Fréttablaðið - 27.06.2005, Blaðsíða 25

Fréttablaðið - 27.06.2005, Blaðsíða 25
Sérbýli Geitland. Fallegt 179 fm raðhús ásamt 21 fm bílskúr á þessum eftirsótta stað í Foss- vogi. Húsið sem er á fjórum pöllum skiptist m.a. í eldhús með eikarinnréttingum, stórt sjónvarpshol, góða stofu og borðstofu, fimm herbergi og flísalagt baðherbergi auk gesta w.c. Stórar svalir til suðus út af stofu. Rækt- uð lóð með timburverönd, yfirbyggð að hluta og heitum potti. Garðhús á lóð. Hiti í stéttum fyrir framan hús. Verð 45,0 millj. Heiðvangur-Hf. Glæsilegt og afar vel staðsett u.þ.b. 407 fm einbýlishús á tveimur hæðum með tveimur aukaíbúðum í kj. og tvöf. bílskúr. Eignin skipist m.a. í stórar samliggj. stofur með útgangi á verönd til suðurs og góðu útsýni, rúmgott eldhús með furuinnrétt og góðri borðaðst., 4-5 herb. auk fataherb. og stórt og tvö endurn. flísalögð baðherb. Auk þess tvær sér íbúðir 2ja og 3ja herb. íbúðir í kj. Falleg ræktuð lóð með mikl- um veröndum og heitum potti. Húsið stend- ur á fallegum stað við opið svæði í lokuðum botnlanga. Verð 65,0 millj. Stekkjarsel. Vandað og vel skipulagt 244 fm einbýlishús á tveimur hæðum með 29 fm innbyggðum bílskúr. Eignin skiptist í for- stofu, sjónvarpshol, borðstofu, samliggj. stof- ur m. útg. á hellulagða verönd með skjól- veggjum, stórt eldhús með vönd. eikarinnrétt. og nýjum tækjum, eitt rúmgott herb. og flísa- lagt baðherb., þvottaherb. og geymslu auk sér 2ja herb. íbúðar á neðri hæð. Marmara- lagður steyptur stigi á milli hæða. Ræktuð lóð. Granaskjól. 196 fm einbýlishús sem er kjallari, hæð og ris auk 40 fm bílskúrs. Á hæðinni eru forstofa, eldhús með búri innaf, hol, samliggjandi stofur, 1 herb. og baðher- bergi. Í risi eru 3 herb. og baðherb. og í kjall- ara er sér 2ja herb. íbúð auk þvottaherb. og geymslna. Suðursvalir út af einu herb. í risi. Gróðurhús á lóð. Gryfja í bílskúr. Nánari uppl. á skrifst. Ásendi. Glæsilegt 376 fm einbýlishús á tveimur hæðum með 27 fm innb. bílskúr á þessum frábæra stað rétt við Elliðaárdalinn. Eignin skiptist m.a. í eldhús með nýrri Alno innrétt. og nýjum tækjum, borðstofu, rúm- góða stofu með arni, tvö baðherb. auk gesta w.c., fjögur herb. og um 40 fm fundar- herb./veislusal. 40 fm garðskáli með heitum potti. Glæsilega ræktuð lóð. Gróðurhús á lóð. Hiti í stéttum fyrir framan inngang og bíl- skúr. Góð eign á góðum útsýnisstað. Verð 59,0 millj. Birtingakvísl. Glæsilegt og mikið endurnýjað 187 fm raðhús á fjórum pöllum auk 27 fm sérstæðs bílskúrs. Eignin skiptist m.a. í nýlega endurnýjað eldhús m. vönd. sérsmíðuðum innrétt. úr kirsuberjaviði og vönd. tækjum, samliggj. stofur með mikilli lofthæð og útg. á verönd til suðurs, borð- stofu m. sérsmíð. skápum, 5 herb., þar af eitt gluggalaust og tvö flísalögð baðherb. Parket og flísar á gólfum. Hiti í innkeyrslu og stétt- um. Ræktuð lóð. Verð 41,9 millj. Hæðir Álfhólsvegur - Kóp. Mjög