Fréttablaðið - 27.06.2005, Blaðsíða 62

Fréttablaðið - 27.06.2005, Blaðsíða 62
46 SMÁAUGLÝSINGAR Alhliða meindýraeyðing í heimahúsum s.s. geitungar, stari, mýs o.fl. S. 898 2801. Búslóðaflutningar og búslóðageymsla. Stór bíll. Gerum tilboð í flutning út á land. S. 898 6565. Flutningaþjónusta Brynjars. Þarftu að flytja? Nýir flutningabílar Ford Transit til leigu á hagstæðu verði frá 7.900 kr. með 100 km inniföldum. Bíla- leiga Flugleiða - Hertz . s. 5050600 www.hertz.is Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560. 892 1565 - Húseignaþjónustan - 552 3611. Lekaþéttingar - þakviðg. - múr- viðg. -húsakl. - öll málningarvinna - há- þrýstiþv. -þakþéttiefni (500% teygjanl.). Þak- og utanhússklæðningar og allt húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf. S. 892 8647. Glerjun og gluggaviðgerðir ! Sjáum um öll glerskipti, viðgerðir og breytingar utanhúss sem innan. Fyrir húseigendur og húsfélög. Tilboð þér að kostnaðarlausu. Fagþjónustan ehf, s. 860 1180. Móðuhreinsun glerja & háþrýstiþvottur! Er komin móða eða raki á milli glerja? Háþrýstiþvottur húseigna. Móðuhreins- un, Ólafur í s. 860 1180. Flísa -& parketlagnir Standsetjum eldh- & baðh. frá A-Ö o.fl. S. 867 4461. Tek að mér allt viðhald húseigna. Vönd- uð vinnubrögð. Áralöng reynsla. S. 869 1578. Stífluþjónustan ehf Losum allar stíflur, hreinsum lagnir. Röramyndavél. Meindýraeyðing. 20. ára reynsla S. 554 2255 - 896 5800. Fjarlægum stíflur úr WC, vöskum og fl. Röramyndavél og viðgerðir á frárennsl- islögnum. Stífluþjónusta Geirs, s. 697 3933. Þarftu aðstoð við tölvuna? Kem á stað- inn og geri við. Viðurkenndur af Microsoft. 10 ára reynsla. S. 616 9153 ( Friðrik). Milli kl 8-23 alla daga. Ódýrar tölvuviðgerðir. Kem samdægurs í heimahús. Kvöld- og helgarþjónusta. 695 2095. Opið allan sólahringinn. Geri við tölvur í heimahúsum og skriftstofum. Fljót og góð þjónusta. Viðgerðir og uppsetning. Sími 693 9221. www.tolvuvaktin.is Mod kubbar í Playstation 2 til sölu. Nú getur þú spilað kóperaða leiki í PS 2. Sími 821 1714. Er húðin þurr? Djúpnæring með hljóðbylgjum. 1/2 klst kr. 2.900- Greifynjan Hraunbæ 102, sími 587 9310. opið frá kl 9-20. Gelneglur Naglafræðingur á Snyrtistofunni Hrund Grænatúni 1 Kópavogi. Tímapantanir í s. 554 4025. Alspá 908-6440 Finn týnda muni. Spil, bolli, hönd, tar- rot, draumar. kl 10-22. Y. Carlsson. Spásíminn s. 908 5666. Ársspá 2005. Stjörnuspá, draumráðningar (ást og peningar), andleg hjálp. Trúnaður. Dulspekisíminn 908 6414. Símaspáin- draumaráðn. Spák. Yrsa í beinu sam- bandi. Hringdu núna! Kristjana spámiðill tekur fólk í einka- tíma. Þeir sem til mín vilja leita pantið tíma í s. 554 5266 & 695 4303. Örlagalínan 908 1800 & 595 2001 Miðlar, spámiðlar, tarotlestur, draum- ráðningar. Fáðu svör við spurningum þínum. Miðla til þín, því sem þeir sem farnir eru segja mér um framtíð þína. Einkatímar. Erla s. 587 4517. 908 6116 er spákonan Sirrý. Ástir, fjár- mál, heilsa. Tímap. í s. 823 6393. Hanna 908-6040 Andleg leiðsögn, miðlun, tarot, spila- spá, draumar, og huglækningar. Frá kl. 13 til 01. Vatn getur skemmt !! Hringdu í Steina pípara. S. 699 0100 & 567 9929. Smávélaviðgerðir: Garðsláttuvélar, sláttuorf, sláttutraktorar, garðlýsing, jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði, Gokart þjónusta, keðjusagir, hekkklipp- ur, rafstöðvar. Vélverk JS S. 554-0661. www.velaverkjs.is Missti 10 kg á 12 vk. Þú getur það líka með Shape Works. Rannveig 862 5920 heilsuval@topdiet.is ShapeWorks- Lífstíll til kjörþyngdar. Fanney Úlfljótsd. www.fanney.topdiet.is - S. 698 7204. Léttari og hressari með Herbalife. www.dagamunur.is s. 557 5446 & 891 8902, Ásta. Frábær líðan. Alveg síðan, Herbalife www.eco.is Erla Bjartmarz erla@eco.is 899 4183. Viltu léttast? Eða þyngjast? Þú getur það með Herbalife! Hafðu samband. Ólöf. S. 