Fréttablaðið - 27.06.2005, Blaðsíða 54

Fréttablaðið - 27.06.2005, Blaðsíða 54
100% ÖRYGGI • ALLIR FJÁRMUNIR VIÐSKIPTAMANNA Í UMSJÁ BANKASTOFNANA MIKIL SALA • VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ • PERSÓNULEG ÞJÓNUSTA ALLA LEIÐ! Strandgötu 41 - 220 Hafnarfjörður - www.fmh.is OPIÐ VIRKA DAGA 9.00 – 17.00 Í SMÍÐUM FÍFUVELLIR - 221 HAFNARFIRÐI Mjög vel skipulögð raðhús á þessum frábæra stað. Húsin eru sjálf um 160fm en bílskúrar frá 43fm - 49fm.samtals um 211fm. Gott skipulag, fjögur svefnh, tvö baðherbergi, stofa og borðstofa. Húsin skilast tilbúin að utan með nánast ósnertum hraunjaðrinum allt í kring. Að innan verða hús fokheld. VERÐ 25.9 MILLJ. GAUKÁS- 221 HAFNARFIRÐI Nýkomið í sölu 310 fm glæsilegt einbýli með innbyggðum bílskúr á þessum frábæra stað í Hafnarfirði. Húsið afhendist á núverandi byggingarstigi. Teikningar á skrifstofu. VERÐ 41 MILLJ. HÆÐIR EINBÝLI ÞVERÁS - 110 REYKJAVÍK 172 fm einbýlishús ásamt 37,7 fm bílskúr á þessum vinsæla stað. 5 svefnherbergi, stofa og sjónvarpshol. Tvö baðherbergi. Stór suður verönd út frá stofu. Jeppatækur bílskúr. Verð 39 millj. STRANDGATA 32 - 220 HAFNARFIRÐI Stórglæsileg 191 fm íbúðarhæð á 3. hæð í miðbæ Hafnarfjarðar. Íbúðin er öll endurgerð að innan. Stórglæsilegt baðherbergi. Þrjú stór svefnherbergi. U.þ.b. 90 fm stofa með 4 m. lofthæð, Bose hljóðkerfi. Tilbúin til afhendingar. VERÐ 37,5 MILLJ. HRINGBRAUT - HAFNARFIRÐI Laus við kaupsamning. Skemmtileg neðri sérhæð á þessum vinsæla stað. Forstofa með flísum. Rúmgott eldhús með glæsilegri innréttingu og vönduðum tækjum, rúmgóður borðkrókur. Rúmgott svefnherbergi með góðum skápum. Rúmgott barnaherbergi. Rúmgóð stofa/borðstofa með útgengi á svalir. Baðherbergi með baðkari. Aukaherbergi með salerni er í kjallara, frábært fyrir unglinginn. Verð 24,9 millj. 4ra TIL 5 HERB BERJAVELLIR - HAFNARFIRÐI Ein af glæsilegri íbúðum bæjarins .Rúmgóð stofa/borðstofa með glæsilegu útsýni til sjávar útgengi á góðar svalir. Glæsilegt eldhús frá HTH hvít eik. Baðherbergi með vandaðri innréttingu,baðkar/sturtuklefi flísalagt í hólf og gólf. Svefnherbergi með góðu skápaplássi , gluggar á tvo vegu. Rúmgott sjónvarpsherbergi Íbúðin er öll hin glæsilegasta og má nefna að öll lýsing er með þráðlausri fjarstýringu. VERÐ 31,7 MILLJ. DÍSABORGIR - 112 GRAFARVOGI Sérlega skemmtileg 96,7 fm 4ra herbergja endaíbúð með sérinngangi af svölum á 3. hæð. Rúmgóð svefnherbergi með skápum, gott eldhús með góðum borðkrók. Vel skipulögð íbúð. Frábær staðsetning m.t.t. skóla og þjónustu. VERÐ 18,9 MILLJ. BLIKAÁS - 221 HAFNARFIRÐI Sérlega falleg 4ra herbergja 111,9 fm íbúð á annarri hæð í litlu fjölbýli. Sérinngangur, forstofa, þrjú svefnherbergi, stofa rúmgott eldhús, tvennar svalir o.fl. Frábær staðsetning m.t.t. leik- og grunnskóla. Stutt á Haukasvæðið. Laus við kaupsamning. VERÐ 24,9 millj. 