Fréttablaðið - 27.06.2005, Blaðsíða 26

Fréttablaðið - 27.06.2005, Blaðsíða 26
EINBÝLI SELVOGSGATA - FALLEGT EINBÝLISHÚS MEÐ BÍLSKÚR Fallegt hús í miðbæ Hafnar- fjarðar, húsið er alls 158 fm, þar af er 25 fm bílskúr. Laust við kaupsaming. Búið að klæða húsið að utan því lítið viðhald að utan. Gott hús sem hægt er að mæla með. Verð 28.5 millj. 3521 ÁSBÚÐARTRÖÐ - MÖGUL. TVÆR ÍBÚÐ- IR”” LAUST FLJÓTLEGA ““ Gott 212,6 fm EINBÝLI/TVÍBÝLI, tvær hæðir og ris, ásamt 56 fm tvöföldum BÍLSKÚR, samtals 268,6 fm. á góðum ÚTSÝNISSTAÐ. Verð 44,0 millj. 4030 EINIHLÍÐ - EINBÝLISHÚS - GOTT HÚS Fallegt 142 fm einbýlishús á einni hæð nýkomið á sölu ásamt 33.8 fm bílskúr, sam- tals 176 fm. Fjögur rúmgóð svefnherbergi, gott skipulag eignar að innan. Topp eign sem vert er að skoða. Verð 42,0 millj. 4018 ÞRASTARÁS - MÖGULEGAR 2 ÍBÚÐIR”” LAUST STRAX ““ Fallegt 224 fm. EINBÝLI á tveimur hæðum, ásamt 55 fm TVÖFÖLDUM BÍSKÚR, samtals 279 fm á góðum útsýnis- stað. Húsið er fullbúið með vönduðum inn- réttingum og gólfefnum. GÓLFHITI. Stein- ing að utan fylgir. Mögulegar 2 íbúðir. Verð 49,9 millj. 2919 ÞÚFUBARÐ - GOTT EINBÝLISHÚS Fallegt 191 fm einbýlsihús á tveimur hæðum þar af er 25 fm bílskúr. Húsið er góðu ástandi bæði að utan og innan. Sex herbergi. Falleg stofa og eldhús. Eign sem hægt er að mæla með. Verð 35.0 millj. 2878 ERLUHRAUN - FALLEGT Á EINNI HÆÐ Vorum að fá í einkasölu fallegt 135 fm einbýli á einni hæð ásamt 29 fm bílskúr á frábærum stað í hrauninu. Fjögur svefnher- bergi. FALLEG OG VEL VIÐHALDIN EIGN. Verð 35,5 millj. 3775 VESTURVANGUR - GLÆSILEGT”” TVÆR ÍBÚÐIR ““ Fallegt MIKIÐ ENDURNÝJAÐ 241 fm EINBÝLI á tveimur hæðum, með auka- íbúð á neðri hæð, ásamt 49 fm BÍLSKÚR, samtals 290 fm. á mjög góðum stað í HRAUNINU í NORÐURBÆNUM. Verð 49,5 millj. 3610 RAÐ- OG PARHÚS FLESJAKÓR - KÓPAVOGUR - NÝBYGG- ING - PARHÚS - KÓRAHVERFIÐ Flott par- hús sem nýtist mjög vel, fimm svefn- herbergi, gott skipulag eignar, flott stað- setning, laust við kaupsamning, fullbúið að utan en fokhelt að innan, jeppabílskúr sem er 39 fm með 3.3 m lofthæð, vandaðir verk- takar. Uppl. hjá ÁS fasteignasölu og sjá myndir á netinu. 4024 FÍFUVELLIR 33 & 35 - GLÆSILEG RAÐ- HÚS Glæsilega hönnuð raðhús 165,5 fm á tveimur hæðum ásamt bílskúr 31,6 fm, sam- tals 197,1 fm, á góðum stað á Völlunum Hafnarfirði. Afhendast fullbúin að utan steinuð og fokheld að innan. Óskað er eftir tilboði í húsin. 4037 MIÐVANGUR - FALLLEGT ENDARAÐHÚS Fallegt 200 fm ENDARAÐHÚS , ásamt 25 fm bílskúr, samtals 225 fm. Húsið er tveim hæðum, sex herbergi, tvö sjónvarpshol, góð verönd, rúmgott eldhús, stór stofa, fín gólfefni. Gott hús á góðum og rólegum stað í hjarta norðurbæjar í Hafnarfirði. Verð 37,5 millj. 3978 FÍFUVELLIR - RAÐHÚS NÝTT OG GLÆSI- LEGT 161,7 fm ENDARAÐHÚS á tveimur hæðum með 49,5 fm innbyggðum bílskúr á góðum stað á Völlum í Hafnarfirði, samtals 211 fm. Húsið verður afhent fullbúið að utan og fokhelt að innan. Lóð grófjöfnuð. AÐ- EINS EITT HÚS EFTIR. Verð 25,9 millj. 