861 5356, olsiar@hotmail.com Herbalife á toppnum í 25 ár! Shapeworks-Nouri Fusion www.arang- ur.is s. 586 8786. Heilun Tek fólk í einkatíma í heilun. Get einnig tekið að mér námskeið í heilun. Er meistari. S. 697 8602. Ertu að leita að ekta amerísku rúmi? Rekkjan, Skipholti 35. Sími 588 1955. Leðursófasett 3+1+1. Sófasett úr svartri nautshúð til sölu. Fjögurra ára gamalt úr Habitat. Mjög vel með farið. Upplýs- ingar í síma 868 1223. Verðtilboð. Allar viðgerðir, leðurviðgerðir og breyt- ingar. Styttum buxur meðan beðið er. Saumsprettan v. Ingólfstorg. S. 552 0855. Fatnaður Húsgögn Snyrting Nudd Fæðubótarefni Heilsuvörur Viðgerðir Rafvirkjun Spádómar Snyrting Tölvur Stífluþjónusta Hreinsum gráma af sólpöllum! Sólpallaeigendur, ódýr lausn til að djúphreinsa veðraða sólpalla og gera þá eins og nýja. Anton í síma 866 5262. Eignarviðhald SF Steypuviðgerðir, lekavandamál, þak- rennuupsetningar, þakásetningar, þak-og gluggamáling. Trésmíða- vinna. Tilboð og tímavinna. Áratugareynsla og fagmennska. S. 854 7449, 864 7449 og 565 7449 Steiningarefni Ýmsar tegundir Ma. Kvartz, marmari, gabbró, granít ennfremur steiningarlím. Mikið lita- úrval. Þvoum og blöndum efnin eft- ir óskum viðskiptavina. Flytjum efn- in á byggingarstað. Sjón er sögu ríkari Fínpússning sf Íshellu 2, Hafnar- firði sími: 553 2500 - 898 3995. Húsaviðhald Búslóðaflutningar Öll meindýraeyðing fyrir heimili, húsfélög. S. 822 3710. Meindýraeyðing SAMLESNAR AUGLÝSINGAR Eitt símtal - meiri útbreiðsla - lægra verð Hringu í síma 550 5000 og fáðu auglýsinguna þína lesna samdægurs á Bylgjunni, Létt og Talstöðinni og birta í smáauglýsingum í Fréttablaðinu og á vísir.is Mun fleiri en áður lesa og heyra auglýsinguna þína á einfaldan og ódýran hátt. 25 20 15 10 5 0 07:00 12:00 17:30 BLT Rás 1+2 18-34 ára konur allt landið Við erum vaknaðir.. Vatnsvirkinn Ármúla 21 Opnum klukkan 8. Vatnsvirkinn Ármúla 21. Dráttarbeisli Víkurvagnar Legur í bíla Fálkinn Bráðvantar dönsku les- bókina Stikker, þú færð 680 krónur fyrir þína. Griffill -alltaf ódýrari. Kerrur. Víkurvagnar Slökkvitæki, slökkvitækja- þjónusta. Eldvarnamiðstöðin, Sundaborg. Hemlahlutir í bíla Fálkinn Hleðslurafhlöður. Rafhlöðubúðin Rafborg. Innréttingar, hurðir og gluggar, stigar, yfirfræsara- vinnsla, lökkun. Trésmiðjan, sími: 456-3622. Hársnyrting og hárvörur, Hársnyrtistofa Svein- laugar Neskaupstað. Rómantík við Ísafjarðar- djúp. Reykjanes við djúp. Sími: 456-4844. Takk fyrir. Hamborgara- búlla_Tómasar. Ferbox sturtuhurðir. Vatnsvirkinn Ármúla 21 Slökkvitæki, Reykskynjar- ar, Eldvarnateppi. Eldvarnamiðstöðin, Sundaborg Stórirskór.is Humarhátíð á Hornafirði, frábær fjölskyldu- skemmtun 1. til 3. júlí Hamborgaratilboð. Vitaborgarinn Ármúla, Vitabar. Erum í hjarta bæjarins. Nýja bakaríið, Keflavík. Vinnuvélanámskeið Iðn- tæknistofnunar. Vinnuvélanámskeið Iðn- tæknistofnunar hefst þriðjudaginn 28.júní. Réttindi á allar vinnuvélar. Iðntæknistofnun. Verum bjartsýn Hamborgara- búlla_Tómasar. Trampolín. Trampolínsalan s:565-03-13 Þjónusta á sviði ráðninga. Ráðningarþjónustan. Rafhlöður. Rafhlöðubúðin Rafborg. Glóðarsteiktur hamborgari Hamborgara- búlla_Tómasar. Samtengjanlegir þráðlaus- ir reykskynjarar. Eldavarnarmiðstöðin, Sundaborg. Ferðamöguleikar og við- burðir á norðurlandi í sumar á norðurland.is. Markaðsskrifstofa ferða- mála. Stór Trampolín Trampolínsalan IBB baðherbergisvörur Vatnsvirkinn Ármúla 21 Kvöldkyrrð við Ísafjarðar- djúp. Reykjanes við djúp. Sími: 456-4844 Ferskt og gott alla daga vikunnar. Nýja bakaríið, Keflavík. Baðherbergisvörur í miklu úrvali Vatnsvirkinn Ármúla 21 Símarafhlöður. Rafhlöðubúðin Rafborg. Framlengingarspeglar Víkurvagnar Þar sem fagmaðurinn verslar, er þér óhætt. Vatnsvirkinn Ármúla 21 Þelamörk heit sundlaug.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.