Morgunblaðið - 20.07.1999, Blaðsíða 34

Morgunblaðið - 20.07.1999, Blaðsíða 34
34 ÞRIÐJUDAGUR 20. JÚLÍ 1999 MORGUNBLAÐIÐ PENINGAMARKAÐURINN VERÐBREFAMARKAÐUR GENGISSKRANING Verðbréfaþing íslands Tfðindi dagsins Viðskiptayftrlit 19. júll 1999 Viðskipti á Veröbréfaþingi I dag námu alls 2.345 mkr., mest meö ríkisvfxla fyrir 2.128 mkr.og með hlutabréf fyrir 141 mkr. Mest viðskipti með hlutabréf einstakra félaga voru með bréf Nýherja fyrir 26 mkr., með bréf Marels fyrir 19 mkr. og með bréf Skeljungs fyrir 18 mkr. Mest hækkun var á verði Marels 5,5%. Úrvalsvlsltala Aðallista hækkaði I dag um 0,46% og er nú 1.200 stig. HEILDARVIDSKIPTl I mkr. 19.7.99 I mánuöt Á árinu Hlutabréf 140,6 1.508 15.478 Sparisklrteini 54 10.914 Húsbréf 76,6 1.714 44.955 Húsnæðisbréf 540 7.389 Rlkisbréf 304 4.113 Önnur langt. skuldabréf 82 6.649 Rfkisvfxlar 2.128,0 3.452 14.914 Ðankavfxlar 2.433 15.951 Hlutdelldarsklrteini 0 0 Alls 2.345,2 10.087 120.363 PINGVÍSITÖLUR Lokagildi Breyting I % fra: Hæsta gildi frá (vcrðvíaitölur) 19.7.99 16.7. áram. áram. 12 mán Heildarvisitala Aðallista 1.171,590 0,27 11,94 1.189,39 1.189,39 Heildarvístala Vaxtarlista 1.067,181 -0,09 6,75 1.142,10 1.146,88 Vfsitala sjávarútvegs 98,125 0,00 2,09 102,04 112,04 Vfsitala þjónustu og verslunar 101,246 -0,08 4,51 106,47 112,70 Vfsitala fjármála og trygginga 131,548 0,98 18,29 131,89 131,89 Vlsitala samgangna 144,965 -0,58 10,23 148,09 148,09 Vlsitala oliudreifingar 105,380 0,00 18,59 109,47 109,47 Visitaia iðnaðar og framleiðslu 105,589 1,43 9,12 106,70 106,70 Vlsitaia bygginga- og verktakast. 140,593 -0,75 40,59 146,35 146,35 Visitala upplýsingatækni 148,110 0,09 48,11 161,38 161,38 Vfsitala lyfjagreinar 111,677 -0,36 11,68 124,82 124,82 Vfsitala hlutabréfas. og fjárfestingarf. 108,255 0,13 6,03 109,32 109,32 MARKFLOKKAR SKULDA-Lokaverð (* hagst.k.tilboð) Br.ávöxt. BREFA og meðalliftími Verötryggö bróf: Húsbréf98/1 (10,2 ár) Húsbréf 9672 (9,2 ár) Spariskfrt. 95/1D20 (16,2 ár) Spariskfrt. 95/1D10(5,7 ár) Spariskfrt. 92/1D10 (2,7 ár) Spariskfrt. 95/1D5 (6,8 m) Óverötryggð bréf: Ríkisbréf 1010/03 (4,2 ár) Rlkisbréf 1010/00 (1,2 ár) Rlkisvíxlar 19/10/99 (3 m) Rfkisvfxlar 17/9/99(1,9 m) Verð (á 100 kr.) Ávöxtun frá 16.7 114,850' 130,129* 58,786 * 134,695* 183,196* 133,364 * 71,415* 90,053 * 97,992 98,711 4,50* 4,55* 3,89* 4,40* 5,03* 5,35* 8,30* 8,95* 8,55 8,54 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,04 0,04 HLUTABRÉFAVIÐSKIPTI Á VERÐBRÉFAÞINGIÍSLANDS - ÖLL SKRAÐ HLUTABRÉF - Viðsklpti I þús. kr.: Lœgsta Meðal- FjöldiHeildarviö-Tilboð I lok dags: 0,00 (0,0%) 9,75 9,74 9,74 2 (4,7%) (0,0%) (-0,4%) Sfðustu viðskipti Breyting frá Hæsta Baugurhf. 