Morgunblaðið - 19.04.1990, Blaðsíða 13

Morgunblaðið - 19.04.1990, Blaðsíða 13
MORGUNBLAÐIÐ FIMMTUDAGUR 19. APRÍL 1990 13 Alhliða landlýsing Bókmenntir Erlendur Jónsson ÍSLANDSHANDBÓKIN III. 1.030 bls. Örn og Örlygur. 1989. íslandshandókin er byggð á rit- inu Landið þitt ísland sem aftur má rekja til bókanna Landið þitt sem Steindór Steindórsson og Þor- steinn Jósepsson tóku saman fyrir allmörgum árum. Ritstjórn Islands- handbókarinnar hafa annast Tómas Einarsson og Helgi Magnússon, en myndir valdi Örlygur Hálfdánarson. Að kalla þetta handbók má bera vott um nokkurt lítillæti: meira en þúsund síðna þéttprentað rit í stóru broti! Handbókarheitið ér þó hvergi út í hött því hér er stafrófsröð fylgt þannig að ritið sýnist fyrst og fremst ætlað til uppflettingar, síður til samfellds lestrar frá upphafi til enda. Reyndar er fátítt að svona rit séu lesin í einu spjaldanna á milli. Þvert á móti grípur maður til þeirra þegar spurningar leita á hug- ann vegna einhvers tilefnis. Eða bara að tilefnislausu. Sé spurt um örnefni svo dæmi sé tekið, stað- hætti eða sögu tiltekins svæðis er skjótt frá að segja að svarið er i afarmörgum dæmum að finna í þessari nákvæmu og greinagóðu Islandsbók. Og allt er það hlutlægt og gagnort. Lýsingarorð eru spöruð en ekki með öllu sniðgengin. Trölla- kirkja er til að mynda sögð »svip- mikið íjall«. Og útsýn af Mælifells- hnjúki er talin »mikil og víðfeðm«. Skaftafellsfjöll eru »mjög fögur og íjölbreytileg«. Þyrill í Hvalfirði er »í röð sérkennilegustu fjalla«. Og »þar hefur fundist kristalstegund svo fágæt að hún hefur ekki fund- ist nema í þrem löndum heims«. Sýnu merkilegra er þó Teigarhorn við Berufjörð. »Þar er einn þekkt- asti fundarstaður geislasteina (zeol- íta) í heiminum. Bæði er að margar tegundir geislasteina er að finna við Teigarhorn og eins eru kristall- ar þar óvenju stórir.« Og Teigar- horn er merkilegt fyrir fleira: Þar hefur mælst mestur hiti á landi hér; rösk þrjátíu stig. Það var sum- arið 1939. Margan fróðleik er þarna að finna um jarðfræði landsins, enda nátengdari lífi íslendinga en flestra þjóða annarra þar sem landið er sífellt í mótun og eldgos tíð. Hér er minnt á, svo dæmi sé tekið, að Öræfajökull er »annað stærsta virkt eldfjall í Evrópu, næst á eftir Etnu á Sikiley.« En fleira getur vakið áhuga á jarðfræði en eldgos og skjálftar. Forvitnilegar jarðsögu- minjar leynast víða, þar með taldir steingervingar. Ekki er lífsnauðsynlegt að sams Örlygur Hálfdánarson konar upplýsingar séu veittar um öll sambærileg atriði í svona riti. Æskilegt er það eigi að síður. Hér er þeirri reglu líka fylgt í stórum dráttum. Getið er um hæð ijalla, vatnsmagn áa, dýpi stöðuvatna og svo framvegis. Þegar um sögustaði er að ræða er svo sagt frá hinu helsta sem nafni þeirra tengist. Kaupstöðum, sem og öðru þéttbýli, eru gerð viðhlítandi skil, t.d. bent á það sem öðrum fremur telst skoð- unarvert á slíkum stöðum. Þannig getur ritið nýst sem venjuleg ferða- handbók. Auðvitað fýsir dæmigerðan ferðamann að líta á fleira