Morgunblaðið - 25.05.2002, Blaðsíða 46

Morgunblaðið - 25.05.2002, Blaðsíða 46
UMRÆÐAN 46 LAUGARDAGUR 25. MAÍ 2002 MORGUNBLAÐIÐ RÁÐIST var í að ljúka við Gerðarsafn sem staðið hafði fok- helt heilt kjörtímabil og ber nú safnið hróð- ur bæjarins víða. Árið 1992, nánar tiltekið í 4. tbl. Voga, 42. árg., í desember, kynnti Sjálfstæðisflokkurinn nýja sýn fyrir svæðið. Hryggjarstykkið í þeirri sýn var að í Borgarholtinu skyldi menningarmiðstöð Kópavogsbúa rísa. Kópavogsbúar vita hvaða spor sú framtíð- arsýn hefur markað þar sem Salurinn, fyrsta sérhann- aða tónlistarhús landsins, var vígt 2. janúar 1999 og á afmælisdegi bæjarins, 11. maí sl., var svo vígsla síðari hluta miðstöðvarinnar þar sem nú er Bókasafn og Náttúru- fræðistofa Kópavogs. Borgarholtið rís því svo sannarlega undir nafni sem miðstöð menningar og lista í Kópavogi. Draumurinn að rætast Uppbyggingu þessa svæðis er samt engan veginn lokið. Það hefur verið draumur Sjálfstæðisflokksins í Kópavogi að bæta þetta svæði enn frekar með því að byggja yfir Kópavogsgjána og tengja þannig saman Borgarholtið og Hamraborg- arsvæðið. Jafnframt yrði Hamra- borgin endurskiplögð. Þessi draum- ur er nú nær því að rætast en nokkru sinni fyrr þar sem bygging- arnefnd bæjarins hefur samþykkt teikningar af væntanlegri byggingu yfir gjána. Þetta yrði jafnframt fyrsti áfangi þess að loka henni endanlega. Framtíðarhúsnæði heilsugæslu Sú hugmynd hefur verið viðruð við ríkisvaldið að þar yrði framtíð- arhúsnæði Heilsugæslunnar í Kópa- vogi. Það myndi gerbylta allri að- stöðu hennar og styrkja ásýnd Hamraborgarinnar. Með tilkomu hússins yrði síðan hægt að ráðast í að byggja yfir það sem þá yrði eftir af gjánni. Það svæði yrði að hluta til nýtt fyrir bílastæði sem þjónuðu bæði Menn- ingarhúsinu og þeim fyrirtækjum sem starfrækt eru í Hamraborginni. Jafn- framt væri þar opið rými þar sem hægt væri að koma fyrir bekkjum, eins konar áningarstað, sviði fyrir tónleika og aðrar uppákomur. Við suðurbrúna yrði síðan þjónustumið- stöð Strætó í Kópavogi til húsa en þar yrði einnig mögulegt að hýsa aðra þjónustu. Það sem gerir þessa hugmynd einnig mjög spennandi er að þarna væri komið svæði þar sem jólatrénu okkar yrði sýndur virki- legur sómi. Byggt yfir Kópavogs- gjána Ármann Kr. Ólafsson Kópavogur Uppbyggingin í og við Borgarholtið hefur ver- ið með ólíkindum á und- anförnum árum, segir Ármann Kr. Ólafsson. Það eru ekki mörg ár síðan Kópavogskirkja stóð þar á milli hálfkar- aðs Gerðarsafns og úr sér genginnar bensín- stöðvar. Höfundur sem skipar 2. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í Kópavogi og er formaður skipulagsnefndar. D-LISTINN í Dal- víkurbyggð sendi frá sér kosningabækling í gær þar sem opinberuð er sú stefna listans að leggja beri niður Húsa- bakkaskóla í Svarfað- ardal og það stutt með vægast sagt undarlegri röksemdafærslu. Aug- ljóst er að hugmynd D- listans er að með því að slá fram þessum full- komlega staðhæfu- lausu fullyrðingum varðandi Húsabakka- skóla á síðustu dögum fyrir kosningar vinnist þeim sem betur vita ekki tími til að leiðrétta rangfærsl- urnar áður en kjósendur gera end- anlega upp hug sinn á kjördegi. Jónas Pétursson fullyrðir í nefnd- um bæklingi að kostnaður á nem- anda í Húsabakkaskóla sé til muna hærrri en í Dalvíkurskóla og vitnar í því sambandi