19.07.99 9,75 Básafellhf. 09.06.99 1,70 Búnaðarbanki (slands hf. 19.07.99 3,56 0,16 Deltahf. 19.07.99 15,00 0.00 Eignarhaldsfélagið Alþýðubanklnn hf. 15.07.99 1,85 Hf. Eimskipafélag (slands 19.07.99 8,30 -0,03 Fiskiðjusamlag Husavíkur hf. 07.07.99 1,20 Fjárfestingarbanki atvinnulffsins hf. 16.07.99 2,79 Flugleiðir hf. 19.07.99 4,35 -0,05 (-1,1%) Grandihf. 19.07.99 5,58 0,08 (1,5%) Hampiöjanhf. 19.07.99 3,85 0,03 (0,8%) HaraldurBöðvarsson hf. 19.07.99 4,33 -0,05 (-1,1%) Hraðfrystihús Eskifjarðar hf. 16.07.99 6,85 Hraðfrystistoð Þórshafnar hf. 27.05.99 1,75 fslandsbanki hf. 19.07.99 4,34 0,06 (1,4%) fslenska jémblendifélagið hf. 19.07.99 2,72 -0,05 (-1,8%) Islenskarsjávarafurðirhf. 19.07.99 1,70 0,00 (0,0%) Jarðboranir hf. 15.07.99 6,35 Landsbanki (slands hf. 19.07.99 2,48 -0,02 (-0,8%) Lyfjaverslun (slands hf. 02.07.99 3,75 Marelhf. 19.07.99 23,20 1,20 (5,5%) Nyherlihf. 19.07.99 14,30 0,10 (0,7%) Oliufélagið hf. 19.07.99 7,80 0,00 (0,0%) Olluvetslun Islands hf. 16.07.99 6,37 Opinkerfihf. 19.07.99 97,00 -1,00 (-1,0%) Pharmaco hf. 13.07.99 14,00 Samherjihf. 19.07.99 10,30 -0,05 (-0,5%) Samvinnusjóður Islands hf. 16.07.99 1,18 Sddarvinnslan hf. 16.07.99 4,30 Skagstrendingur hf. 08.07.99 7,50 Skeljungur hf. 19.07.99 4,80 0,00 (0,0%) Skýrrhf. 19.07.99 9,90 0,40 (4,2%) SR-M)ölhf. 19.07.99 3,83 -0,02 (-0,5%) Sæplasthf. 14.07.99 7,95 Sðlumiðstöð hraðfrystihúsanna hf. 09.07.99 4,55 Sölusamband (slenskra dskframleiðenda hf. 19.07.99 6,31 0,01 (0,2%) Tangihf. 16.07.99 1,56 Tryggingamiðstððin hf. 19.07.99 35,90 -0,10 (-0,3%) Tæknival hf. 15.07.99 8,85 Útgeröarfélag Akureyringa hf. 19.07.99 6,50 0,00 (0,0%) Vinnslustoðln hf. 16.07.99 1,90 Þorbjöm hf. 12.07.99 6,10 Þormðður rammi-Sæberg hf. 15.07.99 4,60 Þrðunarfélag Islands hf. 19.07.99 2,37 -0,01 (-0,4%) Vaxtarllstl, hlutafélðg Fiskmarkaður Breiðafjarðar hf. 28.06.99 2,65 Fððurtlandan hf. 28.06.99 2,18 Frumherjihf. 19.07.99 2,50 0,00 (0,0%) Guðmundur Runðlfsson hf. 24.06.99 4,85 Hans Petersen hf. 19.07.99 4,90 -0,20 (-3,9%) Héðinn hf. 13.07.99 6,05 Hraðfrystihúsið hf. 19.07.99 5,10 0,10 (2,0%) Islenskiraðalverktakarhf. 