Morgunblaðið - 20.07.1999, Blaðsíða 18

Morgunblaðið - 20.07.1999, Blaðsíða 18
18 ÞRIÐJUDAGUR 20. JÚLÍ 1999 MORGUNBLAÐIÐ VIÐSKIPTI Brimborg í nýjum aðalstöðvum og stefnír að 20% veltuaukningu á árinu Hagnaður- inn látinn ráða bygg- ingarhraða A 35 ára afmælisári sínu hefur Brimborg flutt alla starfsemi sína í nýtt hús við Bíldshöfða og er þar á alls 10.500 fer- metrum. Jéhannes Tómasson hitti for- ráðamenn fyrirtækisins í nýju aðalstöðvun- um og segjast þeir nú tilbúnir til nýrrar markaðssóknar. BRIMBORG ehf. sem hefur meðal annars umboð fyrir bfla frá Ford, Daihatsu, Volvo og Citroén ásamt umboði fyrir atvinnutæki frá Volvo, svo sem vinnuvélar, bátavélar, rút- ur, strætisvagna og vörubfla og ann- ast þjónustu við þessi merki, sam- einaði starfsemi sína fyrir nokkru í nýjum aðalstöðvum fyrirtækisins við Bíldshöfða 6 í Reykjavík. Upphaf Brimborgar má rekja til ársins 1964 þegar tveir félagar stofnuðu þjón- ustuverkstæði fyrir bfla sem nefnt var Ventill. Fyrirtækið fagnaði 35 ára afmæli sínu 27. aprfl síðastliðinn. I dag eru starfsmenn rúmlega 100 að meðtöldum þeim sem starfa hjá Þórshamri á Akureyri sem er í eigu Brimborgar og er veltan á þessu ári áætluð um fjórir miUjarðar króna. Forráðamenn Brimborgar eru feðgarnir Jóhann Jóhannsson for- stjóri og Egill Jóhannsson, fram- kvæmda- og markaðsstjóri. Nýlega lét einn stofnendanna, Sigtryggur Helgason, af störfum hjá fyrirtæk- inu sökum heilsubrests en hann hafði starfað hjá því í 30 ár. Á síð- asta aðalfundi var kosin ný stjórn sem í sitja Jóhann Jóhannsson, Egill Jóhannsson og Svala Guðmunds- dóttir. Byggingarsaga hússins að Bflds- höfða 6 er orðin nokkuð löng og er Jóhann spurður hvað hafi ráðið því að sá staður varð fyrir valinu: „Þeg- ar við tókum við Velti í júlí 1988 var þegar komið hér verkstæði fyrir fólks- og vörubfla og fyrirtækið átti hér stóra lóð. Það var því sjálfgefið að halda áfram að nýta fjárfesting- arnar hér og næsti áfangi í fram- kvæmdum hófst árið 1991 þegar við byggðum húsnæði fyrir lagerinn. Síðan tók hver áfanginn við af öðr- um, þeir teknir í notkun samhliða og við fluttum hingað að lokum í mars. Staðurinn er vel í sveit settur og lóð- in ágæt og með góðu skipulagi erum við með næg bflastæði," segir Jó- hann. Framkvæmdahraði hélst í hendur við hagnað Framkvæmdir héldu áfram næstu árin og Jóhann segist sannfærður um að þeir hafi farið rétt að við bygginguna. „Við ákváðum að ráð- ast í þá áfanga sem við réðum við með þeim fjármunum sem fyrirtæk- ið gat skilað í fjárfestinguna. Akveð- ið var í byrjun árs hve áfangarnir yrðu stórir hverju sinni. Bflainn- flutningur er sveiflukenndur og þess vegna vildum við stíga lítil skref með öryggi frekar en stór með til- heyrandi áhættu og lánum. Það sýn- ist okkur hafa verið rétt stefna." Misjafnlega mikið fjármagn hefur RÍKHARÐUR Úlfarsson (t.v.) stýrir þróunar-, áætl- ana- og gæðasviði og Gísli Jón Bjarnason sölusviði fólks- og sendibfla. verið lagt í byggingarframkvæmdir á hverju ári, allt frá um 15 milljón- um króna upp í rúmar 86 milljónir. „Við ákváðum seint á árinu 1997 að flytja hingað snemma árs 1999 og því var ljóst að í fyrra urðum við að leggja í meiri fjárfestingar og er það eina árið sem við höfum tekið lán til framkvæmdanna," segir Jóhann. Kostnaður við bygginguna með framreiknaðri