3187 HÆÐIR ÁLFHOLT - SÉRHÆÐ - MÖGUL. 7 HER- BERGI Falleg og rúmgóð 180 fm EFRI SÉR- HÆÐ í góðu tvíbýli/keðjuhúsi á góðum útsýnisstað. (Möguleg allt að 7 svefn- herbergi). SÉRINNGANGUR. Vandaðar inn- réttingar. Parket og flísar. Fallegt útsýni. Verð 32,5 millj. 3794 4RA TIL 7 HERB. SKÚLASKEIÐ - HÆÐ Í TVÍ/FJÓRBÝLI - 4RA HERBERGJA Falleg 80 fm 4ra herb. íbúð á þessum frábæra útsýnisstað við Hellisgerði í Hafnarfirði. Skemmtileg eign. Verönd (sameiginleg). Verð 14.9 millj. 4173 DAGGARVELLIR - 4RA HERB. FULLBÚIN MEÐ BÍLGEYMSLU. Falleg og vönduð íbúð á annari hæð í lyftuhúsi. Húsið er steinað að utan því lítið viðhald, frábær gólfefni og inn- réttingar. Bílageymsla. Sjón er sögu ríkari. Verð 23.9 millj. 4168 BLIKAÁS - SÉRINNGANGUR NÝLEG OG FALLEG 111,9 fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli í Áslandi. SÉRINNGANGUR. Vandaðar viðarinnréttingar og gólfefni. SUÐUR OG NORÐURSVALIR. FALLEGT ÚTSÝNI YFIR TJÖRNINA. Verð 24,9 millj. 2896 BURKNAVELIR - FALLEG MEÐ ÚTSÝNI NÝ OG FALLEG 106,7 fm 4ra herbergja íbúð á 3. hæð í nýlegu fjölbýli á góðum stað í HRAUNINU á VÖLLUNUM. Vandaðar inn- réttringar og tæki. Góð staðsetning. Verð 22,3 millj. 4029 HÁHOLT - MEÐ ÚTSÝNI Falleg 107,1 fm 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli á góðum ÚTSÝNISSTAÐ. Parket og flísar. Suðursvalir. Verð 18,9 millj. 3720 LINNETSSTÍGUR - NÝTT - NÝTT Glæsileg 126 fm 4ra herb. íbúð í nýju “VIÐHALDS- LITLU” fjölbýli í MIÐBÆ HAFNARFJARÐAR. Íbúðin afhendist í Ágúst fullbúin án gólfefna. Stæði í bílageymslu fylgir. Verð 32,2 millj. 3750 DREKAVELLIR - VÖLLUNUM HAFNAR- FIRÐI - GLÆSILEGAR FULLBÚNAR ÍBÚÐ- IR - MEÐ ÖLLU Vorum að fá glæsilegar full- búnar íbúðir á Völlunum í Hafnarfirði.Íbúð- irnar skilast fullbúnar með öllum gólfefnum og öllum tækjum, þ.e. ísskáp, uppþvottavél, þvottavél, þurrkara, örbylgjuofni og fl. Tæki í eldhúsi öll úr stáli. Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar. Húsið klætt að utan og því nán- ast viðhaldsfrítt. Sameign öll mjög glæsi- leg.Íbúðirnar eru 4ra herbergja 105 fm.verð 22.950.000,- og 23.950.000,- 3961 DREKAVELLIR - VÖLLUNUM HAFNAR- FIRÐI - KOMIÐ LÁN FRÁ ÍBÚÐAL.SJ. OG SPARISJ. 17,5 MILLJ. Ný glæsileg 105,4 fm 4ra herb. íbúð á Völlunum í Hafnar- firði.Íbúðin er fullbúin með öllum gólfefnum og öllum tækjum, þ.e. ísskáp, uppþvottavél, þvottavél, þurrkara, örbylgjuofni og fl. Tæki í eldhúsi öll úr stáli. Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar. Húsið klætt að utan og því nán- ast viðhaldsfrítt. Verð 24,0 millj. 3973 Sjá einnig myndir í gluggum á Fjarðargötu Eigendur fasteigna athugið: Lífleg sala - skoðum og verðmetum samdægurs Opið virka daga kl. 9–18 Hafnarfirði Fjarðargata 17 Sími 520 2600 Fax 520 2601 Netfang as@as.is Heimasíða www.as.is HJALLABRAUT - HAFNARFJÖRÐUR - FIMM HERBERGJA 128 fm íbúð á þriðju hæð í góðu fjölbýli sem er klædd að utan með álklæðingu því er lítið viðhald. 4 svefn- herbergi. Rúmgóð íbúð og gott skipulag. Verð 21.5 millj. 