19.07.99 2,80 -0,03 (-1,1%) Jökull hf. 26.05.99 2,25 Kaupfélag Eyfirðinga svf. 23.06.99 3,00 Krossanes hf. 16.07.99 3,30 Loðnuvlnnslan hf. 13.07.99 1,70 Plastprent hf. 16.07.99 1,71 Samvinnuferðir-Landsýn hf. 09.04.99 2,00 Skinnaiðnaður hf. 03.06.99 2,10 Sláturfélag Suðurlands svf. 14.07.99 2,10 Stálsmiðjan hf. 13.07.99 2,42 Vaki fiskeldiskerfi hf. 08.07.99 5,00 Hlutabréfasjððlr, aðallisti Almenni hiutabréfasiððurinn hf. 24.06.99 1,85 Auðlind hf. 08.07.99 2,32 Hlutabréfasjðður Norðurlands hf. 02.07.99 2,30 Hlutabréfasjóðurinn hf. 19.07.99 3,09 0,04 (1,2%) Islenski fjársjððurinn hf. 08.07.99 1,97 Islenski hlutabréfasióðurinn hf. 01.06.99 2,07 Vaxtarlistl Hlutabréfamarkaðurinn hf. 10.02.99 3,63 Hlutabréfasjðður Búnaðarbankans hf. 11.05.99 1,24 Hlutabréfasióöurinn Ishaf hf. 13.04.99 0,92 Sjávarútvegssjðður Islands hf. 29.06.99 1,95 Vaxtarsjóðurinn hf. 14.07.99 1,20 3,56 15,00 3,45 15,00 3,50 10 15,00 1 4,38 4,35 4,36 5 5,59 5,56 5,58 4 3,85 3,85 3,85 1 4,35 4,33 4,34 2 4,34 2,78 1,70 2,50 24,00 14,52 7,80 97,00 10,42 4,33 2,72 1,70 23,00 14,20 7,80 97,00 10,30 4,34 2.75 1,70 23,14 14,34 7,80 97,00 10,35 4,85 4,80 4,82 7 9,90 9,85 9,89 3 3,83 3,83 3,83 1 6,31 36,00 6,50 2,50 4,90 5,10 2,87 6,31 6,31 4 35,90 35,93 2 6,45 6,47 3 2,37 2,37 1 10.274 779 3.565 3.930 529 474 2.857 2.218 368 19.215 26.166 1.560 1.479 15.182 18.089 3.073 130 2.911 1.258 6.833 2,30 4,90 5,10 2,80 2,42 4,90 5,10 2,83 505 354 2.295 4.138 3,09 3,09 9,70 1,50 3,55 14,80 1,75 8,33 1,00 2,77 4,33 5,50 3,80 4,33 6,70 1,50 4,31 2,70 1,67 6,17 2,45 3,30 23,05 14,28 7,75 6,36 99,00 13,50 10,31 1,13 4,25 7,20 4,80 9,85 3,70 7,95 4,55 6,30 1,55 35,20 8,90 6,35 1,88 6,00 4,55 2,35 2,50 2,18 2,15 5,90 4,90 2,80 2,75 3,10 1,71 1,60 2,00 2,35 1,87 2,35 2,32 3,09 1,99 2,08 3,95 1,21 1,97 1,21 9,80 1,65 3,57 15,50 1,88 8,35 1,50 2,83 4,38 5,60 4,05 4,42 6,88 1,70 4,34 2,79 1,72 6,20 2,53 3,60 23,50 14,40 7,83 6,42 99,75 13,85 10,40 1,30 4,35 7,45 4,85 10,00 3,85 8,00 4,75 6,48 1,60 35,90 9,10 6,50 1,92 6,10 4,60 2,40 2,95 2,40 4,95 5,10 6,07 5,20 2,85 2,10 3,05 3,50 1,70 2,00 1,70 2,20 2,20 2,42 5,00 1,93 2,42 2,39 3,18 2,06 2,14 4,06 1,25 2,04 1,25 HÚSBRÉF FL 1-90 Kaup- Útb.vcrð krafa % 1 m. aö nv. Fjárvangur 4,50 1.141.479 Kaupþing 4,49 1.140.696 Landsbréf 4,50 1.139.588 Islandsbanki 4,49 1.140.696 Sparisjóður Hafnarfjarðar 4,49 1.140.696 Burnhamlnt. *, 4,50 1.140.621 Búnaðarbanki Islands 4,50 1.139.609 Landsbanki Islands 4,49 1.140.700 verðbréfastofan hf. 4,50 1.142.595 SPRON 4,49 1.138.544 Handsal 4,51 1.141.392 Tokið or tillit «1 þóknnna varðbréfaf. f fjártiæoum yfir útborgunarverð. Sjá kaupgengi otdri flokka f skránlngu Verðbréfaþings. Ávöxtun húsbréfa 98/1 VfSITÖLUR Eldrl lanskj. Ágúst '98 3.625 Sept. '98 3.605 Okt. '98 3.609 Nóv. '98 3.625 Des. '98 3.635 Jan. '99 3.627 Febr. '99 