falleg, vönduð og vel skipulögð 4ra herb. 118 fm efri sérhæð auk 28 fm bílskúrs. Sér inng. í forst. og þaðan innang. í geymslu og bílsk., á efri hæð eru sjónv.hol, eldhús m. fallegum innr. og góðri borðaðst., rúmg. og björt stofa, útg. á suður svalir, 3 herb., baðherb. og þvottah. Verð 28,9 millj. Skaftahlíð m. bílskúr. Falleg 122 fm 5 herb. efri hæð ásamt 28 fm bílskúr. Hæðin skiptist í forstofu, gesta sal- erni/þvottah., samliggjandi rúmgóðar og bjartar stofur, eldhús m. borðaðst., 3 herb. og baðherb. Tvennar svalir. Hiti fyrir framan hús. Verð 30,5 millj. Laugateigur. Mjög falleg og björt 141 fm efri hæð í þessu fallega fjórbýli í Laugar- dalnum auk 29 fm sérstæðs bílskúrs. Hæðin skiptist í hol með skápum, flísalagt baðherb. m. útg. á svalir til vesturs, stórar og bjartar stofur með útbyggð. bogadregnum glugga, rúmgott eldhús með góðri borðaðst., hvítum + beyki innrétt. og nýlegum tækjum, búr inn af eldhúsi og þrjú herbergi. Verð 31,9 millj 4ra-6 herb. Fálkagata. Mikið endurnýjuð 120 fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð á þessum eftirsótta stað. Parketlagt hol með góðum skápum, eldhús m. nýlegri sprautulakkaðri innrétt. og góðum borðkrók, rúmgóð stofa/borðstofa m. útgengi á stórar suðursvalir og 2 herb. með nýlegum skápum. Þvottaherb. innan íbúðar. Verð 23,5 millj. Nónhæð-Gbæ. Mjög vönduð og falleg 102 fm 4ra herb. endaíbúð með frábæru útsýni og rúmgóðum suðursvölum. Samliggj. bjartar stofur, sjónvarpshol, 2 herb., flísal. baðherb. með góðum innrétt. og eldhús með góðri inn- rétt, hvít + kirsuberjaviður. Parket á gólfum. Sameign nýlega endurnýjuð og hús nýlega málað að utan. Sér geymsla í kj. Verð 25,8 millj. Háaleitisbraut. Mikið endurnýjuð 106 fm 4ra herb. útsýnisíbúð á 4. hæð ásamt sér geymslu í kj. Rúmgott eldhús með góðri borðaðst., stofa m. útg. á suðursvalir, borð- stofa, 2 rúmgóð herb. og nýlega endurnýjað flísalagt baðherb. Parket á gólfum. Húsið er nýlega allt tekið í gegn hið yrta. Sameign snyrtileg. Verð 19,9 millj. Vatnsstígur. Stórglæsileg 108 fm íbúð á 1. hæð ásamt 8,3 fm sér geymslu í einu glæsilegasta lyftuhúsi í miðborg Reykjavíkur. Íbúðin er innréttuð á afar vandaðan og smekklegan hátt. Parket og flísar á gólfum. Góðar suðvestursvalir út af stofu. Stæði í bílageymslu. Íbúð sem vert er að skoða. Verð 38,9 millj. Laufengi. Falleg 111 fm 4ra herb. íbúð á 3. hæð ásamt stæði í lokaðri bílageymslu í Garfarvogi. Íbúðin skiptist í forst., geymslu, hol, 3 herb. með skápum, flísal. baðherb., stofu m. útg. á vestursvalir og rúmgott eld- hús m. þvottaherb. inn af. Verð 23,9 millj. Klapparstígur-útsýnisíbúð. Glæsileg 114 fm íbúð á 10. hæð ásamt sér geymslu og sér stæðis í bílageymslu. Íbúðin skiptist í gang/hol með skápum, 2 rúmgóð herb., flísalagt baðherbergi með þvottaað- stöðu, stórar og bjartar stofur og eldhús með góðum innréttingum. Parket á gólfum. Tvennar svalir, mikið