en nátt- úruundur, sögustaði og byggða- söfn. Enda er þarna ijöldi smáatriða sem teljast ekki beinlínis til neinnar fræðigreinar en vekja eigi að síður forvitni og eftirtekt þegar farið er um landið. Afar greinagóð nafna- skrá auðveldar leit. Er þá ótalinn hinn mikli fjöldi mynda sem rit þetta prýða, og allt í lit. Hvort tveggja hefur vel tekist, val þeirra og prentun. Landslags- myndir í handbók sem þessari þurfa og eiga að vera til leiðbeiningar og verða því fyrst og fremst að vera skýrar og glöggar. Þegar best lætur geta þær verið eins og gluggi sem horft er út um. Það sjónarmið sýn- ist einmitt hafa ráðið valinu. Til undantekninga tel ég stöku mynd sem tekin er með óeðlilegum að- drætti. Þess háttar myndir geta gefið kolranga hugmynd um mót- ífið. En slíkar eru afar fáar í ritinu. Hins vegar eru þarna margar góðar loftmyndir. Sumir staðir verða reyndar ekki séðir að gagni nema með góðri yfirsýn. Svo er t.d. um sprungusvæði, eyjaklasa, fjalla- þyrpingar og fleira. Að öllu samanlögðu hlýtur rit þetta að eiga skilið góða einkunn. Ekkert sýnist hafa verið sparað við samantekt þess og frágang. Það er nákvæmt og aðgengilegt en eigi að síður vel læsilegt og hvergi þurrt sem kallað er. Þetta er því rit sem rís undir nafni. Árbók hestamanna Bókmenntir Sigurjón Björnsson Guðmundur Jónsson og Þorgeir Guðlaugsson: Hestar og menn 1989. Árbók hestamanna. Skjaldborg. Reykjavík 1989. 288 bls. Árbók hestamanna kemur nú út í þriðja sinn. Vegleg að vanda og efnismikil. Hún hefur nú fengið nokkuð fast snið og er því að sjálf- sögðu ekki eins mikil nýjung og hún var í upphafi. Er það eðlilegt um árbók, sem er að verulegu leyti greinargerð um atburði liðins árs í hestamennsku. í þessari árbók er ein ferðasaga sem jafnframt er leiðarlýsing. Greint er frá þremur mótum og viðtöl eru við níu knapa og keppnis- menn. Ferðasagan greinir frá ferð nokkurra einstaklinga á hestum frá Hólum í Hjaltadal, yfir Heljardals- heiði, niður í Svarfaðardal og yfir í Skíðadal. Þessi ferðasaga er byggð á viðtölum við nokkra þátttakend- ur, einkum þó fararstjórann Grétar Geirsson bústjóra á Hólum og konu hans Jónínu Hjaltadóttur. Saga þessi er lipurlega sögð og ásamt myndum og korti verður hún að teljast nægjanleg leiðarlýsing fyrir flesta um þessar sérkennilegu slóð- ir. Þetta er efni sem venjulegir hestamenn, þ.e. þeir sem nota hesta sér til ánægju og afþreyingar, kunna vel að meta. Tveir þættir eru um ijórðungs- mót á Austurlandi. Sá fyrri segir ágrip af sögu austurlenskra Ijórð- ungsmóta frá þvi að það fyrsta var haldið \ Egilsstaðaskógi sumarið 1957. í seinni þætti er svo lýsing á fjórðungsmótinu sl. sumar og Ferming í Víði- dalstungukirkju FERMING í Víðidalstungu- kirkju sunnudaginn 22. apríl kl. 11. Prestur sr. Kristján Björns- son. Fermd verða: Ásdís Olga Sigurðardóttir, Kolugili. Hrönn Bjarnadóttir, Melrakkadal. Sigurður Björn Gunnlaugsson, Nýpukoti. þeim afrekum sem þar voru unnin. íslandsmótið í Borgarnesi 21.