Fréttablaðið - 27.06.2005, Blaðsíða 31

Fréttablaðið - 27.06.2005, Blaðsíða 31
Digranesvegur - Kóp Falleg 124,8 fm 3ja herb. hæð á 1.hæð (gengið beint inn) með sérinng. og 2 sér bíla- stæðum. Mikið útsýni. Hæðin var upphaf- lega 5 herb.) Forstofa, stór stofa, borð- stofa, sólstofa, eldhús m/borðkrók, sjón- varpsherb. flísar á gólfum. bað- herb.m/baðkari og sturtu, 2 svefnh. m/parket á gólfum. Stutt í leikskóla, skóla, framhaldsskóla, sund, verslun og þjónustu. V.29,8 m 4 HERBERGJA Þúfurbarð - Hfj 4ra herbergja enda íbúð á góðum stað í Hafnarfirði með þvottahúsi innan íbúðar í litlu snyrtilegu fjölbýli. Íbúðin er 3 herb. sjónvarpshol, eldhús, stofa, baðherbergi m. baðkari, og þvottahús. Verð 17.2m. Njálsgata – Rvík Góð 83 fm 4ra herbergja íbúð á fyrstu hæð. Eldhús með korkflísum á gólfi, sprautulökkuð og viðarinnrétting, gegnheill viður á borðum. Rúmgóð borðstofa og stofa með parketi á gólfi. Baðherbergi með korkflísum á gólfi, baðkar og gluggi. Svefnherbergi með gegnheilu parketi á gólfi, viðarrimlagardínur. Sameign snyrtileg.Verð 16,9 m Jörfabakki - Rvík Mjög vel staðsett, 4ra herb. 107,5 fm íbúð á 3. hæð með aukah. m/aðgang að salerni og sturtuaðstöðu í kjallara. 3 svefnh.baðh.m/baðkari og dúk, stofa m/útgengi á vestursvalir, borðstofa, eld- hús og þvottahús. útgengi á góðar vest- ur svalir. Íbúðin þarfnast standsetningar. Gott og gróið leiksvæði fyrir miðri blokk- inni og stutt í alla skóla, leikskóla, versl- un og þjónustu. V.16,9 m. 3 HERBERGJA Laufengi - Grafarvogur Björt og falleg 3ja herb, 83,4 fm íbúð á 3ju hæð á þessum eftirsótta stað í Graf- arvogi. Forstofa, 2 svefnh. eldhús m/borðkrók, stofa m/útgengi á suðursval- ir, baðh.m/sturtuklefa, tengi f/þ.þ. og glugga. Húsið stendur neðst við götuna á rólegum stað þaðan sem er stutt í leik- svæði, allar gerðir skóla, Egilshöll, golf og Spöngina. V. 16,8 m 2 HERBERGJA Njálsgata-10 Nýlega endurnýjuð falleg 54,1fm 2ja herb. íbúð í 101. Hvít eldhúsinnrétting hvítlakkaðar hurðar, hvít tæki á baði. Íbúð í sérflokki. Laus fljót- lega. Verð kr. 13,6 millj. Bogahlíð - Rvík LAUS STRAX rúmgóð björt 2ja herbergja íbúð í 8 íbúða húsi við Bogahlíð í Reykjavík. Stutt í Menntask. við Hamrahlíð, Verslunarskól- ann, Suðurver og Kringluna. Verð 13,9m Leirubakki - Rvík Góð 6 her- bergja, 112,9 fm íbúð á fyrstu hæð. Eld- hús með hvítri sprautulakkaðri innréttingu sem nær upp í loft. Þvottahús inn af eld- húsi með dúk á gólfi. Rúmgóð stofa með parketi á gólfi, útgangur á svalir. Svefn- herbergin eru fimm öll með dúk á gólfi. Baðherbergi með flísum á gólfi og við baðkar. Húsið er nýlega klætt að utan. Verð 18,8 m Baldursgata - Reykjanes- bæ Góð þriggja herbergja 63,5 fm íbúð á efri hæð í tvíbýli ásamt 61,9 fm bílskúrs sem er búið að innrétta sem íbúð að hluta til. Eignin skiptist í forstofu, gang, eldhús, baðherbergi, tvö herbergi og stofu. Bíl- skúr er stór og er búið að skipta honum til ca. helminga og útbúa 2ja herbergja íbúð. Búið er að endurnýja mikið. Góð eign með tekjumöguleika. Verð 11,5 Markland - Rvík Snyrtileg og góð fjögurra herbergja íbúð á góðum stað í Fossvogi. Rúmgóð stofa með parketi, glæsilegt útsýni og útgangur út á stórar suðursvalir. Þrjú svefnherbergi. Baðherbergi með dúk á gólfi, flísar á veggjum, baðkar með sturtuaðstöðu. Eldhús með dúk á gólfi, eldri innrétting með nýlegum borðplötum og flísum á milli skápa. Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning. Lækkað verð: 21,9 m. Fellahvarf - Elliðavatn Við bjóðum ykkur á OPIÐ HÚS á morgun Þriðjudag kl. 17:30 - 19:00 á þessum eftir- sóknanverða stað til að skoða nýlega glæsilega eign. Íbúðin er 130 fm, 4-5 herb. Engu til sparað í innréttingum og gólfefnum. Rafmagnsknúin sólglugga- tjöld. Mikið skápapláss. Keramik borðpljöt- ur í eldhúsi. Baðkar og sturtuklefi. 