til skýrslu Rekstrar- ráðgjafar Norðurlands. Þegar sú skýrsla er skoðuð kemur hins vegar í ljós að inni í dæminu eru ýmsir van- kantar sem gerir samanburðinn óraunhæfan. Í fyrsta lagi er allur kostnaður við akstur skólabarna í Svarfaðardal settur á Húsabakka- skóla. Sá kostnaður verður til staðar eftir sem áður þegar búið er að leggja niður skólann og færist þá væntanlega yfir á Dalvíkurskóla. Í öðru lagi eru laun húsvarðar og ræstingar í félagsheimilinu að Rim- um og í Sundskála Svarfdæla umrætt ár færðar á Húsabakka- skóla sem náttúrlega stenst ekki. Í þriðja lagi er stór hluti af rekstrarkostnaði við- haldsaðgerð sem fólst í klæðningu á norðurhlið skólans á umræddu ári þegar skýrslan var gerð. Að þessum liðum frádregnum auk kostn- aðar við mötuneyti sem bundið er í lögum og verður væntanlega einnig starfrækt við Dalvíkurskóla áður en langt um líður kemur í ljós að kostn- aður á hvern nemanda er sá sami í öllum skólum Dalvíkurbyggðar. Jónas vill samkvæmt greininni leggja niður Húsabakka og byggja íþróttahús upp á 220 milljónir fyrir það sem hann telur sig spara á því að færa kennslu barna úr einum skól- anum í annan. Eins og húsakostur Dalvíkurskóla er nú myndi hann ekki rúma þá nemendur sem nú eru í Húsabakkaskóla. Er það hagræðing að byggja ný hús undir starfsemi sem þegar hefur húsnæði? Er þá orðinn til einhver afgangur sem hægt er að nota til þess að byggja fyrir íþróttahús? Og hvað ætlar D- listinn að gera við byggingar Húsa- bakkaskóla sem eru miklar og góðar og þjóna fullkomlega sínu hlutverki? Ætlar hann að bæta Húsabakka í hóp með Baldurshaga og Ungó og láta þær grotna niður í tilgangsleysi án hlutverks mestan part ársins. Nei, D-listinn segist vilja gera Húsa- bakka að setri mennta og menning- ar. Er það gert með því að leggja nið- ur skólahald og slíta með því hjartað úr svarfdælsku samfélagi? Sjaldan hefur orðið „menningarsetur“ hljómað jafnhjárænulega. Starfsemi Húsbakkaskóla og Rima er nú þegar starfsemi sem flokkast hjá öllum sem það vilja vita undir ,,setur mennta og menningar“ og þess vegna eru hugmyndir D-listamanna ekki nýjar af nálinni og bera einung- is vott um vanþekkingu þeirra á starfsemi Húsabakkaskóla og Rima. Þvert á móti er hér á ferðinni alvar- leg hugmyndafátækt og þröngsýni sem munu valda óbætanlegum skaða fyrir byggðina í heild sinni ef þær ná fram að ganga. Ef nú hjá D-listan- um einn fimmeyr- ing ég fengi Ingileif Ástvaldsdóttir Dalvík Er það hagræðing, spyr Ingileif Ástvaldsdóttir, að byggja ný hús undir starfsemi sem þegar hefur húsnæði? Höfundur er skólastjóri Húsabakka- skóla í Svarfaðardal, forseti bæjar- stjórnar og oddviti I-listans í Dalvík- urbyggð. Umhverfisáætlun Reykjavíkur, sem er aðgengileg á umhverf- isvef Reykjavíkur- borgar (www.rvk.is), hefur að geyma metn- aðarfulla, tímasetta framkvæmdaáætlun um sjálfbært samfélag í borginni. Heiti áætl- unarinnar er Staðar- dagskrá 21, en það heiti á rætur að rekja til Ríó-ráðstefnunnar um umhverfi og þró- un, sem haldin var 1992 á vegum Samein- uðu þjóðanna. Á þeirri ráðstefnu sameinuð- ust þjóðir heims um stefnu til framtíðar, stefnu sem byggist á hugmyndafræði sjálfbærrar þróun- ar. Til þess að skilja þá hugmynda- fræði til hlítar er nauðsynlegt að menn geri sér grein fyrir því að hún nær ekki eingöngu til um- hverfislegra þátta, heldur