Morgunblaðið - 25.05.2002, Blaðsíða 48

Morgunblaðið - 25.05.2002, Blaðsíða 48
UMRÆÐAN 48 LAUGARDAGUR 25. MAÍ 2002 MORGUNBLAÐIÐ Rjúpnasalir 8 Nú eru aðeins þrjár glæsilegar íbúðir eftir í þessu fallega og vandaða fjölbýlishúsi. Aðeins sex íbúðir í húsinu. Íbúðirnar eru 4ra herbergja 120 fm og afhendast fullbúnar með vönduðum innréttingum, skápum og tækjum en án gólfefna. Tvennar svalir á miðhæð. Hagstætt verð eða 15,3 m. Seljandi tekur á sig afföll af húsbréfum. Teikningar og allar nánari upplýsingar á skrifstofu. Frábær staðsetning rétt við óspillta náttúru í skjóli Rjúpnahæðarinnar. Fallegt útsýni. Í húsinu eru nú þegar tilbúnar tvær sýningaríbúðir sem hægt er að skoða í dag. Sölumenn og byggingaraðili verða á staðnum. 1198 OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 13-16 MIKIL fækkun íbúa undanfarin ár, á hinni svokölluðu landsbyggð, hefur orðið mörgum að áhyggjuefni. Straumur- inn hefur legið suður, eins og það heitir, og virðist þar ekkert lát á. Raufarhöfn er engin undantekning hvað þetta varðar og hefur íbúum hér fækkað um a.m.k. 30% á örfáum ár- um. Dauðir fiskar fljóta með straumnum var einu sinni sagt en fólkið sem flutt hefur héðan hefur fyrst og fremst flutt til að afla sér og sínum lífsvið- urværis, fylgt börnum sínum til fram- haldsnáms eða hreinlega orðið að yf- irgefa staðinn sinn vegna alvarlegra veikinda, sem herjað hafa á fjölskyld- una. Flestum ætti að vera ljóst að það er erfiðara að afla sér tekna við sjáv- arsíðuna í dag en áður var, m.a. vegna handónýtrar stefnu landstjórnarinn- ar í fiskveiðimálum, kvótinn löngu farinn og færður útvöldum. Ungum, dugmiklum og frískum sjómönnum og athafnaskáldum er gert gjörsam- lega ókleift að hefja útgerð, sem gæti í mörgum tilfellum orðið aftur sá grunnur, sem fagurt og kraftmikið samfélag manna gæti byggt á. Látum það vera í bili. Maðurinn lifir ekki á brauði einu saman. Ég hef sagt mörgum félögum mín- um að ég botni ekkert í því hvernig þeir geti búið á höfuðborgarsvæðinu, það sé svo langt til Raufarhafnar. Þeir brosa í kampinn og vita innst inni að ég hef eitthvað til míns máls. Hér eru veður löng og góð, fegurðin ræður ríkjum og menn og náttúra lifa í sátt og samlyndi. Óvíða er jafn litskrúðugt fuglalíf og hér á sléttunni og fjör- urnar fullar af góssi frá fjarlægum löndum. Ljósið úr norðrinu lýsir veginn og við teygjum okkur í neistandi stjörnur að næturlagi. Ekki svo að skilja að við svífum um eins og engl- ar á rómantísku skýi, (það er nóg af þeim fyrir sunnan), heldur hvetur þessi umgerð okkur til enn frekari andlegra og líkamlegra dáða. Að mínu mati liggur hin bjarta framtíð okkar í atgervi fólksins á staðnum og vilja þess til góðra verka. Góðar hugmyndir eru gulls ígildi. En það þarf líka að hrinda þeim í fram- kvæmd. Fólkið hér á Raufarhöfn þarf að hittast og ræða framtíð sína og finna sameiginlegan flöt til að standa á til framtíðar. Gamla flokkadrætti og leiðindamas þarf að leggja til hlið- ar og muna að margar hendur vinna létt verk. Góðar hugmyndir geta tengst höfuðatvinnugreinum okkar en þær geta alveg eins tengst menn- ingu hvers konar, sérstöðu okkar menningarlega eða landfræðilega. Raufarhafnarbúar hlúa vel að skól- anum sínum í dag og vona ég að þar verði framhald á. Þó mjög svo kostn- aðarsamt sé að halda úti góðum skóla í svo fámennu byggðarlagi hef ég bjargfasta trú á því, að þeir fjármunir komi allir til baka og það með góðum vöxtum. Við stöndum á tímamótum. Mikil deyfð hefur verið ríkjandi og svart- sýnin náði um tíma tökum á mörgum félagum okkar. Nú er lag. Að taka höndum saman og hefja upp raust- irna. Tunnan er ekki hálf tóm. Hún er hálf full. Ég spái bjartri framtíð á