliðs verða hér á landi í sumar „ÞAÐ LIGGUR fyrir nýleg úttekt Þjóðhagsstofhunar á stöðu sjávar- útvegs. Þessi nýja skýrsla er í meginatriðum útfærsla á þeirri áætlun. Það er þessvegna fátt nýtt í henni og getur hún því tæp- lega komið mjðg á óvart. Það hefur áður verið staðfest að sjáv- arútvegurinn stendur frammi fyr- ir erfiðleikum en hins vegar er rétt að árétta að stórfelld gengis- felling er ekki eina Iausnin," sagði Ásmundur Stefánsson forseti Al- þýðusambands Islands um skýrslu Þjóðhagsstofhunar um samnínga BSRB og ríkisins. Ásmundur taldi að ekki yæri ágreiningur á milli forystu ASÍ og vinnuveitenda að kauphækkanir til ASÍ-fðiks gætu ekki orðið minni en fólk innan BSRB fengi. „Ég held að það sé mjög nauðsynlegt að atvinnu- rekendur bregðist við á þann hátt að hefja samningaviðræður við okkur enda er ákveðinnar þreytu farið að gæta í okkar röðum." Bjóst Ásmund- ur við að samningaviðræður hæfust um eða strax eftir helgina. „Ef þær viðræður skila ekki fljótlega árangri þá hljóta okkar aðildarfélög að verða að búa sig undir að veita frekari þrýsting," sagði Ásmundur: ¦ - talið nauðsynlegt að hersveitin hljóti þjálfun við íslenskar aðstæður í SKYRSLU um utanríkismál sem Jón Baldvin Hannibalsson utanrik- isráðherra lagði fram á Alþingi í gær kemur fram, að í sumar, eft- ir 17. júní, er fyrirhuguð 1000 manna æfing varaliðs bandaríska landhersins á íslandi. Til viðbótar verða hér um 200-300 manns úr landher, flugher og flota vegna annarra þátta æfingarinnar og til að fylgjast með henni. Notuð verða um 45 ökutæki á hjólum (ekki beltum), þar á meðal fimm tonna flutningabilar og nýjasta gerð af herjeppum. Æfingarnar fara fram á varnarsvæðum. „Ég tel nauðsyn- legt, að hersveitin hljóti þjálfun við íslenskar aðstæður," segir ráð- herrann í skýrslu sinni. Utanríkisráðherra segir, að í Ijósi þeirra umræðna, sem orðið hafi á Alþingi um æfmgar varaliðs banda- ríska landhersins hér á landi, telji hann ástæðu til að gera ítarlega grein fyrir æfingunum. Fyrir tæp- um tveimur vikum kom til harðra deilna á Alþingi vegna þessa máls og lýsti Páll Pétursson, formaður þingflokks Framsóknarflokksins, ¦sig- •andvígan- æfingunum ásamt með stuðningsmönnum ríkisstíórn- arinnar í Alþýðubandalaginu. Steingrímur Hermannsson forsæt- isráðherra komst þannig að orði, að hann liti á æfingarnar sem 1 „tímaskekkju". í skýrslu utanríkisráðherra segir meðal annars um þetta mál: „Fyrirhugað er að halda „North- ern Viking" æfinguna í síðari hluta - 'júrrí- og- -fyrstu ¦ tvo dagana- í júlf.- Fyrstu sveitirnar koma til landsins eftir 17. júní. Hér er um að ræða venjubundna æfingu á flutningum liðsauka til íslands. Á þessu ári felst æfingin aðallega í eftirfarandi: - Æfingu, í smáum stíl þó, allra þriggja stiganna í framkvæmd fyrstu varna á landi. Fyrsta stig er það lið sem er nú þegar í Keflavík, annað stig sá liðsauki sem kemur strax frá Bandaríkjunum og þriðja og lokastigið varalið ARICE [US Army Forces Iceland]. - Allra fyrstu varnir á landi. Um 500 liðsmenn á Keflavíkurflug- velli munu annast þær. Flestir þeirra hafa önnur föst verkefni, en hafa hlotið þjálfun til að annast fyrstu varnir á jörðu niðri. . i... ¦Aðaisoð og liðsauki ¦TÍO'.'lifty-1 mennina sem annast fyrstu varnirn- ar. í æfingunni verða það 240 manns úr stórfylki landhersins (Active Infantry Division) frá Kali- forníu (ekki varalið). - Sveitir úr varastórliðsfylki ARICE frá Nýja Englandi, sem hafa aðalstöðvar í Massachusetts, munu leysa sveitir landhersins (Ac- tive Infantry Dvision) af hólmi á þremur dögum, þótt í æfingunni sé látið svo sem það eigi að gerast á mun lengri tíma. Fastasveitin, sem er framvarðasveit, setur einnig á svið flutnings til annars staðar og dregur sig síðan til baka. - Auk þess verður æfð þjálfun sjúkraliðs og þar verða m.a. notað- ar þrjár litlar sjúkraþyrlur. - Nauðsynleg fjarskipti verða tílaalg- saJS." ' «¦¦¦ —••"".....
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.