3ja HERB ÁLFASKEIÐ - 220 HAFNARFIRÐI Vel skipulögð 3ja herbergja 80,1 fm herbergja íbúð á 2. hæð með aukaherbergi í kjallara í tvíbýli miðsvæðis í Hafnarfirði. FRÁBÆRT VERÐ, 13,9 MILLJ. BERJAVELLIR - HAFNARFIRÐI Glæsileg rúmgóð 3ja herbergja íbúð með bílskýli og lyftu . Íbúðin er á 5. og efstu hæð . Góð forstofa með flísum og skáp. Rúmgott svefnh. með skápum. Barnaherbergi með skáp. Stofa/borðstofa með útgengi á góðar svalir. Eldhús með vandaðri innréttingu, vandaður Smeg ofn og keramik helluborð. Uppþvottavél og ísskápur er innbyggt og fylgir með íbúð. Vandað baðherbergi með baðkari/sturtu, snyrtileg innrétting. Þessi íbúð er glæsileg í alla staði. Gólfefni,hurðir og innréttingar að mestu hlynur. Glæsilegt útsýni. VERÐ 22,5 MILLJ. GRÝTUBAKKI - 109 REYKJAVÍK Mjög góð 3ja herbergja íbúð í góðu fjölbýli. Tvö góð svefnherbergi. Stofa og borðstofa með opið í eldhús. Svalir. Húsið og þakið nýl. viðgert og málað. Verið er að mála og teppaleggja stigaganginn. Glæsileg lóð. Leik- og grunnskóli rétt hjá. Verð 13,9 millj. STEKKJARBERG - 221 HAFNARFIRÐI Falleg og sérlega björt 3ja herbergja 82,4 fm endaíbúð á jarðhæð í litlu fjölbýli í Setberginu. Skipting eignar: Hol, barna- og hjónaherbergi. Björt og góð stofa með útgengi út á hellulagða verönd. Eldhús og góður borðkrókur, þvottahús og geymsla innan íbúðar. Verð 17,4 millj. 2ja HERB LÓMASALIR - 201 KÓPAVOGI Nýkomin í einkasölu sérlega glæsileg 102,9 fm 3ja herbergja íbúð, auk stæðis í bílageymslu. Vandaðar mahogny innréttingar og jatoba parket. Skipting eignar: forstofa, stofa og borðstofa, eldhús, baðherbergi, þvottahús og tvö rúmgóð svefnherbergi. Sérafnotaflötur fyrir verönd út af stofunni. Laus við kaupsamning. Verð 22,4 millj. FRAMNESVEGUR - 101 REYKJAVÍK 2ja herbergja 58,5 fm íbúð ásamt 25 fm stæði í lokaðri bílageymslu í fallegu húsi sem er reist 1985. Íbúðin er á 2. hæð. Parket á öllum gólfum nema baðherbergi sem er flísalagt í hólf og gólf. Rúmgóð stofa með útg. út á suðursvalir. Baðherbergi með baðkari, pláss fyrir þvottavél í innréttingu, vaskur í borði. Eldhús með beyki innréttingu, AEG eldavél, og borðkrók. Geymsla á gangi fyrir framan íbúð. Sérstæði í bílageymslu með rafdrifnum hurðaropnara. ÍBÚÐIN AFHENDIST VIÐ KAUPSAMNING. Verð 14,6 millj. DOFRABERG - HAFNARFJÖRÐUR Glæsileg 69 fm 2ja - 3ja herbergja mikið endurnýjuð íbúð í viðhaldslitlu fjölbýli. Íbúðin er björt og afar glæsileg, Svefnherbergi með góðum skápum. Flísar á andyri og eldhúsi. Stofa með parketi útgengi á svalir. Eldhús með vandaðri innréttingu vönduð stáltæki frá AEG. Baðherbergi með baðkari flísalagt í hólf og gólf. Stutt í skóla og aðra þjónustu. Vönduð og glæsilega endurnýjuð íbúð á þessum vinsæla stað. Verð 15,4 millj. LANDIÐ VOGAGERÐI - 190 VOGAR Skemmtileg efri sérhæð á þessum rólega stað í Vogum. Rúmgott eldhús með snyrtilegri innréttingu.Glæsileg stofa með vönduðum arni góð lofthæð. Tvö rúmgóð herbergi eru á hæðinni. Baðherbergi með baðkari, vönduð innrétting, inn af baðherbergi er fataherbergi. Útgengi er á tvennar svalir. Þvottahús er á neðri hæð. Snyrtileg lóð með heitum potti. Verð 15,5 millj. SKÚLAGATA STYKKISHÓLMUR Skemmtilegt einbýlishús í hinum vinsæla Stykkishólmi, sem er einn fallegasti sjávarbær á Íslandi. Húsið hefur mikla möguleika sem sumarhús og stendur