byggingavísitölu er kringum 430 miUjónir króna og er húsið svo til fullbúið, aðeins er minni háttar frágangur eftir svo sem merkingar, gólflistar og fleira slíkt. Þetta þýðir að kostnaður er kring- um 53 þúsund á hvern fermetra en alls er húsið 8 þúsund fermetrar. Að meðtöldu verkstæðinu og hjólbarða- verkstæði sem er handan götunnar er starfsemi Brimborgar nú á um 10.500 fermetra gólffleti. Arkitekt mótaði hugmyndir eigenda Arkitekt hússins er Jón Róbert Karlsson hjá teiknistofunni Arko og byggingameistari Haukur Hannes- son en fleiri iðnmeistarar hafa einnig komið við sögu. „Við höfðum sjálfir ákveðnar hugmyndir um hvernig húsið ætti að vera sem arki- tektinn mótar og lagar," segja feðgarnir. „Það sjónarmið var haft að leiðarljósi að inn í húsið væri einn aðalinngangur og þaðan skyldi mönnum beint í allar deildir. Menn koma því hér fyrst að móttöku og geta tekið stefnuna þaðan til sölu- manna nýrra og notaðra bfla, verk- stæðismóttöku, varahlutaverkstæðis og skrifstofu og þannig mætti áfram telja. Aðeins móttaka vörubflaverk- stæðis hefur sér inngang. Þetta er svipað sjónarmið og ríkir víða er- lendis." Meginbreytingin í starfseminni er að hún er nú sameinuð á einum og sama staðnum en bflasalan og yfir- stjórn hefur mörg undanfarin ár ver- Morgunblaðið/Golli HER standa þeir Egill Jóhannsson (t.v.) og Jóhann Jóhaiiiisson þar sem sjá má vel yfir hluta sýningarsalarins. sýningar og kynningar af sérstöku tilefni. „Þá má líka nefna sem dæmi að við kölluðum alla starfsmenn saman nýlega og grilluðum og þessi aðstaða gerir okkur þannig kleift að gera eitt og annað sem lífgar upp á hversdagsleikann. Við eigum örugg- lega eftir að gera meira slíkt í fram- tíðinni því möguleikarnir eru ótelj- andi," segja feðgarnir. Síðasta deildin til að flytja á nýja staðinn er sala á notuðum bflum sem verður komin þangað síðar í mánuðinum en bflasalan Evrópa hefur þegar tekið á leigu hluta hús- næðisins sem Brimborg hafði við Faxafenið. Hún mun reyndar áfram að nokkru leyti annast sölu notaðra bfla frá Brimborg en Brimborg er ekki eigandi bílasölunnar. Sala not- aðra bfla verður á neðstu hæðinni í nýja húsinu og segir Egill ætlunina að hafa þar 20 til 30 nýjustu bflana innan dyra, bfla sem eru það nýlegir að erfitt sé að sjá mun á þeim og nýjum bflum. Mflli 60 og 70 bflar verða úti við en þeir eru undir þaki og verður því mun þægilegra fyrir viðskiptavini að skoða bflana þar en á bersvæði. „Við ætlum okkur enn stærri hluti á þessum tímamótum, sérstak- lega með Ford en þaðan hafa komið margar nýjungar að undanförnu og fleiri koma á næstu misserum. Við teljum fyrirtækið því vel í stakk bú- ið til að hefja nýja og öflugri mark- aðssókn." Fjögurra milljarða velta Að lokum eru feðgarnir spurðir hvaða væntingar fyrir framtíðina tengist hinu nýja aðsetri Brimborg- ar: „Við sjáum fyrir okkur að geta á ákveðnari hátt haldið áfram þeirri sölu- og veltuaukningu sem verið hefur hjá fyrirtækinu síðustu árin. Árið 1996 seldum við rúmlega 700 bfla og atvinnutæki, þar með taldar vélar, árið 1997 911 og í fyrra 1.111 bfla og tæki. A þessu ári er gert ráð fyrir að selja 1.368 bfla og tæki og að veltan verði rétt um fjórir millj- arðar króna. Við höfum farið ofan í saumana á ýmsum þáttum í starf- seminni með endurbætur í huga og teljum okkur nú geta boðið