3.649 Mars '99 3.643 April '99 3.661 Maf '99 3.660 Júnl '99 3.698 Júlf '99 3.728 Ágúst '99 3.742 Eldri Iktv.. júnl '79-100 gildist. launavfsit. des. '8 Neysiuv. Byggingar- til verðtr. vísitato 183,6 231,1 182,6 231,1 182,8 230,9 183.6 231,0 184,1 231,2 183.7 231,2 184.8 235,1 184,5 235,2 185,4 235,4 186,4 235,5 187,3 235,9 188,8 235,5 189,5 ': byggingarv., júli '87=100 m.v 100. Neysluv. til verðtrygg. Launa- vfsitala 171,4 171,7 172,1 172,5 173,3 180,4 180,9 181,2 181,4 181,6 883 MILLJONIR, ENGINÁVÖXTUN! Nú eru um 883 uiiiljóuir í ¦ijaldföllni im spitriskírteimim og útdregntun húsbréfum scm bera enga vexti! Hagstœtt tílboð V3ð bjóðum þeim sem eiga spariskírteini eða húsbréf að selja þau án 0,75% söluþóknunar og kaupa í staðinn í sjóðum Búnaðarbankans. Þannig getur þú sparað umtalsverðar fjárhæðir. • 0,7596 söluþóknunfelld niður • Engin lvv.ua á að stíja uppi með vaxtalaus spariskirteini eða húsbréf • BkHþarfaðJyl^jaMmeðúUlrBatihúsbréfa — • Há évöxtun -\y | yERÐBRÉF Hafðu samband við ráðgjafa okkar f síma 525 6060 Úrvalsvísitala HLUTABRÉFA 31. des. 1997 - iooc gg-fc _ 1.199,8^3 iicn .^v^ ir^vv. _y 1000-950- \M s /» \s Febrúar Mars Apríl Maf Júnf Júlí Nr. 131 19.JÚIÍ 1999 Ein. kl. 9.15 Kaup Sala Gengl Kr. Kr. Dollari 75,15000 75,57000 74,32000 Sterlp. 117,13000 117,75000 117,60000 Kan. dollarl 50,58000 50,90000 50,74000 Dönskkr. 10,25600 10,31400 10,38600 Norskkr. 9,40200 9,45600 9,48900 Sænskkr. 8,73200 8,78400 8,81900 Finn. mark 12,82480 12,90460 12,98560 Fr. franki 11,62460 11,69700 11,77040 Belg.franki 1,89020 1,90200 1,91390 Sv. franki 47,48000 47,74000 48,28000 Holl. gyllini 34,60190 34,81730 35,03590 Þýskt mark 38,98730 39,23010 39,47630 ft. Ilra 0,03938 0,03962 0,03987 Austurr. sch. 5,54140 5,57600 5,61100 Port. escudo 0,38030 0,38270 0,38510 Sp. peseti 0,45830 0,46110 0,46400 Jap. jen 0,62600 0,63000 0,61320 Irsktpund 96,82080 97,42380 98,03510 SDR(Sérst.) 99,89000 100,51000 99,47000 Evra 76,25000 76,73000 77,21000 Tollgengi fyrir júlí er sölugengi 28. júní. Sjálfvirkur sfmsvari gengisskráningar er 562 3270 GENGI GJALDMIÐLA Reuter, 19. júlí Eftirfarandi eru kaup og sölugengi helstu gjaldmiöla gagnvart evrunni á miödegis- markaði i Lundúnum: NÝJAST HÆST LÆGST Dollari 1.0172 1.0183 1.0124 Japanskt jen 121.21 123.15 121.01 Steriingspund 0.6516 0.6542 0.6498 Sv. Franki 1.6051 1.6074 1.605 Dönsk kr. 7.4378 7.4384 7.4373 Grisk drakma 324.21 324.6 324.31 Norsk kr. 8.089 8.135 8.0882 Sænsk kr. 8.6853 8.7385 8.68 Ástral. dollari 1.5606 1.5616 1.5382 Kanada dollari 