Morgunblaðið - 20.07.1999, Blaðsíða 20

Morgunblaðið - 20.07.1999, Blaðsíða 20
20 ÞRIÐJUDAGUR 20. JÚLÍ 1999 MORGUNBLAÐIÐ NEYTENDUR Framleiðsluár nýrra bfla ekki skráð í skráningarskírteini FIB telur að aldri bfla sé leynt ,;ENGINN innflytjandi nýrra bíla á fslandi skráir lengur árgerð eða framleiðsluár í skráningarskírteini bíla sem þeir flytja inn. Sumir fram- leiðendur eru hættir að setja fram- leiðsluár í framleiðslunúmerið. Fyrir nokkru gekk í gildi ný evr- ópsk reglugerð um skráningu bfla, sem gildir einnig hér á landi. Sam- kvæmt henni er ekki skylda að skrá árgerð eða framleiðsluár bíla, aðeins skal við skráningu framvísa sam- ræmingarvottorði (COC-vottorði) þar sem hvorki kemur fram árgerð eða framleiðsluár," segir Björn Pét- ursson hjá Félagi íslenskra bifreiða- eigenda, en hann segir marga bíleig- endur hafa leitað til FÍB vegna vandkvæða sem upp hafa komið vegna þessara nýju reglna. Bogi Pálsson, formaður Bílgreina- sambandsins, segir að allar nauðsyn- legar upplýsingar um nýja bfla komi fram í evrópska samræmingarvott- orðinu COC. ,Á grundvelli gildandi EES-samn- ings um að aðildarlöndum beri að ný- skrá nýjar fólksbifreiðar með sam- bærilegum hættí var tekin sú ákvörð- un hér á landi að hætta að krefjast árgerðarskráningar. Þó er hverjum innflytjanda frjálst að fá árgerð skráða eftir sérstökum reglum." Stuðlaði að óeðlilegu verðfalli „Það hefur á hinn bóginn lengi verið baráttumál innflytjenda að hætta ár- gerðarskráningu", segir Bogi. „Við teljum að hún hafi haft í för með sér óeðlilega söludreifingu, það er óeðli- legt verðfall á bflum. Málum var þannig háttað að þegar ný árgerð kom á markaðinn féllu bílar í verði um eitt ár, jafnvel þótt nýja árgerðin væri nákvæmlega eins og sú gamla í útliti. Þetta átti jafnvel við um bíla í sömu sendingu. Hluti var framleidd- ur fyrir árgerðarbreytingu og hluti eftir. Bílarnir litu eins út en það munaði 10-12% f verði." Bogi segir að þetta hafi bílainn- flytjendum þótt óeðlilegt og bendir á að neytendur fái ekki upplýsingar um árgerðir þvottavéla eða hús- gagna. „Notkun hefst við sölu og einnig ábyrgðin. Því er eðlilegast að allar viðmiðanir varðandi verðmæti séu frá þeim tíma er varan er tekin í notkun." Bogi segir að framleiðendur breyti E-PLUS NATTl RULEG1 E-VÍTAMÍN ZOn E-vítamín eflir varnir líkamans ISIheilsuhúsið Skólavöröustíg, Kringlunni, Smáratorgi og Skipagötu 6, Akureyri mjög ört útliti bfla og því sé lítil hætta á að verið sé að kaupa gamla bíla sem nýja. Þegar hann er spurð- ur hvort hann viti þess dæmi að slík tilfelli hafi komið upp hér á landi segist hann hafa heyrt af einstak- lingum sem hafi fundið nokkra eftir- legubíla og selt hérlendis. „Þetta eru í mesta lagi örfáir bflar á ári sem um er að ræða en á ári er verið að flytja til landsins á bilinu 15.000-16.000 nýja bíla. I ljósi þessara upplýsinga finnst okkur ekki grundvöllur fyrir að allir skrái árgerð bflanna til að verja markaðinn fyrir því að 10-20 bílar séu kannski fluttir inn með þessum hætti. Það kostar hinn al- menna neytenda of mikið með hárri afskrift einu sinni á ári. Neytendiu* leyndir aldri bfla „Við teljum að verið sé að leyna neytendur aldri bílanna sem þeir eru að kaupa," segir Björn. „Það er hægt að flytja til landsins nokkurra ára gamla bfla og selja þá sem nýja. Við vitum nokkur dæmi um að slíkt hafi verið gert," segir Bjórn. Hann bend- ir á að reglugerðin heimili að bfll sé skráður nýr þótt hann sé nokkurra ára gamall