útsýni til norðurs, aust- urs og suðurs. Aðeins tvær íbúðir á hæðinni og sér þvottaherb. Sameign til fyrirmyndar. Verð 37,9 millj. Suðurgata. Glæsileg 109 fm íbúð á jarðhæð með sérinngangi í virðulegu upp- gerðu steinhúsi í miðborginni. Eignin er nán- ast öll endurbætt hið innra sem ytra. Íbúðin skiptist í forstofu, hol, þrjár parketlagðar stofur, eldhús með nýlegri innrétt., 1 herb. auk fataherb. með góðum skápum, geymslu og baðherb. sem er flísalagt í hólf og gólf. Verð 27,9 millj. 3ja herb. Laugateigur. Björt og þó nokkuð end- urnýjuð 78 fm íbúð auk sér geymslu í kj. Íbúðin skiptist m.a. í parketl. hol, rúmgóða stofu, eldhús með hvítum sprautulökk. inn- rétt. og góðri borðaðst., 2 herb. og flísal. baðherb. Gróin lóð. Verð 16,7 millj. Hvassaleiti m. bílskúr. Mjög fal- leg 80 fm 3ja ñ 4ra herb. íbúð ásamt 21 fm bílskúr í nýlega álklæddu fjölbýli. Rúmgóð stofa m. útg. á suðvestur svalir, nýlega upp- gert flísal. baðherb., 2 herb., bæði með skáp- um ( mögul. á 3ja herb.) og eldhús með borð- aðst. Þvottaaðst. í íbúð. Sér geymsla í kj. Verð 18,9 millj. Grænahlíð-sérinng. Góð 97 fm íbúð í kjallara með sérinng. í Hlíðunum. Íb. skiptist í forst., 2 herb., bæði með skápum, eldhús með borðaðst., samliggj. parketlagð- ar bjartar stofur og baðherb. Laus fljótlega. Verð 17,3 millj. Eskihlíð. Góð 77 fm íbúð á 1. hæð, jarð- hæð, í Hlíðunum. Íb. skiptist í forstofu með skápum, stofu m. útg. á hellulagða verönd og sér lóð, eldhús með borðaðst., 2 herb., bæði með skápum og baðherb. Sér geymsla í kj. Verð 18,5 millj. Framnesvegur. Vel skipulögð 69 fm íbúð á 2. hæð í vesturbænum. Íbúðin skiptist í hol, stofu, eldhús með fallegri viðarinnrétt., 2 herb. og flísal. baðherb. Lagnir endurn. að hluta. Sér geymsla í kjallara. Gróin lóð. Verð 14,7 millj. Kristnibraut. Falleg 109 fm íbúð á 3. hæð í glæsilegu lyftuhúsi. Eldhús m. fallegri innr., rúmgóð stofa m. útg. á stórar suðvest- ursv., 2 rúmgóð herb., baðherb. m. baðkari og sturtu., þvottahús. Sér geymsla á jarðh. Falleg ræktuð lóð. Verð 22,3 millj. Laugavegur. Glæsileg og mjög björt 73 fm 2ja - 3ja herb. risíbúð með gluggum í 3 áttir og stórum svölum til suðurs í þessu fal- lega steinhúsi. Íbúðin skiptist í forst., flísalagt baðherb., stórt opið rými með stofa og eld- húsi og eitt svefnherb. Eyja í eldhúsi og vinnuaðstaða innaf stofu. Sér geymsla í kj. og rislolft yfir hluta íbúðar. Nánari uppl. á skrifst. Lækjasmári-Kóp. Falleg og vel skipulögð 82 fm endaíb. með sérinng. og gluggum í þrjár áttir á 3. hæð í litlu álkæddu fjölbýli. Íb. skiptist í forst., 2 herb., þvotta- herb., rúmgott eldhús, stofu m. svölum til suðurs og baðherb. Sér stæði í bílageymslu og sér geymsla í kj. Laus fljótl. Verð 19,9 millj. Reynimelur. Mjög falleg 87 fm 3ja ñ 4ra herb. íbúð í fallegu skeljasandshúsi. Íbúðin er mikið endurnýjuð á vandaðan og smekklegan hátt af arkitekt og skiptist í hol, stofu