1.5182 1.5187 1.5031 Hong K. dollari 7.8844 7.9191 7.8664 Rússnesk rúbla 24.71 24.7854 24.36 Singap. dollari 1.7262 1.7369 1.7285 BANKAR OG SPARISJOÐIR INNLÁNSVEXTIR (%) Gildir frá 21 júní Landsbank! fslandsbanki Búnaðarbanki Sparisjóðir Vegin meðiiltöl Dags siöustu breytingar: 21/6 1/7 11/7 21/6 ALMENNAR SPARISJÓÐSBÆKUR 0,70 0,90 1,00 1,10 0,9 ALMENNIR TÉKKAREIKNINGAR 0,40 0,60 0,50 0,90 0,5 SÉRTÉKKAREIKNINGAR 0,70 0,90 1,00 1,10 0,9 ÓBUNDNIR SPARIREIKINGAR') VlSITÖLUBUNDNIR REIKNINGAR: 36 mánaða 4,70 4,75 4,75 4,50 4,7 48 tnánaöa - 5,20 5,20 5,00 5,0 60 mánaða 5,20 5,30 5,30 5,2 INNLENDIR ÓBUNDNIR GJALDEYRISREIKNINGAR:2) Bandarfkjadollarar (USD) 2,50 3,05 3,30 3,05 2,7 Sterllngspund (GBP) 2,50 3,25 3,25 3,30 3,1 Danskar krónur (DKK) 0,75 1,00 1,30 1,50 1,0 Norskar krónur (NOK) 4,00 4,30 4,50 5,30 4,6 Sænskar krónur (SEK) 0,75 1,00 1,30 1,50 0,9 Pýsk mörk: (DEM) 0,50 0,90 1,00 1,20 0,8 1) Vextir af óbundnum sparireiknlngum eru gefnir upp af hlutaöeigandi bönkum og sparisjóöum. 2) Bundnir gjaldeyris- reikningar bera hærri vexti. ÚTLÁNSVEXTIR (%) ný lán Gildir frá 21 . júní Landsbanki fslandsbanki Búnaðarbankf Sparisjóöir Vegin meoaltðl ALMENN VÍXILLAn1): Kjörvextir 10,80 10,70 10,75 10,80 Hæstu forvextir Meðalforvextir ¦*) 15,55 15,20 14,75 15,70 14,3 YFIRDRÁTTARL fyrirtækja 16,25 16,25 16,25 16,50 16,1 yfirdrAttarl einstaklinga 16,80 16,75 16,75 17,00 16,7 Þ.a. grunnvextir 3,50 5,00 6,00 6,00 4,7 GREIÐSLUKORTALÁN, fastir vextir 16,80 17,35 16,75 17,35 ALM. SKULDABR.LÁN: Kjörvextir 10,40 10,20 10,25 10,50 10,3 Hæstu vextir 15,15 14,70 15,25 15,20 Meðalvextir -*) 13,8 VÍSITÖLUBUNDIN LÁN, breytilegir vextir2 Kjörvextfr 6,20 6,20 6,20 6,20 6,2 Hæstu vextir 10,95 11,20 11,20 11,05 Meöaivextir ^) 8,7 VlSITÖLUBUNDIN LANGTÍMALÁN, fastir vextir2 Kjörvextir 5,80 6,75 6,25 6,20 Hæstu vextir 7,80 8,25 8,45 8,50 VERÐBRÉFAKAUP, dæmi um (gildi nafnvaxta ef brél eru keypt af öðrum en aðalskuldara: Viðsk.v(xlar, forvextir 15,55 15,35 15,30 15,70 15,5 1) I yfirlitinu eru sýndir almennir vextir sparisjóða, sem kunna aö vera aörir hjá einstökum sparisjóðum. 2) Áætlað r meðal- vextir nýrra tána, þ.e.a.s. gildandi vextir nýrra lána vegnir með áætlaðri flokkun lána. VERÐBRÉFASJÓÐIR Raunávöxtun 1. úir Siðustu.: (%) Kaupg. Sdlug. 3 mán. Bmán. 12 mán. 24 mán. Fjárvangur hf. Kjarabréf 8,200 8,283 3,9 5,4 5,7 6,3 Markbréf 4,619 4,666 6,1 5,6 5,8 6,7 Tekjubréf 1,642 1,659 2,5 4,9 4,4 6,0 Kaupþing hf. Ein. 1 alm. sj. 11030 11086 3,1 10,6 8,6 7,9 Ein. 2 eignask.frj. 5979 6009 0,2 4,5 5,1 7,5 Ein. 3 alm. sj. 7060 7095 3,1 10,6 8,6 7,9 Ein. 5 alþjskbrsj. 