svo framarlega að hann sé ónotaður, þ.e. hefur ekki verið skráður hér eða í öðru landi. Hafi út- lit bflanna ekki tekið breytingum getur verið erfitt að greina aldur þeirra." Hann segir að FÍB hafí varað við þessum breytingum bifreiðainnflytj- enda en talað fyrir daufum eyrum yfirvalda. „Þegar þessar tilskipanir EES gengu í gildi í Svíþjóð var tekið upp að skrá framleiðsluár og mánuð í skráningarskírteini bifreiða og kemur þetta fram í fréttatilkynningu frá sænsku neytendastofnuninni Konsumentverkel^KO. Þar er líka bent á þýðingu þessa fyrir sölu á notuðum bflum." Bogi segir að árið 1990 hafi verið prófað að taka upp skráningu á framleiðsluári en segir það hafa valdið verulegum misskilningi á markaðnum og því var fallið frá slíkri skráningu eftir stuttan tíma. Hann bendir á að ef einhver vafi rísi upp um árgerð bflsins sé hægt að finna út árgerðina í verksmiðjunúm- eri bflsins. „Við teljum að þessar upplýsingar séu óþarfar og trufli markaðinn. í stað þess að nú sé verðfall á bflum einu sinni á ári þeg- ar ný árgerð kemur þá afskrifast bfl- ar nú um 1.12 ársafskrifar í hverjum mánuði. Þessi breyting hefur því komið neytendum mjög til góða og það er skref aftur á bak að neita að taka þátt í þessari þróun samfélags- Morgunblaðið /Golli ins. Gjaldið er hærra en hugsanlegir vankantar á þessu kerfi." Hreyfingarleysi getur skemmt bfla Þegar Björn er spurður hvort neytendur hafi leitað til FÍB með mál af þessu tagi segir hann marga hafa leitað til þeirra. „Þeim er bent á gildandi reglugerð og einnig þann siðferðislega rétt að fá upplýsingar um uppruna og framleiðsluár þegar verið er að kaupa hlut á hundruð þúsunda eða milljónir króna. Hann segir mörg dæmi um að ef bílar seljist ekki þá safnist upp lager erlendis og hægt sé að kaupa slíka bíla á góðum kjörum. „Þetta eru kannski bflar sem hafa staðið svo mánuðum skiptir óhreyfðir. Það er mjóg slæmt að láta bfl standa hreyf- ingarlausan langtímum saman." Hann bendir á umfjöllun í Ökuþór, blaði FÍB, þar sem m.a. kemur fram að saggi myndast í bílnum jafnt í vél sem farþegarými. Þar kemur fram að rakinn geti jafnvel skaðað við- kvæman rafbúnað í tölvubúnaði sem stýrir gangi vélarinnar. Hann hefur líka haft skaðleg áhrif á klæðningu og getur valdið ryðskemmdum. Pakkningar og fóðringar kunna að skemmast af hreyfingarleysi og gúmmíhlutir þorna og springa. I sumum tilvikum hafa bílar staðið á hafnarbakka og verið lítt varðir gegn salti frá sjó. Saltið getur skaðað málma, lakk og rafbúnað. Við hvað eru bætur miðaðar? Björn segir ennfremur að þegar upplýsingar um rétta árgerð vanti geti neytendur t.d. lent í vandræðum ef þeir ætla að kaupa svokallaða „standard" varahluti í bílinn sinn. „Margir hafa orðið undrandi þeg- ar þeir fá vátryggingaskírteini fyrir nýja bflinn. Þar er árgerð skráð ári fyrr en kaupin áttu sér stað og þá vaknar spurningin við hvað bætur verða miðaðar ef altjón yrði á bfln- um." Ekkert sem bannar skráningu - En hvað geta neytendur gert til að komast að árgerð bíls sem þeir hyggjast kaupa? „Þeir geta krafist þess að seljand- inn skrái framleiðsluár og mánuð því það er ekkert sem bannar það. Regl- urnar heimila aðeins að sleppa megi skráningunni. Ef eitt bílaumboð ríð- ur á vaðið og gefur upp þessar upp- lýsingar þá fylgja önnur á eftir. Bíla- innflytjendur eiga ekki að komast upp með að selja eldri bíla með þess- um hætti." FERÐALOG FRÁ Akranesi. Akranes Morgunblaðið/RAX a í útivistarbæ MEÐ því að ganga