innifelur hún jafnframt félagslega og efna- hagslega þætti samfélagsins. Sjálf- bær þróun er þannig máttarstólpi stjórnkerfis og stjórnmála, sam- tvinnaður úr félagslegum, efna- hagslegum og umhverfislegum þáttum. Þessi hugmyndafræði er ofin inn í málefnasamning flokk- anna þriggja sem standa að Reykjavíkurlistanum og verður því áþreifanleg í stjórnun borgarinnar næstu fjögur árin, svo fremi að Reykjavíkurlistinn haldi meiri- hluta sínum í borginni. Samgöngur Í fyrrnefndum mál- efnasamningi er getið um helstu þætti sem tekið verður á á kjör- tímabilinu svo tryggja megi sjálfbært sam- félag í höfuðborginni. Þar fer einna mest fyrir málefnum sam- gangna, enda er það grundvallaratriði að borgarbúar hafi úr að velja raunhæfum val- kostum í þeim efnum. Til þess þarf að efla almenningssamgöng- ur og gera fólki kleift að komast leiðar sinnar gangandi eða á hjóli. Mikilvægur liður í þeirri viðleitni er stefna Reykja- víkurlistans um þéttingu byggðar. Hver sér ekki skynsemina í því að fólk geti stundað atvinnu sem næst heimili sínu, verslað og sótt skóla og menningarstofnanir án þess að þurfa að leggja í langferðir? Sorpflokkun og förgun Fólk vill lifa í sátt við umhverfið. Í seinni tíð hafa augu fólks opnast fyrir því að við getum ekki haldið áfram á þeirri braut sem við geng- um í blindni á síðustu öld. Við get- um ekki lengur lokað augunum fyr- ir þeim úrgangi sem lífstíll okkar leiðir af sér. Við erum nógu skyn- söm til að vita að ruslið hverfur ekki á yfirnáttúrulegan hátt þegar það er komið út í tunnu. Þess utan er jörðin farin að kveinka sér und- an farginu og við viljum létta undir með henni. Það gerum við með því að draga úr sorpmyndun og temja okkur svokallaða „hringrásarhugs- un“. Frambjóðendur Reykjavíkur- listans tala fyrir því að fólki verði gert auðveldara að flokka sorpið heima, garðeigendum verði gert það kleift að nýta lífræna afganga til moltugerðar í sínum eigin garði og endurnýting hvers konar eigi sér stað á vegum borgarinnar. Fræðsla Þriðja og síðasta atriðið sem mig langar að nefna í þessu greinar- korni er fræðslan. Reykjavíkurlist- inn gerir sér grein fyrir því að sjálfbært samfélag verður ekki að veruleika, nema að til komi öflug fræðsla um hugmyndafræðina sem að baki liggur. Það er sameiginlegt áhugamál frambjóðenda Reykja- víkurlistans að slík fræðsla verði fastur liður í skólastarfi auk þess sem nýju lífi verði blásið í almenn- ingsfræðslu. Íbúalýðræði er hluti af hugmyndafræði sjálfbærrar þró- unar, en til að það geti virkað sem best er mikilvægt að íbúarnir fái tækifæri til að auka þekkingu sína um hin ýmsu málefni sem brenna á þeim. Þá er líka mikilvægt að starfsfólk stofnana borgarinnar eigi á hverjum tíma aðgang að góðu fræðsluefni um þá málaflokka sem eru á verksviði viðkomandi stofnunar. Tryggjum bjarta framtíðarsýn um sjálfbært samfélag – kjósum Reykjavíkurlistann. Reykjavík – sjálfbært samfélag Kolbrún Halldórsdóttir Reykjavík Tryggjum bjarta fram- tíðarsýn um sjálfbært samfélag, segir Kolbrún Halldórsdóttir, kjósum Reykjavíkurlistann. Höfundur er 17. þingmaður Reyk- víkinga. Málarar - Múrarar - Píparar - Smiðir Dúkarar - Rafvirkjar - Ræstitæknar Vertu í góðum höndum! Eitt númer - 511 1707 www.handlaginn.is handlaginn@handlaginn.is
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.