14684 14831 -4,1 -3,8 -3,8 1,2 Ein. 6 alþjhlbrsj. 2397 2445 12,2 25,5 4,8 9,5 Ein. 8 eignskfr. 64225 64546 2,5 5,0 10,5 Ein. 10eignskfr. 1616 1648 -3,7 0,9 6,5 7,3 Lux-alþj.skbr.sj.* 127,85 10,1 3,7 -0,8 1,7 Lux-alþj.hlbr.sj.* 189,34 16,0 26,8 11,2 15,2 Lux-isl.hlbr.sj.**** 117,89 -28,4 17,1 17,8 -0,8 Lux-ísl.skbr.sj.**** 120,75 7,8 4,4 5,6 4,9 Verðbréfam. íslandsbanka hf Sj. 1 Isl. skbr. 5,176 5,202 -1,0 2,1 4,3 6,7 Sj. 2 Tekjusj. 2,203 2,225 1,8 3,9 4,4 6,1 Sj. 3 Isl. skbr. 3,565 3,565 -1,0 2,1 4,3 6,7 Sj. 4 fsl. skbr. 2,453 2,453 -1,0 2,1 4,3 6,7 Sj. 5 Eignask.frj. 2,322 2,334 2,2 4,0 4,7 6,7 Sj. 6 Hlutabr. 2,750 2,778 -14,9 12,9 6,6 -1,4 Sj. 7 Húsbréf 1,200 1,208 1,6 5,0 5,6 Sj. 8 Löng sparisk. 1,469 1,476 1,9 3,0 8,1 10,5 Sj. 10 Úrv. hl.br. -1,5 17,0 Landsbréf hf. Islandsbréf 2,254 2,288 3,1 3,9 4,7 4,9 Öndvegisbréf 2,399 2,423 -0,3 3,8 4,6 5,9 Sýslubréf 2,784 2,812 -1,0 3,9 3,9 3,0 Launabréf 1,159 1,171 0,1 3,4 4,4 5,2 Myntbréf* 1,250 1,265 -5,5 1,5 3,2 4,6 Markaðsbréf 1 1,038 0,5 1,8 Markaðsbréf 2 1,048 2,0 1,3 Markaðsbréf3 1,060 1,9 3,8 Markaðsbréf 4 1,066 4,2 5,0 Úrvalsbréf 1,187 -20,8 8,6 Fortunal*** 11,46 9,08 25,68 Fortuna2*** 11,48 15,46 22,98 Fortuna 3*** 12,55 28,15 40,58 Búnaðarbanki íslands Langtímabréf VB 1,288 1,301 -0,4 3,0 5,8 7,3 Eignaskfrj. bréf VB 1,277 1,287 0,7 4,9 5,3 6,8 Alþj. hlutabréfasj.* 135,5 133,7 31,3 22,4 Alþj. skuldabréfasj.* 104,2 103,9 -17,9 -9,3 Frams. alþj. hlutabr.sj.**140,7 140,7 19,6 51,3 * Gengi gærdagsins ** Gengi f lok Júnf *** Nafnávöxtun f evrum **** Gengi 6.7. '99 SKAMMTÍMASJÓÐIR Nafnávöxtunl.júli siðustu (%) Kaupg. 3 mán. J mán. 12 mátt. Kaupþing hf. Skammtlmabréf 3,534 9,3 8,7 7,3 Fjárvangur hf. Skyndibréf 2,988 9,1 9,2 7,1 Landsbróf hf. Reiðubréf 2,038 9,1 8,2 5,4 Búnaðarbanki islands Veltubréf 1,217 6,6 7,7 5,9 PENINOAMARKAÐSSJÓÐIR Kaupg. I gœr 1 man. 2mán. 3mán. Kaupþing hf. Einlngabréf7 12,407 7,3 7,7 7,7 verðbrefam. (slandsbanka Sjóöur9 12,412 8,0 7,8 7,9 Landsbréf hf. Penlngabréf* 12,740 6,8 7,3 7,5 MEÐALVEXTIR SKULDABRÉFA OG DRÁTTARVEXTIR Oráttar VxL alm. Iflaltðlub. vextir ekbr. lán Nóvember'97 16,5 12,8 9,0 Desember'97 16,5 12,9 9,0 Janúar'98 16,5 12,9 9,0 Febrúar'98 16,5 12,9 9,0 Mars '98 16,5 12,9 9,0 Aprfl '98 16,5 12,9 8,9 Mal '98 16,5 12,9 8,7 Júnf'98 16,5 12,9 8,7 Júll'9B 16,5 12,9 8,7 Ágúst'98 16,5 12,8 8,7 September'98 16,5 12,8 8,7 Oktðber'98 16,5 12,7 8,7 Nóvember'98 16,5 12,6 8,7
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.