betri þjónustu en áður við betri aðstæður fyrir starfsmenn okkar sem og við- skiptavini," segja þeir og segjast næstum því hafa áhyggjur af því hversu starfsfólkið hefur langan starfsaldur og Jóhann segir að hann þekki marga starfsmennina jafnvel og eigin afkvæmi. „En að sjálfsögðu hafa öll fyrirtæki gott af því að hafa ákveðna starfsmannaveltu, hún má þó hvorki vera of hröð né of hæg." Morgunblaðið/Jón Svavarsson ÞJÓNUSTU bflaverkstæða og varahlutasölu stýrir Sigurjón Ólafsson. ið í Faxafeni og verkstæði, lager og standsetning við Bfldshöfða. Egill segir þetta muna gífuriega miklu og hafa komið strax fram í daglegu starfi. „Þetta hefur sparað ómældan tíma í ferðum. Starfsmenn í stand- setningunni við Bfldshöfða sóttu bfla í toll og komu þá við í Faxafeni til að ná í pappíra. Síðan voru bílarnir skráðir og standsettir við Bfldshöfða, komið með þá í Faxafen til afhend- ingar, gamli bíllinn tekinn uppeftir í eftirlit og þrif og sendur að því loknu í Faxafen og þannig voru þetta enda- lausir snúningar. Það munar um það þegar við erum að tala um þúsund nýja bfla og hátt í það svipað af not- uðum. Munurinn kom að mínu viti vel fram strax og við fluttum hingað í mars. Það var einn stærsti mánuð- urinn hjá okkur en samt fannst okk- ur ekkert mjög mikið að gera! Einnig erum við þegar farin að sjá veruiegan sparnað í rekstrarkostn- aði með því að vera á einum stað og augljósasta dæmið er auðvitað að losna úr dýru leiguhúsnæði. Og við sjáum framhald á þessum sparnaði sem gerir okkur kleift að taka þátt í samkeppninni af meiri hörku." ÓLAFUR Árnason stjdrnar þjónustu- og sölusviði atvinnutækjanna. Nýtt skipurit Brimborgar tók gildi um síðustu áramót og meðal nýjunga þess má nefha að stofnað hefur verið þróunar-, áætíana- og gæðasvið sem Rfltharður Ulfarsson stýrir og mörkuð hafa verið skýrari skil milli einstakra deilda og verk- efna. Önnur svið eru sölusvið fólks- og sendibfla, sem Gísli Jón Bjarna- son stýrir, Sigurjón Ólafsson stýrir þjónustu-, varahluta- og aukahluta- syiði fólksbfla og sendibíla, Olafur Ámason þjónustu- og sölusviði at- vinnutækja og Þórshamri, dóttur- fyrirtækinu á Akureyri, stjórnar Þorkell Guðjónsson. Aðstaða starfsmanna orðin munbetri Aðspurðir segja þeir að rúmir 10 þúsund fermetrar fyrir sölu og þjónustu við bfla sé ekki of mikið. Hátt í þrjú þúsund eru fyrir verk- stæðin, smur- og hjólbarðaþjónust- una, þúsund fermetrar fara undir skrifstofur og hitt eru sýningarsalir, varahlutaverslun og lager, mötu- neyti, aðstaða starfsmanna og fleira. Starfsmenn verkstæða og varahlutadeildar hafa aðgang að sturtum og læstum skápum og segja forráðamenn fyrirtækisins mikið hafa verið lagt upp úr því að vanda sem mest til byggingarinnar og gera hana í senn bjarta og aðlað- andi. Ekki síst hefur aðstaða skrif- stofuhaldsins breyst frá því sem var í Faxafeni. Þar er átt við yfirstjórn, tolladeild, bókhald, gjaldkera, markaðsmál, launadeild, pantanir og fleiri og segja þeir þúsund fer- metra ekki hátt hlutfall undir skrif- stofur í fyrirtæki sem þessu. Hægt hefði verið að komast af með um 700 fermetra en hér sé því mögu- leiki á stækkun. Á skrifstofuhæð- inni er allmikið rými þar sem koma má fyrir gömlum eða nýjum bflum til sýnis tímabundið eða setja upp i L
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.