4171 HRINGBRAUT - HAFNARFJÖRÐUR - 4RA MEÐ GÓÐUM BÍLSKÚR. 77 fm 4ra herb. íbúð með stórum 40 fm bílskúr. Íbúðin er á miðhæð í þríbýli. Búið er að endurnýja íbúð- ina töluvert. Verð 17.5 millj. 3774 HVAMMABRAUT - BJÖRT ÍBÚÐ Falleg og björt og rúmgóð 103,8 fm 4ra herbergja íbúð á 1. hæð (var áður 3ja) í góðu fjölbýli. 3 rúmgóð herbergi. Nýleg innrétting á baði. Stórar suð-vestur svalir. Verð 18,5 millj. 3681 SUÐURVANGUR - GOTT ÚTSÝNI Falleg 114,4 fm 4ra herbergja íbúð á 3. hæð. Þrjú svefnherbergi. Þvottahús inn af eldhúsi. Gott útsýni. Verð 17,8 millj. 3363 ESKIVELLIR - STÆÐI Í BÍLGEYMSLU - LYFTUHÚS Aðeins ein íbúð eftir, 4ra herb. stærð 105,4 fm ásamt stæði í bílgeymslu. Sameign með lyftu, gengið út á svalir, SÉR- INNGANGUR, einungis tvær íbúðir á svöl- um. Vönduð tæki og innréttingar. AFHEND- ING DESEMBER 2005. Verð 22,5 millj. 3662 ARNARSMÁRI - GULL FALLEG 4RA HERB. ÍBÚÐ Falleg 89,5 fm íbúð á 2. hæð í nýlegu litlu og góðu fjölbýli. Góð gólfefni og innréttingar, gott skipulag, stutt í alla þjón- ustu. Sjón er sögu ríkari. Sjá myndir og myndband um eignina á mbl.is, verð 19,5 millj. SANNGJARNT VERÐ 3637 LAUFRIMI - GÓÐ STAÐSETNING Falleg 98,4 fm 4ra herb. ENDAÍBÚÐ á 2. hæð í góðu fjölbýli, ásamt stæði í bílageymslu. SÉRINNGANGUR af svölum.Falleg eign á góðum stað. Verð 18,9 millj. 3323 Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali, Jónas Hólmgeirsson, Eirikur Svanur Sigfússon, Birna Benediktsdóttir, Melkorka Guðmundsdóttir, Laufey Lind Sigurðardóttir Nýkomnar í einkasölu glæsilegar íbúðir við Thorsplan í Hafnarfirði. Íbúðirnar eru 3ja og fjögurra herbergja með stæði í bílageymslu Íbúð- irnar skilast fullbúnar án gólfefna í ágúst 2005. Byggingaraðili Fjarðar- mót ehf. Verð frá kr. 25,0 milj. Allar nánari upplýsingar hjá Ás fast- eignasölu sími 520-2600 3743 LINNETSSTÍGUR 2 VEL STAÐSETT LYFTUHÚS Í MIÐBÆ HAFNARFJARÐAR - MEÐ STÆÐUM Í BÍLAGEYMSLU Nýkomið á sölu glæsilegt sex hæða lyftuhús á völlunum. Samtals eru 54 íbúðir í húsinu, 3ja, 4ra og 5 herbergja. Bílageymsla er í kjallara, alls 22 stæði og fylgir sér geymsla hverju bílastæði. Íbúðirnar eru frá 86 fm og upp í 125 fm. 5 herbergja íbúðirnar eru 142 fm. Stórar svalir, frá 16 fm og upp í 22 fm, eftir stærð íbúðanna. Íbúðirnar afhendast fullbúnar að innan án gólfefna nema baðherbergi og þvottahús verða flísalögð. Baðherbergin eru sérlega glæsileg, hornbaðkar með nuddi og inn- byggðum hitastýrðum blöndunartækjum og sturtu. Fyrsta flokks inn- réttingar. Húsið skilast fullbúið að utan, einangrað og klætt með báru- formaðri álklæðningu og verður því nánast viðhaldsfrítt. Lóð og sam- eign fullfrágengin. 4071 ESKIVELLIR 9A & B Glæsilegt sex hæða lyftuhús NŸLEG OG FALLEG 111,9 fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli í Áslandi. SÉRINN- GANGUR. Vandaðar viðarinnréttingar og gólfefni. SUÐUR OG NORÐURSVALIR. FALLEGT ÚTSŸNI YFIR TJÖRNINA. Verð 24,9 millj. 2896 BLIKAÁS - SÉRINNGANGUR 10 27. júní 2005 MÁNUDAGUR
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.