-23. júlí fær sérstaka umfjöllun. Hápunktur keppnismóta var svo að sjálfsögðu Evrópumótið §em haldið var í Vilhelmsborg á Jótlandi 16.—29. ágúst. Það fær að vonum mikla umfjöllun. í fyrri þætti er sagt frá úrtöku til landsliðs íslend- inganna og undirbúningi mótsins hér heima, en í þeim síðari er frá- sögn af mótinu sjálfu. Yfirleitt hef ég lítið gaman af frásögnum af hestamótum með öllu því talnaregni sem fylgir. En ég verð að játa að þættina um Evrópu- mótið las ég mér til ánægju. Höf- undi þeirra frásagna tókst að gæða frásögnina lífi, svo að maður upp- lifði spennu mót'sins og fylgdist með af áhuga. Annað efni er svo eins og áður segir viðtöl við níu knapa. Þau eru: Baldvin Ari Guðlaugsson, Einar Öder Magnússon, Aðalsteinn Aðal- steinsson, Rúna Einarsdóttir, Atli Guðmundsson, Hinrik Bragason, Sandra Schutzbach, Andreas Trappe og Jón Pétur Olafsson. All- ir þessir knapar tóku þátt í Evrópu- mótinu síðasta nema Rúnar Einars- dóttir. Hún var aftur á móti á ís- landsmótinu í Borgarnesi og vann þar til verðlauna. Sumir þessara knapa eru vel kunnir og hafa tekið þátt í mótum um langt skeið. Við- töl við þá hafa birst áður og því veit sá sem fylgist með allnokkuð um feril þeirra og afrek. Aðrir eru aftur á móti ungir að árum, en hafa sýnt framúrskarandi árangur. Er ánægjulegt að kynnast þeim nokkuð hér. Af öllum þessum við- tölum má sitthvað læra um um- gengni við hesta og þjálfun þeirra, því að af góðri reynslu hefur þetta ágæta fólk að miðla. Helsti gallinn fyrir lesandann finnst mér vera sá að viðtölin eru í einhæfara og svip- minna lagi og fullmikið um upptaln- ingar. Það verður fremur þreytandi til lengdar þegar viðtölin eru mörg. Sá sem viðtölunum stýrði hefði því þurft að gera sér meira far um að lyfta þeim upp og auka ijölbreyti- leikann. Við vísu skera sum viðtölin sig úr. Viðtalið við Rúnu Einars- dóttur er t.a.m. ágætt. Þegar á heildina er litið er þetta annars hin ágætasta bók og gefur hinum fyrri ekki eftir. Myndefni er mikið og margar myndanna eru augnayndi. Einn leiður galli er þó á, sem óhjákvæmilegt er að minn- ast á. Prentvillur eru óheyrilega margar. Slíkt má ekki koma fyrir lengur. Auk þess er málfar, einkum í viðtalsþáttunum, ekki alltaf nægi- lega vandað og málvillum bregður fyrir. Auðvelt á að vera að kippa þessu í lag. Það er annars einkenni- legt hversu oft annmarkar af þessu tagi loða við hestamannabækur, þó að lofsverðar undantekningar séu þar á. ■ I TILEFNI af hugmyndum um að ríkið kaupi SS-húsið vill Banda- lag íslenskra listamanna taka fram eftirfarandi: Könnun mennta- málaráðuneytisins á húsinu leiddi í ljós að það er ákjósanlegt fyrir Listaháskóla Islands, en frumvarp um Listaháskóla íslands er nú til meðferðar hjá þingflokkum. For- senda þess að Listaháskóli íslands geti orðið öflug menningarstofnun er húsnæði sem hentar fjölbreyttri starfsemi hans. Þeir þrír listaskólar sem leggja eiga grunninn að Lista- háskólanum eru allir í húsnæðis- basli. Þegar fyrir liggur að stað- festa lög um Listaháskóla íslands er nauðsynlegt að taka mið af þess- ari framtíðarsýn, hentugu