20 fm svalir. Verð: 32.2 millj. Álftamýri - m. bílskúr. Eignin er til afhendingar strax. Góð 101,8 fm 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í fjölbýli, ásamt 20,9 fm bílskúr. Eldhús með fulninga eik- arinnréttingu. Þrjú góð herbergi, rúmgóð stofa með útgengi á suður svalir. Góður bílskúr með sjálfvirkum hurðaropnara. Hús að utan í góðu standi. Stutt er í skóla og Kringluna. Íþróttasvæði Fram í næsta nágrenni. Verð 22,9 millj. Fellsmúli - Rvík Gullfalleg, 126,4 fm rúmgóð 5-6 herbergja endaí- búð á fjórðu hæð í góðu fjölbýli á þessum frábæra stað. FRÁBÆRT ÚTSÝNI!! Íbúðin er talin 4ra herbergja í FMR en er í dag 5-6 herbergja og skiptist í eldhús, wc, 4 svefnherbergi, stóra stofu og ágætt skrifstofuherbergi. Stutt í alla þjónustu og verslun. Laus við kaup- samn. Verð kr. 20.5 millj.Kjartansgata - Rvík Falleg, björt og vel skipulögð 2ja herbergja íbúð í kjallara á góðu sex íbúða skeljasandshúsi í Norðurmýrinni. Íbúðin skiptist í baðher- bergi, gott sjónvarpshol, eldhús, rúmgott herbergi og stóra, bjarta stofu. Flísar á eldhúsi og baðherbergi, gólffjalir í öðrum herbergjum sem setja mjög skemmtileg- an svip á íbúðina.Verð kr. 13,8 millj. Sam- eiginleg gróin lóð, mjög falleg og vel hirt. Fjallalind - Kóp Eign í sérflokki sem vert er að skoða!! Sérlega fallegt nýlegt 173.2fm einbýli á tveimur hæðum ásamt 50fm innbyggðum bílskúr, sam- tals 223,2fm á frábærum útsýnisstað í Kópavogi. Auk þess er 40fm óráðstafað rými sem ekki er inn í FMR. Glæsilegar Alno innréttingar í eldhúsi með innbyggð- um tækjum, góðir skápar í herbergjum og horngluggar á öllum herbergjum. Skemmtileg hönnun. Verð kr. 51,5 millj. Mávahlíð - Rvík Björt og falleg 83,4fm 3ja herbergja íbúð í góðu fjórbýli í fallegu skeljasandshúsi á þessum vin- sæla stað. Íbúðin er talin 73,5fm í FMR en er 83,4fm skv. nýlegum eignaskipta- samningi. Íbúðin skiptist í rúmgóða stofu, eldhús, baðherbergi, rúmgott hol og tvö herbergi. Góð eign sem vert er að skoða. Verð kr. 16,5 millj. Klukkurimi - Rvík Sérlega snyrtilegt, mjög fallegt og gott 167,1 parhús á 2 hæðum með innbyggðum 28,3 fm góðum bíl- skúr, samtals 195,4 fm með fal- legri og gróinni lóð með grasi, runnum og fallegri skjólgirðingu á lóðarmörkum. Mjög falleg og sér- staklega snyrtileg aðkoma er að húsinu, öll steypt og hellulögð. Risastórt hjónaherbergi með stóru fataherbergi innaf og útgang á stórar svalir. Verð 38,4 m. Sérstakt tækifæri er fyrir hendi þar sem hinn helmingurinn af húsinu er líka til sölu og hentar þetta því vel fyrir samheldna fjölskyldu eða vinafólk sem vilja kaupa góðar eignir á sama stað. Kleppsvegur - Rvík Falleg, skemmtilega innréttuð 71,1fm 2ja her- bergja íbúð í kjallara í góðu húsi á róleg- um stað við Kleppsveginn. Stofa og eld- hús eru í einu opnu rými, rúmgott her- bergi. Gott baðherbergi með flísum á gólfi og í kringum baðkar, t.f. þvottavél sem er felld inn í innréttinguna. Parket og flísar á gólfum. Þetta er eina íbúðin á hæðinni og því mjög rólegt. EIGN SEM VERT ER AÐ SKOÐA!!! Verð 12,5 millj. Andrésbrunnur - Rvík Björt og mjög góð 2ja herbergja 70,1 fm íbúð á annari hæð af þremur í nýlegu og fallegu lyftufjölbýli, byggt 2003 á rólegum stað í Grafarholtinu. Fallegt Eikarparket á öll- um gólfum nema á baðherbergi og for- stofu sem er með flísum og málað gólf í þvottahúsinu sem er innan íbúðarinnar. Mahony innréttingar og skápar. Úr stofu er útgangur á stórar suður svalir. Stór og gróin lóð. Verð 16 m. Hólsvegur-Rvík Góð 4ra her- bergja íbúð í kjallara í litlu þríbýli á frá- bærum og rólegum stað í þessu gróna hverfi. Sérinngangur er að íbúðinni. Verð 15,8 m. Ásgarður - Rvík 129,6 fm rað- hús á tveimur hæðum auk kjallara. Eld- hús dúk á gólfi, máluð eldri innrétting sem nær upp í loft, flísar á milli efri og neðri skápa. Stofa með teppi á gólfi, út- gangur í afgirtan garð. Baðherberg með dúk á gólfi, baðkar. Stórt þvottahús. Að sögn eigenda er nýlegt þak og búið að fara yfir skolp og vatnslagnir frá húsinu. Verð 24,6 m Engjasel- Rvík Góð 5 herbergja 131,3fm íbúð á efstu hæð ásamt 24,1fm stæði í lokaðri bílageymslu samtals 155,4fm. Íbúðin er á tveimur hæðum og býður upp á ýmsa möguleika. Neðri hæð stofa með útsýni, eldhús, bað og stórt hjónaherbergi með fataherbergi. Efri hæð 3 góð herbergi. Stutt er í alla þjónustu og eru grunnskóli og 3 leikskólar í næsta nágrenni. V.20,5 m
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.