Raufar- höfn. Ljósið í myrkrinu Bergur Þórðarson Thorberg Höfundur er myndlistarmaður. Raufarhöfn Að mínu mati liggur hin bjarta framtíð okkar í atgervi fólksins á staðn- um, segir Bergur Þórð- arson Thorberg, og vilja þess til góðra verka. PÁLL V. Daníels- son, fyrrverandi bæj- arfulltrúi Sjálfstæðis- flokksins og skoðunar- maður bæjarsjóðs Hafnarfjarðar á árun- um 1990–1994, skrifaði athyglisverða grein í Morgunblaðinu 18. apríl síðastliðinn. Þar fer hann ítarlega yfir alvarlegt ástand í fjár- málum Hafnarfjarðar- bæjar. Þar segir hann m.a. að bæjarstjórnin ráði ekki við fjármálin og lýsir áhyggjum sín- um af skuldastöðu bæj- arins og bendir á að skuldir hafi aukist um rúmlega 5 milljarða á þessu kjörtímabili og það sé ömurleg staðreynd, ekki síst fyrir Sjálfstæðisflokkinn sem á stóran hlut í þeirri skuldasöfnun. Eitt skuldugasta sveitarfélag landsins Undirritaður, skoðunarmaður ársreikninga Hafnarfjarðarbæjar, verður að taka undir þessar áhyggj- ur Páls, því lýsing hans á stöðu mála í Hafnarfirði er raunsönn lýsing á stöðunni í dag. Ef hann hefði bætt um betur og notað aðferðir sjálf- stæðismanna í Reykjavík þegar þeir lýsa skuldastöðu Reykjavíkurborg- ar, með því að reikna inn stofnanir og fyrirtæki borgarinnar og síðan jafnvel tekið með núvirðisútreikning á samningum um einkaframkvæmd, hefði staðan orðið ennþá verri. Hafn- arfjörður væri þá ekki aðeins á vá- lista sem eitt af skuldugustu sveit- arfélögum landsins heldur einnig í gjörgæslu eftirlitsnefndar með fjár- málum sveitarfélaga. Eftirlitsnefndin athugaði reikn- ingsskil sveitarfélaga fyrir árið 2000 og var Hafnarfjörður eitt af þeim sveitarfélögum sem urðu að gera grein fyrir því hvernig þróunin hefði orðið í fjármálum sveitarfélagsins á árinu 2001 og hvernig bæjarstjórn ætlaði að bregðast við fjárhagsvanda bæjarsjóðs. Magnús Gunnarsson bæjarstjóri svaraði eftirlitsnefndinni með bréfi 31. janúar 2002 og gerði grein fyrir meginmarkmiðum núver- andi meirihluta um lækkun skulda og fylgt yrði eftir markmiðum um 20% framlegð. Því miður stóðust þessi markmið ekki á árinu 2001 og var það undarleg tilviljun að eftir- litsnefndin sendi bæjarstjórn bréf um að skýringar bæjarstjóra væru fullnægjandi um leið og reikningar bæjarsjóðs voru lagðir fram sem sýndu hið gagnstæða. Bera skoðunar- menn ábyrgðina á slæmri stöðu? Páll gerir athuga- semdir við að ekkert hafi heyrist í skoðunar- mönnum Hafnarfjarð- arbæjar um þessa al- varlegu stöðu og spyr, hver er þeirra ábyrgð? Sem annar af skoðun- armönnum bæjar- reikninga vill undirrit- aður fá að bera hönd fyrir höfuð sér og benda Páli á að fylgjast með umræðum í bæjar- stjórn eða hafa samband við upplýs- ingadeild Hafnarfjarðarbæjar og lesa endurskoðunarskýrslu skoðun- armanns sem lögð var fram um leið og ársreikningar bæjarsjóðs 11. apr- íl síðastliðinn. Í þeirri skýrslu varaði undirritaður við mikilli skuldaaukn- ingu og má í skýrslunni m.a. lesa eft- irfarandi: „Samkvæmt framreiknuðum nið- urstöðum úr ársreikningum bæjar- sjóðs fyrir árin 1998–2001 hefur ver- ið ráðstafað umfram tekjur 4.096.720 þúsund kr. á þessu tímabili og hefur þessi hallarekstur verið fjármagnað- ur með erlendum lántökum að mestu. Í 5. grein reglugerðar um eft- irlitsnefnd með fjármálum sveitarfé- laga segir: „Sveitarstjórn skal gæta þess svo sem kostur er að heildar- útgjöld sveitarfélags fari ekki fram úr heildartekjum þess.“ Ljóst er að þessi grein hefur ekki verið virt á síðustu árum, en skoðunarmaður tel- ur að þessari þróun verði að snúa við. Vaknar sú spurning hvort ekki sé nauðsynlegt fyrir bæjarsjóð að selja eignir s.s. hlut Hafnarfjarðar- bæjar í Hitaveitu Suðurnesja hf. eða í Orkuveitu Reykjavíkur til að bæta stöðu bæjarsjóðs.