með suðurgluggum, borðstofu/eldhús með vönd. innrétt. og tækjum, tvö herb. og flísal. baðherb. Gegnheilt eikarparket á gólf- um. Vestursvalir. Sér geymsla í kj. Gróinn garður. Verð 22,9 millj. Reyrengi. Falleg og vel skipulögð 82 fm íbúð á 3. hæð m. sérinng. af svölum auk sér geymslu. Rúmgóð stofa m. útg. á góðar aust- ursvalir, 2 herb., bæði með skápum, eldhús m. hvítri+beyki innrétt. og baðherb. Þvottaherb. innan íbúðar. Ljós linoleum dúkur á gólfum. Stutt í skóla, leikskóla og alla þjón. Húsið ný- lega málað að utan. Verð 16,3 millj. Meistaravellir. Mjög góð 78 fm íbúð á 3. hæð í vesturbænum. Rúmgóð parketl. stofa m. útg. á suðursvalir, eldhús nýlega tekið í gegn, flísal. baðherb. og tvö herb., bæði með skápum. Þvottaaðst. í íbúð. Sér geymsla í kj. Verð 17,5 millj.kj Naustabryggja. Mjög glæsileg 104 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð í álklæddu fjölbýli í Bryggjuhverfinu ásamt sér geymslu í kj. og sér stæðis í bílageymslu. Stórar samliggj. stofur með gólfsíðum gluggum, opið eldhús með fallegum maghonyinnrétt., tvö rúmgóð herbergi með góðum skápum og flísalagt baðherb. Þvottaherb. innan íbúðar. Flestir gluggar íbúðarinnar ná niður í gólf. Vestur- svalir. Parket á gólfum. Verð 23,9 millj. Njálsgata. Mjög góð 72 fm risíbúð í miðbænum. Íb. skiptist í gang, eldhús m. eldri innrétt., flísal. baðherb. nýlega tekið í gegn, samliggj. parketlagða stofu og borðstofu og 1 herb. Lakkaðar hurðir. Verð 15,5 millj. 2ja herb. Vífilsgata. Góð 51 fm íbúð á 1. hæð í góðu þríbýlishúsi. Íb. skiptist í hol, rúmgott herb., bjarta stofu með horngluggum, eldhús með nýlegri innrétt. og borðaðst. og bað- herb. með nýl. innrétt. Laus v. kaupsamn. Verð 12,9 millj. Flyðrugrandi. Góð 65 fm íbúð á jarð- hæð í nýlega viðgerðu húsi. Íbúðin skiptist í forstofu, hol, eldhús, stofu, 1 herb. og bað- herbergi. Þvottaaðst. í íbúð. Sér afgirt hellu- lögð verönd. Verð 14,4 millj. Asparfell. Góð 63 fm íbúð á jarðhæð í góðu lyftuhúsi. Íb. skiptist í rúmgott hol, bað- herb. m. þvottaaðst., eldhús m. nýlegri inn- rétt. og bjarta stofu. Húsvörður. Sér geymsla í kj. Verð 11,4 millj. SAMTENGD SÖLUSKRÁ FJÖGURRA FASTEIGNASALA - EIN SKRÁNING - MINNI KOSTNAÐUR - MARGFALDUR ÁRANGUR Óðinsgötu 4, sími 570-4500, fax 570-4505. Opið virka daga frá kl. 9-17. Netfang: fastmark@fastmark.is - http://www.fastmark.is/ Jón Guðmundsson, lögg. fasteignasali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fasteignasali. Unnar Smári Ingimundarson, viðskiptafr. og lögg. fasteignasali Strandvegur 4 ñ 10. Glæsilegar 2ja ñ 5 herb. íbúðir í 3ja hæða fjöl- býlishúsi við Strandveg nr. 4 ñ 10. Íbúðirnar eru frá 72 fm upp í 138 fm og verða afhentar fullbúnar með vönduðum innréttingum, en án gólfefna, nema á baðherbergi og á þvotta- herbergi verða flísar. Flestar íbúðir með suður- eða vestursvölum. Hús að utan og lóð verða fullfrágengin. Sér geymsla