eftír Vestur- götu á Akranesi, sem er 2 km löng, geta menn lesið alla byggingasögu Islands á þessari öld," segir Björn S. Lárusson, atvinnu- og markaðs- fulltrúi Akraness. „Þetta er elsta sjávarpláss á landinu. Fólk getur t.d. séð gamlar minjar um sjávar- útveg niðri á Breiðunni." Nú á dögum er Akranes kannski þekktast fyrir frækna íþróttamenn og Björn S. Lárusson, atvinnu- og markaðsfulltrúi á Akranesi, segir að bærinn hafi á sér þá ímynd að vera útivistarbær. I samræmi við það er bærinn nú að búa sig undir að taka á móti útívistarfólki í hópi ferðamanna með því að gefa út kort af gónguleiðum í bænum og nágrenni hans. Vinsælar göngu- og hlaupaleiðir eru m.a. á Langa- sandi, Garðalundi, í grennd við Akranesvita, „og svo er það Akra- fjallið", segir Björn. Þá leita golfiðkendur mikið á golfvöllinn á Akranesi. Björn segir ennfremur að marg- ir ferðamenn virði lfka fyrir sér nýja steinasafnið, sem er líka safn um Hvalfjarðargöngin. Göngin hafa fært Akranes nær hringiðu ferðaþjónustunnar hér á landi. „Nú koma hingað á hverjum degi rútur með hópa í óvissuferðir, sauma- klúbba, starfsmannahópa og fleira," segir Björn. • • Okuferð um Rangárþing HER fer á eftír tillaga frá Óla Má Aronssyni, ferðamálafulltrúa í Rangárþingi, að 70 km skoðunarferð um hérað- ið: Ekið er til norðurs við Landvegamót, sem eru 11 km austan við Þjórs- árbrú. Eftir um 7 km akstur er komið að Laugalandi, menningar- miðstöð í Holtum, þar sem rekið er sumarhótel, íþróttahús, sundlaug og tjaldstæði. Laugaland er skólasetur svæðisins á vetrum. I nágrenni Laugalands er heitt vatn í jörðu, þar eru helstu vatnslindir Hitaveitu Rangæinga. Rétt norðan Laugalands er Mar- teinstunga sem er kirkjustaður. Þegar komið er enn norðar er kom- ið að vegamótum tíl hægri sem er Arbæjarvegur, þar er hægt að fara niður á Suðurlandsveg rétt vestan við Hellu. Á þeirri leið er Austvaðs- holt, gisti- og ferðaþjónusta, þaðan sem farnar eru reglulega ferðir á hestum inn á hálendið í nágrenni Heklu. Ef áfram er haldið til norð- urs, 20 km frá hringveginum er komið að Brúarlundi, félagsheimili Landmanna. Þar er sýning á sumr- in um eldfjallið Heklu og nágrenni þess. Þar er einnig kaffisala og list- sýningar á ferðamannatíma. Frá þessu svæði sést mjög vel til Heklu. Áfram er ekið til norðurs að Skarðsfjalli og Skarði, sem er mik- ið stórbýli að fornu og nýju. Þar stendur Skarðskirkja. Komið er að Leirubakka 5 km norðar, þar sem Morgunblaðið/Árni Sæberg FERÐAMENN á Sprengisandsleið. undanfarin ár hefur verið að byggj- ast upp öflug ferðaþjónusta. Þar er gistiaðstaða, söluskáli gufubað og heitir pottar, reiðhöll, hestaleiga, tjaldstæði, sönghús o.fl. Bærinn Galtalækur er rétt ofan við Leirubakka, þar fást veiðileyfi í Tangavatn, þar sem er sleppt eldis- fiski. Galtalækjarskógur er 35 km frá Suðurlandsvegi. Þar við rætur Heklu eru ótal skemmtilegar gönguleiðir og útivistarsvæði. Sé haldið áfram norður Landveg nr. 26, er hægt að fara inn að Dómadalsleið eða áfram að virkj- anasvæðinu við Sigöldu og Hraun- eyjafoss, áleiðis í Veiðivötn eða inn á Sprengisandsleið, þar sem rekin er ferðaþjónusta að Versölum. Einnig má fara tíl baka niður Hreppa og Skeið frá Hrauneyjum. I Hrauneyjum er hálendismiðstöð með gisti-, veitinga- og bensínsölu. Frá Landvegi er einnig hægt að fara yfir á Rangárvelli á brú yfir Ytri Rangá, 1 km innan við Galta- lækjarskóg og þaðan niður á Suð- urlandsveg.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.