rými fyr- ir alla starfsemi skólans um ókomin ár undir sama þaki. Undir þetta rita allir fundarmenn: Brynja Benediktsdóttir, forseti Banda- lags íslenskra listamanna, Hjálm- ar H. Ragnarsson, formaður Tón- skáldafélags íslands, Þorsteinn Jónsson, formaður Félags kvik- myndagerðarmanna, Þór Vigfús- son, formaður Sambands islenskra myndlistarmanna, Guð- rún Alfreðsdóttir, formaður Fé- lags íslenskra leikara, Nanna Ólafsdóttir, fulltrúi Félags íslenskra dansara, Selma Guð- mundsdóttir, fulltrúi Félags íslenskra tónlistarmanna. ■ LÍFEYRISSJÓÐIR: Fram hef- ur verið lagt stjórnarfrumvarp um starfsemi lífeyrissjóða. Frumvarpið gerir ráð fyrir að sett verði heild- stæð og samræmd löggjöf um sjóð- ina. Lagt er til að lögfest verði ákvæði um lágmarksskyldur og réttindi sjóðanna og sjóðsfélaga, þ.e. um greiðslu iðgjalda, ávöxtun þeirra og tryggingu og myndun lífeyrisréttinda, en jafnframt taki löggöfin til skipulags, reiknings- halds og opinbers eftirlits með sjóð- unum. ■ FRAMBOÐSLISTI hefur verið lagður fram til sveitarstjómarkosn- inga í Neshreppi utan Ennis, Snæ- fellsnesi. Er það Listi almennra hreppsbúa. Á listanum sameinast fólk með ólíkan pólitískan bakgrunn undir einu merki með það að leiðar- ljósi að vinna að framfaramálum síns sveitarfélags. Lista almennra hreppsbúa sem fer nú með meiri- hluta í sveitarstjórn Neshrepps skipa eftirtaldir einstaklingar: 1. Ólafúr Rögnvaldsson, útgerðar- maður. 2. Ómar Lúðvíksson, trésmíðameistari. 3. Gunnar Már Kristófersson, sveitarstjóri. 4. Ótt- ar Sveinbjörnsson, verslunarmað- ur. 5. Ingibjörg Steinsdóttir, bankastarfsmaður. 6. Aðalsteinn Jónsson, bifreiðastjóri. 7. Aldís Reynisdóttir, húsmóðir. 8. Ársæll Ársælsson, umboðsmaður Olíufé- lags íslands. 9. Friðþjófúr Sævars- son, sjómaður. 10. Jóhann R. Kristinsson, skipstjóri. ----------mw--------------- Þjóðleikhúsið Þjóðleikhúsið 40 áta: Dagskrá starfsmanna Þjóðleikhússins og annarra leikhúslistamanna: Kl. 13.30. Lúðrasveit Reykjavíkur leikur á Austurvelli. Afmælisávarp. Kl. 14.00. Skrúðganga frá Austurvelli, eftir Vonarstræti, Lækjargötu, Hverfisgötu og aðÞjóðleikhúsi. Kl. 14.30. Samsöngur, ávarp og upplestur á tröppum Þjóðleikhússins. Fjölskylduskemmtun á stóra sviði með fjölþættum skemmti- atriðum íjölda listamanna. Dagskrá í leikhúskjallaranum: Einsöngvarar: Elísabet F. Eiríksdóttir, IngibjörgMar- teinsdóttir, Magnús Torfason og Sigurður Bragason, ljóð og söngur í flutningi leikara. Veitingasala starfsmanna Þjóðleikhússins í leikhúskjall- aranum fyrir dagskrá. Við minnum líka á: Kl. 20.30. Sýning Þjóðleikhússins á Endurbyggingu eftir Václav Havel í Háskólabíói. KI. 20.00 íslenski dansflokkurinn frumsýnir Vorvinda í Borgarleikhúsi. »indala VénhAxía LOFTRÆSIVIFTUR CLUGCAVIFTUR - VECCVIFTUR BORÐVIFTUR - LOFTVIFTUR Ensk og hollensk gæðavara. Veitum tæknilega ráðgjöf við val á loftræsiviftum. Það borgar sig að nota það besta. Þekking Reynsla Þjónusta FALKINN SUÐURLANDSBRAUT 8 SÍMl 84670
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.