við Maðkavík þar sem bæjarbúar geyma hluta af bátum sínum og hægt er að sjósetja minni báta. Húsið er forskalað timburhús, á jarðhæð er bílskúr/bátageymsla og geymsla. Á hæðinni er forstofa, eldhús, baðherbergi og stofa og lítið vinnuherbergi, og í risi eru gott hjónaherbergi, svefnherbergi og geymsla. Húsið og lóðin gefa mikla möguleika. Á efri hæð væri hægt að bæta við kvisti og fá útsýni út á sjó. Rafmagns og hitaveitulagnir eru nýlegar. Húsið tilvalið sumarhús fyrir eina eða fleiri fjölskyldur. VERÐ AÐEINS 7,3 MILLJ. ATVINNUHÚSNÆÐI BÆJARHRAUN - 220 HAFNARFIRÐI Vel skipulagt iðnaðarhúsnæði á einni hæð við Bæjarhraun (bakhús). Innkeyrsluhurð er á húsinu. Góð lofthæð er í húsinu og lítið mál að breyta innra skipulagi. Mögulegur byggingarréttur er við enda hússins, þ.e Kaplahraunsmegin. Laust við kaupsamning. Verð Tilboð. SÚÐAVOGUR - REYKJAVÍK Skemmtilegt 438,9 fm iðnaðarhúsnæði á jarðhæð við Súðarvog með góðum gluggafronti. Húsnæðið skiptist í tæplega 140 fm sal sem snýr að götu með miklu auglýsingagildi. Á því rými er dúkur á gólfi. Aftara rýmið er 300 fm og skiptist í stóran sal, eldhús með borðaðstöðu, skrifstofu, salerni, þvottahús og geymslu. Rýmið nær í gegnum húsnæði og er því mjög bjart. Góð aðkoma er að húsnæðinu og malbikuð bílastæði. Búið er að steypuviðgera húsið að framan og stendur til að mála í sumar. VERÐ 34 MILLJ. FÍFUVELLIR 33 OG 35 Glæsileg og vel skipulögð raðhús, endahús og annað hús frá enda á tveimur hæðum á góðum stað í Vallarhverfinu í Hafnarfirði. Húsin er 165,5 fm, en innbyggður bílaskúrinn er 31,6 fm, samtals 197,1 fm. Húsin skiptast í forstofu, geymslu, baðherbergi, fjögur svefnherbergi, stofu/borðstofu, eldhús og þvottahús ásamt bílskúr. Stór verönd er á þaki bílskúrsins og verður hún flísalögð og sett upp handriði. Að utanafhendast húsin fullbúin, steinuð í ljósum lit og tréverk grunnmálað. Lóð verður grófjöfnuð. Að innan af-hendast húsin fokhelt. Gólf tilbúin til flotunar og steyptir innveggir tilbúnir til slípunar og spörtlunar. Staðsetning húsanna er sérlega góð m.t.t. leikskóla, grunnskóla sem verða innan seilingar, opið svæði er ábak við húsið. Afhending gæti orðið í sept - okt 2005. Traustur verktaki Gosi trésmiðja ehf. SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI TIL LEIGU Glæsilegt, vel innréttað skrifstofu- húsnæði til leigu á annarri hæð í lyftuhúsi að Bæjarhrauni 2 Húsnæðið er 96 fm auk sameignar og skiptist í 4 skrifstofur (þrjár skrifstofur og fundarherbergi) rúmgóða móttöku, geymslu og kaffistofu. Nánari upplýsingar veitir Eiður í síma 517-9500 og 820-9515. TIL LEIGU Eiður Arnarson Viggó Jörgensson lögg. fasteignasali Sigursveinn Jónsson Geir Þorsteinsson Sonja Magnúsdóttir MÓHELLA - GEYMSLUSKÚRAR Birt flatarmál hverrar einingar er ca 26,3 fm. Eignin skilast fullbúin að innan sem utan. Eignin er með bílskúrshurð sem er 240 cm á breidd og 259 cm á hæð Athugið að lagt er fyrir þriggja fasa rafmagni í töflu. Skoðið teikningar og allar nánari upplýsingar á www.skur.is
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.