fylgir öllum íbúðum og sér stæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðum. Byggingaraðili: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu. Strandvegur 21- lyftuhús. Glæsilegar 3ja ñ 4 herb. íbúðir í lyftuhúsi við Strandveg nr. 21. Íbúðirnar eru frá 104 fm upp í 140 fm og verða afhentar fullbúnar með vönduðum innréttingum, en án gólfefna. Hús að utan og lóð verða fullfrágengin. Sér geymsla fylgir öllum íbúðum og sér stæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðum. Frábær staðsetning við sjávarsíðuna. Byggingaraðili: Bygging- arfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu Laugarnesvegur Mjög fallegt og mikið endurnýjað 103 fm ein- býlishús, kj., hæð og ris auk 30 fm bílskúrs. Eignin skiptist m.a. í hol, samliggjandi bjartar stofur, eldhús m. nýlegum eikarinnrétt., rúm- gott sjónvarpshol, 3 herb. og endurnýjað flísal. baðherb. Gler og gluggar endurn. og einnig lagnir. Ræktuð lóð með hellulögn. Laust fljót- lega. Verð 26,9 millj. Laugavegur – hæð og ris í endurnýjuðu húsi. Einstaklega falleg og hlýleg um 116 fm íbúð með sérinngangi í hjarta Reykjavíkur. Eignin er á 2. hæð og ris í nýuppgerðu og sögufrægu húsi. Fyrir tveimur árum var húsið fært í upp- runalegt horf í samvinnu við Húsverndunarsjóð Reykjavíkur. Rafmagn endurnýjað, nýjar lagnir og ofnar. Tvöfalt gler í gluggum. 20 fm suður svalir með útsýni yfir Skólavörðuholtið, sér bíla- stæði á baklóð. Frábær staðsetning, stutt í alla þjónustu og afþreyingu. Verð 30,9 millj. Fagribær Einbýlishús á einni hæð í fallegu og grónu hverfi í Árbænum. 790 fm ræktuð lóð. Eignin var upphaflega byggð sem sumarbúst., en nokkru síðar byggt við það og þarfnast veru- legra endurbóta og lagfæringa. Vegna ástands kæmi til greina að rífa það til grunna og byggja upp að nýju á lóðinni. Verð 21,0 millj. Strandgata-Hafnarfirði Glæsileg, opin og björt 192 fm íbúð á 3. hæð með útsýni til sjávar. Húsnæðið var allt innrétt- að sem íbúð fyrir tveimur árum. Forstofa, þrjú herbergi auk fataherbergis, stór stofa, opið eldhús með nýrri HTH innréttingu og flísalagt baðherbergi, mósaik á veggjum. Möguleiki á þvottaaðst. á baðherb. Parket á allri íbúðinni, massív olíuborin eik. Suðursvalir. Síðir franskir gluggar til suðurs. Sér bílastæði. Verð 37,5 millj. Skólabrú - Heil húseign Glæsileg húseign í hjarta miðborgarinnar, þar sem í dag er rekið gistiheimili. Hér er um að ræða tæplega 400 fm eign sem hefur verið mikið endurnýjuð á síðustu tveimur árum. Eignin skiptist í 14 íbúðarherb., 4 baðherb., gott eldhús, borðstofu og snyrtingu. Að auki er 2ja herb. íbúð með sérinng. í kjallara. Lóðin er 309 fm eignarlóð með aðkomu frá Lækjargötu. Húsið, sem er teiknað af Rögnvaldi Ólafssyni arkitekt hefur verið látið halda sem mestu uppruna sínum. EINSTAKT TÆKIFÆRI. ALLAR FREKARI UPPLÝSINGAR Á SKRIFSTOFU.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.