“ Þá hefur skoðun- armaður gert athugasemdir við auknar skuldir Hafnarsjóðs, veru- lega óvissu í samningum um Norð- urbakka, svo eitthvað sé nefnt. Búið að ráðstafa framtíðarskatttekjum Við Páll erum sammála um að við Hafnfirðingar þurfum að taka hönd- um saman og vinna okkur út úr þeim alvarlegu fjárskuldbindingum sem búið er að fjötra bæjarfélagið í. Því miður er bæjarstjórnum gefinn of laus taumur til að ráðstafa framtíð- arskatttekjum og því auðvelt fyrir þá sem eru í meirihluta að velja fremur skammtímalausnir sem lík- legar eru til vinsælda strax, í stað ábyrgrar fjármálastjórnunar sem skilar bæjarfélaginu hagsæld til lengri tíma. Þetta er þó ekki eina ástæða aukinnar skuldsetningar bæjarfélaga, aukin verkefni sveitar- félaga á liðnum árum s.s. í skóla- og íþróttamálum á kostnað ríkisvalds- ins svo eitthvað sé nefnt, hefur ekki verið mætt með réttlátri hækkun skatttekna sveitarfélaga og þau því frekar farið út í lántökur til að mæta auknum kröfum um þjónustu. Því miður hefur Sjálfstæðisflokk- urinn haldið um stjórnartaumanna í Hafnarfirði á þessu kjörtímabili með aðstoð Framsóknarflokksins og því lítið heyrst í forystumönnum bæj- arins hvað varðar breytingar á skiptingu skatttekna á milli ríkis og sveitarfélaga. Forsætisráðherra, Davíð Oddsson, hefur eflaust verið fljótur að slá á hendur sinna flokks- manna sem truflað hafa góða af- komu ríkissjóðs með óþarfa kröfum um réttlátari skiptingu skatttekna. Gefum þeim frí Að lokum. Páll spyr hver er ábyrgð skoðunarmanna? Hún er mikil samkvæmt lögum um árs- reikninga sveitarfélaga og hefur undirritaður reynt að sinna þeim störfum eftir bestu samvisku. Ábyrgðin er þó endanlega hjá kjós- endum og því er mikilvægt að hafn- firskir kjósendur gefi núverandi meirihluti Sjálfstæðismanna og Framsóknarmanna frí og feli nýjum mönnum það verkefni að breyta stefnunni, ,,til bjargar Hafnfirðing- um frá frekari tjóni og vanvirðu“ svo notuð séu orð Páls V. Daníelssonar, fyrrverandi bæjarfulltrúa Sjálfstæð- isflokksins. Hver ber ábyrgð á fjárhagsvandanum? Hörður Þorsteinsson Hafnarfjörður Því miður, segir Hörður Þorsteinsson, er bæj- arstjórnum gefinn of laus taumur til að ráð- stafa framtíðarskatt- tekjum. Höfundur er viðskiptafræðingur og annar skoðunarmaður Hafnarfjarð- arbæjar. OFT var sagt og skrifað fyrir fáeinum áratugum: Byltingin étur börnin sín. Þarna var vitaskuld átt við kommúnismann. Meirihluta síðustu aldar stjórnaði Sjálf- stæðisflokkurinn Reykjavíkurborg, en á síðasta sprettinum átu andstæðingar hans „börnin“. Nú er svo komið, að börnin og foreldrarnir leggja of- urkapp á að éta hvort annað. Fimm flokka listinn – R-listinn – hrósar sjálfum sér óspart fyrir unn- in afrek, en vann hann þau af hugsjón einni saman, eða var launa- og valdagræðgi með í spilinu? R-listanum tókst að lokka til sín þekktan fjölmiðlamann og fórnaði í staðinn fjöl- gáfuðum og atorku- sömum heiðursmanni, sem ekki hefur baðsett sig í fjölmiðlum. D-listinn hrósar sér óspart fyrir óunnin af- rek, m.a. afrek sem honum tókst ekki að vinna á síðustu öld – eða voru ekki innan hans áhuga- ramma þá. Það er sameiginlegt með R-lista og D-lista, að báðir hafa án hiks notað vopn sín til að bakstinga sitt besta fólk og berja það til hlýðni. Listi Frjálslyndra og óháðra, F- listi, stefnir að umhyggju, hrein- skilni og réttlæti. Þeim sem eru á móti þessu þrennu er hér með bent á að setja x við r eða d á kjördag. Éta börnin byltinguna? Lúðvíg Thorberg Höfundur er skáld. Reykjavík Listi Frjálslyndra og óháðra, F-listi, segir Lúðvíg Thorberg, stefnir að umhyggju, hreinskilni og réttlæti.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.